بنیاد حامیان دانشکده روان‌شناسی وعلوم تربیتی

سال تاسیس: تیرماه ۱۳۹۶

بنیاد حامیان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران که زیرمجموعه‌ای از بنیاد حامیان دانشگاه تهران است، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۶ تأسیس گردیده و از آن زمان تا کنون با هدف حمایت از دانشکده، و دانشجویان به فعالیت خود ادامه داده است.
جلب مشارکت‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی افراد و شرکت‌ها و مؤسسات گوناگون و برنامه‌ریزی برای چگونگی تخصیص منابع برای رفع نیازهای دانشکده و دانشجویان وظیفه اصلی بنیاد حامیان دانشکده است. اولین جلسه مجمع عمومی بنیاد حامیان روان‌شناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۶/‏۰۷/‏۱۳۹۶‬ تشکیل و تا کنون جلسات متعددی برگزار گردیده است و در جلسه مورخ ۰۸/‏۰۳/‏۱۳۹۸‬ اعضای محترم هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده انتخاب گردید.

 

 

سومین جلسه شورای عمومی بنیاد حامیان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۹/‏۰۷/‏۱۴۰۲‬ با حضورجناب آقای دکتر کمره‌ای ریاست محترم هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده، برگزار گردید. و اولین جلسه از دوره دوم هیأت مدیره بنیاد مورخ ۱۱/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ با حضور اعضای منتخب در شورای عمومی‬ در دانشکده برگزار گردید و پیرو آن سرکار خانم دکتر زهرا هوشیاری استادیار محترم گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی ب ه عنوان مدیرعامل بنیاد حامیان دانشکده پیشنهاد و با توافق اکثریت اعضا به تصویب رسید. خواهشمند است در سایت دانشکده و سامانه بنیاد حامیان دانشکده اطلاعات بارگذاری گردد. با تشکر

اعضای جدید هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی:

۱- آقای دکتر رضا پورحسین - رئیس هیأت مدیره

۲- خانم دکتر زهرا هوشیاری - مدیرعامل بنیاد حامیان

۳- حسین مهدوی مهر - عضو اصلی هیأت مدیره

۴- آقای دکتر جواد پورکریمی- عضو اصلی هیأت مدیره

۵- خانم دکتر شهین ایروانی- عضو اصلی هیأت مدیره

۶- آقای رحمت اله اللهیاری - عضو اصلی هیأت مدیره

۷- خانم دکتر الهه حجازی- عضو علی البدل هیأت مدیره

۸- خانم دکتر رضوان حکیم زاده - عضو علی البدل هیأت مدیره

بازرسین:

۱- خانم دکتر میترا عزتی - بازرس اصلی

۲- خانم دکتر طیبه فردوسی - بازرس علی البدل