اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدسعید پورنقاش تهرانی

سیدسعید پورنقاش تهرانی

سیدسعید پورنقاش تهرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117478
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی :  علوم  اعصاب،سایکوفارمولوژی، اعتیاد، خانواده، بالینی، روان دارو شناسی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ساره علیجانی بررسی مقایسه ای متادون ابعاد هیجانی شخصیت و ویژکی های جمعیت شناسی خشونت خانوادگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی کارشناسی ارشد
محمدعلی امینی تهرانی عوامل خطر و محافظت کننده افکار خودکشی در اوایل بزرگسالی نقش وخیم کننده رویدادهای ناگوار کودکی کارشناسی ارشد
الهام عربی نقش واسطه ای افسردگی و شدت درد در رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به درد مزمن کارشناسی ارشد
بهزاد چاوشی گیوی اثر بازدارندگی و یگاباترین بر ایجاد و بیان تحمل نسبت به خواص ضد درد مرفین در هوش سوری نر کارشناسی ارشد
علی اکبر ابراهیمی مقایسه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی افراد معتاد به مواد ( هروئین و شیشه ) با افراد عادی ساکن در شهر کابل کارشناسی ارشد
مریم افتخاری نقش تجربه خشونت خانوادگی در کودکی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی اختلالات روانی خشونت گرایان کارشناسی ارشد
ثریا اعتمادی بنه کهل بررسی اثر بخشی آموزشی برمبنلی الگوی پروسید پروسید در بهبود کیفیت زندگی بیماری قلبی دارای ناتوانی جنسی دکتری
الهام فدوی اردکانی پیش بینی عملکرد تحصیلی بر حسب خودپنداره ،عزت نفس و خودکنترلی در دانش آموزان ابتدایی کارشناسی ارشد
لادن فتحی مقایسه ابعاد شخصیتی کلونینجر در افراد افسرده مصرف کننده داروهای ssriوtca کارشناسی ارشد
فاطمه قاسمی مقایسه خودکنترلی کودکان با نقص توجه ،بیش فعالی و کودکان عادی کارشناسی ارشد
زهرا حسین زاده نقش اضطراب،افسردگی و استرس در وابستگی به نیکوتین ،بررسی اثر تعدیلی ابعاد شخصیت کارشناسی ارشد
سیده مریم حسن تاش تاثیر گیرنده های D1وD2 دوپامینی موجود در آمیگدال بر عوارض رفتاری و متابولیک استرس غیر قابل فرا در موش کوچم آزمایشگاهی نر نژاد سویس -وبستر کارشناسی ارشد
رغدا جاودان بررسی تاثیر داروی کلوفیبرات بر افسردگی با استفاده از مدل های رفتاری روان شناسی در موش صحرایی و نقش سیستم آدرنرزیک و سرو تونرژیک کارشناسی ارشد
امیر حسین علی محمدی بررسی ابعاد هیجانی و شناختی نظریه شخصیت کلونینجر در معتادان به مواد مخدر . بیماران افسرده و بیماران اضطرابی و مقایسه آنها با افراد عادی کارشناسی ارشد
محبوبه مجدی بررسی پاراکلینیکی اختلالات حافظه در مصرف کنندگان مت آمفتامین در دوره فروکش کامل اولیه کارشناسی ارشد
منا ملک احمد بررسی ابعاد شناختی - هیجانی شخصیت و نیمرخ روانی بیماران سایکوتیک ناشی از مصرف شیشه و مقایسه آن با افراد عادی کارشناسی ارشد
مهری مهرمنش بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی در زنان قربانی خیانت زناشویی کارشناسی ارشد
فاطمه محمدی پتانسیل های وابسته به رویداد (ERS) در افراد وابسته به کراک هروئین در هنگام مواجه با تصاویر دیداری القاء کننده ولع قبل و بعد از درمان آموزش مهارتهای مقابله ای شناختی - رفتاری کارشناسی ارشد
نسترن مرتضایی بررسی مقایسه ای رابطه بین ویژگی های شخصیتی با اختلالات روانی(استرس-اضطراب-افسردگی)در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی کارشناسی ارشد
مهسا متدین بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با تکانشگری و سازگاری زناشویی در افراد مرتکب خیانت زناشویی کارشناسی ارشد
سمیه نقوی بررسی و مقایسه وضعیت روانشناختی و ناتوانی جنسی با کیفیت زندگی در بیماران قلبی و بعد از جراحی بای پس عروق کرونر و آنژیوپلاستی کارشناسی ارشد
مریم نصری تاج ابادی نقش تعدیل کننده عوامل روان شناختی بر رابطه بین بیماری های پریودنتال و ناتوانی جنسی در بیماران قلبی-عروقی کارشناسی ارشد
فاطمه شاهچراغی بررسی نقش ابعاد شخصیتی کلوینجر در کیفیت زندگی مصرف کنندگان داروهای ضدافسردگی کارشناسی ارشد
فری ناز تافتهء بررسی تاثیر مشاوره پزشکی بر استرس و فاکتورهای فیزیولوژیک بیماران قلبی در عمل جراحی پیوند عروق کرونر و آنژیوپلاستی کرونری ترانس لومینال از راه پوست کارشناسی ارشد
روشنک وصالی محمود اثر بازدارندگی لوتیراستام و بیان تحمل نسبت به خواص ضد درد مرفین و اثر ضد دردی آن در موش سوری نر کارشناسی ارشد
سروشه آب آب رابطه بین سبک های دفاعی، شخصیت خودشیفته و نشانگان ضربه عشق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
علی اکبر ابراهیمی بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی افراد معتاد به مواد (هروئین و شیشه) با افراد عادی ساکن در شهر کابل کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
نازنین تنهایی بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
مهرنوش حمزه لوئیان بررسی و مقایسه علائم اضطراب و افسردگی قبل و بعد از درمان نگهدارنده با متادون بوپرنورفین کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/04
افشین صابری بررسی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر خودنظم بخشی کوتاه مدت بر کاهش تعارض زناشویی و افزایش رضایت زناشویی کارشناسی ارشد
پدرام طباطبایی بررسی ارتباط چربیها و لیپو پروتئین های خون با میزان افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1384
الهام عربی نقش واسطه ای افسردگی و شدت درد در رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به درد کارشناسی ارشد دانلود 1393/2/22
سمیه غلامی جلیسه بررسی نقش جهت گیری مذهبی والدین در سبکهای فرزند پروری و خشونت خانوادگی کارشناسی ارشد
سمیه غلامی جلیسه نقش جهت گیری مذهبی والدین در سبک های فرزند پروری و خشونت خانوادگی کارشناسی ارشد دانلود 1386
لادن فتحی Comparison of Personality aspects of depressed Individuals using SSRIs and TCAs Medication based on Cloninger's model of Personality کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
فاطمه فرخی بررسی تاثیر داروی ضدصرع توپیرامات بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده (CPP ) ناشی از مورفین کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه فرخی بررسی تاثیر ضد صرع توپیرامات بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شدن(CPP) ناشی از مورفین کارشناسی ارشد
فاطمه فرخی بررسی تاثیر داروی ضدصرع توپیرامات بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده (CPP ) ناشی از مورفین کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهره فیض ابادی مقایسه اثر بخشی درمان نگهدارنده با تبادل و درمان سم زادیی با متادون بر نشانه های اضطراب بر افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر کارشناسی ارشد
سمیه قاسمی مورودی Emotional Charactristics Of Personality, Cognitive Problems, Emotional Regulation Strategies and Marital Adjustment: A Comparative Study in Women With High and Low Fear of Infidility کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
زهرا قلندرزاده The mediating role of self regulation, emotion regulation and psychological problems in the relationship between types of domestic violence and cognitive functioning in women victim of violence کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
نوید محتاج خراسانی Mediating Role of Emotion Regulation and Self- Compassion in the Relationship Between Personality Dimensions and Symptoms of Depression کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
نوید محتاج خراسانی Mediating Role of Emotion Regulation and Self- Compassion in the Relationship Between Personality Dimensions and Symptoms of Depression کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
فاطمه محمدی پتانسیل های وابسته به رویداد(ERPs) در افراد وابسته به کراک هروئین در هنگام مواجهه با تصاویر دیداری القا کننده ولع قبل و بعد از درمان آموزش مهارت‌های مقابله‌ای شناختی-رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/24
فاطمه موسوی مقایسه ابعاد شخصیت کلونینجر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
عرفانه وارسته Comparative Assesment of Emotional Disposition of Depressed Patients Using SSRIs and TCAs کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
ثریا اعتمادی بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر مبنای الگوی پرسید- پروسید در بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی دارای ناتوانی جنسی دکتری دانلود 1391/08/14
پریسا پورنگ بررسی رابطه سبکهای مقابله و سطوح سازش روانشناختی با فرایند بهبود بیماران قلبی-عروقی کارشناسی ارشد دانلود 1386
فریناز تافته بررسی تاثیر مشاوره پزشکی بر استرس و فاکتورهای فیزیولوژیک بیماران قلبی در عمل جراحی پیوند عروق کرونر و آنژیوپلاستی کرونری ترانس لومینال از راه پوست کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
ملیحه ترشابی بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه سرسختی سلامت (RHHI24 ) و مقایسه ویژگی سرسختی سلامت در بیماران مزمن و مردم عادی (افراد سالم) کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
بهزاد چاوشی گیوی اثر بازدارندگی ویکاباترین بر ایجاد و بیان تحمل نسبت به خواص ضددرد مرفین در موش سوری نر کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/11
سحر حسین زاده طهباز مقایسه گرایش شخصیتی خودتخریبی در بیماران اتوایمیون، غیراتوایمیون و غیربیماران دکتری دانلود 1390/01/28
مونا دریاافزون توانایی دارویی لاموتریژین درخنثی سازی اثرات پاداشی مورفین کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
حدیثه دماوندی مقایسه ابعاد شخصیت افراد وابسته به مواد افیونی با افراد سالم و ارتباط آنها با میزان باقی‌ماندن در برنامه درمانی نگهدارنده کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/25
فریده زینالی بررسی تاثیر درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر کاهش درد مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
امیررضا طلایی بررسی رابطه ی بین ابعاد شخصیت و انگیزش با رضایت شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/25
زهره فیض آبادی مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و درمان سم زدایی با متادون بر نشانه های اضطراب و افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1386
الهام فیوی اریکانی پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/03
ژانت مارگاریان پیش‌بینی نتایج درمان افراد معتاد بر پایه سطوح تکانشوری، دشواری تنظیم هیجان و شناخت‌های کمال‌گرایانه: نقش تعدیل‌کنندۀ ویژگی‌های جمعیت شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
کورش محمدی حاصل تأثیر نقش تعدیل کننده متغیرهای سخت کوشی و کمال گرایی بر رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/14
نسترن مرتضایی بررسی مقایسه ای رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با اختلالات روانی(افسردگی, اضطراب, استرس)در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/03
منا ملک احمدی بررسی ابعاد شناختی- هیجانی شخصیت و نیمرخ روانی بیماران سایکوتیک ناشی از مصرف شیشه و مقایسه آن با افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1391
مهری مهرمنش بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی در زنان قربانی خیانت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
مریم نصری تاج آبادی نقش تعدیل کننده عوامل روان شناختی بر رابطه بین بیماری های پریودنتال و ناتوانی جنسی در بیماران قلبی عروقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/13
عرفانه وارسته بررسی مقایسه ای وضعیت های هیجانی افراد افسرده مصرف کننده داروهای SSRIs و TCAs کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
روشنک وصالی محمود اثر بازدارندگی لوتیراستام برکسب و بیان تحمل نسبت به خواص ضد درد مورفین و اثر ضد دردی آن درموش سوری نر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 04 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روان شناسی سلامت 5106079 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روانشناسی فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی 5101103 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روان داروشناسی 5106155 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون تخصصی روانشناسی تربیتی 5101223 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روان شناسی فیزیولوژیک 5106141 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون روان شناسی 2 5106200 2 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روان شناسی سلامت 5106079 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون روان شناسی 2 5106200 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روان داروشناسی 5106155 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 03 هرهفته پنج شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
پژوهش (عملی-انفرادی) در روان شناسی 5106217 3 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 06 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
روان شناسی فیزیولوژیک 5106141 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 09 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
پژوهش عملی 2 5106025 2 09 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2