اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

باقر غباری بناب

باقر غباری بناب

باقر غباری بناب    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117451
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : یادگیری دانش‎آموزان استثنایی، تعدیل رفتار چالشگرانه دانش‎ آموزان استثنایی، معنویت و دینداری، سلامت روانی والدین کودکان استثنایی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهر احمدی اثر بخشی باز آموزی اسنادی بر عزت نفس و مهارته ای اجتماعی کودکان با اختلال یاد گیری کارشناسی ارشد
زینب علی پورباغی اثر بخشی روش آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم هندسی پایه پنجم دبستان در دانش آموزان با اختلال ریاضی کارشناسی ارشد
معصومه امینی فر تدوین برنامه آموزشی مدیریت خشم و بررسی اثر بخشی آن بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد
فهیمه بهاری بررسی اثر بخشی روش دقیق آموزی بر روان خوانی و درک مطلب دانش اموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد
کبری بهرامی راد بررسی میزان تاثیر توکل و امیدواری بر سلامت روان مادران کودکان تابینا و ناشنوا و آهسته گام کارشناسی ارشد
جعفر بخشی تاثیر اموزش راهبردهای فراشناختی درک مطلب دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد
فاطمه بوربور آماده سازی و روایی یابی سیستم خبره جهت تشخیص اختلال کاستی توجه- بیش فعالی کارشناسی ارشد
سیدمحمدصبور ابراهیمی اثر بخشیآموزش مهارتهای ارتباطی کارکردی بر کاهش پرخاشگری دانش اموزان کم توان هوشی دارای رفتارهای پرخاشگرانه کارشناسی ارشد
زینب ابراهیمی اثر بخشی برنامه مداخله معنوی مبتنی بر ارتقای دلبستگی ایمن به خدا بر پذیرش مادران نسبت به کودکان با ناتوانی هوشی کارشناسی ارشد
داراب فرجی بررسی اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهشرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد
غلامحسن فتحعلی پور اثر بخشی آموزش مهارتهای خود نظارتی توجه به افزایش توجه و درک مطلب در دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد
فاطمه فیروزی طالخونچه بررسی رابطه کیفیت دلبستگی ،سبک های اسنادی با رضایت از زندگی در بین دانش اموزان تیز هوش و عادی کارشناسی ارشد
زهرا قاسمی مقایسه عوامل موثر در استفاده از انواع روش های مدیریت رفتار توسط معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی کارشناسی ارشد
فریده غلامی تاثیر آموزش برنامه حل مساله بر سازگاری اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد
نسرین حاجی محمدعلی اثر بخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان تیز هوش کارشناسی ارشد
حجت پیرزادی تاثیر آموزش مستقیم آگاهی واجی بر پیشرفت مهارت خواندن دانش آموزان با اختلال خواندن کارشناسی ارشد
محمد جمالی اثر رهنمود های تصویری در عملکرد شغلی افراد دادای ناتوانیهای هوشی کارشناسی ارشد
رضا کرمی نژاد طراحی برنامه آموزش مثبت نگری مبتنی بر شفقت برای والدین کودکان با نشانگان داون و ارزیابی اثر بخشی آن بر بهزیستی روان شناختی والدین، پذیرش نیازهای ویژه کودک ، رضایت مندی زوجیت و ارتباط والد - کودک دکتری
رضا کرمی نژاد طراحی برنامه آموزش مثبت نگری مبتنی بر شفقت برای والدین کودکان با نشانگان داون و ارزیابی اثر بخشی آن بر بهزیستی روان شناختی والدین، پذیرش نیازهای ویژه کودک ، رضایت مندی زوجیت و ارتباط والد - کودک دکتری
آیدا کاظمی آماده سازی و اعتبار یابی سیستم خبره برای تشخیص کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد
مصطفی خضری بررسی اثر بخشی آموزش مستقیم درک مطلب بر پیشرفت خواندن دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد
رویاسادات خاتون آبادی تهیه بسته آموزشی فهم عدد برای دانش آموزان با مشکلات ریاضی در پایه دوم دبستان و کاربرد آن برای بهبود پیشرفت ریاضی دانش آموزان کارشناسی ارشد
حمیده خیراتی رونیزی بررسی اثر بخشی آموزش خود نظارتی توجه بر عملکرد تحصیلی و افزایش توجه در دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد
مریم محمودی تهیه و اعتبار سنجی سیستم خبره برای تشخسص کودکان در خود مانده 2 تا 6 سال کارشناسی ارشد
مرضیه مهردادفر بازنگری و بررسی قابلیت اعتمادو روایی سامانه خبره در تشخیص اختلال طیف در خود ماندگی کودکان 2 تا 6 سال کارشناسی ارشد
الهه میرآخورلی تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم کاربردی ریاضی در دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد
زهرا محمدنیا بررسی رابطه دلبستگی به خدا دلبستگی به والدین و سلامت روان در کودکان تیز هوش و عادی کارشناسی ارشد
الناز نصرالله پور ساخت و اعتبار یابی نظام خبره برای هدایت شغلی افراد آسیب شنوایی کارشناسی ارشد
سکینه پورطالب تهیه برنامه ی بخشایشگری و بررسی اثربخشی آن در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان بزهکار کارشناسی ارشد
ابوالفضل رشیدی آحمدابادی طراحی برنامه دقیق آموزی (PT) در خواندن و ارزیابی اثر بخشی آن بر افزایش میزان سرعت ، صحت خواندن و روان خوانی دانش آموزان با مشکلات خواندن دکتری
مهسا رشیدی تعیین اثر بخشی آموزش گروهی بخشایشگری بر کاهش پرخاشگری و افزایش همدلی عاطفی کارشناسی ارشد
فاطمه رسموند بررسی اثر بخشی روش آموزش خودآموزی کلامی بربهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر حساب نارسای پنجم ابتدایی کارشناسی ارشد
پریسا رزمی بررسی رابطه کیفیت دلبستگی معنوی و مقابله های معنوی با تاب آوری در مادران کودکان آهسته گام و ناشنوا کارشناسی ارشد
پانیذ صدری نقش آموزش مهارت خود تعیین گری در بهزیستی روانشناختی دانش آموزان با مشکل های یادگیری کارشناسی ارشد
احمد شریفی اردانی تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی کودکان با اختلال ریاضی کارشناسی ارشد
حمیدرضا شریفی جندانی تحلیل محتوای کتاب های پیش حرفه ای دانش آموزان آهسته گام از منظر توجه به آمادگی کارشناسی ارشد
مینا شریفی برررسی ومقایسه عوامل موثر در رضایت شغلی و رضایت زناشویی در میان معلمان مدارس عادی و استثنایی و تیز هوشان کارشناسی ارشد
سارا شریفی اثر بخشی کار بست روش خودبازبینی در افزایش توجه وپیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی با اختلالات یادگیری در شهرستان مریوان کارشناسی ارشد
مسعود طاهریان مدل یابی رشد پس از سانحه بر اساس متغیرهای دلبستگی به خدا ، مولفه های سرمایه روانشناختی و هوش هیجانی در افرادبا آسیب بینایی کارشناسی ارشد
احمد احمدی طراحی و ارزیابی اثر بخشی برنامه های‌ آموزش مهارت‌ های پایه ریاضی و کارکردهای اجرایی بر عملکرد ریاضی کودکان پیش‌دبستانی در معرض مشکلات ریاضی دکتری دانلود 1396/04/27
نسترن ارشاد The Efficacy of Acceptance and Commitment Training (ACT) on Resilience of Mothers with Autistic Children کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
الهه افشار والا بررسی نقش روش های فرزند پروری و حافظه فعال والدین بر عملکرد حافظه فعال کودکان دارای اختلال یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
زهرا امامی بافرانی بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با اثر بخشی مدارس متوسطه شهرستان نایین کارشناسی ارشد دانلود 1385
رعنا امینی بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه ویژگی های زیستی ،شناختی ،روانی- اجتماعی و رضامندی زوجیت والدین باوزن نوزادان ایشان به هنگام تولد در شهرستان خدابنده استان زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
فرزانه بیات شهبازی بررسی تاثیر مداخله حافظه فعال دیداری فضایی بر عملکرد آینه‌ نویسی کودکان پیش دبستانی در معرض خطر مشکلات یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 96/6/28
علیرضا باتوانی Check Relation between Attachment to God, attachment to Adult and Resiliency, own compassion lovemaking and mindfulness at tehran university students at school masters کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محمدرضا بیدکی بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلالات رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/22
کبری بهرامی راد میزان تاثیر توکل به خدا و امیدواری بر سلامت روان مادران کودکان نابینا و ناشنوا و آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
امیر بهنام The relationship between organizational resiliency and change program in in Semnan first secondary high schools کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نرجس پورجمعه مقایسه دیدگاه قرآن و دانش روانشناسی نسبت به مبانی و اصول موفقیت و تحلیل شباهت ها و تفاوت ها کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سکینه پورطالب تهیه ‌ی برنامه ‌ی بخشایشگری و بررسی اثربخشی آن در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان بزهکار کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
سمیه جلیل آبکنار تدوین برنامه ویژه اوقات فراغت خانواده‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر حافظه فعال، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان آهسته‌گام دکتری دانلود 1397/11/09
فرهاد چنگیزی بررسی و مقایسه وضعیت بهداشت روانی والدین کودکان نابینا, ناشنوا و عادی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمیه حبیب پور بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های خود نظارتی بر افزایش توجه و پیشرفت تحصیلی کودکان با کاستی توجه و پیش فعالی کارشناسی ارشد
فهیمه حسن نتاج جلوداری تدوین و طراحی برنامه فلورتایم برای اختلال تنظیمی خردسالان: اثربخشی آن در مشکلات رفتاری برون نمود، استرس فرزندپروری و تعامل مادر-کودک دکتری دانلود 1398/07/09
رویا سادات خاتون آبادی تهیه بسته آموزشی فهم عدد برای دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی در پایه دوم دبستان و کاربرد آن برای بهبود پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/10
حمیده خیراتی بررسی اثربخشی آموزش خود نظارتی توجّه بر عملکرد تحصیلی و افزایش توجّه در دانش‌آموزان ابتدایی با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
عباس دالوند بررسی مقایسه‌ای ارتباط عزت نفس با سلامت روانی نوجوانان عادی و پرورشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1380
مجید دامغانی The efficiency of problem solving based on spiritual approach on resilience and hope among single parent's students کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/26
ساحل دریابار "بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی در مدارس دخترانه متوسطه دولتی شهرستان شیراز از دیدگاه دبیران" کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
نرگس درخورده تاثیر به کارگری راهروهای فراشناختی با پیش ختام (SQP4R) و خود نظارتی دردرک مطلب کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد
طیبه رضایی اثربخشی برنامه تربیت شنوایی بر افزایش مهارت‌های تحلیل واجی، تمیز شنیداری، تولید کلمه و درک خواندن در دانش‌آموزان نارسا خوان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
نیره زمانی Developing a Shared Story Reading Program for Preschool Children with language problems and Evaluating Its Effectiveness on Language Development and Reading Readiness دکتری دانلود 1398/07/13
فرشته سبحانی The comparison study of receptive, intermediate and expressive languages profiles in student with and with Problems reading کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
معظمه سرفرازی تاثیر راهبرد خودنظارتی توجه در انتقال جایگاه اعداد و صحت محاسبات ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/31
سیما سهرابی بررسی رابطه جو سازمانی با انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
محدثه شفیع پور طراحی برنامه آموزشی چند رسانه ای مبتنی بر داستان اجتماعی و الگوبرداری ویدئویی و بررسی تاثیر آن بر مهارت های خودیاری دانش آموزان کم توان هوشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/03
فاطمه صاحبدل Typology of spirituality in relation with spiritual health کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/12
پانیذ صدری نقش آموزش مهارت خود تعین‌گری در بهزیستی روان شناختی دانش آموزان با مشکل های یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
علیرضا صدقی طارمی Developing the Quality of Life Improvement Program Based on Group Cognitive-Behavioral Approach and Evaluating Its Effectiveness on Quality of Life, Spiritual Health, Mental Health, and Adjustment of Adolescents with Visual Impairment دکتری دانلود 1395/11/27
افسانه صفار مقایسع سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار عادی کارشناسی ارشد
فاطمه صفرچراتی بررسی رابطه تفکر خلاق و انگیسش شغلی مدیران مدارس شهرستان دماوند در سال تحصیلی 89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
مسعود طاهریان Post traumatic growth modeling based on attachment to god, psychological capital components and emotional intelligence in people with visual impairment کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
نرگس عادل رستخیز بررسی رابطه سلامت روان با جهت گیری مذهبی در جامعه مشاوران و روان شناسان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
نوال عاطی نژاد تأثیر به کارگیری راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی در عملکرد نوشتاری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
ساجد یعقوب نژاد Development of Family- based Mindful parenting program for Mothers of Down syndrome children and the study of its effectiveness on Marital Satisfaction, psychological well-being and Mother-Child Interaction دکتری دانلود 1396/06/25
معصومه فارسی‌نژاد The Effectiveness of Neurofeedback Instruction Method and Sternberg Triarchic Instruction Method and Combined Method to Improve Reading Skills in Dyslexic Students دکتری دانلود 1394/12/15
فرهاد فرهادی امجد بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی با اشتیاق شغلی از دیدگاه مدیران و کارکنان بانک انصار شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/23
فاطمه فیروزی Studying the relationship between attachment quality locus of control casual attributions & life satisfaction in normal & gifted students کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/27
زهرا قاسمی مقایسه عوامل مؤثر در استفاده از انواع روش‌های مدیریت رفتار توسط معلمان دانش‌آموزان کم توان ذهنی و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محسن قدیری اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توجه برافزایش درک عددی دانش آموزان با مشکلات ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 98/10/15
زهرا کرمعلی گیلانه اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر پرخاشگری دانش آموزان دخترمتوسطه دوره دوم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
سیما لطف نژادافشار بررسی تاثیر برنامه خودکنترلی بر پرخاشگری و مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/01
عباس متولی پور Developing a Family-Based Cognitive-Behavioral Play Therapy Program for Students With Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Its Effectiveness on the Symptoms of This Disorder and the Mother-Child Interaction دکتری دانلود 1397/10/11
فرهاد محکی Planing cognitive flexibility program on social skills enhancement and decrease of Behavioral problem among intellectual disability کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مریم محمدی دینانی بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان با نظر آنها راجع به معلم خوب کارشناسی ارشد دانلود 1377
توران محمدی ششکل بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/09
محمدعلی میری فرگی بررسی تحلیلی رفتارهای جنسی نوجوانان آهسته‌گام در دوران بلوغ جنسی از نگاه والدین و معلمان کارشناسی ارشد دانلود 96/11/28
عماد ملکی نیا بررسی رابطه مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
حدیث موسی زاده مقدم Designing cognitive rehabilitation program based on prospective memory and investigating its effectiveness on behavioral problems and executive functions of attention and working memory in children with attention deficit/hyperactivity disorder دکتری دانلود 97/11/27
آمنه مولوی وردنجانی بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه‌ی ویژگی‌های زیستی – شناختی و روانی – اجتماعی و رضامندی زوجیت و علائم روان‌تنی مادر با وزن هنگام تولد در شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
الهه هدایتی رابطه بین سبک های دلبستگی و سرزندگی کارشناسی ارشد دانلود 1395
زینب ابراهیمی تاثیر طرح واره درمانی معنوی بر افزایش دلبستگی ایمن به خدا و پذیرش کودکان با ناتوانی هوشی در مادران دارای فرزندان با ناتوانی هوشی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محمدصبور ابراهیمی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی کارکردی برکاهش پرخاشگریدانش آموزان کم توان هوشی دارای رفتارهای پرخاشگرانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
طاهر احمدی اثربخشی بازآموزی اسنادی بر عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال یادگیری خاص کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/14
فاطمه آدم زاده تاثیر آموزشی راهبردهای شناختی در اصلاح مشکلات بیان نوشتاری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1380
بهزاد آذرنیوشان اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش‌پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/16
وجیه الله ارژنگی تاثیرراهبردهای مقابله ای درکاهش تنیدگی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1382
ابوتراب آرمان نیا تأثیر آموزش اصول اصلاح رفتار به والدین کودکان آهسته گام در کاهش مشکلات رفتاری فرزندان آنان کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرابیگم استاد تاثیر موسیقی درمانـی بر مهارت های حرکتـی و رفتـارهـای اجتماعـی کـودکان بـا نشانگان داون کارشناسی ارشد دانلود 1384
زهره استیری مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبک دلبستگی مادران کودکان مبتلا به اختلال در خودماندگی و مادران کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1383
راضیه اسدی بررسی رابطه رضامندی زوجیت والدین و میزان محبوبیت آنها در نزد فرزندان با آسیب شنوایی و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/05
ساسان اسدپور بررسی مشکلات درست نویسی در دانش آموزان پسر ودختر پایه پنجم ابتدایی در شهر شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1376
عبدالعلی افقهی ‘‘ بررسی رابطه رگه‌های شخصیتی و کیفیت دلبستگی با میزان وابستگی به اینترنت در دانش آموزان تیزهوش’’ کارشناسی ارشد دانلود 1385
سیف اله آقاجانی مقایسه اثربخشی روش‏ها‏ی آموزشی¬کاهش¬استرس مبتنی بر ذهن¬آگاهی و حل مسئله اجتماعی در¬ارتقای تعامل مادر-کودک و رضامندی زناشویی در¬ مادران کودکان آهسته‏گام‏ دکتری دانلود 1392/11/12
نرگس آقامحمدی ارزیابی اثربخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد مؤلفه حلقه واج‌شناختی حافظه فعال دانش آموزان با مشکلات یادگیری در خواندن و نوشتن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
مریم اکبری بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان خودمانده (7-9)سال در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/05
ملیحه اکملی بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی بر بهبود عزت نفس دانش‏آموزان با اختلال‏های هیجانی و رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
�امبیز �ام�اری هنجاریابی مقیاس هوش استنفورد_بینه خردسال (ٍESB5) دکتری 1385
معصومه ایمانی بررسی رابطه عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس عادی،‌استثنایی واستعدادهای درخشان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
کورش امرایی بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری کودکان ناشنوا و عادی: مطالعه ای مقطعی دکتری دانلود 1394/07/12
شیدا امیرافشاری رابطه عوامل تنش زا در دوران بارداری با تولد کودک با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/02
لیلا امین پور. بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری دانش آموزان دیر آموز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
معصومه امینی‌فر تدوین برنامۀ آموزشی مدیریت خشم و ارزیابی اثربخشی آن بر کاهش تعاملات بین‌فردی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
زهرا بیاتی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر هراس اجتماعی افراد با آسیب بینایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/27
شبنم بیاتی The Effectivness of Family- Centered Training Based on Social Competence on Social Skills and Parent- Child Interaction of Slow- Paced Children کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
علیرضا باتوانی بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا، دلبستگی به بزرگسالان و تاب آوری، خودشفقت ورزی و ذهن‌آگاهی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
اکبر باشکوه بررسی میزان انطباق نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان با توانمندی شغلی آنان از دیدگاه کارکنان و مدیران سازمان‌ تأمین اجتماعی شهرستان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1385
جعفر بخشی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی (SQP4R و خودنظارتی) بر افزایش درک¬ مطلب خواندن، دانش فراشناختی و عزت نفس دانش¬آموزان پسر با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
محمود رضا بزرگی ارتباط میان سبکهای دلبستگی به خدا، صبر و عزت نفس در میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
کرم بساطیان طراحی و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس حافظه فعال دانش آموزان پسر پایه سوم و چهارم ابتدایی شهر خرم آباد و بررسی مقایسه ای دانش آموزان با مشکلات یادگیری ریاضیاتی و خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/10
نرجس بیطرف حقیقی بررسی مبانی فلسفی تربیت معنوی از دیدگاه دیویدکار و دلالت های این رویکرد بر نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
اعظم بهادری بررسی ویژگیهای زیستی،شناختی و روانی- اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
فهیمه بهاری بررسی اثربخشی روش دقیق آموزی بر روان‌خوانی و درک مطلب دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
امیر بهنام رابطه تاب آوری سازمانی با برنامه تغییر در مدارس متوسطه دوره اول شهرستان سمنان" کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
فاطمه بوربور آماده سازی و روایی یابی سامانه خبره، جهت تشخیص اختلال کاستی توجه – بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حجت پیرزادی تاثیر آموزش مستقیم آگاهی واجی بر پیشرفت مهارت خواندن دانش¬آموزان با اختلال خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
علی اکبر ترابی مقایسه نگرش معلمان ویژه و عادی نسبت به دانش آموزان نابینا و یکپارچه سازی آموزشی آنان و عوامل مؤثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1384
داریوش تقی زاده کوهنجانی برآورد اعتبار وقابلیت اعتماد نرم افزار رایانه ای برای علت یابی و اصلاح مشکلات رفتاری دانش آموزان عقب ماندة ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهرناز ثانی شناسایی عوامل تنش زای دوران بارداری در ابتلای کودکان به اختلال¬های طیف اتیسم کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
احمد جانقربانی رابطه سبک های دلبستگی به والدین و خدا با سلامت روانی: مقایسه والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 92/3/29
فاطمه جعفری طراحی الگوی مشاوره گروهی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی و اثربخشی آن بر شادکامی و صمیمیت زوجین ناسازگار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نیلوفر جعفری بررسی و مقایسه سبکهای دلبستگی، شیوه های فرزندپروری و فرآیند ازدواج و فرزندآوری در والدین کودکان در خودمانده و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
علی جلالوندیان بررسی رابطه نظام ارزشی و رضایت شغلی معلمان کودکان استثنایی در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد جمالی تأثیراستفاده از رهنمودهای تصویری ، کلامی و بدنی در روش زنجیره سازی رفتار، برای تولید فوتبال دستی توسط کارگران کم توان هوشی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
نسرین حاجی محمدعلی Studying the effectivenss of problem solving program on social adaptation of gifted students کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
زهرا حاجی نژاد مطالعه نیمرخ های شناختی کودکان ناشنوای عمیق پیش زبانی و همسالان شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/29
سمیه حبیب پور بررسی اثر بخشی آموزشهای راهبرد خودنظارتی در افزایش توجه وعملکرد ریاضی دانش آموزان با کاستی توجه و بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/01
مسعود حجازی جرات ورزی، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1382
رباب السادات حسینی بروجنی مقایسه مهارتهای دریافتی، واسطه ای و بیانی زبان در دانش آموزان آهسته گام و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
فاطمه حسین‌پور اثربخشی برنامه جامع تربیت شنوایی بر مهارت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
طاهره حصیب حسین آبادی بررسی رابطه سبک های هویت و تعهد هویت با باورهای دینی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
الهام حکیمی راد طراحی برنامه آموزش بازداری پاسخ و بررسی اثربخشی آن در مقایسه با برنامه آموزش حافظه فعال بر نشانههای اختلال و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان با اختلال کاستی توجه و بیشفعالی دکتری دانلود 1392/11/15
زینت حنیفی بررسی نگرش مربیان و کمک مربیان کارگاههای شغلی و حرفه ای نسبت به قابلیتهای شغلی و حرفه ای افراد عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1376
مهدی خانبانی اثربخشی مداخلات آموزش خانواده بر بهبود رضایت مندی زوجیت و وزن نوزادان به هنگام تولد در شهر اصفهان دکتری دانلود 1391/07/10
حمیده خیراتی The impact of teaching self-monitoring of attention on academic performance and enhancement of attention in students with reading difficulties کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مصطفی خضری بررسی اثربخشی آموزش مستقیم درک مطلب بر پیشرفت خواندن دانش آموز با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
حسن خوش اخلاق مقایسه میزان استرس وروشهای مقابله باآن درمادران کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیروتربیت پذیرشهراصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1378
اصغر خوش نظر هنجاریابی مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعـی (SSRS) در کودکـان پیش‌دبستانی شهر تهران (فرم والدین) کارشناسی ارشد دانلود 1383
مریم دالوند بررسی رابطۀ رضامندی زوجیت والدین با خلاقیت و سلامت روان فرزندان شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
نرگس درخورده تاثیر به کارگیری روش های فرا شناختی با پیش ختام (SQP4R ) و خودنظارتی در درک مطلب خواندن کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
محبوبه درگاهی ارزیابی برنامه توانبخشی گروهی شر مبتنی بر مدل پردازش حسی دان و اثربخشی آن بر کاهش نشانگان خودماندگی در کودکان خودمانده با کارکرد بالا دکتری دانلود 1393/06/31
دینا دشتی بررسی اثربخشی آموزش رویکرد رفتار کلامی خانواده محور بر کاهش نشانگان درخودماندگی و افزایش تعامل والد-کودک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
شهرام ده بزرگی بررسی رابطة سلامت روان و بخشایشگری در مادران دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1380
حمید راستگو رابطه کمرویی و مولفه های دلبستگی به والدین و همسالان در دانش آموزان ناشنوا و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1383
رویا راقبیان تاثیر آموزش دو راهبرد فراشناختی SQP4R و خود - نظارتی بر درک مطلب خواندن دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1384
علیرضا ربیعی مقایسه مشکلات رفتاری دانش آموزان خانواده های تحت پوشش وغیرتحت پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره) در شهر تهران از دیدگاه معلمان آنها کارشناسی ارشد دانلود 1376
افسانه رحیمی بررسی تنیدگی والدینی در والدین کودکان با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و آهسته‏گام کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
محمد رحمانی شکیب بررسی مقایسه ای مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/14
سعید رحیمی پردنجانی تأثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر برخودکارآمدی شغلی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/25
داریوش رحیمی دستنایی بررسی تحلیلی و مقایسه ا ی ویژگی های زیستی، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند(با پیوندهای ششگانه پدر محور ومادر محور) وغیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در شهرستان شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
پریسا رزمی Relationship between spiritual attachment and spiritual coping with resiliency in mothers of intellectually disabled and visually impaired children کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
علی رستمی مقایسه کمرویی دانش آموزان پایه اول دبیرستان مدارس عادی، نابینا و ناشنوا در شهــرتهـــــران کارشناسی ارشد دانلود 1383
فاطمه رسموند بررسی اثربخشی روش خودآموزی کلامی بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر بانارسایی در حساب پایه پنجم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
سهیلا رسولی بررسی ویژگیهای زیستی شناختی و روانی اجتماعی والدین کودکان اوتیسم (14-6)در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
مهسا رشیدی تعیین اثربخشی آموزش گروهی بخشایشگری بر کاهش پرخاشگری و افزایش همدلی عاطفی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
ابوالفضل رشیدی احمدآبادی طراحی برنامه دقیق آموزی (PT) در خواندن و ارزیابی اثر‌بخشی آن بر افزایش میزان سرعت، صحت خواندن و روان‌خوانی دانش‌آموزان با مشکلات خواندن دکتری دانلود 1396/04/31
زهرا رضایی The Effectiveness of Communication Skills Training Program Based on Life Language on Marital Satisfaction and Mother-Child Interaction of Mothers of Slow Paced Children کارشناسی ارشد دانلود 1396 /11/27
هاجر رضایی Effectiveness of TEACH program on Executive functions in Autistic spectrum disorder (ASD) students کارشناسی ارشد دانلود 96
علی رضائی میرحصاری بررسی نظریه ذهن و همدلی در دانش¬آموزان با آسیب شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/03
محسن رفیع خواه اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری- فضایی و برنامه¬ریزی دانش¬آموزان با مشکلات خواندن و ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/05
هانیه روزبهانی بررسی فرایند های روانی از دیدگاه روانشناسی یونگ در حکایاتی از دفتر اول مثنوی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
سعدی زارعی The Study of Language Profiles in Blind students in Pre and Elemantary Schools: a Cross- Section Study کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
مجتبی زمانی مقایسه نگرش معلمان رابط و تلفیقی و اولیای دانش آموزان کم بینا و عادی نسبت به اثربخشی برنامه های آموزش تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1386
نیره زمانی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر تعامل مادران با فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1386/03/27
سعید زندی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نرگس زینعلی بررسی مقایسه ای وضعیت زیستی ،اجتماعی واقتصادی والدین دانش آموزان عادی ،عقب مانده ذهنی وتیز هوش سنین راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد 1374
نسرین سبزفروش اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک های دلبستگی نا ایمن دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
زهره سیدآبادی تقویت تفکیکی رفتارهای ناهمسازدرکاهش پیش فعالی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1380
نسرین سلیمی بررسی تحلیلی -مقایسهای ویژگیهای زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی مادران و رضامندی زوجیت والدین و تأثیر آن بر وزن هنگام تولد نوزادان در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/28
ایوب سلیمانی بررسی نگرش والدین دانش آموزان عقب ماندة ذهنی وعادی درمقطع ابتدای نسبت به یکپارچه سازی آموزشی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1374
مهران سلیمانی بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی ، شناختی و روانی – اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی شهرستان ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مجیب سنایی مهر مقایسه سلامت روانی و رضایت زناشویی در والدین دانش¬آموزان دارای اختلال های طیف اوتیسم و والدین دانش آموزان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
بهمن سهامی محمدراد بررسی مقایسه سبک های فرزندپروری و تنیدگی والدینی مادران و پدران دارای کودک ناشنوا و شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
نادره سهرابی شگفتی بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون شاخص اختلال نقص توجه جردن و بررسی عملکرد هوشی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه کارشناسی ارشد دانلود 1379
یوسف شاهی Designing Music Based Developmental Relation Therapy (Floor Time) Program and Evaluating its Effectiveness on Improvement of Communications and Social Skills in Children with Autism Spectrum Disorders دکتری دانلود 1395/01/31
سالار شبانلویی تاثیر کاربرد تقویت تفکیکی رفتارهای مناسب بر کاهش تکانش گری کودکان با اختلال کاستی توجه- بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سارا شریفی اثربخشی کاربست روش خودبازبینی در افزایش توجه و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی با اختلالات یادگیری در شهرستان مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/10
مینا شریفی بررسی و مقایسه عوامل مؤثر در رضایت شغلی و رضایت زناشویی در میان معلمان مدارس عادی، استثنایی و تیزهوشان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
احمد شریفی اردانی تاثیر آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم ریاضی کودکان با اختلال ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/26
حمیدرضا شریفی جُندانی تحلیل محتوای کتاب‌های پیش حرفه‌ای دانش آموزان آهسته‌گام از منظر توجه به آمادگی شغلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/13
ماندانا شیرکول عوامل موثر در بروز فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی در مقطع راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1382
بابک شمشیری بررسی رابطة جهت گیری هدفی واضطراب رقابتی حالتی در ورزشکاران پسر شرکت کننده در رشته های تیمی و انفرادی کارشناسی ارشد دانلود 1374
علی اکبر شهری بررسی مفهوم خود نزدکودکان بالکنت زبان و مقایسه آن با کودکان عادی در مدارس ابتدایی مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1374
معصومه صابری Comparison of the prenatal maternal stressors in mothers of elementary students with and without mathematical difficulties کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
علی صادقی سیاح فراوانی تحلیلی ازدواج¬های شش¬گانه خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی و رابطه آن با انواع معلولیت در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/04
نسیم صانعی قالیباف بررسی تأثیر هنردرمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری،حرمت خود و شادکامی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فاطمه صداقت صدر بررسی مقایسه‌ای میزان بازداری، انعطاف‌پذیری و سلامت روان مادران کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
افسانه صفار مقایسه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
نجمه طاهری Development and standardization of positive thinking program کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
لیلا طهان تاثیر برنامه انعطاف پذیری شناختی بر کاهش نشانه های اتیسم و استرس والدینی درکودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
افسانه عباسی تاثیر آموزش هوش معنوی بر سازگاری اجتماعی و تاب‌آوری دانش آموزان دوره ی دوم دبستان کارشناسی ارشد دانلود 98/6/31
زهرا عباسیان نیک تدوین برنامه تربیت حافظه و بررسی اثر بخشی آن بر حافظه کوتاه مدت کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
زهرا عباسی پیکانی بررسی نیازهای بهداشتی دانش آموزان آهسته گام از دیدگاه والدین آنها کارشناسی ارشد دانلود 1386
عباس عبداللهی بررسی رابطه بین اختلالات عاطفی- رفتاری دانش‌آموزان 1پسر دوره دبستانی تهرانسر از دیدگاه معلمان با شیوه‌های فرزند پروری مادران آنان کارشناسی ارشد دانلود 1385/03/10
سعدی عبدالملکی مقایسه ی تاب آوری و کیفیت زندگی در مادران دارای کودک با اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی و کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
محمدپارسا عزیزی تدوین برنامه آموزش مهارت های پیش کلامی و بررسی اثربخشی آن بر مهارت-های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده دکتری دانلود 1394/06/31
حمزه عزیزی زلانی بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی، شناختی و روانی – اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در شهر ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
علی عطاردی بررسی ادراک بینایی دانش آموزان نارسانویس و حساب نارسا درمقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
نعیمه عظیمی بررسی تمایلات جمع گرایانه روان شناختی وسبک های دلبستگی در نوجوانان بزهکار و همسالان غیربزهکار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
زینب علی پور بررسی اثر بخشی روش آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم هندسی دانش ‏آموزان پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی با مشکلات ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
نعمت الله علی خان زاده بائی بررسی رابطه بین اختلال توجه ودرک مطلب خواندن در دانش آموزان نارسا خوان وعادی پایه سوم دبستان کارشناسی ارشد دانلود 1380
آسیه عمرانی بررسی عوامل موثر در استفاده از انواع روش های اصلاح رفتار توسط معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1386
مبینا غفوری بررسی رابطه عملکرد حافظه فعال دیداری – فضایی با انواع مشکلات ریاضی در دانش آموزان با و بدون مشکل ریاضی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
فریده غلامی The influence of teaching problem solving method on the social adjustment and reduction of behavior problems of the slow-paced students کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
ناصر غلامی مقایسۀ نگرش معلمان عادی و ویژه نسبت به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، آموزش فراگیر و شناسایی عوامل مرتبط با نگرش آنان کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/27
معصومه فارسی‌نژاد مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک، آموزش مهارت‌های سه وجهی استرنبرگ و آموزش ترکیبی بر بهبود مهارت‌های خواندن کودکان نارساخوان دکتری دانلود 1394/12/15
مریم فاضلی مسائلی تاثیر روش تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان عقب ماندة ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1379
غلامحسن فتحعلی‌پور اثربخشی آموزش مهارتهای خودنظارتی‌توجه،بر افزایش توجه و درکمطلب در دانش‌آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/29
ندا فراهینی تدوین برنامه معنا درمانی بر پایه ارزش¬های اسلامی ـ ایرانی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشاط معنوی و رضامندی زوجیت در والدین کودکان استثنایی دکتری دانلود 1397/06/31
داراب فرجی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمد قاسمخانی بررسی اثربخشی روش بارش مغزی در مهارتهای بیان نوشتاری دانش آموزان آهسته گام دوره پیش حرفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/18
مهدی قدرتی میرکوهی تنیدگی والدین دانش آموزان ناشنوا: عوامل تنیدگی زا، راهبردهای مقابله با تنیدگی و سخت رویی کارشناسی ارشد دانلود 1384
داود قنبری بررسی اثربخشی رویکرد میانجیگری همتایان بر تعارض های میان فردی دانش آموزان(مطالعه موردی درمدرسه راهنمایی شاهد پسران لاهیجان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
مهدیه کارگر The study of phonological awareness and fluency of speech on elementary students with and without stuttering کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/28
آیدا کاظمی آماده سازی و اعتباریابی سیستم خبره برای تشخیص کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
زهرا کرمعلی گیلانه The effectiveness of mindfulness-based training (MBCT) on aggression in female high school students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
رضــا کرمی نژاد طراحی برنامه آموزش هوش هیجانی و بررسی تأثیر آن بر سازش یافتگی دانش‌آموزان با آسیب بینایی در دوره راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 91/04/02
عباس کشائی رضایت شغلی وفرسودگی شغلی در معلمان کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1377
میترا کلانتری بررسی رابطه جهت گیری مذهبی درون سو و برون سو با سلامت روان دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1382
مصطفی کوچک زائی The Effectiveness of group counseling with Spiritual Orientation on Quality of Life and Marital Satisfaction in Incompatible Couples. کارشناسی ارشد دانلود 1395
لیلا کوهپایه مقایسه حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت در دانش آموزان آهسته گام با و بدون نشانگان دوان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
منیره گرجی Training double interview technique and study the effectiveness on communication skills and social interaction for high function Autism children کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/08
مریم گوگل مقایسه رضامندی زوجیت در والدین کودکان با نشانگان داون با والدین کودکان عادی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
نرجس لاری بررسی وضعیت هویت معنوی ادراک شده در اوایل بزرگسالی: مطالعه کیفی نمونه موردی دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
عفت محب ازغندی ارزیابی میزان دسترس‌پذیری عناصر برنامه درسی ریاضی و عوامل تسهیل‌کننده این دسترسی برای دانش‌آموزان با آسیب بینایی در مدارس راهنمایی تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محمد حسین محسنی طراحی و بررسی تأثیر برنامه آموزش آگاهی واج شناختی بر رشد مهارت های خواندن دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/02
فرهاد محکی طراحی برنامه آموزش انعطاف پذیری نوجوانان کم‌توان شناختی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
جعفر محمدی مقایسه رفتارهای سازش نایافته دانش آموزان سرآمد، عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مریم محمدی دینانی تاثیر آموزش سفالگری برای اصلاح رفتارهای پرخاشگری ونارسایی در توجه نوجوانان عقب ماندة ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1377
زهرا محمدنیا بررسی رابطه دلبستگی به خدا، دلبستگی به والدین و سلامت روان در دانش آموزان تیز هوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مریم محمودی تهیه و روایی یابی سامانه خبره برای تشخیص کودکان با اختلال درخودماندگی سنین 2 تا 6 سال کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
محدثه محمودی سیاهمزگی بررسی اثر بخشی روش تقویت تفکیکی رفتاردیگر در کاهش خود آزاری کودکان در خودمانده کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
الهه میراخورلی مقایسه اثربخشی روش آموزش مستقیم و روش آموزشی ریاضی موجود برای دانش آموزان �م توان ذهنی کارشناسی ارشد 1385
وحید مرادی تدوین برنامه آموزشی بازی‌های ایرانی و بررسی اثربخشی آن بر کاهش نشانه‌های اختلال کاستی‌توجه و بیش‌فعالی دانش آموزان دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
حامد مرادی کیا اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان‌شناختی مادران دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
الهه میرا فورلی تاثیر روش آموزش مستقیم و روش آموزشی ریاضی موجود برای دانش آموزان کم توان ذهنی و آموزش پذیر مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
بهنام میرزاخانی طراحی برنامه بازی درمانی عروسکی و ارزیابی اثربخشی آن در مهارت های ارتباطی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
پرستو میرزائی The Efficacy of Stress Coping Skills Training on Parenting Stress of Mothers with Down’s Syndrome Children کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
محمود میرنسب بررسی اثربخشی درمانگری های رفتاری و شناختی- رفتاری در کاهش نشانه های بالینی اختلال نارسایی توجه /قزون کنشی کودکان دکتری دانلود 1385
میر محمود میر نسب بررسی رابطه توکل به خدا ورهیافتهای مقابله ای دیگر با اضطراب وافسردگی در دانش آموزان تیز هوش وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1379
فرزانه معتمدی شارک سبک‌های اسنادی، خودکار آمدی تحصیلی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1383
محبوبه مکارم تاثیر آموزش راهبرد خود - نظارتی بر رفتار در افزایش توجه دانش آموزان با اختـلال یـادگیــری کارشناسی ارشد دانلود 1383
مژده ملاحسینی تاثیر آموزش فهم عدد بر کاهش مشکلات یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه اول ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مرضیه مهردادفر بازنگری و بررسی قابلیت اعتماد و روایی سامانه خبره در تشخیص اختلال طیف درخودماندگی کودکان 2تا6 سال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
محمدموسی موسوی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر مثبت نگری بر کیفیّت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
الناز نصراله پور ساخت و اعتبار یابی نظام خبره جهت هدایت شغلی افراد با کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
فاطمه نصرتی بررسی تحلیلی رابطه ترکیب گروه‌های خونی، فصل انعقاد نطفه و سن زیستی والدین با فراوانی کودکان با نشانگان داون در شهر تهران دکتری دانلود 1390/06/20
فاطمه نصرتی مقایسه ویژگی های زیستی، روانی ، شناختی و اجتماعی والدین کودکان با نشانگان داون با والدین کودکان عادی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1384
شهروز نعمتی فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی و رابطه آن با انواع معلولیت در مناطق شهری و روستایی شهرستان اردبیل "گامی در جهت طراحی برنامه جامع ارائه خدمات مشاوره ای در پیشگیری از معلولیت ها" کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مریم نوذری اثربخشی مداخله شناختی ریاضی محور بر عملکرد حافظه فعال و مفاهیم پایه ریاضی کودکان در معرض خطر ناتوانی یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
جابر نوری بررسی ومقایسه استرس در مادران کودکان عقب ماندة ذهنی خفیف ( آموزش پذیر) نیمه شنوا ونیمه بینای 14- 7 ساله مدارس استثنایی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمد نوری آورزمانی بررسی عوامل موثر برمدرسه گریزی در دانش آموزان مقطع دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1379
هادی هاشمی رزینی مقایسه سلامت روانی و رضامندی زوجیت در والدین کودکان فلج مغزی و والدین کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1386
هادی هاشمی رزینی طراحی و اعتباریابی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی و اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی و مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا دکتری دانلود 1392/06/23
چکامه هدایت ریاضیات کاربردی برای دانش آموزان آهسته گام (عقب مانده ذهنی آموزش پـذیـر) کارشناسی ارشد دانلود 1384
قربان همتی علمدارلو طراحی برنامه درسی مهارت های پیش حرفه ای برای دانش آموزان آهسته گام(کم توان ذهنی) در دوره ابتدایی دکتری دانلود 1389/11/04
حجت‌الله واثق بررسی رابطه بین منابع قدرت مورداستفاده مدیران و استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه دو شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
مرضیه یوسف اقدم بررسی نوع غالب معنویت در میان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/12
آوازه سادات یوسفی نمینی تدوین برنامة مدیریت رفتاری برای مادران کودکان ناشنوا و بررسی اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان و تنیدگی مادران دکتری دانلود 1393/06/30
شهرام وکیلی هریس بررسی رابطه ویژگی ها و کارآمدی معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابتدایی شهر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1386
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازپروری شغلی و حرفه ای 5101055 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق پیشرفته 5101407 2 05 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 5101424 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
انسان از دیدگاه اسلام (با رویکرد روان شناختی) 5101524 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش تحقیق پیشرفته 5101131 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در روان شناسی 5106194 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اصول و روش های اصلاح رفتار 5110014 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اصول و روش های توانبخشی حرفه ای 5110016 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی 5110009 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
انسان شناسی در اسلام 5106011 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بازپروری شغلی و حرفه ای 5101055 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق پیشرفته 5101407 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
اصول و روش های اصلاح رفتار 5110014 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول و روش های توانبخشی حرفه ای 5110016 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 5101424 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تحقیق پیشرفته 5101131 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در روان شناسی 5106194 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1