آئین نامه جدید صندوق رفاه آئین نامه جدید صندوق رفاه

 

آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف :PDF

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی

مدارک لازم جهت اخذ وام دانشجویی به شرح زیر می باشد:

  1.  تکمیل فرم مشخصات در سامانه گلستان
  2. تکمیل در خواست وام در سامانه گلستان
  3.  اسکن تصویر کامل( شناسنامه ، کارت دانشجوئی، کارت ملی ) در سامانه گلستان. لازم به ذکر است دانشجویان روزانه آقا که متاهل می باشند می بایست حتماً تصویر کامل شناسنامه همسر و فرزند خود را نیز در سامانه اسکن نمایند.
  4.  ارائه سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی یا پیمانی یادر صورت بازنشسته بودن ضامن گواهی کسر از حقوق خطاب به صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات فناوری) الزامی میباشد
  5. -گواهی کسر از حقوق ضامن در صورت امکان
  6.  تصویر آخرین فیش حقوقی ضامن
  7. -تصویر آخرین حکم کارگزینی استخدامی یا بازنشستگی ضامن (برای کارکنان دستگاه های نیروهای مسلح و......... الزامی نیست ، ولی ارائه گواهی معتبر از آخرین محل خدمت انان، جهت معرفی به صندوق رفاه الزامی است.
  8. - تصویر آخرین فیش حقوقی

دانشجویان ورودی جدید به سایت گلستان مراجعه نموده و پس از بارگذاری اسکن تعهد محضری هرچه سریعتر اصل فرم تعهد محضری را به کارشناسان امور دانشجوئی تحویل نمایید.

  •  شایان ذکر است ضمانت بازنشستگان سایر دستگاهها به غیر از نیرو های مسلح فقط در صورت ارائه گواهی کسر از حقوق ضامن ، برای صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.
  •   توجه: تمامی گواهی های مذکور جهت دریافت وام باید صرفاً با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادرگردد درغیر اینصورت فاقد ارزش خواهد بود .

 دانشجو بعد از درخواست وام بعد از چند روز به سامانه گلستان مراجعه کرده واز ثبت وام توسط مدیریت اطمینان حاصل کند.درغیر این صورت به پیام مدیریت در قسمت وام توجه کند.