کتابخانه موسسه روانشناسی کتابخانه موسسه روانشناسی

 

موضوع نحوه تسویه حساب غیر حضوری جهت تحویل پایان نامه ارشد و رساله دکتری تحصیلات تکمیلی

با سلام. برای انجام تسویه حساب غیرحضوری دانشجویان محترم دکتری و کارشناسی ارشد (به جز مجازی) از کتابخانه موسسه روان شناسی ، با توجه به شرایط همه گیری کرونا و برای حل مشکل مراجعه حضوری دانشجویان از سراسر کشور به دانشکده حساب دانشجویان از کتابخانه موسسه روان شناسی تسهیلات زیردر نظر گرفته شده است:

۱- یک نسخه پایا ن نامه چاپی به همراه CD پایان نامه که باید با ترتیب زیر(طبق الگوی دانشکده روانشناسی و علوم تذبیتی) تنظیم شده باشد:

صفحه بسم الله، صفحه عنوان، گواهی نامه دفاعیه، تعهد اصالت اثرامضاء شده، تقدیر و تشکر (اختیاری)، چکیده، فهرست مطالب…، منابع و مأخذ و در انتها چکیده انگلیسی و صفحه عنوان به انگلیسی باید قرارداده شود.

قابل ذکر است که CD هم باید دقیقاً مثل نسخه چاپی باشد.

2- باید CD شامل ۵ فایل به شرح زیر باشد:

  1. فایل pdf از ۱۵ صفحه اول پایان نامه (از ابتدا تا ۱۵ صفحه)
  2. فایل کامل pdf
  3. فایل کامل word
  4. zip از ۱۵ صفحه اول به صورت word
  5. zip متن کامل word

3-حجم فایل متن کامل نباید بیش از ۴۰ مگابایت، و حجم ۱۵ صفحه بیش از ۴ مگابایت باشد.

4-پایان نامه چاپی به همراه CD خود را با ذکر شماره تلفن به آدرس زیر و به نام خانم مومنی و یا آقای غفوری پست نمایند:

بزرگراه جلال آل احمد، روبروی کوی نصر (گیشا)، خیابان دکتر کاردان (نسیم) ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران-کتابخانه موسسه روان شناسی .