اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نرگس سادات سجادیه

نرگس سادات سجادیه

نرگس سادات سجادیه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117567
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : بسط درونی و برونی نظریه اسلامی عمل

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعید آزادمنش واکاوی مؤلفه‌های مفهومی تعلیم و تربیت در پدیدارشناسی هگل به‌منظور جستجوی انگاره‌ای برای تعلیم و تربیت دوران کودکی و نقد و ارزیابی روش‌های فعال بر اساس آن دکتری دانلود 1398/06/26
فرامرز اژنگ نگاهی تبارشناختی به «مشارکت‌های مردمی» در نظام تعلیم و تربیت جدید ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
امیر اطهری راد تبیین مبانی اخلاق از دیدگاه جوادی آملی و استنتاج دلالت های اخلاقی برای دوره ی نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
فریده بصیر تحلیل مبانی معرفت ‏شناختی تفکر در کتاب علوم تجربی پایه هشتم و نقد آن از منظر واقع‏ گرایی سازه ‏گرایانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
فاطمه بهره مند چیستی و چگونگی نقش قرآن در زندگی انسان بر اساس دیدگاه علامه‌طباطبایی و الزامات آن برای برنامه درسی قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/19
معصومه رمضانی فینی بررسی نسبت تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکان و ارائه الگویی به منظور پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی دکتری دانلود 1396/11/28
محمد روان بخش Autonomy in Taylor's ethics of authenticity and their implications for education کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
اکرم شیانی بررسی و تبیین کرامت انسانی با تأکید بر آراء علامه جوادی آملی وتحلیل محتوای کتاب طرح کرامت پایه پنجم ابتدایی بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
محمد قبله وی بررسی نسبت اختیار با عوامل محیطی در آراء علامه طباطبایی و دلالت های آن در روشهای تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
زهرا مهقانی Presentation of the conceptual model of human agency among adolescent in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 96/6/28
سید مهدی نبوی ثالث بررسی پرسشگری معلم در رساله های افلاطون و ارائه راهکار هایی برای تدریس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
مهدی نبوی ثالث Check the questioning of teacher in Plato's treatises and presenting strategies for teaching کارشناسی ارشد دانلود 92/11/30
فائزه وحدانی بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبان آن در اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران» کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
سعید آزادمنش تبیین ماهیت دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل و اهداف "تربیت" اخلاقی کودک بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
امیر بادپا تحلیل تطبیقی مفهوم «استعداد برتر» در انگاره معلّمانِ «مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان» و «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
زهرا باطنی نقد و بررسی کتاب جدید التألیف ریاضی چهارم ابتدایی براساس دیدگاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
فریبرز بشارتی برسری بررسی ماهیت برنامه‌های معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
معصومه توکّلی تحلیل مفهوم خیال و حدود آن در قرآن کریم بر اساس نظریۀ اسلامی عمل و بررسی بایسته¬ها و نبایسته¬های آن در تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
زکریا حسینی مجره بازخوانی مبانی فلسفی مفهوم شفلری استعداد و بازسازی آن با توجه به نقدهای وارد و نقد و بررسی «طرح شهاب» بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
محمد رضایی تبیین نسبت فرد به جامعه از دیدگاه علامه طباطبایی و استنتاج دلالت های آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
زهرا عبدالهیان Study to evaluate the program Philosophy for Children (P4C) in terms of typology of thinking based on the concept of thinking in the Qur'an کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
سمیرا عزیزی نسبت میان عاملیت متربی، الگوهای عملی اخلاقی و معیارهای اخلاقی بر اساس نظریه اسلامی عمل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سمیرا علیرضابیگی تحلیل عاملیت انسانی در مواجهه با فضای مجازی بر اساس نظریه اسلامی عمل و بررسی پیامدهای آن در تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
مریم گیلانی سنگوییه تبیین جایگاه معلم در دیدگاههای دانش آموز محور(جان دیوئی و مارتین بوبر)در حیطه ی درونی شدن ارزشهای اخلاقی و نقد آن براساس نظریه ی اسلامی انسان عامل کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/20
علی محمدپور استخراج و صورت بندی اصول زیبایی شناختی تربیت برگرفته از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقد و ارزیابی محتوای کتابهای پیش دبستانی شهرستانهای استان تهران بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مصطفی مرادی استلزامات فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در برنامه درس دینی کارشناسی ارشد دانلود 91/11/29
محمدحسن مسعودی تبیین و نقد فلسفه علوم اجتماعی تأویلی گادامر و تاثیر آن بر اصول فلسفی برنامه درسی "علوم اجتماعی" کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/28
یوسف منصوری Content Analysis of the Most Popular Films of Children's Genre from the Viewpoint of Virtue Ethic Education after Islamic Revolution کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نرگس وکیلی نقد تطبیقی رویکردهای عدالت جنسیتی تساوی گرا و تفاوت گرا کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 24 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تعلیم و تربیت اسلامی 5102068 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
فلسفه معاصر 5102036 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه تربیتی اسلام و دلالت های آن در برنامه درسی 5103145 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آشنایی با فلسفه اسلامی 5106177 2 06 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
قصه گویی و نمایش خلاق 5103329 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 5101373 2 25 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فلسفه معاصر 5102001 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فلسفه اخلاق 5102052 2 24 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 5103286 2 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فلسفه معاصر 5102036 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آشنایی با فلسفه اسلامی 5106177 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تربیت اخلاقی 5103272 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تربیت اخلاقی 5103272 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فلسفه علم روان شناسی 5106198 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
فلسفه معاصر 5102001 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
انسان از دیدگاه اسلام (با رویکرد روان شناختی) 5101524 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
برنامه درسی و تربیت دینی، دلالت های تربیتی متن دینی و سیره 5103190 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
معرفت شناسی 5106137 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تعلیم و تربیت اسلامی 5102035 3 24 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2