اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدسعید پورنقاش تهرانی

سیدسعید پورنقاش تهرانی

سیدسعید پورنقاش تهرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117478
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی :  علوم  اعصاب،سایکوفارمولوژی، اعتیاد، خانواده، بالینی، روان دارو شناسی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سروشه آب آب رابطه بین سبک های دفاعی، شخصیت خودشیفته و نشانگان ضربه عشق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
علی اکبر ابراهیمی بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی افراد معتاد به مواد (هروئین و شیشه) با افراد عادی ساکن در شهر کابل کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
نازنین تنهایی بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
مهرنوش حمزه لوئیان بررسی و مقایسه علائم اضطراب و افسردگی قبل و بعد از درمان نگهدارنده با متادون بوپرنورفین کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/04
پدرام طباطبایی بررسی ارتباط چربیها و لیپو پروتئین های خون با میزان افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1384
الهام عربی نقش واسطه ای افسردگی و شدت درد در رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به درد کارشناسی ارشد دانلود 1393/2/22
سمیه غلامی جلیسه نقش جهت گیری مذهبی والدین در سبک های فرزند پروری و خشونت خانوادگی کارشناسی ارشد دانلود 1386
لادن فتحی Comparison of Personality aspects of depressed Individuals using SSRIs and TCAs Medication based on Cloninger's model of Personality کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
فاطمه فرخی بررسی تأثیر داروی ضد صرع توپیرامات بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده (CPP) ناشی از مورفین کارشناسی ارشد دانلود 1386/02/24
فاطمه فرخی بررسی تاثیر داروی ضدصرع توپیرامات بر کسب و بیان ترجیح مکان شرطی شده (CPP ) ناشی از مورفین کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمیه قاسمی مورودی Emotional Charactristics Of Personality, Cognitive Problems, Emotional Regulation Strategies and Marital Adjustment: A Comparative Study in Women With High and Low Fear of Infidility کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
زهرا قلندرزاده نقش واسطه ای خود تنظیمی، تنظیم هیجان و مشکلات روانشناختی در رابطه بین انواع خشونت های خانوادگی و عملکرد های شناختی در زنان قربانی خشونت کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
نوید محتاج خراسانی Mediating Role of Emotion Regulation and Self- Compassion in the Relationship Between Personality Dimensions and Symptoms of Depression کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
نوید محتاج خراسانی Mediating Role of Emotion Regulation and Self- Compassion in the Relationship Between Personality Dimensions and Symptoms of Depression کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
فاطمه محمدی پتانسیل های وابسته به رویداد(ERPs) در افراد وابسته به کراک هروئین در هنگام مواجهه با تصاویر دیداری القا کننده ولع قبل و بعد از درمان آموزش مهارت‌های مقابله‌ای شناختی-رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/24
فاطمه موسوی مقایسه ابعاد شخصیت کلونینجر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
عرفانه وارسته Comparative Assesment of Emotional Disposition of Depressed Patients Using SSRIs and TCAs کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
ثریا اعتمادی بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر مبنای الگوی پرسید- پروسید در بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی دارای ناتوانی جنسی دکتری دانلود 1391/08/14
پریسا پورنگ بررسی رابطه سبکهای مقابله و سطوح سازش روانشناختی با فرایند بهبود بیماران قلبی-عروقی کارشناسی ارشد دانلود 1386
فریناز تافته بررسی تاثیر مشاوره پزشکی بر استرس و فاکتورهای فیزیولوژیک بیماران قلبی در عمل جراحی پیوند عروق کرونر و آنژیوپلاستی کرونری ترانس لومینال از راه پوست کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
ملیحه ترشابی بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه سرسختی سلامت (RHHI24 ) و مقایسه ویژگی سرسختی سلامت در بیماران مزمن و مردم عادی (افراد سالم) کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
بهزاد چاوشی گیوی اثر بازدارندگی ویکاباترین بر ایجاد و بیان تحمل نسبت به خواص ضددرد مرفین در موش سوری نر کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/11
سحر حسین زاده طهباز مقایسه گرایش شخصیتی خودتخریبی در بیماران اتوایمیون، غیراتوایمیون و غیربیماران دکتری دانلود 1390/01/28
مونا دریاافزون توانایی دارویی لاموتریژین درخنثی سازی اثرات پاداشی مورفین کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
حدیثه دماوندی مقایسه ابعاد شخصیت افراد وابسته به مواد افیونی با افراد سالم و ارتباط آنها با میزان باقی‌ماندن در برنامه درمانی نگهدارنده کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/25
فریده زینالی بررسی تاثیر درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر کاهش درد مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
امیررضا طلایی بررسی رابطه ی بین ابعاد شخصیت و انگیزش با رضایت شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/25
زهره فیض آبادی مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و درمان سم زدایی با متادون بر نشانه های اضطراب و افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1386
الهام فیوی اریکانی پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/03
ژانت مارگاریان پیش‌بینی نتایج درمان افراد معتاد بر پایه سطوح تکانشوری، دشواری تنظیم هیجان و شناخت‌های کمال‌گرایانه: نقش تعدیل‌کنندۀ ویژگی‌های جمعیت شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
کورش محمدی حاصل تأثیر نقش تعدیل کننده متغیرهای سخت کوشی و کمال گرایی بر رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/14
نسترن مرتضایی بررسی مقایسه ای رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با اختلالات روانی(افسردگی, اضطراب, استرس)در افراد وابسته به مواد مخدر و افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/03
منا ملک احمدی بررسی ابعاد شناختی- هیجانی شخصیت و نیمرخ روانی بیماران سایکوتیک ناشی از مصرف شیشه و مقایسه آن با افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
مهری مهرمنش Investigation of Relationship between Personality Characteristics and Attachment Styles in Women Victims of Marital Bonding کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
مریم نصری تاج آبادی نقش تعدیل کننده عوامل روان شناختی بر رابطه بین بیماری های پریودنتال و ناتوانی جنسی در بیماران قلبی عروقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/13
عرفانه وارسته بررسی مقایسه ای وضعیت های هیجانی افراد افسرده مصرف کننده داروهای SSRIs و TCAs کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
روشنک وصالی محمود اثر بازدارندگی لوتیراستام برکسب و بیان تحمل نسبت به خواص ضد درد مورفین و اثر ضد دردی آن درموش سوری نر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی سلامت 5106079 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
روان شناسی فیزیولوژیک 5106141 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روان داروشناسی 5106155 2 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 04 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روان شناسی سلامت 5106079 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روانشناسی فیزیولوژیک و نوروپسیکولوژی 5101103 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روان داروشناسی 5106155 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون تخصصی روانشناسی تربیتی 5101223 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روان شناسی فیزیولوژیک 5106141 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
متون روان شناسی 2 5106200 2 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روان شناسی سلامت 5106079 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون روان شناسی 2 5106200 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روان داروشناسی 5106155 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 5106024 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 03 هرهفته پنج شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
پژوهش (عملی-انفرادی) در روان شناسی 5106217 3 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 06 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
روان شناسی فیزیولوژیک 5106141 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2