معاونت آموزشی معاونت آموزشی

 
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر جواد پورکریمی
  مسئول دفتر : خانم خان بیگی
  دورنگار : 88234735
  تلفن : 61117522 ، 61117576
  طبقه همکف ساختمان شمالی اتاق 104
 
 

معرفی معاونت:

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی یکی از معاونت‌های چهارگانه دانشکده می‌باشد که وظیفه اصلی آن ارائه خدمات آموزشی از ثبت نام تا دانش آموختگی به دانشجویان گرامی و سایر خدمات گیرندگان (اعضای محترم هیأت علمی و …) می‌باشد. این معاونت برای ارائه خدمات مناسب و متناسب؛ به موقع و با کیفیت به افراد مختلف با در نظر گرفتن سه نکته اساسی و مهم حرفه‌ای گرایی؛ مسئولیت پذیری و پاسخگویی اهداف خود را دنبال خواهد کرد. برای دستیابی به این مهم؛ چشم اندازٰ اهداف و اصول در نظر گرفته شده برای معاونت به شرح زیر ارائه می‌شود:

چشم انداز ۳ سال آینده:

چابک و پیشرو در ارائه خدمات آموزشی و

دستیابی به رتبه اوّل در بین دانشکده‌های دانشگاه تهران

اهداف معاونت آموزشی:

 • ارتقای کیفیت آموزش دانشکده؛
 • ارائه خدمات به موقع (سرعت) به گروه‌های مختلف هدف؛
 • ارائه خدمات با کیفیت (دقت) به گروه‌های مختلف؛
 • ساده سازی ارائه خدمات؛
 • دسترسی آسان و به موقع به اطلاعات مورد نیاز گروه‌های خدمات گیرندگان؛
 • حذف مراحل و ساختار مازاد در راستای چابک سازی؛
 • ایجاد فضای آرامش در بین همکاران، اعضای هیأت علمی و دانشجویان؛

اصول معاونت آموزشی:

 • ارائه خدمات به صورت حرفه‌ای (با دقت کافی (کیفیت) و سرعت مناسب (کمیت))؛
 • ارائه خدمات در کمال آرامش و بدون استرس؛
 • ارائه خدمات با رعایت کرامت انسانی (رعایت حقوق مراجعین و ارائه خدمات توأم با احترام)؛
 • ارائه خدمات در فضایی دوستانه و صمیمی؛

 

این اصول با تاکید بر: ۱- فرهنگ ایمانی؛ ۲- شایسته سالاری؛ ۳- اخلاق مداری؛ ۴- عدالت محوری؛ ۵- مسئولیت پذیری و پاسخگویی؛ ۶- شفافیت دنبال می‌شود.