مراحل تسویه حساب مراحل تسویه حساب

 

مراحل تسویه حساب

  • مراجعه به اتاق 114 اموردانشجوئی
  •  تکمیل فرم  12
  • در صورت در یافت وام، پرداخت 10% آن و با دریافت فیش از امور دانشجوئی
  • در صورت استفاده از خوابگاه تمام بدهی باید یکجا پرداخت شود.
  •  قابل توجه کلیه دانشجویان از تاریخ دفاع یا فارغ التحصیلی تنها 9 ماه فرصت جهت تسویه حساب دارید، در صورت گذشت 9 ماه صندوق رفاه جریمه و اقساط معوقه برایتان ثبت می کند که در هنگام تسویه حساب باید نقدا پرداخت گردد.
  • قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری همراه داشتن مدرک تحصیلی یا گواهی موقت در صورت داشتن دفترچه اقساط از صندوق رفاه در تمام مقاطع قبلی اجباری می باشد.
  • پس از پرداخت 10% بدهی جهت دریافت دفترچه اقساط یا مراجعه به سایت صندوق رفاه و پورتال دانشجوئی (bp.swf.ir) جهت پرداخت اقساط خود اقدام نماید. ( در ضمن کلمه عبور و رمز شما کد ملی با خط تیره میباشد در صورت اشکال در ورود به پورتال با امور دانشجوئی(61117572) تماس گرفته شود.

 

جهت پرداخت دفترچه قسط،فیش،جریمه دیرکرد به سامانه سامانه  صندوق رفاه مراجعه نمایید. bp.swf.ir