دفتر معاونت پژوهشی دفتر معاونت پژوهشی

 

سرکار خانم اکرم السادات حسینی
سمت : کارشناس دفتر معاونت پژوهشی دانشکده شماره تماس : 61117429 
شماره تماس مستقیم : 88234409
رایانامه : 
طبقه سوم - اتاق309
هماهنگی امور معاونت پژوهشی