اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید حسن زاده

سعید حسن زاده

سعید حسن زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117407
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : اختلالات رفتاری و ارتباطی کودک و نوجوان، نظریه ذهن

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فهیمه اکبری اثر بخشی روش ارتباطی مبادله تصویر بر تعامل والد – کودک و نشانگان کودکان اتیستیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
کورش امرایی بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری کودکان ناشنوا و عادی: مطالعه ای مقطعی دکتری دانلود 1394/07/12
سارا بهرامی Etiology of sensorineural deafness in pre-language children in the last two decades in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
مرضیه پاغنده طراحی و تدوین برنامه آموزش تعامل مادر– کودک (PCIT ) برای مادران دارای کودک با آسیب‌شنوایی و اثربخشی آن بر تنیدگی فرزندپروری و رابطه والدین با کودک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
کیانا تقی خان Relationship between receptive, intermediate and expressive language skills with the theory of mind in autistic children کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
رضا تنورساز رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
زهرا حاجی نژاد مطالعه نیمرخ های شناختی کودکان ناشنوای عمیق پیش زبانی و همسالان شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/29
رباب السادات حسینی بروجنی مقایسه مهارتهای دریافتی، واسطه ای و بیانی زبان در دانش آموزان آهسته گام و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
مهدی خانبانی اثربخشی مداخلات آموزش خانواده بر بهبود رضایت مندی زوجیت و وزن نوزادان به هنگام تولد در شهر اصفهان دکتری دانلود 1391/07/10
مصطفی خضری بررسی اثربخشی آموزش مستقیم درک مطلب بر پیشرفت خواندن دانش آموز با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
محمد رحمانی شکیب بررسی مقایسه ای مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/14
طیبه رضایی اثربخشی برنامه تربیت شنوایی بر افزایش مهارت‌های تحلیل واجی، تمیز شنیداری ،تولید کلمه و درک خواندن در دانش‌آموزان نارسا خوان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
علی رضائی میرحصاری بررسی نظریه ذهن و همدلی در دانش¬آموزان با آسیب شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/03
سعدی زارعی The Study of Language Profiles in Blind students in Pre and Elemantary Schools: a Cross- Section Study کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
فاطمه ساختمانی Investigation relation between writing direction of letters and digits and laterality with mirror writing in preschoolers کارشناسی ارشد دانلود 97/09/07
فرشته سبحانی بررسی و مقایسه نیم‌رخ‌‌های زبان دریافتی، واسطه‌ای و بیانی در دانش‌آموزان با و بدون مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
سیده رها سیدعباسی استرس فرزندپروری و تعامل والد -کودک در خانواده ی دارای فرزند با اختلال کاستی توجه /بیش فعالی :بررسی نقش نوع مداخله درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهمن سهامی محمدراد بررسی مقایسه سبک های فرزندپروری و تنیدگی والدینی مادران و پدران دارای کودک ناشنوا و شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
مسعود شکاررو Investigation of Behavioral Signs of Autism Spectrum Disorders (ASD) from Birth to Age 3: A preliminary study to develop a checklist for Early Detection of ASD کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
زهرا عباسیان نیک تدوین برنامه تربیت حافظه و بررسی اثر بخشی آن بر حافظه کوتاه مدت کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
اعظم عباسپور بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه ی ویژگی های زیستی ،شناختی، روانی - اجتماعی و رضامندی زوجیت والدین با وزن نوزاد به هنگام تولد درشهرستان اسلامشهر کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
محمدپارسا عزیزی تدوین برنامه آموزش مهارت های پیش کلامی و بررسی اثربخشی آن بر مهارت-های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده دکتری دانلود 1394/06/31
رضا عزیزان Train the sensory integration to the mothers of deaf children suffering from attention deficit & hyperactivity disorder & its effectiveness on decreasing signs in attention deficit and hyperactivity disorder and increasing parent-child relationship کارشناسی ارشد دانلود 97/11/23
علی عطاردی بررسی ادراک بینایی دانش آموزان نارسانویس و حساب نارسا درمقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
معصومه قاسمی Developing a Comprehensive program for Central Auditory Processing Rehabilitation and Evaluating its effectiveness on Reading Fluency, Reading Comprehension and Auditory Perception in Dyslexic Students دکتری دانلود 1395/07/10
صدف کیهانی بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نمره گذاری اتیسم گیلیام ( گارز - 3 ) مبتنی بر DSM-5 کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/08
منیره گرجی تدوین برنامه آموزش مصاحبه متقابل و بررسی اثربخشی آن بر رشد مهارت‌های ارتباطی و تعامل اجتماعی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/08
محمد حسین محسنی طراحی و بررسی تأثیر برنامه آموزش آگاهی واج شناختی بر رشد مهارت های خواندن دانش آموزان آسیب دیده ی شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/02
زهرا محمدنیا بررسی رابطه دلبستگی به خدا، دلبستگی به والدین و سلامت روان در دانش آموزان تیز هوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مهدی مختاری اثر بخشی برنامه جرات آموزی گروهی بر میزان جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/20
نگین معتمد یگانه اثربخشی تمرین رایانه ای شناختی همراه با آموزش آگاهی واج‌شناختی بر عملکرد خواندن کودکان با مشکلات خواندن: شواهدی از پتانسیل های وابسته به رویداد کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/24
آمنه مولوی وردنجانی بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه‌ی ویژگی‌های زیستی – شناختی و روانی – اجتماعی و رضامندی زوجیت و علائم روان‌تنی مادر با وزن هنگام تولد در شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
هادی هاشمی رزینی طراحی و اعتباریابی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی و اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی و مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا دکتری دانلود 1392/06/23
صاحب یوسفی توانایی جهت یابی صدا در دانش آموزان نابینای گلبالیست، نابینای غیر گلبالیست و همسالان بینای آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
آوازه سادات یوسفی نمینی تدوین برنامة مدیریت رفتاری برای مادران کودکان ناشنوا و بررسی اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان و تنیدگی مادران دکتری دانلود 1393/06/30
محمدصبور ابراهیمی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی کارکردی برکاهش پرخاشگریدانش آموزان کم توان هوشی دارای رفتارهای پرخاشگرانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
نریمان اسدی پور بررسی رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با آسیب شنوایی شاغل به تحصیل در مدارس ویژه و تلفیقی در دوره ابتدایی شهر اهواز دانلود 1392/11/08
مهدی امامقلی زاده بررسی توانایی تولید کلمه، تحلیل واجی و تمیز کلمهدر دانش آموزان نارساخوان و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
کورش امرایی تدوین و اثربخشی برنامهﯼ آموزش مهارت های اجتماعی خانواده- محور بر تعامل اجتماعی افراد بهره مند از کاشت حلزون شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
فاطمه براتی بررسی رابطه کارکردهای اجرائی با مهارتهای زبانی درکودکان کم‌توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
طیبه تازیکی بالاجلینی تدوین برنامه «درمان با استفاده از حیوانات» و بررسی اثربخشی آن بر نشانگان اختلال-های طیف اتیسم در کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نسا ترابیان بررسی رابطه حافظه کوتاه مدت و میزان آگاهی واج شناختی با مهارت خواندن در دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
آذین تیرگری مقایسه مهارت های زبان شفاهی دانش آموزان با آسیب شنوایی عمیق در دو موقعیت آموزشی فراگیر و استثنایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/28
محمد تولائیان نقش تعدیل گر خود ارزشمندی در ارتباط بین امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
فرشته جوادی اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و استرس والدینی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
فاطمه حسین‌پور اثربخشی برنامه جامع تربیت شنوایی بر مهارت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سعید حفصی کردستان مقایسه حافظه فعال کلامی و غیرکلامی و کارکردهای اجرائی در دانش آموزان با آسیب های بینایی و شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/04
حمزه خادم بررسی اثربخشی برنامه یکپارچه سازی حسی بر تولید گفتار،ادراک شنوایی، دامنه توجه،رابطه والد- کودک و رابطه درمانگر-کودک در کودکان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
عرفانه خراطی بررسی دیدگاه گیری مفهومی، اخلاقی و هیجانی در نوجوانان با ناتوانی هوشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
منوره دری جانی اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کاهش نشانه‌های برونی شده دردانش آموزان با مشکلات رفتاری 6 تا 12 سال کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/01
محبوبه درگاهی ارزیابی برنامه توانبخشی گروهی شر مبتنی بر مدل پردازش حسی دان و اثربخشی آن بر کاهش نشانگان خودماندگی در کودکان خودمانده با کارکرد بالا دکتری دانلود 1393/06/31
دینا دشتی بررسی اثربخشی آموزش رویکرد رفتار کلامی خانواده محور بر کاهش نشانگان درخودماندگی و افزایش تعامل والد-کودک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
میترا رجب بلوکات بررسی نیمرخ شناختی کودکان ناشنوای پیش¬زبانی با تجربه کاشت حلزون در گروه¬های سنی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
افسانه رحیمی بررسی تنیدگی والدینی در والدین کودکان با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و آهسته‏گام کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
سـعیـد رضایـی طراحی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظریه ذهن و بررسی اثربخشی آن بر کارکرد اجتماعی کودکان درخود مانده (اتیستیک) با عملکرد بالا دکتری دانلود 1392/03/28
رحیمه روح پرور تبیین صوت شناختی همخوان های انفجاری دهانی آغاز کلمه درتولید گفتار کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده و شنوا:زمان شروع واک و فرکانس پایه آغازه هجا دکتری دانلود 1389/04/27
رویا شجاعی بررسی مهارت های بینایی-حرکتی در دانش آموزان سن دبستانی افت شنوایی عمیق وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/10
عباس شیخ محمدی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر کفایت اجتماعی در افزایش مهارت¬ و سازگاری اجتماعی دانش¬آموزان با ناتوانی‌های یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/07
گلایول شریفی ارزیابی برنامه درسی ریاضیات پایه ششم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
صبا صمدزاده بررسی اثربخشی بازی های حرکتی گروهی بر مهارت های اجتماعی کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده 3 تا 7 سال کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/31
سهیلا طالبی بررسی رابطه ی حافظه ی فعال و کوتاه مدت با ادراک شنیداری و وضوح کلامی کودکان کاشت حلزون شده¬ی دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/25
مریم طبیب The profiles of receptive, intermediate and, expressive language in children with Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder and normal peers: a comparative study کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/30
فاطمه طهرانیان بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس استرس والدینی بری و جونز در والدین کودکان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
فاطمه عباسی نسب اثربخشی درمان مبتنی بر حضور فعال و پویا بر سلامت روان مادران دارای کودک با نشانگان داون دکتری دانلود 1392/10/24
سارا عزیزی بررسی رابطه مهارت های پیش کلامی با ادراک شنوایی و وضوح کلامی در کودکان کاشت حلزون شده پیش زبانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
زهرا عسگری سخا The Effectiveness of Sensory Integration on Auditory Perception, Speech Production and Parent-Child Interaction کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/19
ساجد یعقوب¬نژاد تدوین برنامه آموزش شناخت اجتماعی برپایه نظریه ذهن و اثربخشی آن بر رشد اجتماعی وتوانایی دیدگاه گیری نوجوانان آهسته گام با نشانگان داون کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مریم علیزاده تاثیر آموزش یکپارچه سازی شنیداری بر کاهش نشانگان خودماندگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/09
پریسا غلامی بررسی رابطه ی عملکرد حافظه ی فعال دیداری– فضایی و مهارت های حرکتی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/12
علی فراهانی تحلیل محتوای کارکردی کتابهای درسی ریاضی دوره ابتدایی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/07
سلماز فردافشاری اثر بخشی تکالیف آگاهی واج شناختی بر ادراک شنوایی و وضوح کلامی کودکان ناشنوای پیش دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
شیرین قشقایی بررسی رشد تولید آوا در کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدیه کارگر The study of phonological awareness and fluency of speech on elementary students with and without stuttering کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/28
رویا کاوه روایی تشخیصی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی¬های شناختی وودکاک- جانسون در دانش¬آموزان ناتوان یادگیری شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
علیرضا کریمی بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادران نوجوان کودکان ناشنوا و آهسته‌گام کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
منصوره مجتهدزاده بررسی خطاهای به یادآوری حافظه کوتاه مدت درکودکان با آسیب شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
میترا مجذوبی The effect of metacognitive strategies training on reading comprehension in deaf students کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
اسماعیل محمدنژاد بررسی رضامندی زوجیت، سلامت روان و کیفیت زندگی در والدین کودکان عادی و استثنایی خویشاوند و غیرخویشاوند کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
مریم سادات میرطلایی اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد فیلیال تراپی بر مهارت های اجتماعی، تعامل والد کودک و استرس والدینی مادران دارای کودک دیابتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
نرگس معزی بررسی خرابگوییهای کودک ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده در چارچوب واجشناسی خودواحد کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
حامد مغربی سینکی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران دارای فرزند با اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی بر تعامل والد-کودک، خودکارآمدی و استرس فرزندپروری و نشانگان این اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
پروانه مهدی نیا مقایسهء مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناشنوا ی دارای والدین شنوا و والدین ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/08
مجتبی مهدوی The Effect of Hope Therapy on Enhancing Mental Health and Reducing Academic Burnout in Gifted High School Students at Risk for Academic Burnout کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/01
سیده فاطمه موسوی اثربخشی بازی درمانی خانواده محور بر کاهش اختلالات رفتاری فرزندان و بهبود رابطه والدین با ایشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/07
گیتا مولّلی آماده سازی و انطباق گفتار نشانه ای زبان فارسی و بررسی اثربخشی آن بر ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی دکتری دانلود 1388/08/12
فاطمه نیک خو طراحی برنامه جامع توانبخشی خانواده محور و بررسی اثربخشی آن بر رشد مهارت های ارتباطی و اجتماعی-هیجانی کودکان ناشنوا دکتری دانلود 1395/02/14
فاطمه نیک‌خو بررسی مقایسه‌ای درک خواندن دانش آموزان با آسیب شنوایی شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی با همسالان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/20
زهرا نورآبادی بررسی اثربخشی آموزش مهارتها ی مقابله با تنیدگی والدینی بر تنیدگی مادران کودکان نا شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
وجیهه السادات هاشمی زاده بررسی تحلیلی و مقایسه ای حافظه دیداری دانش آموزان دختر سنین 11 تا 18 سال با آسیب شنوایی و بدون آسیب شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
دانیال همایون نیا بررسی مهارت های زبان دریافتی،واسطه ای وبیانی دانش آموزان نارساخوان و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
صباح وطنی تاثیر برنامه مثبت‌نگری بر افزایش نشاط و کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
محمد ولی‌زاده راویزی بررسی نیازهای آموزشی مربیان دانش‌آموزان پیش دبستانی با آسیب‌شنوایی در سراسر کشور کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/18
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 05 نامشخص ترم اول 1398
روان شناسی رشد شناختی 5106189 2 03 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اختلال های عاطفی، رفتاری 5101403 2 03 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فرآیندهای تحول روانی 5101182 2 03 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 05 1398/04/02 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
روانشناسی مرضی کودک 5101127 2 05 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روانشناسی و توانبخشی افراد ناشنوا 5101503 2 05 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی مرضی کودک 5101127 2 05 نامشخص ترم اول 1397
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 01 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روانشناسی رشد نوجوانی 2 5101115 2 01 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فرآیندهای تحول روانی 5101182 2 01 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه 5106215 2 02 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روانشناسی و توانبخشی افراد ناشنوا 5101503 2 01 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روانشناسی مرضی کودک 5101127 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اختلال های عاطفی و رفتاری 5110002 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فرآیندهای تحول روانی 5101182 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روانشناسی و توانبخشی افراد ناشنوا 5101503 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 18 نتیجه
از 1