اخبار دانشکده اخبار دانشکده

تفاهم‌نامه همکاری علمی- فرهنگی و آموزشی- تحقیقاتی

تفاهم‌نامه همکاری علمی- فرهنگی و آموزشی- تحقیقاتی فی مابین ریاست دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی و ریاست محترم مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سرکار خانم دکتر نسرین نورشاهی در تاریخ...

نشست مشاورین بین الملل دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه تهران در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

نشست مشاورین بین الملل دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه تهران به میزبانی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی   نشست مشاورین بین الملل دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه تهران، 1 آبان ۱۳۹۸ با...