کارشناسان امور دانشجویی و فرهنگی کارشناسان امور دانشجویی و فرهنگی

 

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی

 •  مدیریت فعالیتهای انجمن های علمی
 •  مدیریت فعالیتهای تشکلهای دانشجویی
 • مدیریت فعالیتهای کانون های فرهنگی
 • مدیریت فعالیتهای امور تربیت بدنی
 •  مدیریت امور مربوط به پرداخت کاردانشجویی
 • مدیریت مربوط به سلف سرویس
 • مدیریت مربوط به وام دانشجویی(صندوق رفاه دانشجویان، قرض الحسنه باقرالعلوم و) بیمه
 •  تسویه حساب دانشجویان روزانه
 •  تسویه حساب دانشجویان نوبت دوم

خانم سیده معصومه مرتضوی

سمت : سرپرست  امور فرهنگی ودانشجویی و تسویه حساب
شماره تماس : 61117549
دورنگار :_
رایانامه :_
اتاق : 114  طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

 

 

 •  تسویه حساب تغذیه کلیه دانشجویان
 • کارشناس امور فرهنگی

 

 

آقای جواد  حسینی عالی
سمت : مسئول اتوماسیون تغذیه 
شماره تماس :7494 6111
دورنگار :_
رایانامه:_
اتاق :112   طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

 • کارشناس تربیت بدنی
 • برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی

آقای  کیوان رستمی

 سمت:کارشناس تربیت بدنی
دور نگار :-
رایان نامه:
اتاق:110
طبقه همکف
شماره  تماس:61117417  
 •  انجام امور وام وتسهیلات رفاهی کلیه دانشجویان
 • انجام تمور تسویه حساب، تسهیلات رفاهی، امور مربوط به خوابگاه ها و خوابگاه متاهلین

 

خانم یوسفی نامی

سمت :مسئول امور وام وتسهیلات رفاهی
شماره تماس : 61117572
دورنگار :_
رایانامه:  

اتاق :114   طبقه: همکف قدیم