اعضای هیات علمی گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی اعضای هیات علمی گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 
علی اکبر ارجمندنیا

علی اکبر ارجمندنیا 

استاد
شماره تماس: 61117469
اتاق: 232
پست الکترونیکی: 
غلامعلی افروز

غلامعلی افروز 

استاد ممتاز
شماره تماس: 61117455
اتاق: 328
پست الکترونیکی: 
سعید حسن زاده

سعید حسن زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117407
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 
محسن رفیع خواه

محسن رفیع خواه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 219
پست الکترونیکی: 
سیدسعید سجادی اناری

سیدسعید سجادی اناری 

استادیار
شماره تماس: 02188258031
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن شکوهی یکتا

محسن شکوهی یکتا 

استاد
شماره تماس: 61117452
اتاق: 218
پست الکترونیکی: 
باقر غباری بناب

باقر غباری بناب 

استاد
شماره تماس: 61117451
اتاق: 224
پست الکترونیکی: 
سوگند قاسم زاده

سوگند قاسم زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61117420
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 
فاطمه نصرتی

فاطمه نصرتی 

دانشیار
شماره تماس: 61117538
اتاق: 230
پست الکترونیکی: 
نمایش 9 نتیجه
از 1