اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه نصرتی

فاطمه نصرتی

فاطمه نصرتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117538
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی: سبب شناسی و پیشگیری از آسیبهای زیستی و روانی، روشهای تدریس و یادگیری در کودکان استثنایی، معنویت و سلامت روان.

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
گیتی دبیری A Study on Marital Satisfaction and Spiritual Happiness of Parents of Slowpaced and Normal Children کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
معظمه سرفرازی تأثیر راهبرد خودنظارتی توجه در انتقال جایگاه اعداد و صحت محاسبات ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/31
محدثه شفیع پور طراحی برنامه آموزشی چندرسانه‌ای مبتنی بر داستان اجتماعی و الگوبرداری ویدئویی و بررسی تأثیر آن بر مهارت‌های خودیاری دانش‌آموزان کم‌توان هوشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/03
علیرضا باتوانی بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا، دلبستگی به بزرگسالان و تاب آوری، خودشفقت ورزی و ذهن‌آگاهی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محمدرضا بیدکی Comparison the relationship between styles' attachment and loveliness to parents with emotional and behavioral disorder in children of War wounded soldiers with and without visual impairment کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/22
زهرا حسینی بررسی تحولی توانایی حل مسأله‏‏ در کودکان 7 تا 12 سال کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/27
اسماعیل شهریاری شناسایی صلاحیت های حرفه ای معلمان مدارس استثنایی شهر شیراز و ارائه راهکارهایی برای بهبود کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/26
علی قیومی بررسی رابطه دلبستگی به والدین، دلبستگی به خدا و هوش‌معنوی با بهزیستی روانشناختی، هیجانی و اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
زهرا نوری بررسی تاثیر استفاده از راهبرد خودنظارتی توجه در افزایش توجه و دقت خواندن دانش آموزان سندرم داون کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/12
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوش و عقب ماندگی ذهنی 5101262 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روان شناسی افراد با نیازهای ویژه 1 5106213 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روان شناسی کودکان استثنایی 5106021 3 06 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اختلال های رفتاری و هیجانی 5103293 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
هوش و عقب ماندگی ذهنی 5101262 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 5103280 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 5103280 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روان شناسی کودکان استثنایی 5106021 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روان شناسی و آموزش کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر 5110006 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
روان شناسی و توان بخشی کودکان کم توان جسمی و حرکتی 5110011 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان 5110015 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان 5110015 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هوش و عقب ماندگی ذهنی 5101262 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روان شناسی کودکان استثنایی 5106021 3 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 14 نتیجه
از 1