اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین کشاورز افشار

حسین کشاورز افشار

حسین کشاورز افشار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117434
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم اسمعیل شهمیرزادی اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر اعتیاد به اینترنت دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد
مریم گودرزی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار بر افزایش عملکرد خانواده و کاهش خشونت خانوادگی کارشناسی ارشد
سناء پاک نیت اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر عملکرد خانوادگی مادران دارای فرزندان در معرض خطر کارشناسی ارشد
نگار امیری اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد آدلری بر اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
فهیمه باهنر تهیه و رواسازی برنامه پایش ازدواج کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
ژیلا صدیقی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر بهزیستی روان شناختی و کمرویی دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
حجت طائی مرور نظام مند و فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اختلالات افسردگی و اضطرابی در دانش آموزان و دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
حجت طائی مرور نظام مند و فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اختلالات افسردگی و اضطرابی در دانش آموزان و دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
مریم گودرزی The effectiveness of Group Counseling based on Emotionally Focused Approach on increasing Family Functioning and decreasing Domestic Violence کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
سنا پاک نیت اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر عملکرد خانوادگی مادران دارای فرزندان در معرض خطر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
ماهرخ حیدری اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه آدلری بر کاهش پرخاشگری نوجوانان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/16
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه های مشاوره و روان درمانی 2 5101247 2 13 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مشاوره تحصیلی و شغلی 5103290 2 04 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره 5101443 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره 5101443 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 05 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 5101444 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 5101444 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج 5101554 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 05 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
سمینار مسایل خانواده و ازدواج 5101536 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار مسایل راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش 5101551 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نظریه ها و روش های مشاوره گروهی 5101530 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مشاوره و راهنمایی گروهی 5101579 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های تغییر و اصلاح رفتار 5101360 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/04 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 06 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
راهنمایی و مشاوره 5101411 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
بهداشت روانی 5101060 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2