مدیر گروه مدیر گروه

استادیار
شماره تماس
اتاق: 146
پست الکترونیکی

گروه روانشناسی گروه روانشناسی

 

اهداف  گروه  :

این گروه فعالیت خود را از سال 1344 شروع کرده است. هم اینک این گروه در مقطع کارشناسی، گرایش روان شناسی بالینی و کارشناسی ارشد، گرایش روان شناسی عمومی و بالینی ,  و مقطع دکتری، گرایش سلامت روان دانشجو می پذیرد. دانش آموختگان در گرایش بالینی می توانند فعالیت هایی را در زمینه های تشخیص و درمان اختلالات روانی در مؤسسات عمومی و روانی و کلینیک های روانپزشکی و سایر مراکز مشابه عهده دار شوند و یا به عنوان روان شناس در مدارس راهنمایی و ابتدایی همکاری کنند؛ اگرچه در اغلب این موارد روان شناسان که به عنوان عضوی از یک تیم روانپزشک، پرستار و مددکار اجتماعی کار خواهند کرد، می توانند قسمت زیادی از مسؤولیت ها را به تنهایی بر عهده گیرند. اهم این مسؤولیت ها عبارتند از: تشخیص ناهنجاری های رفتاری، درمان فردی و گروهی، مشاوره و راهنمایی و بازآموزی.
دانش آموختگان این گروه می توانند در مدارس، پرورشگاه ها، مؤسسات مخصوص آموزش و نگهداری افراد عقب مانده، مراکز اصلاح و تربیت و ندامتگاه ها، بیمارستان های عمومی و روانی، مراکز نگهداری بیماران و معلولان جسمی و روانی، مؤسسات توانبخشی، مراکز آموزشی و مراکز کودکان بزهکار فعالیت کنند.