اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدسعید پورنقاش تهرانی

سیدسعید پورنقاش تهرانی

سیدسعید پورنقاش تهرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117478
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی :  علوم  اعصاب،سایکوفارمولوژی، اعتیاد، خانواده، بالینی، روان دارو شناسی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سروشه آب آب رابطه بین سبک های دفاعی، شخصیت خودشیفته و نشانگان ضربه عشق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
نازنین تنهایی بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
مهرنوش حمزه لوئیان بررسی و مقایسه علائم اضطراب و افسردگی قبل و بعد از درمان نگهدارنده با متادون بوپرنورفین کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/04
پدرام طباطبایی بررسی ارتباط چربیها و لیپو پروتئین های خون با میزان افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1384
الهام عربی نقش واسطه ای افسردگی و شدت درد در رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به درد کارشناسی ارشد دانلود 1393/2/22
سمیه غلامی جلیسه نقش جهت گیری مذهبی والدین در سبک های فرزند پروری و خشونت خانوادگی کارشناسی ارشد دانلود 1386
لادن فتحی Comparison of Personality aspects of depressed Individuals using SSRIs and TCAs Medication based on Cloninger's model of Personality کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
فاطمه فرخی بررسی تاثیر داروی ضدصرع توپیرامات بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده (CPP ) ناشی از مورفین کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه فرخی بررسی تاثیر داروی ضدصرع توپیرامات بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده (CPP ) ناشی از مورفین کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمیه قاسمی مورودی Emotional Charactristics Of Personality, Cognitive Problems, Emotional Regulation Strategies and Marital Adjustment: A Comparative Study in Women With High and Low Fear of Infidility کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
زهرا قلندرزاده The mediating role of self regulation, emotion regulation and psychological problems in the relationship between types of domestic violence and cognitive functioning in women victim of violence کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
نوید محتاج خراسانی Mediating Role of Emotion Regulation and Self- Compassion in the Relationship Between Personality Dimensions and Symptoms of Depression کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
نوید محتاج خراسانی Mediating Role of Emotion Regulation and Self- Compassion in the Relationship Between Personality Dimensions and Symptoms of Depression کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
فاطمه محمدی پتانسیل های وابسته به رویداد(ERPs) در افراد وابسته به کراک هروئین در هنگام مواجهه با تصاویر دیداری القا کننده ولع قبل و بعد از درمان آموزش مهارت‌های مقابله‌ای شناختی-رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/24
فاطمه موسوی مقایسه ابعاد شخصیت کلونینجر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
ثریا اعتمادی بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر مبنای الگوی پرسید- پروسید در بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی دارای ناتوانی جنسی دکتری دانلود 1391/08/14
پریسا پورنگ بررسی رابطه سبکهای مقابله و سطوح سازش روانشناختی با فرایند بهبود بیماران قلبی-عروقی کارشناسی ارشد دانلود 1386
فریناز تافته بررسی تاثیر مشاوره پزشکی بر استرس و فاکتورهای فیزیولوژیک بیماران قلبی در عمل جراحی پیوند عروق کرونر و آنژیوپلاستی کرونری ترانس لومینال از راه پوست کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
ملیحه ترشابی بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه سرسختی سلامت (RHHI24 ) و مقایسه ویژگی سرسختی سلامت در بیماران مزمن و مردم عادی (افراد سالم) کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
بهزاد چاوشی گیوی اثر بازدارندگی ویکاباترین بر ایجاد و بیان تحمل نسبت به خواص ضددرد مرفین در موش سوری نر کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/11
سحر حسین زاده طهباز مقایسه گرایش شخصیتی خودتخریبی در بیماران اتوایمیون، غیراتوایمیون و غیربیماران دکتری دانلود 1390/01/28
مونا دریاافزون توانایی دارویی لاموتریژین درخنثی سازی اثرات پاداشی مورفین کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
حدیثه دماوندی مقایسه ابعاد شخصیت افراد وابسته به مواد افیونی با افراد سالم و ارتباط آنها با میزان باقی‌ماندن در برنامه درمانی نگهدارنده کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/25
فریده زینالی بررسی تاثیر درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر کاهش درد مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
امیررضا طلایی بررسی رابطه ی بین ابعاد شخصیت و انگیزش با رضایت شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/25
زهره فیض آبادی مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و درمان سم زدایی با متادون بر نشانه های اضطراب و افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1386
الهام فیوی اریکانی پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/03
ژانت مارگاریان پیش‌بینی نتایج درمان افراد معتاد بر پایه سطوح تکانشوری، دشواری تنظیم هیجان و شناخت‌های کمال‌گرایانه: نقش تعدیل‌کنندۀ ویژگی‌های جمعیت شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
کورش محمدی حاصل تأثیر نقش تعدیل کننده متغیرهای سخت کوشی و کمال گرایی بر رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/14
نسترن مرتضایی بررسی مقایسه ای رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با اختلالات روانی(افسردگی, اضطراب, استرس)در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/03
منا ملک احمدی بررسی ابعاد شناختی- هیجانی شخصیت و نیمرخ روانی بیماران سایکوتیک ناشی از مصرف شیشه و مقایسه آن با افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1391
مهری مهرمنش بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی در زنان قربانی خیانت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/15
مریم نصری تاج آبادی نقش تعدیل کننده عوامل روان شناختی بر رابطه بین بیماری های پریودنتال و ناتوانی جنسی در بیماران قلبی عروقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/13
عرفانه وارسته بررسی مقایسه ای وضعیت های هیجانی افراد افسرده مصرف کننده داروهای SSRIs و TCAs کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
روشنک وصالی محمود اثر بازدارندگی لوتیراستام برکسب و بیان تحمل نسبت به خواص ضد درد مورفین و اثر ضد دردی آن درموش سوری نر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی سلامت 5106079 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روانشناسی فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی 5101103 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روان داروشناسی 5106155 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون تخصصی روانشناسی تربیتی 5101223 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روان شناسی فیزیولوژیک 5106141 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون روان شناسی 2 5106200 2 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روان شناسی سلامت 5106079 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون روان شناسی 2 5106200 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روان داروشناسی 5106155 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 03 هرهفته پنج شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
پژوهش (عملی-انفرادی) در روان شناسی 5106217 3 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 06 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
روان شناسی فیزیولوژیک 5106141 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 09 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
پژوهش عملی 2 5106025 2 09 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روان داروشناسی 5106155 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روان داروشناسی 5106155 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2