درباره کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی درباره کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

این کتابخانه با مساحت کلی بالغ بر 750 متر مربع ابتدا در سه طبقه بنا گشته است.کتابخانه دارای مجموعه غنی و معتبری از کتب و منابع در موضوعات روش ها و برنامه درسی، مبانی فلسفی و اجتماعی آموزش و پرورش، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی، مشاوره، روش ها . برنامه درسی و آموزشی، روانشناسی با گرایش های گوناگون این رشته ها می باشد.و امکان دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی منابع علمی بین المللی می باشد.

منابع موجود در کتابخانه بر اساس کتابخانه کنگره (LC ) طبقه بندی شده و به صورت قفسه باز در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.

روزانه تعداد بی شماری از اساتید ،کار کنان،دانشجویان و متخصصان این رشته ها از سراسر کشوراز مراجعه کنندگان به این کتابخانه می باشند.

نحوه عضویت و استفاده از منابع، تابع قوانین و مقررات کتابخانه های دانشگاه تهران می باشد.

هدف اصلی کتابخانه گردآوری منابع علمی ، آموزشی و پژوهشی و اشاعه اطلاعات در راستای تقویت برنامه های آموزشی و پژوهشی می باشد.

 

مجموعه این کتابخانه شامل بیش از:

   کتب مرجع   4092

   کتب فارسی  11790

   کتب لاتین   7743

   پایان نامه  3175

  کتاب الکترونیک (E-Book  )  2329

   فایل دیجیتال  621

 

 

بخش ها و فرآیندهای کتابخانه:

فرآیند میز مراجعات

فرآیند عضویت

فرآیند بخش مرجع

فرآیند تسویه حساب دانشجویان

فرآیند مجموعه سازی

فرآیند سازماندهی کتاب

فرآیند تامین منابع

فرآیند فهرست نویسی و ورود اطلاعات منابع

فرآیند خدمات فنی

کارکنان کتابخانه : 

آتیکه فلاح مسئول کتابخانه

زهره نصرتی راد کارشناس کتابخانه