اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید حسن زاده

سعید حسن زاده

سعید حسن زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117407
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

علایق پژوهشی : اختلالات رفتاری و ارتباطی کودک و نوجوان، نظریه ذهن

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا عباسیان نیک تدوین برنامه توانبخشی شنیداری مجازی چندرسانه ای خانواده محور : بررسی اثربخشی آن بر رشد ادراک شنیداری ، توانایی های زبانی و مهارت های اجتماعی کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده دکتری
مهدی امامقلی زاده بررسی توانایی تولید کلمه ، تحلیلی واجی و تمیز کلمه در دان اموزان نارساخوان و عادی کارشناسی ارشد
کورش امرایی بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خود تنظیمی رفتاری کودکان ناشنوا و عادی : مطالعه مقطعی دکتری
نریمان اسدی پور مطالعه رشد مهارت های اجتماعی و پشرفت تحصیلی در دانش آموزان با آسیب شنوایی در مدارس ویژه تلفیقی مقطع ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد
علی عطاردی بررسی مقایسه ای ادارک بینایی کودکان نارسانویس و کودکان حساب نارسا در مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد
رضا عزیزان آموزش یکپارچگی حسی به مادران کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده مبتلا به اختلال کاستی توجه و بیش فعالی و اثربخشی آن بر کاهش نشانگان اختلال و افزایش تعامل والد - کودک کارشناسی ارشد
سارا عزیزی بررسی رابطه مهارتهای پیش کلامی با ادراک شنوایی و وضوح کلامی در کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده کارشناسی ارشد
محمد پارسا عزیزی تدوین برنامه آموزش مهارت های پیش کلامی و بررسی اثر بخشی آن بر مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان خود مانده دکتری
منیره گرجی تدوین برنامه آموزش مصاحبه دو جانبه و بررسی اثر بخشی آن بر رشد مهارت های ارتباطی و تعامل اجتماعی کودکان خودمانده عملکرد بالا کارشناسی ارشد
فهیمه حسن نتاج جلوداری تدوین و طراحی برنامه فلورتایم برای اختلال تنظیمی خردسالان : اثربخشی آن در مشکلات رفتاری برون نمود، استرس فرزندپروری وتعامل مادر- کودک دکتری
فاطمه حسین پور اثر بخشی برنامه جامع تربیت شنوایی بر مهارت خواندن دانش آموزان نارسا خوان کارشناسی ارشد
رباب السادات حسینی بروجنی مقایسه مهارتهای زبان بیانی ، واسطه ای و دریافتیدر دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر و عادی کارشناسی ارشد
علیرضا کریمی بررسی خودکار آمدی در خواهران و برادران نوجوان کودکان ناشنوا و آهسته گام بر اساس مشاهده پذیری معلولیت کارشناسی ارشد
حمزه خادم بررسی اثر بخشی برنامه یکپارچه سازی حسی بر تولید گفتار ، ادارک شنوایی ، دامنه توجه ، رابطه والد - کودک و رابطه درمانگر - کودک در کودکان ناشنوا کارشناسی ارشد
عرفانه خراطی بررسی دیدگاه گیری مفهومی ، اخلاقی و هیجانی در نوجوانان با ناتوانی هوشی کارشناسی ارشد
حامد مغربی سینکی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به مادران دارای فرزند با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی بر تعامل والد - کودک ، خودکار آمدی و استرس فرزند پروری و نشانگان این اختلال کارشناسی ارشد
مریم سادات میرطلائی اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد فیلیال تراپی بر مهارت های اجتماعی ، تعامل والد کودک و استرس والدینی مادران دارای کودک دیابتی کارشناسی ارشد
محمدحسین محسنی ساخت برنامه آموزشی آگاهی واج شناختی و مطالعه تاثیر آنم بر رشد مهارت های خواندن دانش آموزان آسیب دیده شنوایی کارشناسی ارشد
الهام السادات ناجی طراحی و ارزیابی برنامه آموزشی جافظه فعال برای بهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان دکتری
سمیه نظری طراحی و ارزیابی برنامه فرایندمحور ارتقا کارکردهای اجرایی برای دانش اموزآن دارای ناتوانی های یادگیری ریاضی: با تأکید بر انتقال اثر دور و نزدیک دکتری
فاطمه نیک خو طراحی برنامه جامع توانبخشی شنیداری زود هنگام خانواده محور و بررسی اثر بخشی آن بر رشد مهارت های ارتباطی و هیجانی - اجتماعی کودکان ناشنوا دکتری
زهرا نورابادی بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های مقابله با تندیگی والدینی بر مادران کودکان ناشنوا کارشناسی ارشد
افسانه رحیمی پردنجانی مقایسه تنیدگی والدینی، والدین کودکان آسیب شنوایی، آسیب بینایی، آهسته گام و کودکان عادی کارشناسی ارشد
محمد رحمانی شکیب بررسی تاثیر جایگاه آموزشی بر مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان آسیب دیده شنوایی و استرس والدینی آن ها کارشناسی ارشد
طیبه رضائی اثربخشی برنامه تربیت شنوایی برافزایش مهارتهای تحلیل واجی ،تمیز شنیداری ،تولید کلمه و درک خواندن در دانش اموزان نارساخوان کارشناسی ارشد
بهمن سهامی محمدراد بررسی مقایسه ای سبک های فرزند پروری و تنیدگی والدینی مادران و پدران دارای کودک شنوا و ناشنوا کارشناسی ارشد
صبا صمدزاده بررسی اثر بخشی بازی حرکتی گروهی بر مهارت های اجتماعی کودکان کاشت حلزون شده 3 تا 7 سال کارشناسی ارشد
مسعود شکاررو بررسی نشانه های رفتاری اختلال طیف اتیسم از بدو تولد تا 3 سالگی یک مطالعه مقدماتی برای ساخت ابزار شناسایی زود هنگام اختلال طیف اتیسم کارشناسی ارشد
رویا شجاعی بررسی مهارت بینایی- حرکتی در دانش آموزان سن دبستانی دارای افت شنوایی عمیق و عادی کارشناسی ارشد
سهیلا طالبی بررسی رابطه حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت در ادارک شنیداری و وضوح کلامی کودکان کاشت حلزون شده سنین دبستانی کارشناسی ارشد
طیبه تازیکی بالاجلینی تدوین برنامه درمان با کمک حیوانات و بررسی اثر بخشی آن بر بهبود نشانگان اصلی اختلال های طیف اتیسم در کودکان کارشناسی ارشد
نیره زمانی طراحی برنامه داستان خوانی مشارکتی برای کودکان پیش دبستانی با مشکلات زبانی و بررسی اثربخشی آن بر رشد زبان و آمادگی خواندن دکتری
سعدی زارعی بررسی رشد نیمرخ های زبانی در دانش آموزان نابینای پیش دبستانی و دبستانی یک مطالعه مقطعی کارشناسی ارشد
معصومه اسداللهی بررسی اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر توانایی دیدگاه گیری و تعامل والد-کودک درخودمانده باعملکرد بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/08
نیوشا اصلانی مقدم بررسی و مقایسه برتری طرفی در دانش‌آموزان با اختلال کاستی توجه-بیش فعالی و همسالان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فهیمه اکبری اثر بخشی روش ارتباطی مبادله تصویر بر تعامل والد – کودک و نشانگان کودکان اتیستیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
کورش امرایی بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری کودکان ناشنوا و عادی: مطالعه ای مقطعی دکتری دانلود 1394/07/12
سارا بهرامی سبب شناسی ناشنوایی های حسی عصبی کودکان پیش زبانی در دو دهه اخیر جامعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
مرضیه پاغنده طراحی و تدوین برنامه آموزش تعامل مادر– کودک (PCIT ) برای مادران دارای کودک با آسیب‌ شنوایی و اثربخشی آن بر تنیدگی فرزندپروری و رابطه والدین با کودک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
آذین تیرگری مقایسه مهارت های زبان شفاهی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی در دو نظام فراگیر و استثنایی کارشناسی ارشد
عباسعلی تقی پور جوان تدوین برنامه توسعه حرفه ای فراگیر- حمایتی و ارزیابی اثربخشی آن بر نگرش و خودکارآمدی حرفه ای معلمان در آموزش دکتری دانلود 98/7/09
کیانا تقی خان بررسی رابطه بین مهارت های زبان دریافتی ، واسطه ای و بیانی با نظریه ذهن در کودکان اتیستیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
رضا تنورساز رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
زهرا حاجی نژاد مطالعه نیمرخ های شناختی کودکان ناشنوای عمیق پیش زبانی و همسالان شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/29
رباب السادات حسینی بروجنی مقایسه مهارتهای دریافتی، واسطه ای و بیانی زبان در دانش آموزان آهسته گام و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
فهیمه حسن نتاج جلوداری تدوین و طراحی برنامه فلورتایم برای اختلال تنظیمی خردسالان: اثربخشی آن در مشکلات رفتاری برون نمود، استرس فرزندپروری و تعامل مادر-کودک دکتری دانلود 1398/07/09
مهدی خانبانی اثربخشی مداخلات آموزش خانواده بر بهبود رضایت مندی زوجیت و وزن نوزادان به هنگام تولد در شهر اصفهان دکتری دانلود 1391/07/10
مصطفی خضری بررسی اثربخشی آموزش مستقیم درک مطلب بر پیشرفت خواندن دانش آموز با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
محمد رحمانی شکیب بررسی مقایسه ای مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/14
طیبه رضایی اثربخشی برنامه تربیت شنوایی بر افزایش مهارت‌های تحلیل واجی، تمیز شنیداری، تولید کلمه و درک خواندن در دانش‌آموزان نارسا خوان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
علی رضائی میرحصاری بررسی نظریه ذهن و همدلی در دانش¬آموزان با آسیب شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/03
مریم رنجبر ساخت نسخه فارسی تکالیف توانبخشی شناختی: اثربخشی آن بر فرآیندهای شناختی در کودکان با اختلال کارکردهای اجرایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سعدی زارعی The Study of Language Profiles in Blind students in Pre and Elemantary Schools: a Cross- Section Study کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
نیره زمانی Developing a Shared Story Reading Program for Preschool Children with language problems and Evaluating Its Effectiveness on Language Development and Reading Readiness دکتری دانلود 1398/07/13
فاطمه ساختمانی Investigation relation between writing direction of letters and digits and laterality with mirror writing in preschoolers کارشناسی ارشد دانلود 97/09/07
فرشته سبحانی The comparison study of receptive, intermediate and expressive languages profiles in student with and with Problems reading کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
سیده رها سیدعباسی استرس فرزندپروری و تعامل والد -کودک در خانواده ی دارای فرزند با اختلال کاستی توجه /بیش فعالی :بررسی نقش نوع مداخله درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهمن سهامی محمدراد بررسی مقایسه سبک های فرزندپروری و تنیدگی والدینی مادران و پدران دارای کودک ناشنوا و شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
مسعود شکاررو Investigation of Behavioral Signs of Autism Spectrum Disorders (ASD) from Birth to Age 3: A preliminary study to develop a checklist for Early Detection of ASD کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
زهرا عباسیان نیک تدوین برنامه تربیت حافظه و بررسی اثر بخشی آن بر حافظه کوتاه مدت کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
زهرا عباسیان نیک Developing a family-based multimedia virtual aural rehabilitation program: Effectiveness on the auditory perception development, language abilities and social skills of deaf children with cochlear implant دکتری دانلود 1398/06/21
اعظم عباسپور A Comparative – Analytical Survey of Biological, Cognitive, Psychological & Social Characteristics of Mothers and Marital Satisfaction of Parents along with its Impacts on Birth Weight in the Islamshahr کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
محمدپارسا عزیزی تدوین برنامه آموزش مهارت های پیش کلامی و بررسی اثربخشی آن بر مهارت-های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده دکتری دانلود 1394/06/31
رضا عزیزان Train the sensory integration to the mothers of deaf children suffering from attention deficit & hyperactivity disorder & its effectiveness on decreasing signs in attention deficit and hyperactivity disorder and increasing parent-child relationship کارشناسی ارشد دانلود 97/11/23
علی عطاردی بررسی ادراک بینایی دانش آموزان نارسانویس و حساب نارسا درمقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
معصومه قاسمی طراحی برنامه جامع توان‌بخشی پردازش شنیداری مرکزی و بررسی اثربخشی آن بر روان‌خوانی، درک خواندن و ادراک شنیداری در دانش‌آموزان نارساخوان دکتری دانلود 1395/07/10
نگار کثیری حبیب آبادی The Effectiveness of Working Memory Interventional Program on Executive Functions in Daily Life Situations in Students with Attention Deficit Disorder کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
صدف کیهانی Evaluating the psychometric properties of Gilliam Autism Rating Scale-3 based on Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th edition کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/08
منیره گرجی Training double interview technique and study the effectiveness on communication skills and social interaction for high function Autism children کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/08
محمد حسین محسنی طراحی و بررسی تأثیر برنامه آموزش آگاهی واج شناختی بر رشد مهارت های خواندن دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/02
زهرا محمدنیا بررسی رابطه دلبستگی به خدا، دلبستگی به والدین و سلامت روان در دانش آموزان تیز هوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهدی مختاری اثر بخشی برنامه جرات آموزی گروهی بر میزان جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/20
مریم سادات میرطلایی The effectiveness of filial therapy on social skills, parent child interaction and the parenting stress of mothers of diabetic children کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
نگین معتمد یگانه اثربخشی تمرین رایانه ای شناختی همراه با آموزش آگاهی واج‌شناختی بر عملکرد خواندن کودکان با مشکلات خواندن: شواهدی از پتانسیل های وابسته به رویداد کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/24
آمنه مولوی وردنجانی بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه‌ی ویژگی‌های زیستی – شناختی و روانی – اجتماعی و رضامندی زوجیت و علائم روان‌تنی مادر با وزن هنگام تولد در شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
سمیه نظری طراحی و ارزیابی برنامه فرایندمحور ارتقا کارکردهای اجرایی برای دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری ریاضی: با تاکید بر انتقال اثر دور و نزدیک دکتری دانلود 1398/03/29
هادی هاشمی رزینی طراحی و اعتباریابی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی و اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی و مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا دکتری دانلود 1392/06/23
صاحب یوسفی توانایی جهت یابی صدا در دانش آموزان نابینای گلبالیست، نابینای غیر گلبالیست و همسالان بینای آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
آوازه سادات یوسفی نمینی تدوین برنامة مدیریت رفتاری برای مادران کودکان ناشنوا و بررسی اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان و تنیدگی مادران دکتری دانلود 1393/06/30
محمدصبور ابراهیمی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی کارکردی برکاهش پرخاشگریدانش آموزان کم توان هوشی دارای رفتارهای پرخاشگرانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
مهسا ابوالحسن پور بررسی و مقایسه نیمرخ های رشد زبان در دانش آموزان آهسته گام با و بدون نشانگان داون کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
نریمان اسدی پور بررسی رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با آسیب شنوایی شاغل به تحصیل در مدارس ویژه و تلفیقی در دوره ابتدایی شهر اهواز دانلود 1392/11/08
مهدی امامقلی زاده بررسی توانایی تولید کلمه، تحلیل واجی و تمیز کلمهدر دانش آموزان نارساخوان و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
کورش امرایی تدوین و اثربخشی برنامهﯼ آموزش مهارت های اجتماعی خانواده- محور بر تعامل اجتماعی افراد بهره مند از کاشت حلزون شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
زهرا بخشی بررسی کارآمدی ویرایش سوم پرسشنامه های سنین و مراحل (ASQ-3TM) در تشخیص تأخیرهای رشدی در کودکان با اختلالات طیف اُتیسم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
فاطمه براتی بررسی رابطه کارکردهای اجرائی با مهارتهای زبانی درکودکان کم‌توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
طیبه تازیکی بالاجلینی تدوین برنامه «درمان با استفاده از حیوانات» و بررسی اثربخشی آن بر نشانگان اختلال-های طیف اتیسم در کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نسا ترابیان بررسی رابطه حافظه کوتاه مدت و میزان آگاهی واج شناختی با مهارت خواندن در دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
آذین تیرگری مقایسه مهارت های زبان شفاهی دانش آموزان با آسیب شنوایی عمیق در دو موقعیت آموزشی فراگیر و استثنایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/28
محمد تولائیان The moderator role of self-esteem in relation between social safeness and life satisfaction in adults with hearing impairment کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
فرشته جوادی اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و استرس والدینی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
فاطمه حسین‌پور اثربخشی برنامه جامع تربیت شنوایی بر مهارت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سعید حفصی کردستان مقایسه حافظه فعال کلامی و غیرکلامی و کارکردهای اجرائی در دانش آموزان با آسیب های بینایی و شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/04
حمزه خادم Study the effectiveness of sensory integration program on speech production, auditory perception, attention span, child- parent relationship and child- tutor relationship in deaf children کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
عرفانه خراطی The conceptual, moral and emotional perspective taking in intellectually disabled adolescents کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
منوره دری جانی اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کاهش نشانه‌های برونی شده دردانش آموزان با مشکلات رفتاری 6 تا 12 سال کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/01
محبوبه درگاهی ارزیابی برنامه توانبخشی گروهی شر مبتنی بر مدل پردازش حسی دان و اثربخشی آن بر کاهش نشانگان خودماندگی در کودکان خودمانده با کارکرد بالا دکتری دانلود 1393/06/31
دینا دشتی بررسی اثربخشی آموزش رویکرد رفتار کلامی خانواده محور بر کاهش نشانگان درخودماندگی و افزایش تعامل والد-کودک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
میترا رجب بلوکات بررسی نیمرخ شناختی کودکان ناشنوای پیش¬زبانی با تجربه کاشت حلزون در گروه¬های سنی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
افسانه رحیمی بررسی تنیدگی والدینی در والدین کودکان با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و آهسته‏گام کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
سـعیـد رضایـی طراحی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظریه ذهن و بررسی اثربخشی آن بر کارکرد اجتماعی کودکان درخود مانده (اتیستیک) با عملکرد بالا دکتری دانلود 1392/03/28
رحیمه روح پرور تبیین صوت شناختی همخوان های انفجاری دهانی آغاز کلمه درتولید گفتار کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده و شنوا:زمان شروع واک و فرکانس پایه آغازه هجا دکتری دانلود 1389/04/27
رویا شجاعی بررسی مهارت های بینایی-حرکتی در دانش آموزان سن دبستانی افت شنوایی عمیق وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/10
عباس شیخ محمدی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر کفایت اجتماعی در افزایش مهارت¬ و سازگاری اجتماعی دانش¬آموزان با ناتوانی‌های یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/07
گلایول شریفی ارزیابی برنامه درسی ریاضیات پایه ششم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
صبا صمدزاده بررسی اثربخشی بازی های حرکتی گروهی بر مهارت های اجتماعی کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده 3 تا 7 سال کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/31
سهیلا طالبی بررسی رابطه ی حافظه ی فعال و کوتاه مدت با ادراک شنیداری و وضوح کلامی کودکان کاشت حلزون شده¬ی دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/25
مریم طبیب مقایسه نیمرخ های زبان دریافتی، واسطه ای و بیانی در کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی و همسالان عادی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/30
فاطمه طهرانیان بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس استرس والدینی بری و جونز در والدین کودکان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
فاطمه عباسی نسب اثربخشی درمان مبتنی بر حضور فعال و پویا بر سلامت روان مادران دارای کودک با نشانگان داون دکتری دانلود 1392/10/24
سارا عزیزی بررسی رابطه مهارت های پیش کلامی با ادراک شنوایی و وضوح کلامی در کودکان کاشت حلزون شده پیش زبانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
زهرا عسگری سخا The Effectiveness of Sensory Integration on Auditory Perception, Speech Production and Parent-Child Interaction کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/19
ساجد یعقوب¬نژاد تدوین برنامه آموزش شناخت اجتماعی برپایه نظریه ذهن و اثربخشی آن بر رشد اجتماعی وتوانایی دیدگاه گیری نوجوانان آهسته گام با نشانگان داون کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مریم علیزاده تاثیر آموزش یکپارچه سازی شنیداری بر کاهش نشانگان خودماندگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/09
پریسا غلامی بررسی رابطه ی عملکرد حافظه ی فعال دیداری– فضایی و مهارت های حرکتی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/12
علی فراهانی تحلیل محتوای کارکردی کتابهای درسی ریاضی دوره ابتدایی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/07
سلماز فردافشاری اثر بخشی تکالیف آگاهی واج شناختی بر ادراک شنوایی و وضوح کلامی کودکان ناشنوای پیش دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
شیرین قشقایی بررسی رشد تولید آوا در کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدیه کارگر The study of phonological awareness and fluency of speech on elementary students with and without stuttering کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/28
رویا کاوه روایی تشخیصی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی¬های شناختی وودکاک- جانسون در دانش¬آموزان ناتوان یادگیری شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
علیرضا کریمی بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادران نوجوان کودکان ناشنوا و آهسته‌گام کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
منصوره مجتهدزاده بررسی خطاهای به یادآوری حافظه کوتاه مدت درکودکان با آسیب شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
میترا مجذوبی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک خواندن دانش‌آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
اسماعیل محمدنژاد بررسی رضامندی زوجیت، سلامت روان و کیفیت زندگی در والدین کودکان عادی و استثنایی خویشاوند و غیرخویشاوند کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
مریم سادات میرطلایی اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد فیلیال تراپی بر مهارت های اجتماعی، تعامل والد کودک و استرس والدینی مادران دارای کودک دیابتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
نرگس معزی بررسی خرابگوییهای کودک ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده در چارچوب واجشناسی خودواحد کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
حامد مغربی سینکی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران دارای فرزند با اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی بر تعامل والد-کودک، خودکارآمدی و استرس فرزندپروری و نشانگان این اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
پروانه مهدی نیا مقایسهء مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناشنوا ی دارای والدین شنوا و والدین ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/08
مجتبی مهدوی اثربخشی آموزش برنامۀ امیدبخشی بر ارتقای سلامت روانی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‎آموزان تیزهوش در معرض فرسودگی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/01
سیده فاطمه موسوی اثربخشی بازی درمانی خانواده محور بر کاهش اختلالات رفتاری فرزندان و بهبود رابطه والدین با ایشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/07
گیتا مولّلی آماده سازی و انطباق گفتار نشانه ای زبان فارسی و بررسی اثربخشی آن بر ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی دکتری دانلود 1388/08/12
فاطمه نیک خو طراحی برنامه جامع توانبخشی خانواده محور و بررسی اثربخشی آن بر رشد مهارت های ارتباطی و اجتماعی-هیجانی کودکان ناشنوا دکتری دانلود 1395/02/14
فاطمه نیک‌خو بررسی مقایسه‌ای درک خواندن دانش آموزان با آسیب شنوایی شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی با همسالان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/20
زهرا نورآبادی بررسی اثربخشی آموزش مهارتها ی مقابله با تنیدگی والدینی بر تنیدگی مادران کودکان نا شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
وجیهه السادات هاشمی زاده بررسی تحلیلی و مقایسه ای حافظه دیداری دانش آموزان دختر سنین 11 تا 18 سال با آسیب شنوایی و بدون آسیب شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
دانیال همایون نیا بررسی مهارت های زبان دریافتی،واسطه ای وبیانی دانش آموزان نارساخوان و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
صباح وطنی تاثیر برنامه مثبت‌نگری بر افزایش نشاط و کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
محمد ولی‌زاده راویزی بررسی نیازهای آموزشی مربیان دانش‌آموزان پیش دبستانی با آسیب‌شنوایی در سراسر کشور کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/18
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب های عصب تحولی 5110032 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
اختلال های عاطفی، رفتاری 5101403 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
فرآیندهای تحول روانی 5101182 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
فرآیندهای تحول روانی 5101182 2 21 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
بازپروری تکلمی و اکتساب های آموزشگاهی 5101053 2 21 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
روانشناسی مرضی کودک 5101127 2 10 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
روانشناسی مرضی کودک 5101127 2 30 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
روانشناسی و توانبخشی افراد ناشنوا 5101503 2 10 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
اختلال های عاطفی، رفتاری 5101403 2 10 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
روان شناسی رشد شناختی 5106189 2 10 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
فرآیندهای تحول روانی 5101182 2 10 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
فرآیندهای تحول روانی 5101182 2 30 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم اول 1400
توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه 5106215 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
آسیب های عصب تحولی 5110032 2 10 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روانشناسی مرضی کودک 5101127 2 10 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روانشناسی و توانبخشی افراد ناشنوا 5101503 2 10 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کارورزی 5110026 4 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
اختلال های عاطفی، رفتاری 5101403 2 10 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روان شناسی رشد شناختی 5106189 2 10 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3