اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117459
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : فناوری اطلاعات و مدیریت آموزشی نگرش سیستمی و آموزش و پرورش مدیریت آموزش مجازی نظریه های جدید سازمان و مدیریت روان شناسی مدیریت علوم شناختی و مدیریت آموزشی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی اکبر خوش گفتار مقدم طراحی مدلی برای آموزش مهارت های فراشناختی به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دکتری
علی لطفی طراحی الگوی آمادگی شناختی مدیران دانشگاه : مورد دانشگاه فرهنگیان دکتری
زهرا اسماعیلی بررسی رابطه ی وضعیت بهره مندی از آموزش عالی با توزیع درآمد شهروندان استان اردبیل طی سالهای 80-89 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
معصومه اعظمی بررسی رابطه ی بین پرداخت شهریه و عملکردآموزشی دانشجویان مطالعه موردی:دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های فنی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال تحصیلی 90- 91 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
علی ترکی بررسی ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و رابطه آن با رضایت شغلی آنها در شعب بانک ملی اراک کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
حمید راوش چلمردی بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهداشت روانی کارکناندر شرکت سیمان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
ساسان رستمی بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی شهرستان ممسنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
صهبا رضاییان Developing a Cognitive Decision Making Model of Presidents of Iranian State Universities دکتری دانلود 1397/06/31
زهره یزدان دوست بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
فهیمه سعادتی تبار بررسی میزان رضایت ذی نفعان از فرایند آموزش ضمن خدمت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
مریم سعدی بررسی وضعیت عوامل مرتبط با تسهیم دانش در پردیس فنی و پردیس علوم انسانی دانشگاه تهران از نظر اعضای هیئت علمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
منصوره سادات فاطمی صدر ‏بررسی وضعیت هوش سازمانی از دیدگاه مدیران، معاونین و کارشناسان مناطق نوزده‌گانه آموزش‌ و پرورش شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای هوش سازمانی در آن مناطق کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
فریبا فلاح حسین آبادی بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس دولتی و غیر دولتی شهر قم بر اساس مدل دنیسون کارشناسی ارشد دانلود 96/11/21
علی لطفی طراحی الگوی آمادگی شناختی مدیران دانشگاه مورد: دانشگاه فرهنگیان دکتری دانلود 1398/07/13
هادی مصدق فیروزابادی امکان سنجی برگزاری آموزشی الکترونیکی در شرکت گاز استان یزد کارشناسی ارشد
فاطمه موحدی بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی و نوآوری در شرکت بیمه رازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
سمیه نظری طراحی و ارزیابی برنامه فرایندمحور ارتقا کارکردهای اجرایی برای دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری ریاضی: با تاکید بر انتقال اثر دور و نزدیک دکتری دانلود 1398/03/29
معصومه اکبری بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس مقطع متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی 89-1388 کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
مجتبی بلیده نیازسنجی آموزشی سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان مدارس هوشمند مقطع ابتدایی شهر تهران و تدوین برنامه آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
فاطمه‌السادات شریعتمداری طراحی سیستم آموزش الکترونیکی دوره‌های آموزشی در مدرسه دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
مریم عالی زاد ارزیابی کیفیت مدارس هوشمند منتخب شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
احسان فقیری کاریزی بررسی نظر دانشجویان درباره زمینه¬های موثر بر تقلب دانشجویان در امتحانات در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
رضا قاسمی بررسی تطبیقی وضعیت برنامه آموزش برای همه در ایران و کشورهای منطقه در چهارچوب سند چشم انداز 1404 کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
فاطمه قره باغی بررسی رابطه عوامل تسهیل کننده یادگیری مشارکتی با موفقیت تحصیلی در پردیس های مجازی در دوره های کارشناسی ارشد مدیریت : مورد مطالعه مهر البرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
یاسمن مبین رهنی ارزیابی صلاحیتهای فراشناختی دانشجویان پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران و پیشنهاد دوره آموزشی جهت ارتقاء آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
علیه متاجی عوامل مرتبط با انتقال آموزش به محیط کار در بین کارکنان شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
الهام مجیدی "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ویادگیری سازمانی ازنظر اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی گلدشت" کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
شیرکوه محمدی ‌طراحی الگوی سامانه مدیریت یادگیری هوشمند پاسخگو به تنوع فرهنگی در موسسه آموزش عالی مهر البرز دکتری دانلود 1396/06/25
معصومه نجفی طراحی الگوئی برای ارزیابی موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی– غیر انتفاعی دکتری دانلود 1393/09/16
حمید نصیری مقایسه عملکرد دبیرستانهای دولتی و غیردولتی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
فاطمه نوده بررسی رابطه بین میزان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی 5105175 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی 5105262 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 2 5105236 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تئوری های سازمانی مدیریت 5105272 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی 5105175 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی 5105262 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1 5105249 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2 5105236 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1