اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شهین ایروانی

شهین ایروانی

شهین ایروانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117403
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی: نظام آموزشی ایران- گذشته، حال و آینده

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مراد یاری دهنوی تبیین و تحلیل سرفصل درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دوره‌های تربیت دبیر و ارائه الگویی برای آن ( با تأکید بر دیدگاههای مدرسان این درس و نحوه عرضه آن در برخی از کشورها) کارشناسی ارشد دانلود 1384
مراد یاری دهنوی تبیین و بررسی گفتگو در فلسفه هستی با تأکید بر آرای مارتین بوبر و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت دکتری دانلود 1391/07/29
فرامرز اژنگ نگاهی تبارشناختی به «مشارکت‌های مردمی» در نظام تعلیم و تربیت جدید ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
اعظم آصف نیا بررسی مؤلفه‌های تربیتی داستان های مثنوی معنوی و کاربرد آن در تربیت دورة نوجوانی دکتری دانلود 1395/11/30
محمد آعبدالله تبیین فلسفی پدیده مرگ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی و راهکارهای آموزش آن به کودکان داغدیدة دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
یونس امیراحمدی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه‌ی پنجم ابتدایی با تأکید بر رویکرد حل مسئله‌ی دیویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
سعیده باقری Explaining and criticizing Mary Hesse's hermeneutical approach in understanding scientific concepts and providing content based on it, for secondary school physics teacher_education دکتری دانلود 1396/07/12
محمدرضا باقری رخنه بررسی تحلیلی مفهوم تربیت اسلامی و ارزیابی جایگاه اجبار در آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/28
مصطفی بختیاری بررسی نسبت تصورات اولیه ی دینی دانش آموزان مقطع ابتدایی و مفاهیم ارائه شده در کتاب هدیه های آسمانی و نقد رویکرد آن بر اساس رویکرد مطلوب تربیت دینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
عبدالرضا برهانی the sexual teaching philosophy from the Mulla Muhsin-i Feyz Kashani’s perspective and present confronting methods for sexual teaching challenges in high schools کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فریبرز بشارتی برسری بررسی ماهیت برنامه‌های معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
سمانه خلیلی واکاوی فلسفه ضمنی تعلیم و تربیت فرهنگ ایران و نسبت آن با دکتری دانلود 1393/11/30
ایوب داودی تحلیل معنای کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم در سالهای 96-1390 مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
عبدالحسین رحمانی نژاد بررسی تطبیقی الگوی آموزشیبهمن بیگی و فریره و ارائه طرحی برای آموزش عشایر امروز کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/14
سمیه سادات رضوی طاهری استلزام های مفهوم عاملیت انسانی در اندیشه اسلامی برای تربیت در دوران کودکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/06
فریبا زیودار بررسی مبانی نظری مسئولیت پذیری در اسلام و روشهای پرورش آن در دانش آموزان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
نرگس سجادیه نقد و بررسی رویکرد تبارشناسی فوکویی و ارائه الگویی از آن جهت پژوهش در عرصه فلسفه تعلیم و تربیت دکتری دانلود 1389/07/10
سید کاظم شمس مفرحه تبیین مبانی و اصول عدالت تربیتی از منظر شهید مرتضی مطهری و بررسی میزان سازواری اسناد ملی تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ مدرسه با آن‌ دکتری دانلود 1397/12/25
محمد ضیایی موید بررسی تطبیقی فلسفه تربیتی و تجربیات مدارس اسلامی با نهضت مدارس یسوعی- مطالعه موردی دبیرستان علوی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
سمیرا علیرضابیگی تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی بر اساس نظریه اسلامی عمل و بررسی پیامدهای آن در تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
مریم قاسمی The Social Approach to Moral Education through discussion on Dewey, Durkhiem, Habermas point of view according to Tabatabayi viewpoint دکتری دانلود 1396/08/03
طاهره قزوینی طراحی دوره ی آموزش خانواده برای کمک به افزایش عزت نفس دانش آموزان ابتدایی دخترانه ی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
غلامرضا گزمه مبانی,اصول و روشهای تربیت عاطفی در نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
مصطفی مرادی استلزامات فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در برنامه درس دینی کارشناسی ارشد دانلود 91/11/29
محمدحسن مسعودی تبیین و نقد فلسفه علوم اجتماعی تأویلی گادامر و تاثیر آن بر اصول فلسفی برنامه درسی "علوم اجتماعی" کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/28
ملیحه مشیری Book Review heavenly gifts sixth grade elemently scoole on the baisis of a rational concept of education and religious education from the perspective of Ibn Sina کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
خاطره معظمی گودرزی مفهوم معنویت در نهج البلاغه و تبیین مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی آن و کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
سحر منصوری صورتبندی نقش های والدی خانواده برای تحقق کارکردهای مراقبتی- تربیتی با الهام از مبانی عدالت جنسیتی از منظر علامه طباطبایی و ارائه اصول راهنمای بازنمایی آن ها در کتب درسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
یوسف منصوری Content Analysis of the Most Popular Films of Children's Genre from the Viewpoint of Virtue Ethic Education after Islamic Revolution کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
اکبر مهربان بررسی تحلیلی روشهای تربیت دینی کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی نعمتی دمقی ارائه ی برنامه ی آموزش درس ریاضی به دانش آموزان چندپایه ی ابتدایی براساس یادگیری مشارکتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
امیر نوری زاده تبیین فلسفه تربیتی نهضت عاشورا در سیره و کلام امام حسین (ع) و تحلیل محتوای دروس و فعالیت‌های تربیتی مدارس براساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/30
بهنام وهابی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد عقلانی- هیجانی- رفتاری(REBT) بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 97/6/27
کبری امیری تبیین مفهوم و مبانی تربیت دینی از دیدگاه علامه جعفری و استنتاج اصول و روش‌های تربیتی برگرفته ازآن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
حسین باغ گلی بررسی آراء و عملکرد متفکران تربیت دینی غیر رسمی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386
آزاده بزرگی بررسی تطبیقی عاملیت انسان در دیدگاه افعال گفتاری با نظریه انسان عامل و دلالت های تربیتی هر یک از آنها دانلود 1390/06/01
فهیمه بهرامی بررسی رابطه تربیت اخلاقی و تربیت دینی ( با تأکید بر آرای دیویدکار) کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی پارسانیا بررسی رویکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کشف و شکوفایی استعدادها بر اساس مبانی انسان‌شناسی سند ملی آموزش و پرورش کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
زکیه جهان دیده تبیین ماهیت بازی و آموزش مفاهیم اجتماعی از طریق آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
زهره ذاکری نقد و بررسی رویکردهای تربیت اخلاقی در مقاطع سه گانه در مدارس دخترانه مبتنی بر دیدگاه گلبرگ کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/18
ملیحه راجی بررسی تأثیر نظریه انتقادی در فلسفه آموزش بزرگسالان با تأکید بر آرای پائولو فریره و یورگن‌ هابرماس و دلالت‌های‌ تربیتی آن برای سوادآموزی بزرگسالان در ایران دکتری دانلود 1389/08/25
عبدالحسین رحمانی نژاد Comparative investigation of training models of Bahmanbeigi and Freire and presentation of a plan for today nomads’ education کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/14
ولی رضایی حاجی کندی بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای در محتوای کتاب های درسی رشته های فنی وحرفه ای هنرستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/17
هاجرالسادات قاسمی بررسی مبانی فلسفی روش اقدام پژوهی و جایگاه این روش تحقیق در نظام پژوهش در آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
علی کریمی بررسی دلالت های اخلاق گفتمانی هابرماس در تربیت اخلاقی با نظر به پدیده جهانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1386
خدیجه مختاری تحلیل محتوای ادبیات داستانی کودکان در ایران از منظر جایگاه آموزش مفاهیم فلسفی کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرا هژبرماهانی بررسی تحلیلی کتاب های آموزش احکام نوجوانان و نوع رویکرد آن ها به تربیت دینی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/13
علی وحدتی دانشمند Studying the Role of narrative in Shaping Religious Identity in the Thought of Paul Ricoeur and the Achievements and Impasses of Narrative Religious Education کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رویکردهای تربیت دینی در جامعه ایران 5102074 2 24 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
رویکردهای تربیت دینی در جامعه ایران 5102074 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تبیین رویکردهای تربیتی کنشگران ایرانی 5102080 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مقدمه ای بر فلسفه اسلامی 5102020 2 24 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مقدمه ای بر فلسفه اسلامی 5102020 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
برنامه درسی و تربیت دینی، دلالت های تربیتی متن دینی و سیره 5103190 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران 5102051 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سمینار در مسائل آموزش و پرورش 5102092 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 5101373 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ اندیشه های تربیتی 2 5102049 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تعلیم و تربیت اسلامی 5105045 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام و ایران 5102067 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران 5102051 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه تاریخ 5102016 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام 5103268 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
خانواده در اسلام 5103274 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تاریخ اندیشه های تربیتی 2 5102049 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مقدمه ای بر فلسفه اسلامی 5102020 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تاریخ فلسفه کلاسیک و قرون وسطی 5102024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فلسفه تاریخ 5102016 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2