فرم های کد اخلاق فرم های کد اخلاق

 

 فرم کد اخلاق  : دانلود 

 

ارسال مدارک به صورت  فیزیکی و فایل PDF  به صورت ایمیل الزامی می باشد.

فرم کد اخلاقی

فرم تعهدنامه

فرم رضایت نامه کد اخلاق

مدارک لازم

 

راهنمای دریافت کد اخلاق راهنمای دریافت کد اخلاق

 

1- تکمیل فرمهای کد اخلاق شامل :

  • فرم  در خواست بررسی طرح های پژوهشی توسط کمیته اخلاق
  • فرم رضایت نامه آگاهانه شرکت در طرح
  • فرم تعهد نامه مجریان طرح های تحقیقاتی دارای سوژه های انسانی

 

2- نامه معرفی دانشجو از طریق استاد راهنما به معاونت پژوهشی و تقاضای دریافت کد اخلاق

3- پروپوزال کامل با درج ملاحظات اخلاقی بعد از روش اجرا

4-  صورتجلسه گروه در خصوص تصویب عنوان طرح یا پایان نامه

5- ارسال مدارک با فرمت پی دی اف به ایمیل کارشناس کمیته اخلاق خانم حق دوست: a.haghdost@ut.ac.ir    

6- شماره تماس کارشناس : 61117513

7- تحویل مدارک بصورت دستی به معاونت پژوهشی دانشکده