معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده

 

فاطمه نصرتی

   معاون: دانشجویی و فرهنگی : خانم دکتر فاطمه نصرتی

مسئول دفتر:

شماره تماس دفتر : ۶۱۱۱۷۵۵۴

 

 

وظایف و اهداف دفتر معاونت :

این واحد مسئولیت هماهنگی تمامی فعالیت‌های وابسته به حوزه دانشجویی و تشکّل‌ها، شورای صنفی و .. را بر عهده دارد و با برگزاری مسابقه‌ها‌، همایش‌ها‌، جلسات‌، پخش فیلم، برگزاری اردوها و هماهنگی خدمات رفاهی دانشجویان به فعالیت می‌پردازد.

این این معاونت در دو شاخه اصلی فعالیت دارد:

الف : حوزه دانشجویی

  • هماهنگی جهت اسکان دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی متأهلی؛
  • امور تغذیه‌: پیگیری‌های مربوط به تهیه مواد اولیه و پخت‌وپز در سلف سرویس دانشکده و ارائه غذا جهت وعده ناهار دانشجویان، کارمندان و اعضای هیئت علمی؛
  • بیمه دانشجویی؛
  • امور وام: شامل ثبت درخواست و مکاتبات و اختصاص وام‌های مختلف دانشجویی از طریق صندوق رفاه دانشجویان؛
  • امور تسویه حساب‌: پیگیری موارد مربوط به تسویه حساب مالی دانشجویان فارغ‌التحصیل مقاطع مختلف از طریق دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان.

ب : حوزه فرهنگی

  • هماهنگی فعالیت تشکّل‌های مجاز دانشجویی: شامل انجمن اسلامی، بسیج دانشجویی، شورای صنفی؛
  • هماهنگی فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی : در حال حاضر 5 انجمن علمی دانشجویی در رشته‌های روان‌شناسی بالینی، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، روان‌شناسی کودکان استثنایی و مشاوره فعالیت دارند؛
  • امورتربیت بدنی: مدیریت اماکن ورزشی و برنامه‌ریزی جهت انجام مسابقات ورزشی توسط کارشناسان تربیت بدنی‌، دیگر فعالیت حوزه فرهنگی است؛
  • نظارت و پشتیبانی اجرای مراسم فرهنگی با اتفاق نظر شورای فرهنگی دانشکده.

 

 

 معاونین دانشجویی و فرهنگی پیشین دانشکده