اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا کرمی نوری

change-logo

رضا کرمی نوری (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرزانه پولادی برسی تاثیر دستگاههای موسیقی ایرانی بر نواحی مغزی با استفاده FMRI کارشناسی ارشد 1388/7/1
الهه یدالهی رابطه ی غنای محیطی خواندن با مهارتهای خواندن و علاقه مندی به خواندن در کودکان 9تا12 ساله عادی و کودکان با اختلال نارسا خوانی کارشناسی ارشد 1396/6/28
باقر رضایی بررسی اثر فرهنگ ب حافظه مربوط به خود و دیگران در دانشجویان کشورهای افغانستان امریکاو ایران کارشناسی ارشد 1388/11/13
شقایق زهرایی ساخت و ازریاب یالگوی پیش بینی بهزیستی روان شناختی ، تبعیت درمانی و کوششهای درمانی در زنان نابارور ایرانی و سوئدی ، ( یک مطالعه بین فرهنگی ) دکتری 1392/4/25
احسان عبدخدایی کشف و ارزیابی مدل عوامل پیش بینی کننده سالمندی موفق شناختی یک پژوهش آمیخته دکتری 1397/6/31
حمزه محمدی مقایسه حافظه فعال و معنایی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری یک زبانه و دوزبانه کارشناسی ارشد 1393/10/17
مصطفی محمدی بررسی آزمایشگاهی اثر یاد آوری مرگ بر ارزش خود با توجه به خود شناسی و نارسیسیزم کارشناسی ارشد 1386/6/28