اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طیبه فردوسی

طیبه فردوسی

طیبه فردوسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117403
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا آسانی بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و رضایت زناشویی درکارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان شهر آستارا در سال 92 کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/31
احمدرضا رحیمی Teaching moral values to children by comparing artistic and discourse-based approaches کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/06
مرضیه کریمی بررسی مؤلفه های مؤثر بر تکلیف پذیری شرعی دختران با تأکید بر نقش خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/29
فاطمه اسکندری بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
فریبا اعتمادی علمداری بررسی رابطه شیوه فرزندپروری ادراک شده والدین با درگیری تحصیلی دانش آموز با واسطه گری سبک هویت و هوش هیجانی دانش آموز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
سمیه جعفری آژیر آسیب های روانی و مشکلات رفتاری و رابطه آن با موفقیت تحصیلی(مقایسه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
یوسف زینی وند بررسی سلامت¬روانی¬ دانشجویان(دختر و پسر) مطالعه تطبیقی بین دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/19
نرگس صافدل تجربه زیسته زنان مطلقه با تأکید بر تغییرات هویتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
منیژه قاضی The Effectiveness of group training based hope on health- hardiness and subjective wellbeing in thalassemic adolescents کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
بتول سادات موسوی درک و تصور زنان متاهل خانه دار نسبت به رضایت مندی از روابط زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 5106210 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روان شناسی تربیتی 5101559 2 24 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روانشناسی تربیتی 5103016 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روانشناسی تربیتی 5103016 2 23 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
آسیب شناسی اجتماعی 5101010 2 11 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روان شناسی تربیتی 5101559 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روان شناسی تربیتی 5101559 2 03 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روان شناسی تربیتی 5106107 2 07 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روان شناسی تربیتی 5101559 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد 5101440 2 13 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روانشناسی تربیتی 5103016 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روان شناسی عمومی 5101571 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روان شناسی تربیتی 5101559 2 24 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روان شناسی تربیتی 5101559 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روان شناسی سلامت 5103292 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2