اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا نقش

زهرا نقش

زهرا نقش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117420
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه احمدی نژاد فتح آبادی اثربخشی درمانگری با استفاده از اسب بر سازگاری اجتماعی، تاب آوری و خودپنداره کودکان تک والد کارشناسی ارشد
مریم سروئی بافق تعیین ویژگی های روان سنجی مقیاس سواد رسانه ای با نظریه سوال-پاسخ IRT کارشناسی ارشد
علی اکبر ابراهیمی بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی افراد معتاد به مواد (هروئین و شیشه) با افراد عادی ساکن در شهر کابل کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
فاطمه احمدی نژاد فتح آبادی The Effect of Hippotherapy on Social Adjustment، Resiliency، Self-Concept کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
شهاب افراز طراحی برنامه پرورش مهارت های تفکر (بر مبنای مدل بروکفیلد) و بررسی اثربخشی آن بر تفکر انتقادی، تاب آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
قصیده حجتی The Casual Relationship of Attachment Styles with Moral Identity: The Mediating Role of Empathy کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
پگاه زارعی تل اباد Dialogicality, Integrative Self- Knowledge, Mindfulness and the construction of Identity کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
یاسمن یزدان پناه اثربخشی برنامه غنی سازی روابط زناشویی بر افزایش صمیمیت و امیدواری زوجین دارای فرزند معلول کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
مریم سروئی بافق تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس سواد رسانه‌ای بر اساس نظریه سوال پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
عاطفه طاهری نیه نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین حرمت خود دانش آموزان و کمال گرایی والدین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
عذرا عظیمی فریدن تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر شفقت خود بر شادکامی و کمال‌گرایی دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
زهرا علی مددی The effectiveness of acceptance and commitment therapy on Sleep quality Distress tolerance and Alexithymia on adolescents with anxiety کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
شادی فطوره چی The effectiveness of reality group therapy on marital satisfaction and women's happiness during empty nest experience کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
الهه قنبریان نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه‌ی میان تمایز‌یافتگی خود و راهبردهای حفظ زوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
الهه قنبریان نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه‌ی میان تمایز‌یافتگی خود و راهبردهای حفظ زوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
حمیدرضا گلشن مقایسه میانگین جدایی عاطفی در زوجین با و بدون سابقه دوستی پیش از ازدواج کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/04
مینو محمدی Designing the Moral Program based on Drama and its Effectiveness on Moral Sensitivity on Elementary School Students کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
سنا پاک نیت اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر عملکرد خانوادگی مادران دارای فرزندان در معرض خطر کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
سوده دوایی The Relationship Between Basic Beliefs and Subjective Well-being: The Mediating Role of Moral Identity in Late Teens and Emerging Adulthood کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
ژاکاو سلیم احمد Mediating role of resilience in relation to death anxiety with mental health of adolescent immigrants in the Iraqi Kurdistan camp کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زهره سلیمانی مفهوم سازی و ساخت ابزار نشانگرهای بزرگسالی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
سمانه سمیعیان بررسی رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی: کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/20
مطهره فتاحی ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه و نقش مؤلفه ی هزینه در سازه ی انتظار - ارزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/24
مامک مهدوی مزده رابطه ادراک از سبکهای والدینی، محیط کلاس ادراک شده مبتنی برخودتعیین گری با تاب آوری : نقش واسطه ای عاملیت انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کاربرد آزمون های رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره 5101434 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آمار استنباطی 5101027 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمار استنباطی 5101027 3 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سنجش و اندازه گیری 5101299 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آمار استنباطی و کاربرد SPSS 5101419 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره 5101421 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روان سنجی با تاکید بر تحلیل عاملی 5101286 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق 5101370 3 25 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 02 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره 5101420 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 01 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آمار استنباطی پیشرفته 5101526 2 02 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آمار استنباطی 5101027 3 25 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
آمار استنباطی 5101027 3 02 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سنجش و اندازه گیری 5101299 2 02 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 02 نامشخص ترم اول 1397
مباحث اساسی در روانشناسی 5101416 2 02 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
آمار استنباطی 5106020 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2