کارشناسان امور دانشجویی و فرهنگی کارشناسان امور دانشجویی و فرهنگی

 

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی

 •  مدیریت فعالیتهای انجمن های علمی
 •  مدیریت فعالیتهای تشکلهای دانشجویی
 • مدیریت فعالیتهای کانون های فرهنگی
 • مدیریت فعالیتهای امور تربیت بدنی
 •  مدیریت امور مربوط به پرداخت کاردانشجویی
 • مدیریت مربوط به سلف سرویس
 • مدیریت مربوط به وام دانشجویی(صندوق رفاه دانشجویان، قرض الحسنه باقرالعلوم و) بیمه
 •  تسویه حساب دانشجویان روزانه
 •  تسویه حساب دانشجویان نوبت دوم

خانم سیده معصومه مرتضوی

سمت : سرپرست  امور فرهنگی ودانشجویی و تسویه حساب
شماره تماس : 61117549
دورنگار :_
رایانامه :_
اتاق : 114  طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

 

 

 •  تسویه حساب تغذیه کلیه دانشجویان

 

 

آقای جواد  حسینی عالی
سمت : مسئول اتوماسیون تغذیه
شماره تماس :7494 6111
دورنگار :_
رایانامه:_
اتاق :112   طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

 
آقای کیوان رستمی 
سمت 
شماره تماس 
دورنگار :
رایانامه :
اتاق :110 طبقه : همکف قدیم

 

 • انجام امور مربوط به انجمنهای (علمی دانشجویی)
 • انجام امور مربوط به کانونهای فرهنگی
 • انجام امور مربوط به تشکلهای اسلامی ( بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی)
 • انجام امور مربوط به دانشجویان نمونه
 • و بصورت کلی نظارت بر نشریات دانشجویی، کارگاههای آموزشی، جشنهای دانشجویی (ملی - مذهبی) و دیگر فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری دانشجویان و برقراری هماهنگی های لازم میان دانشجویان با بخشهای اداری مربوطه و پیگیری امور مربوط به ایشان

 

---

سمت :کارشناس امور فرهنگی
شماره تماس : 
دورنگار :_
رایانامه :_
اتاق :

 

 

 

 

 •  انجام امور وام وتسهیلات رفاهی کلیه دانشجویان

 

سمت :مسئول امور وام وتسهیلات رفاهی
شماره تماس : 61117549_61117572
دورنگار :_
رایانامه :_
اتاق :114   طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

 • امور مربوط  خوابگاه  تمامی مقاطع (روزانه، نوبت دوم، مجازی، فرهنگیان)
 •  امور مربوط به دفتر معاونت دانشجویی وفرهنگی

 

 

خانم میترا نمکی
سمت : مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
شماره تماس : 61117526 -88234382

دورنگار :  88249749

رایانامه :

تلگرامmoavenatedanshjoie_ravanshenasi