نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

آقای مهدی جمالی

سمت: مسئول ثبت نامه های دانشکده و سرپرست خدمات

شماه تماس: 61117542

شماره اتاق: 104

دیریت تالار کوثر و همایشهای دانشکده، مسئول کلاس های آموزش های آزاد، پشتیبانی از فعالیتهای کتابخانه دانشکده