اطلاعیه دفاع از پایان نامه

فرمت نحوه تنظیم اطلاعیه دفاع :    سربرگ اطلاعیه دفاع اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه/ رساله   با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان‌نامه/ خانم...

اطلاعیه های مربوط به آزمون دکتری ۱۴۰۱

اطلاعیه 6 محل آزمون کتبی- مصاحبه و انتظار دکتری تخصصی سال 1401 ردیف عنوان رشته تحصیلی/ گرایش محل آزمون محل مصاحبه محل انتظار ...

راهنمای کار با ادوبی کانکت

دانلود:    کار با ادوب کانکت دانلود :   نوشتن در ادوب کانکت دانلود :  تعیین فونت برای نوشتن دانلود :  رفع اشکال میکروفن دانلود :  گروه...

اطلاعیه های آموزشی اطلاعیه های آموزشی