کارشناس دفتر شاهد و ایثارگر کارشناس دفتر شاهد و ایثارگر

 
سمت :مسئول امور شاهد و  ایثارگر
 
خانم: میترا یوسفی نامی
 
شماره تماس : ۰۲۱۶۱۱۱۷۵۷۲
اتاق :۱۱۴   طبقه: همکف قدیم