کارشناسان معاونت پژوهشی کارشناسان معاونت پژوهشی

 

 

خانم اکرم السادات حسینی
سمت : مسئول دفتر معاونت پژوهشی دانشکده

شماره تماس : 61117429 
دورنگار
رایانامه
طبقه سوم - اتاق309

تایپ نامه های معاونت پژوهشی شامل: طرح های پژوهشی، نوع پنجم، پژوهانه، فرصت مطالعاتی، اعتبار ویژه، دعوتنامه امور مربوط به روابط بین الملل و طرح های کاربردی، برگزاری سخنرانی های علمی استادان، اطلاع رسانی بخشنامه ها و آیین نامه ها به اساتید محترم دانشکده و امور مربوط به بایگانی و، اطلاع رسانی بخشنامه ها به استادان، همکاری با کتابخانه دانشکده

 

خانم آذر حقدوست 
سمت : کارشناس پژوهشی

شماره تماس :61117513 
دورنگار
رایانامه :
اتاق : 332 طبقه سوم

1- کارشناس کمیته اخلاق دانشکده 

2-بررسی پرونده های ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده

3- هماهنگی و برگزاری سخنرانی های علمی

خانم فرشته زیبایی
سمت : کتابدار 
شماره تماس : 61117464 
دورنگار
رایانامه: Zibaeimd1388@ut.ac.ir 
طبقه همکف کتابخانه دانشکده

فهرست نویسی، آماده سازی و ورود اطلاعات کتابهای فارسی، راهنمایی دانشجویان جهت سرچ کامپیوتری، تسویه حساب کتابخانه و سیستم جامع آموزش

 

آقای مهندس حمید رضا طهرانی
سمت :کارشناس فربری داده ها
شماره تماس :7545
دورنگار :
رایانامه 
اتاق : طبقه اول اتاق 109

پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های اعضای هیات علمی دانشکده و موسسه روانشناسی 

 

خانم نسرین عبدالوند
سمت : سرپرست معاونت پژوهشی 
شماره تماس : 61117432 
دورنگار
رایانامه
طبقه سوم اتاق 332

انجام امور مربوط به استادان مانند: اعتبار ویژه، درخواست ها، ابلاغ مصرفی، حق التحقیق، صدور ابلاغ و اختتام طرح ها، محاسبه امتیاز متقاضی شرکت در جشنواره پژوهش دانشگاه، دبیر جلسات شورای پژوهشی

 

خانم ناهید غرقی
سمت : کارشناس پژوهش های کاربردی 
شماره تماس : 61117426 
دورنگار
رایانامه
طبقه سوم اتاق 332

انجام و پیگیری کلیه امور مربوط به پروژه های تحقیقاتی - کاربردی از انعقاد قرارداد تا اختتام آن.

 

آقای مهندس سجاد مقامی
سمت : مسئول سایت کامپیوتری

شماره تماس :61117491 
دورنگار
رایانامه :
اتاق : همکف سایت کامپیوتری

مسئول سایت کامپیوتری - پشتیبانی شبکه دانشکده

 

خانم نینا مجد
سمت : مسئول سایت کامپیوتری کلاس ها

شماره تماس :61117461 
دورنگار
رایانامه :
اتاق : طبقه دوم اتاق 206

مسئول سایت 206 - پشتیبانی ویدئو پرژکتورهای کلاس های آموزشی

خانم زهره نصرتی راد
سمت : کتابدار 
شماره تماس : 61117464 
دورنگار
رایانامه:  Zfnosrati@ut.ac.ir 
طبقه اول - کتابخانه دانشکده

فهرست نویسی، آماده سازی و ورود اطلاعات کتابهای لاتین، تصحیح اطلاعات کتاب های وجین شده، تسویه حساب سیستم جامع آموزش، راهنمایی دانشجویان جهت جستجوی کامپیوتری و دستی(کار با برگه دان)، جمع آوری کتابها برای صحافی و تصحیح آنها در سیستم

 

خانم مهندس زهرا نوروزی
سمت : سرپرست خدمات رایانه ای 
شماره تماس : 61117562 
دورنگار
رایانامه:  salome.noruzi@ut.ac.ir 
طبقه همکف - اتاق 115

سرپرست خدمات رایانه ای دانشکده - پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری سیستم های بخش های اداری - پشتیبانی شبکه - مسئول وب سایت دانشکده