اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه نصرتی

فاطمه نصرتی

فاطمه نصرتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117538
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی: سبب شناسی و پیشگیری از آسیبهای زیستی و روانی، روشهای تدریس و یادگیری در کودکان استثنایی، معنویت و سلامت روان.

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علیرضا باتوانی Check Relation between Attachment to God, attachment to Adult and Resiliency, own compassion lovemaking and mindfulness at tehran university students at school masters کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
گیتی دبیری بررسی مقایسه ی رضامندی زوجیت و نشاط معنوی در والدین دانش آموزان آهسته گام و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
معظمه سرفرازی تاثیر راهبرد خودنظارتی توجه در انتقال جایگاه اعداد و صحت محاسبات ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/31
محدثه شفیع پور طراحی برنامه آموزشی چند رسانه ای مبتنی بر داستان اجتماعی و الگوبرداری ویدئویی و بررسی تاثیر آن بر مهارت های خودیاری دانش آموزان کم توان هوشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/03
محسن قدیری اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توجه برافزایش درک عددی دانش آموزان با مشکلات ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 98/10/15
علیرضا باتوانی بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا، دلبستگی به بزرگسالان و تاب آوری، خودشفقت ورزی و ذهن‌آگاهی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محمدرضا بیدکی بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلالات رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/22
زهرا حسینی بررسی تحولی توانایی حل مسأله‏‏ در کودکان 7 تا 12 سال کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/27
اسماعیل شهریاری Identification of Professional Competencies of teachers at special schools of Shiraz and provide solutions to improve it کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/26
علی قیومی بررسی رابطه دلبستگی به والدین، دلبستگی به خدا و هوش‌معنوی با بهزیستی روانشناختی، هیجانی و اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
زهرا نوری بررسی تاثیر استفاده از راهبرد خودنظارتی توجه در افزایش توجه و دقت خواندن دانش آموزان سندرم داون کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/12
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی 5110026 4 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 10 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
هوش و عقب ماندگی ذهنی 5101262 2 10 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روان شناسی و آموزش کودکان ناتوانی هوشی 5103317 2 08 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روان شناسی کودکان استثنایی 5106021 3 06 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
هوش و عقب ماندگی ذهنی 5101262 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روان شناسی افراد با نیازهای ویژه 1 5106213 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روان شناسی کودکان استثنایی 5106021 3 06 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اختلال های رفتاری و هیجانی 5103293 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
هوش و عقب ماندگی ذهنی 5101262 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 5103280 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه 5103280 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روان شناسی کودکان استثنایی 5106021 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 13:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روان شناسی و آموزش کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر 5110006 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/05 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
روان شناسی و توان بخشی کودکان کم توان جسمی و حرکتی 5110011 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان 5110015 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
حقوق کودکان استثنایی و قوانین مصوب در ایران و جهان 5110015 2 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هوش و عقب ماندگی ذهنی 5101262 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روان شناسی کودکان استثنایی 5106021 3 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1