تلفن ها      دسترسی به منابع علمی       راهنمای انفورماتیک     درباره دانشکده

- دوشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۳

اخبار و اطلاعیه های معاونت آموزشی

اطلاعیه های دفاع

شماره تماس همکاران معاونت آموزشی دانشکده

 

 

   

 

 

خانم دکتر مرضیه عالی

 

 m.aali@ut.ac.ir

 

 

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

۶۱۱۱۷۵۷۶

 

اتاق 103

خانم فاطمه کمالپور

 Kamalpoor07@ut.ac.ir

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

۶۱۱۱۷۵۲۲

اتاق 102

 

آقای رضا پیروی سرشکه

peyravisereshke@ut.ac.ir

 

مسئول دفتر معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

۶۱۱۱۷۵۲۲

۶۱۱۱۷۵۲۴

۶۱۱۱۷۵۷۶-۸۸۲۳۴۷۳۵

۸۸۲۳۴۴۱۷

اتاق 102

آقای مهدی شجاعی‌میاندرق 

m.shojaei1221@gmail.com کارشناس توسعه و نظارت آموزشی

 

61117427

 

اتاق ۱25

 

خانم میترا علیمددی

 Malimadadi@ut.ac.ir کارشناس

امور مدرسان و بازنگری رشته‌ها

 

۶۱۱۱۷۵۴۷

 

 

اتاق 124

 

خانم کتایون میدانی‌پورلاهیجانی  

kmeidanipoor@ut.ac.ir

کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

روانشناسی شناختی

روانشناسی توان‌بخشی

روانشناسی

آموزش کودکان استثنایی

۶۱۱۱۷۵۷۵

اتاق 101

 

 

خانم سهیلا احمدخانبیگی  

Khanbaegi@ut.ac.ir

کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد

مدیریت آموزشی

آموزش عالی

برنامه‌ریزی آموزشی

روانشناسی تربیتی

مشاوره خانواده

مشاوره مدرسه

تاریخ و فلسفه آموزش‌وپرورش

۶۱۱۱۷۵۷۴

اتاق 101

 

 

خانم مریم اعجازی   

 

خانم مینا نوروزآذر

 Norouzazar@ut.ac.ir

کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی

روانشناسی

 

۶۱۱۱۷۵۸۴

 

  اتاق 123

 

خانم سیده‌عاطفه معافی‌مدنی

A_madani62@ut.ac.ir 

کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی

علوم تربیتی

مشاوره

مدیریت آموزشی با رویکرد سازمانی

 

۶۱۱۱۷۵۲۰

اتاق 123

 

خانم فریبا عراقی

Faraghi@ut.ac.ir

  کارشناس گروه آموزشی

مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

روان شناسی

 

۶۱۱۱۷483

اتاق 139

 

خانم سمیه مختاری

Mokhtari_59@ut.ac.ir

کارشناس گروه آموزشی

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

روان شناسی تربیتی و مشاوره 

 

۶۱۱۱۷538

  اتاق 312

خانم عفت یوسفی‌سیاوشانی

e_yousefi@ut.ac.ir  

کارشناس گروه آموزشی

روش‌ها و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

مبانی فلسفی اجتماعی آموزش و پرورش

 

۶۱۱۱۷۵۶۵

اتاق 235

 


 

تعدادی از همکاران معاونت آموزش دانشکده

دسترسی سریع

معاونت آموزشی

اطلاعیه های آموزشی

پذیرش بدون کنکور