تسویه حساب با کتابخانه دانشکده تسویه حساب با کتابخانه دانشکده

 

موضوع نحوه تسویه حساب غیر حضوری جهت تحویل پایان نامه ارشد و رساله دکتری تحصیلات تکمیلی

برای انجام تسویه حساب غیرحضوری دانشجویان محترم دکتری و کارشناسی ارشد (به جز مجازی) از کتابخانه دانشکده، با توجه به شرایط همه گیری کرونا و برای حل مشکل مراجعه حضوری دانشجویان از سراسر کشور به دانشکده ، جهت تسویه حساب دانشجویان از کتابخانه دانشکده تسهیلات زیردر نظر گرفته شده است:

۱- یک نسخه پایا ن نامه چاپی به همراه CD پایان نامه که باید با ترتیب زیر(طبق الگوی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی) تنظیم شده باشد:

صفحه بسم الله، صفحه عنوان، گواهی نامه دفاعیه، تعهد اصالت اثرامضاء شده، تقدیر و تشکر (اختیاری)، چکیده، فهرست مطالب…، منابع و مأخذ و در انتها چکیده انگلیسی و صفحه عنوان به انگلیسی باید قرارداده شود.

قابل ذکر است که CD هم باید دقیقاً مثل نسخه چاپی باشد.

2- باید CD شامل 3 فایل به شرح زیر باشد:

  1. فایل pdf از ۱۵ صفحه اول پایان نامه (از ابتدا تا ۱۵ صفحه)
  2. فایل کامل pdf
  3. فایل کامل word

-حجم فایل متن کامل نباید بیش از ۴۰ مگابایت، و حجم ۱۵ صفحه بیش از ۴ مگابایت باشد.

پایان نامه چاپی به همراه CD خود را با ذکر شماره تلفن به آدرس زیر و به نامهای خانمها نصرتی و فلاح و یا آقای جمالی پست نمایند:

بزرگراه جلال آل احمد، روبروی کوی نصر (گیشا)، خیابان دکتر کاردان (نسیم) ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران-کتابخانه دانشکده.