روابط عمومی روابط عمومی

دانشگاه تهران از بدو تاسیس (1313ه.ش) به عنوان تنها مرکز آموزش عالی کشور و کانون نشر و ترویج علوم مختلف جدید همواره به مانند نگینی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران درخشیده است. به دلیل جایگاه ویژه دانشگاه تهران در سطح کشور و ضرورت اطلاع‌رسانی در خصوص تغییر و تحولات علمی و پژوهشی، دانشگاه بر آن شد تا در سال 1325 با ایجاد "دایره روابط مطبوعاتی و امور تبلیغاتی" به ریاست ابوالفضل مرعشی در اداره انتشارات و روابط دانشگاهی نخستین گام را در ایجاد روابط عمومی در دانشگاه تهران بردارد. اداره کل روابط عمومی از لحاظ ساختار اداری مستقیما زیر نظر رئیس دانشگاه فعالیت می‌کند. و در حال حاضر روابط عمومی در داشکده ها نیز مستقیما زیر نظر رئیس دانشکده ها فعالیت می کنند.

آشنایی با برخی از فعالیت های روابط عمومی

  • تهیه و تنظیم اطلاعات و مطالب وب سایت دانشکده
  • انتشار خبرنامه (خبرها و نظرها)
  • مجوز نصب پوستر در دانشکده
  • بروز رسانی آلبوم عکس در سایت دانشکده
  • تهیه و تنظیم خبرهای دانشکده جهت درج در سایت دانشکده و دانشگاه
  • انعکاس اخبار سمینارها، همایشها، و ... در سایت دانشکده و دانشگاه
  • پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به روابط عمومی دانشکده
  • انجام سایر امور مربوط و ....