اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اعظم نوفرستی

اعظم نوفرستی

اعظم نوفرستی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فریده اسماعیلی فراتحلیل اثربخشی رواندرمانی مثبت گرا در ایران کارشناسی
وحید حاجی علیانی The Effect of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Reducing Suicidal Ideations and Increasing Self-Compassion in Students کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
مژده سجادی اثربخشی درمان شفقت به خود ذهن آگاه (MSC) بر کاهش علایم آسیب شناسی روانی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/15
مهدی شمسی جی رابطه استحکام من با جرات‌ مندی: نقش تعدیل کننده توجه آگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 12 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
نظریه های مشاوره و روان درمانی 5106209 2 08 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه های مشاوره و روان درمانی 5106209 2 09 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فنون روان درمانی شناختی - رفتاری 5106165 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارورزی روش های روان درمانی 5106167 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 10 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1397
فنون روان درمانی شناختی - رفتاری 5106165 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه های مشاوره و روان درمانی 5106209 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فنون روان درمانی شناختی - رفتاری 5106165 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کارورزی روش های روان درمانی 5106167 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پژوهش (عملی-انفرادی) در روان شناسی 5106217 3 11 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
نظریه های مشاوره و روان درمانی 5106209 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1