اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117459
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : فناوری اطلاعات و مدیریت آموزشی نگرش سیستمی و آموزش و پرورش مدیریت آموزش مجازی نظریه های جدید سازمان و مدیریت روان شناسی مدیریت علوم شناختی و مدیریت آموزشی

کتب ترجمه



کتب تالیفی



مقالات ملی



مقالات بین المللی



همایش های ملی



همایش های بین المللی




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا اسماعیلی بررسی رابطه ی وضعیت بهره مندی از آموزش عالی با توزیع درآمد شهروندان استان اردبیل طی سالهای 80-89 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
معصومه اعظمی بررسی رابطه ی بین پرداخت شهریه و عملکردآموزشی دانشجویان مطالعه موردی:دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های فنی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال تحصیلی 90- 91 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
علی ترکی بررسی ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و رابطه آن با رضایت شغلی آنها در شعب بانک ملی اراک کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
حمید راوش چلمردی بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهداشت روانی کارکناندر شرکت سیمان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
ساسان رستمی بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین مدیران و خلاقیت معلمان مدارس راهنمایی شهرستان ممسنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
صهبا رضاییان Developing a Cognitive Decision Making Model of Presidents of Iranian State Universities دکتری دانلود 1397/06/31
زهره یزدان دوست بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
فهیمه سعادتی تبار بررسی میزان رضایت ذی نفعان از فرایند آموزش ضمن خدمت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
مریم سعدی بررسی وضعیت عوامل مرتبط با تسهیم دانش در پردیس فنی و پردیس علوم انسانی دانشگاه تهران از نظر اعضای هیئت علمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
منصوره سادات فاطمی صدر ‏بررسی وضعیت هوش سازمانی از دیدگاه مدیران، معاونین و کارشناسان مناطق نوزده‌گانه آموزش‌ و پرورش شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای هوش سازمانی در آن مناطق کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
فریبا فلاح حسین آبادی بررسی مقایسه ای فرهنگ سازمانی مدارس دولتی و غیر دولتی شهر قم بر اساس مدل دنیسون کارشناسی ارشد دانلود 96/11/21
علی لطفی طراحی الگوی آمادگی شناختی مدیران دانشگاه مورد: دانشگاه فرهنگیان دکتری دانلود 1398/07/13
فاطمه موحدی بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی و نوآوری در شرکت بیمه رازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
سمیه نظری طراحی و ارزیابی برنامه فرایندمحور ارتقا کارکردهای اجرایی برای دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری ریاضی: با تاکید بر انتقال اثر دور و نزدیک دکتری دانلود 1398/03/29
معصومه اکبری بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس مقطع متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی 89-1388 کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
مجتبی بلیده نیازسنجی آموزشی سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان مدارس هوشمند مقطع ابتدایی شهر تهران و تدوین برنامه آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
فاطمه‌السادات شریعتمداری طراحی سیستم آموزش الکترونیکی دوره‌های آموزشی در مدرسه دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
مریم عالی زاد ارزیابی کیفیت مدارس هوشمند منتخب شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
احسان فقیری کاریزی بررسی نظر دانشجویان درباره زمینه¬های موثر بر تقلب دانشجویان در امتحانات در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
رضا قاسمی بررسی تطبیقی وضعیت برنامه آموزش برای همه در ایران و کشورهای منطقه در چهارچوب سند چشم انداز 1404 کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
فاطمه قره باغی بررسی رابطه عوامل تسهیل کننده یادگیری مشارکتی با موفقیت تحصیلی در پردیس های مجازی در دوره های کارشناسی ارشد مدیریت : مورد مطالعه مهر البرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
یاسمن مبین رهنی ارزیابی صلاحیتهای فراشناختی دانشجویان پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران و پیشنهاد دوره آموزشی جهت ارتقاء آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
علیه متاجی عوامل مرتبط با انتقال آموزش به محیط کار در بین کارکنان شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
الهام مجیدی "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ویادگیری سازمانی ازنظر اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی گلدشت" کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
شیرکوه محمدی ‌طراحی الگوی سامانه مدیریت یادگیری هوشمند پاسخگو به تنوع فرهنگی در موسسه آموزش عالی مهر البرز دکتری دانلود 1396/06/25
معصومه نجفی طراحی الگوئی برای ارزیابی موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی– غیر انتفاعی دکتری دانلود 1393/09/16
حمید نصیری مقایسه عملکرد دبیرستانهای دولتی و غیردولتی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
فاطمه نوده بررسی رابطه بین میزان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی 5105175 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی 5105262 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 2 5105236 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تئوری های سازمانی مدیریت 5105272 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی 5105175 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی 5105262 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1 5105249 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2 5105236 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1