فرم هزینه و درخواست شارژ مرحله ای گرنت ۱۴۰۰ فرم هزینه و درخواست شارژ مرحله ای گرنت ۱۴۰۰

 

صورتجلسه هزینه و درخواست شارژ مرحله ای گرنت ۱۴۰۰ : DOCX

فرم هزینه و درخواست شارژ مرحله ای گرنت فرم هزینه و درخواست شارژ مرحله ای گرنت

 

صورتجلسه هزینه و درخواست شارژ مرحله ای گرنت : DOCX

 

پسا دکتری پسا دکتری

 

آیین نامه پسا دکتری : PDF

فرم های پسا دکتری : DOCX

‌‌دستورالعمل اجرایی مرکز مالکیت فکری دانشگاه ‌‌دستورالعمل اجرایی مرکز مالکیت فکری دانشگاه

 

بدین وسیله باستحضار می‌رساند با استناد به مصوبه مورخ ۰۶/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ شورای پژوهشی دانشگاه، دستورالعمل اجرایی مرکز مالکیت فکری دانشگاه در راستای تشویق ثبت خلاقیت‌های فکری، پیشرفت حرفه‌ای محققان، بهره برداری و تجاری سازی ابداعات که می‌تواند زمینه ساز فضای اعتماد متقابل میان نوآوران و سازمان‌های ذیربط شود، تدوین و به تصویب شورای محترم پژوهشی دانشگاه رسید

دستورالعمل اجرایی مرکز مالکیت فکری دانشگاه :   PDF

تصویب طرح‌های پژوهشی بنیادی تصویب طرح‌های پژوهشی بنیادی

«مدارک و مستندات ضروری مورد نیاز برای تصویب طرح‌های پژوهشی بنیادی»

۱- تکمیل طرح پژوهشی پیشنهادی (پروپوزال) در فرم ویژه دانشکده به صورتword و pdf (فرم را از سایت معاونت پژوهشی دانشکده تهیه نمائید)

۲- تهیه گزارش همانند یاب در سایت سمیم نور مبنی بر تکراری نبودن طرح پژوهش

۳- تکمیل فرم داوری طرح پیشنهادی توسط دو داور (داورها توسط مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه مشخص می‌شوند)

۴- ارائه صورتجلسه گروه آموزشی مبنی بر تصویب طرح پیشنهادی

۵- ارسال کلیه مدارک شامل پروپوزال، صورت جلسه گروه، فرم تکمیل شده توسط داوران، گزارش همانند یاب به صورت پیوست اتوماسیونی به معاونت پژوهشی جهت ارسال به دانشگاه

۶- ارسال کلیه مدارک شامل پروپوزال، صورت جلسه گروه، فرم تکمیل شده توسط داوران، گزارش همانند یاب به صورت دستی به معاونت پژوهشی جهت تکمیل پرونده

 

«مدارک و مستندات ضروری برای ارسال گزارش پژوهشی»

۱- تدوین گزارش نهایی طرح براساس آئین نامه پژوهشی دانشگاه

۲- تهیه گزارش همانند یاب در سایت سمیم نور مبنی بر تکراری نبودن گزارش نهایی

۳- تکمیل فرم داوری گزارش نهایی طرح توسط دو داور (داورها توسط مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه مشخص می‌شوند)

۴- صورتجلسه گروه آموزشی مبنی بر تصویب گزارش نهایی طرح

۵- ارسال کلیه مدارک شامل گزارش نهایی، صورت جلسه گروه، فرم تکمیل شده توسط داوران، گزارش همانند یاب به صورت پیوست اتوماسیونی به معاونت پژوهشی جهت ارسال به دانشگاه

۶- ارسال کلیه مدارک شامل پروپوزال، صورت جلسه گروه، فرم تکمیل شده توسط داوران، گزارش همانند یاب به صورت دستی جهت تکمیل پرونده

مراحل امتیاز دهی کتاب‌های تألیفی، فصلی از کتاب و ترجمه مراحل امتیاز دهی کتاب‌های تألیفی، فصلی از کتاب و ترجمه

«مراحل امتیاز دهی کتاب‌های تألیفی، فصلی از کتاب و ترجمه»

 

عضو محترم هیأت علمی برای بررسی امتیاز کتاب تألیفی یا ترجمه لازم است سه اقدام زیر را انجام دهد.

 

مرحله اول: درخواست هیأت علمی

۱- ارسال نامه کتبی عضو هیأت علمی مبنی بر درخواست امتیاز دهی تألیف یا ترجمه کتاب به معاونت پژوهشی (اتوماسیونی)

۲- ارسال نسخه کاغذی کتاب به معاونت پژوهشی‌

۳- تهیه و ارسال گزارش همانند یاب که در سایت سمیم نور مبنی بر تکراری نبودن مطالب کتاب

 

مرحله دوم: بررسی تقاضا

۱- معاونت پژوهشی دانشکده کتاب را به مدیر گروه برای امتیاز دهی توسط یکی از استادان که در آن موضوع تخصص دارد، ارسال خواهد کرد.‌

۲- کتاب به همراه نامه داور جهت امتیاز دهی نهایی به شورای پژوهشی ارسال خواهد شد.‌

۳- بعداز بررسی توسط اعضای شورای پژوهشی و مشخص شدن امتیاز نهایی کتاب جهت ثبت امتیاز به همراه صورتجلسه پژوهشی دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می‌شود.

 

مرحله سوم: ثبت امتیاز در سامانه دانشگاه

۱- مرحله آخر ثبت امتیاز کسب شده کتاب توسط کارشناس پژوهشی دانشگاه در سامانه artis خواهد بود.

دانشجو نویسنده مسئول دانشجو نویسنده مسئول

طبق مصوبه جلسه مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۳۹۷‬ شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، در مقالات چاپ شده در نشریات که دانشجو یا دانش آموخته دانشگاه تهران نویسنده مسئول مکاتبات (corresponding author) می باشد، در صورتیکه استاد راهنما مسئولیت آن مقاله را از نظر محتوای علمی بپذیرد، به اعضای هیئت علمی نویسنده مقاله، امتیاز اعتبار ویژه تعلق می‌گیرد.

در خصوص مقالات مشمول مصوبه فوق، اعضای محترم هیئت علمی می بایستی همراه با بارگذاری تصویر مقاله در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه (rtis)، فرم زیر  را نیز در سامانه بارگذاری نمایند.

فرم تاییدیه استاد راهنما

فرم حمایت از پایان نامه فرم حمایت از پایان نامه

 

فرم حمایت از پایان نامه را می توانید از آدرس زیر تهیه فرمایید:

  1. سایت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به آدرسwww.ut.ac.ir ، قسمت فرم ها
  2. سایت دانشکده به آدرس: psyedu.ut.ac.ir  بخش معاونت پژوهشی قسمت فرم ها
  3. بارگیری فرم حمایت از پایان نامه (ارشد و دکتری)

 

 

مراحل تکمیل فرم:  

  1. تکمیل فرم (2 برگی )توسط دانشجو و استاد مربوطه به صورت کامل
  2. فرم تکمیل شده را تحویل گروه آموزشی مربوطه دهید.
  3. فرم تکمیل شده توسط مدیر محترم گروه آموزشی به معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال می شود و پس از تایید کارشناسان آن واحد به معاونت پژوهشی دانشکده ارجاع داده خواهد شد جهت مراحل پایانی.

 

فرم حمایت از پایان نامه