اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سمیه شاهمرادی

سمیه شاهمرادی

سمیه شاهمرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117406
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اکرم آراسته اثربخشی مشاوره گروهی عقلانی هیجانی بر رضایت زناشویی و اضطراب در بارداری کارشناسی ارشد
یاسمن یزدان پناه اثربخشی برنامه غنی سازی روابط زناشویی بر افزایش صمیمیت و امیدواری زوجین دارای فرزند معلول کارشناسی ارشد
واله ابراهیمی انگوت نقش میانجی انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در رابطه بین هوش معنوی و اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
اکرم آراسته The Effectiveness of Rational Emotional Group Counseling on Marital Satisfaction and Anxiety in Pregnancy کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/17
یاسمن یزدان پناه اثربخشی برنامه غنی سازی روابط زناشویی بر افزایش صمیمیت و امیدواری زوجین دارای فرزند معلول کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
آمنه شاکری تجربه ی ارتباط والدین با فرزندان دانش آموز دبیرستان اسلامی در آمریکا: یک پژوهش پدیدار شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
شادی فطوره چی The effectiveness of reality group therapy on marital satisfaction and women's happiness during empty nest experience کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
حمیدرضا گلشن مقایسه میانگین جدایی عاطفی در زوجین با و بدون سابقه دوستی پیش از ازدواج کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/04
عالیه ایکدری اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر میزان اضطراب کنکور در دانش‌آموزان دختر سال چهارم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101540 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مشاوره خانواده 5101231 2 13 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آسیب شناسی روانی 1 5101273 2 12 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن در مشاوره 5101417 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مشاوره ازدواج 5101556 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اصول و روش های راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 5101537 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آسیب شناسی روانی 2 5101278 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101540 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی شخصیت 5101117 2 25 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی شخصیت 5101372 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روانشناسی شخصیت 5101372 2 06 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آسیب شناسی روانی 1 5101273 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن در مشاوره 5101417 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مشاوره ازدواج 5101556 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روانشناسی شخصیت 5101117 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روانشناسی شخصیت 5101117 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
نظریه ها و روش های مشاوره در خانواده 5101520 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2