کارشناسان معاونت پژوهشی کارشناسان معاونت پژوهشی

 

 

خانم اکرم السادات حسینی
سمت : کارشناس دفتر معاونت پژوهشی دانشکده

شماره تماس : 61117429 
دورنگار
رایانامه
طبقه سوم - اتاق309

هماهنگی امور معاونت پژوهشی

 

خانم آذر حقدوست 
سمت :سرپرست معاونت پژوهشی

شماره تماس :61117513
رایانامه :
اتاق : 332 طبقه سوم

جام امور مربوط به استادان مانند: اعتبار ویژه، درخواست ها، ابلاغ مصرفی، حق التحقیق، صدور ابلاغ و اختتام طرح ها، محاسبه امتیاز متقاضی شرکت در جشنواره پژوهش دانشگاه، دبیر جلسات شورای پژوهشی

خانم دکتر مرضیه حاجی زادگان

کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس : 7580

اتاق : طبقه اول اتاق 138

رایانامه: mhajizadegan@ut.ac.ir

 مسئول توسعه و بهبود تجهیزات آزمایشگاه، نظارت بر برگزاری کلاسهای آموزشی و استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی در طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی و انجام هماهنگی ساعات استفاده از ابزارهای آزمایشگاه. ارتباط با واحدهای دانشگاهی و شرکت های فعال در زمینه تجهیزات و حوزه های شناختی

آقای مهندس حمید رضا طهرانی
سمت :کارشناس فرابری داده ها
شماره تماس :7545
رایانامه: tehrani@ut.ac.ir
اتاق : طبقه اول اتاق 120

پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم های اعضای هیات علمی دانشکده و به روز رسانی تارنمای دانشکده

 

خانم مریم کردی
سمت : کارشناس معاونت پژوهشی 
شماره تماس : 61117432
رایانامه
طبقه سوم اتاق 332

1- کارشناس کمیته اخلاق دانشکده 

2-بررسی پرونده های ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده

3- هماهنگی و برگزاری سخنرانی های علمی

 

خانم زهره نصرتی راد
سمت : کتابدار 
شماره تماس : 61117464 
دورنگار
رایانامه:  Zfnosrati@ut.ac.ir 
طبقه اول - کتابخانه دانشکده

فهرست نویسی، آماده سازی و ورود اطلاعات کتابهای لاتین، تصحیح اطلاعات کتاب های وجین شده، تسویه حساب سیستم جامع آموزش، راهنمایی دانشجویان جهت جستجوی کامپیوتری و دستی(کار با برگه دان)، جمع آوری کتابها برای صحافی و تصحیح آنها در سیستم

خانم آتیکه فلاح
سمت :رئیس کتابخانه
شماره تماس : 61117464
رایانامه: 
طبقه اول - کتابخانه دانشکده

گزینش، تهیه و تامین منابع اطلاعاتی مرتبط با رشته های تحصیلی، پیگیری تامین اعتبارات لازم جهت خرید منابع اطلاعاتی از نمایشگاه های کتاب (کتاب، مجله، روزنامه) و تجهیزات کتابخانه ای، نظارت بر فعالیت های همکاران، آموزش دسترسی به منابع چاپی و الکترونیکی مراجعه کنندگان فهرست نویسی، آماده سازی و ورود اطلاعات کتابهای فارسی، راهنمایی دانشجویان جهت سرچ کامپیوتری، تسویه حساب کتابخانه و سیستم جامع آموزش

خانم مهندس زهرا نوروزی
سمت : رئیس مرکز رایانه
شماره تماس : 61117562
رایانامه:  salome.noruzi@ut.ac.ir 
طبقه همکف - اتاق 109

سرپرست خدمات رایانه ای دانشکده - پشتیبانی نرم افزاری، سخت افزاری سیستم های بخش های اداری - پشتیبانی شبکه -