اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طیبه فردوسی

طیبه فردوسی

طیبه فردوسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117403
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا آسانی بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و رضایت زناشویی درکارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان شهر آستارا در سال 92 کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/31
احمدرضا رحیمی Teaching moral values to children by comparing artistic and discourse-based approaches کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/06
مرضیه کریمی بررسی مؤلفه های مؤثر بر تکلیف پذیری شرعی دختران با تأکید بر نقش خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/29
فاطمه اسکندری بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
فریبا اعتمادی علمداری بررسی رابطه شیوه فرزندپروری ادراک شده والدین با درگیری تحصیلی دانش آموز با واسطه گری سبک هویت و هوش هیجانی دانش آموز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
سمیه جعفری آژیر آسیب های روانی و مشکلات رفتاری و رابطه آن با موفقیت تحصیلی(مقایسه دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
یوسف زینی وند بررسی سلامت¬روانی¬ دانشجویان(دختر و پسر) مطالعه تطبیقی بین دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/19
نرگس صافدل تجربه زیسته زنان مطلقه با تأکید بر تغییرات هویتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
منیژه قاضی The Effectiveness of group training based hope on health- hardiness and subjective wellbeing in thalassemic adolescents کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
بتول سادات موسوی درک و تصور زنان متاهل خانه دار نسبت به رضایت مندی از روابط زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
علوم یادگیری 5106268 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
نظریه های آموزش و یادگیری 5103372 2 23 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
نظریه های آموزش و یادگیری 5103372 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
روان شناسی تربیتی 5101559 2 13 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
روان شناسی سلامت 5103292 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
آشنایی با آزمون های روانی و کاربرد آن 5110018 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
آشنایی با آزمون های روانی و کاربرد آن 5110018 2 23 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
مشاوره تحصیلی و شغلی 5103290 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روان شناسی تربیتی 5106107 2 06 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
آشنایی با آزمون های روان شناختی (تخصصی) 5103312 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
نظریه های آموزش و یادگیری 5103372 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
نظریه های آموزش و یادگیری 5103372 2 23 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
روان شناسی تربیتی 5101559 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
روان شناسی شخصیت 5101117 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
روان شناسی تربیتی 5101559 2 24 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 5106210 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روانشناسی تربیتی 5103016 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روانشناسی تربیتی 5103016 2 23 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روان شناسی تربیتی 5101559 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2