ارتباط با کتابخانه دانشکده ارتباط با کتابخانه دانشکده

 

برنامه خدمات کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در دوران کرونا به مراجعین به شرح ذیل می باشد:

 

امانت و بازگشت منابع

 مراجعین محترم برای دریافت و امانت بردن کتاب با مراجعه به کتابخانه و انتخاب کتاب، منبع مورد نظردر اختیارشان قرار می گیرد، که تاریخ باز گشت کتاب را سیستم کتابخانه مشخص می کند .

کلیه مراجعین هر وقت (البته قبل ازپایان زمان امانت) می توانند کتاب را به کتابخانه عودت دهند، که این کار را می توانند حضوری یا از طریق پست انجام دهند.

 

تمدید کتاب

کلیه مراجعین محترم منابعی که به امانت برده اند را به شکل های مختلف می توانند تمدید کنند در صورتی که درخواست کننده دیگری نباشد:

حضوری، تلفنی، از سامانه آذرسا یا ایمیل

حضوری: با مراجعه مستقیم به کتابخانه تمدید انجام می شود

تلفنی: با تماس با شماره   61117530 تمدید انجام می پذیرد.

از طریق سامانه آذرسا: دراین سامانه درخواست تمدید را ثبت می کنند، که تایید نهایی آن توسط کارکنان کتابخانه انجام می شود.

ایمیل: مراجعین محترم با ایمیل به خانم نصرتی به آدرس zfnosrati@ut.ac.ir   وفلاح به آدرس

fallaha@ut.ac.ir در خواست تمدید را با ذکر اسم و شماره دانشجویی ارسال کنند.

 

استفاده از پایان نامه ها

مراجعین محترم با مراجعه به سایت های  Thesis.lib@ut.ac.ir   و utdlib.ut.ac.ir می توانند از

پایان نامه ها استفاده کنند. در صورتی که نتوانند از طریق این سایت ها نیازشان را مرتفع کنند، با حضور در کتابخانه می توانند از پایان نامه استفاده کنند، که بخاطر شرایط کرونا از مراجعین خواهشمندیم در کوتاه ترین زمان این کار را انجام دهند.

 

 

تسویه حساب

کلیه دانشجویان عزیز می توانند از روشهای زیر تسویه حساب کنند

1-حضوری: این کار از طریق مراجعه مستقیم به کتابخانه انجام می پذیرد.

2-تلفنی: با تماس با شماره 61117530 صورت می پذیرد.

3-ایمیل: با ارسال ایمیل به آدرس fallaha@ut.ac.ir   و  zfnosrati@ut.ac.ir و ارسال نام وشماره دانشجویی می توانند در خواست تسویه حساب نمایند.

4- پست: دانشجویان محترم ارشد(به غیر از مجازی) و دکتری جهت تسویه غیر حضوری یک نسخه ازپایان نامه به همرا ه CD  با ذکر شماره تماس به ادرس تهران-بزرگراه شهید دکتر چمران-خیابان جلال آل احمد-روبروی کوی نصر-خیابان دکتر کاردان-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی –کتابخانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی . به نامهای خانم نصرتی، فلاح و اقای جمالی ارسال نمایند.