دفتر معاونت پژوهشی دفتر معاونت پژوهشی

 

خانم اکرم السادات حسینی
سمت : مسئول دفتر معاونت پژوهشی دانشکده شماره تماس : 61117429 
دورنگار : 
رایانامه : 
طبقه سوم - اتاق309
تایپ نامه های معاونت پژوهشی شامل: طرح های پژوهشی، نوع پنجم، پژوهانه، فرصت مطالعاتی، اعتبار ویژه، دعوتنامه امور مربوط به روابط بین الملل و طرح های کاربردی، برگزاری سخنرانی های علمی استادان، اطلاع رسانی بخشنامه ها و آیین نامه ها به اساتید محترم دانشکده و امور مربوط به بایگانی و، اطلاع رسانی بخشنامه ها به استادان، همکاری با کتابخانه دانشکده