اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نیما قربانی

نیما قربانی

نیما قربانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117479
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : روان درمانی و شخصیت 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه افصحی بررسی نقش واسطه ای خود نظم بخشی انسجامی در رابطه با استرس ادراک شده و وابستگی بین فردی با سلامت روان و احساس گناه و شرم در دو گروه بیماران پسوریازیس و افراد سالم مراجع کننده به بیمارستان رازی کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/25
اسداله امیدی ارتباط اضطراب در سیستم گوارشی و سرکوبی با بررسی نقش واسطه ای خود نظم بخشی انسجامی در بیماران گوارشی و افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/20
آتنا حیدری تعیین رابطه سبک‌های دلبستگی و وابستگی بین شخصی با سلامت روان: نقش واسطه‌ای رضایتمندی از نیازهای بنیادی روانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
پگاه زارعی تل اباد Dialogicality, Integrative Self- Knowledge, Mindfulness and the construction of Identity کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
ضحی سعیدی بررسی نقش سرکوبگری و بهوشیاری در تجربه ی جسمانی و روانشناختی درد دکتری دانلود 1397/07/07
هدیه نیرومند ساختار عاملی حس زیبایی شناختی برمبنای مفاهیم حس سپاس و تجربه‌پذیری ، و ارتباط آن با سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/15
فاطمه نوربالا بررسی عملکرد سیستم اعصاب خودمختار در بیماران روان‌تنی گوارش، افسرده و افراد سالم با توجه به الگوهای پردازش هیجان و مکانیسم‌های دفاعی دکتری دانلود 1397/07/07
فاطمه ابراهیمی بررسی رابطه ی بین سازه های خود نظم بخشی، اضطراب و افسردگی با بازداری شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمدهادی اخوندزاده فاضلی اخلاق و نظریه نفس پژوهشی در اخلاق نوارسطویی دیویدراس و روانشناسی اخلاق استیفن استیچ کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
جنان ایزدی مبانی معرفت شناختی و عملیاتی الگوی فراپست مدرن محیط ایدئولوژیک کارشناسی ارشد 1384
مهسا اصغری رابطه فرزندپروری ادراک شده با هوش هیجانی و خودشناسی انسجامی کارشناسی ارشد 1388/11/13
شمس الدین آق آتابای بررسی نقش تعدیل کننده فرآیندهای خودشناختی در ارتباط آستانه گذری با خودشیفتگی، جامعه ستیزی و سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/15
مریم آقائی مدیریت خشم در بیماران سرطانی و کرونری قلب کارشناسی ارشد دانلود 1384
صدیقه امیدی بررسی رابطه بین شفقت خود، خودشناسی انسجامی، خودمهارگری و استرس ادراک شده با اضطراب و افسردگی بیماران قلبی- عروقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/15
مهسا امیدبیگی رابطه بهشیاری و خودشناسی انسجامی با نقش های جنسیتی و رضایتمندی زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/13
محمود امیربیگی تاثیر محرک یادآورندۀ مرگ بر حرمت¬خود با توجه به سازه¬های کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
انسیه انجدانی نقش تعدیل کننده خود شناسی انسجامی ، بهوشیاری ، حرمت خود و شفقت بر خود در نظم دهی هیجانات ناشی از وقایع نا خوشایند کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/18
مریم پاینده بررسی پیش بین علایم بیماری واحساس سرزندگی بر اساس فرآیندهای خودشناختی و رفتارهای سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/16
مریم پذیرایی بررسی اشتراک معنی در ارتباطات تصویری و رابطه آن با پنج عامل بزرگ شخصیت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/09
مسلم پرتو بهشیاری، تاب آوری و وضعیت مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر:سنجش مدل تبیینی نقش متغیرهای واسطه ای و مکانیسم های تاثیرگذاری دکتری دانلود 1389/05/14
محمد تقی تبیک ارتباط پنج عامل بزرگ شخصیت و فرایندهای خودشناختی با طبقه بندی توانمندی های خوی در روان شناسی مثبت کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/12
فضل الله توکلی تأثیر مرگ¬آگاهی بر میزان بهوشیاری موقعیتی و خودشناسی انسجامی موقعیتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
عادل جعفری رابطه ی هوش عمومی ، شفقت خود ، خودشناسی انسجامی و خودمهارگری با عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/7
امیر حسن جوادی بررسی تاثیر مداخلات روان¬درمانی پویشی گروهی بر فرآیند تغییر قاطعیت با نقش واسطه¬ای درک فرد از محیط گروه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
ماریا حاجی آقازاده‌توری بررسی رابطه هوش هیجانی با مکانیسم‌های دفاعی و هوش عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1385
زینب حاجی رسولیها نقش تعدیل کنندگی فرایندهای خودشناختی در ارتباط استرس با کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/19
مریم السادات حسینی نقش تعدیل کننده فرایندهای خودنظم بخشی در رابطه آستانه گذری با خلاقیت و سلامت روان در دانشجویان هنر و مهندسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/30
سحر حسین زاده طهباز مقایسه گرایش شخصیتی خودتخریبی در بیماران اتوایمیون، غیراتوایمیون و غیربیماران دکتری دانلود 1390/01/28
رسول حشمتی بررسی ناگویی خلقی و خودشناسی انسجامی در بیماران مبتلا به اختلالات سایکوتیک، غیر سایکوتیک و افراد بهنجار کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/08
فاطمه حمداله پور نقش تعدیل‌کننده فرآیندهای خودشناختی در ارتباط کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
نوشیروان خضری مقدم مقایسه اثربخشی مداخله های کاهش استرس بهوشیاری محور و رویارویی با احساسات در تعاملات گروهی در علایم روان شناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس دکتری دانلود 1390/12/03
معصومه دلسوز Investigation and Comparison of Mental Health and Pathological Effects of Traumatic Event, under the Moderating Effect of Self-Control and Self-Knowledge Variables in 13-18 year old Street and Normal Children in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
تقوی راهی نقش خودشناسی انسجامی در تمایز خودمهارگری سالم و ناسالم در بغداد کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
علی سینا رحیمی بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی، خود شناسی و ارزش خود با رفتار پر خطر در دانشجویان دانشگاههای تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
بهاره رحیمی فر تهرانی تحلیل نیمرخ نارسیسیزم سالم و ناسالم بر اساس شفقت خود و ارزش خود کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/18
پرویز رستگار رابطه باورهای خودکارآمدی و بهوشمندی بافرسودگی شغلی در کارکنان قسمت118شرکت مخابرات کارشناسی ارشد 1384
فاطمه رمضان نیا نقش احساسات انتقالی در شبکه روابط اجتماعی بر اساس تعمد بهوشیاری و خودشناسی انسجامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
ابوالفضل زارعی The Study of Mediating Role of Self-Knowledge Processes and Constructive Thinking in Relation of Perceived Stress with Life Satisfaction and Dark Triad among Supervisors and Workers کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
زینب زارعان بررسی اختلالات شخصیتی بیماران روانی بر اساس الگوی روانی زیستی کلونینجر کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/13
علیرضا زرندی رابطه پنج عامل شخصییت و خود شناسی انسجامی با رهبری تحولگرا و عملکرد مدیران کارشناسی ارشد 1385
سارا ساجدی بررسی نقش نظریه ذهن در افراد دارای نارسایی هیجانی؛ مقایسه دو شیوه ذهن خوانی از طریق چشم و صدا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
سعیده سیاری مطالعات میان رشته ای در حوزه دین پژوهی کارشناسی ارشد 1384
میلاد سبزه آرای لنگرودی رابطه بین آرزوها و وابستگی¬های ارزش خود با شفقت خود، خودشیفتگی ناسالم، خودشناسی انسجامی و حرمت خود کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/14
مهدی رضا سرافراز نقش پیش بین خود شناسی انسجامی، خود مهارگری، و بهوشیاری در تنظیم استرس و واکنش های قلبی عروقی دکتری دانلود 1392/03/21
شراره سروش امیرنجمی Studying the Mediating Role of Integrative Self-Knowledge, Self-control and Mindfulness In Confronting Examination Anxiety In Learning a Foreign Language کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
ضحی سعیدی اثر القای شفقت خود و ارزش خود بر میزان شرم و گناه ضمنی و آشکار کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
لیلا سلیانی بررسی سلامت روانی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بر اساس مدل سلامت روان جامع کیز کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/08
افسانه شاهماری Psycholinguistic Analysis Of Farsi Language In Order To Preparing Farsi Version Of LIWC 2007 Text Analysis Software کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/03
خدیجه شاه محمدی بررسی تاثیر پیش بین فرایند های خود شناسی ،سبکهای دفاعی و استرس بر سلامت کارشناسی ارشد 1385
شمالی اسکویی. آرزو بررسی میزان موفقیت در درمان افراد وابسته به مواد افیونی برحسب ابعاد شخصیتی کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسن شمس الدینی لری بررسی ویژگی‌های شخصیتی،حرمت خود و سلامت عمومی درمتقاضیان جراحی زیبایی و مقایسه ی آن با دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
سیما صادقی بررسی تاثیر اختلالات شخصیت بر سازگاری زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/09
وحید صادقی فیروز آبادی بررسی پایایی و روایی پرسشنامه غربالگری غیرمستقیم سوء مصرف مواد- پیرایش سوم ( SASSI-3) دکتری دانلود 1386
مریم صالحی طراحی و آزمون اثربخشی یک مدل مداخله شناختی-رفتاری-هیجانی زوج محور برای افزایش سطح سازگاری در زنان مبتلا به روماتوئید آرتریت دکتری دانلود 1393/11/27
شیما صداقت کردار نقش تعدیل‌کنندگی تعامل فرآیندهای خودشناختی و خودمهارگری در رابطه‌ی میان آسیب‌ و تجربیات تجزیه‌ای، خودشکست‌دهی و آسیب‌به‌خود کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
امیر رضا طلایی بررسی رابطه ی بین ابعاد شخصیت و انگیزش با رضایت شغلی در کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/11
سحر طهباز مقایسه گرایش شخصیتی خود تخریبی در بیماران اتوایمیون، غیر اتوایمیون و غیر بیماران دکتری دانلود 1390/2/10
مریم عباسی سورشجانی Embodied Priming and Verbal suggestions as the Mechanisms دکتری دانلود 1395/03/19
علی عسگری بررسی میزان انطباق شرکت سایپا دیزل با ویژگی های سازمان های یادگیرنده کارشناسی ارشد دانلود 1383
حامد علی آقایی بررسی وجوه آسیب شناسی شخصیت بر اساس عامل ها و مولفه های مدل پنج عاملی شخصیت کارشناسی ارشد دانلود 1384
زرندی علیرضا رابطه پنج عامل شخصیت و خودشناسی انسجامی با رهبری تحولگرا و عملکرد مدیران کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمییرضا غریبی نقش واسطه‌ای فرایندهای خودشناسی در رابطه بین انگیزش درونی و سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
فاطمه غفاری « نقش تعدیل کننده خودنظم بخشی انسجامی (خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، خودمهارگری) در ارتباط میان تجارب آسیب‌ زای دوران کودکی و سلامت روان» کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
مهران فرهادی نقش سبکهای ابراز و مهار خشم و سطح اضطراب خصیصه ای در واکنش قلبی- عروقی دکتری دانلود 1388/09/05
امید رضا قاسمی بررسی فرضیه پیوستاری نارسیسیزم، ارزش خود و شفقت خود در نمونه بالینی و غیر بالینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/12
یداله قاسمی پور تبیین ساز و کار اثر بخشی مصاحبه ی انگیزشی در رفتارهای سلامت بر اساس نظریه ی خود تعیین گری و ارزش سلامت در بیماری قلبی - عروقی (cHD ) دکتری دانلود 1390/01/17
یداله قاسمی‌پور رابطه بهوشمندی و نیازهای بنیادی روانشناختی در بیماران قلبی- عروقی ( CHD ) کارشناسی ارشد دانلود 1385
سعیده قبادی شفقت خود، سلامت روانی و اخلاق کاری: نقش واسطه ای شفقت خود، در رابطه استرس کاری با سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مریم قلعه بان بررسی و مقایسه ناگویی خلقی و خود تنظیم گری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد غیر مبتلا کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
حامد کاشانکی اثر فرونشانی احساسات با توجه به نقش خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، جامعه پسندی و خود مهارگری بر علائم جسمانی و روانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/10
میترا کامران نقش واسطه ای مشکلات بین شخصی در رابطه بین سبک های والدگری و مشکلات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/27
زهرا کریمی تحلیل عاملی سازه¬ی خودشیفتگی و مقایسه¬ی رویکرد درون¬فرهنگی و برون¬فرهنگی به آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/16
معصومه کریمی مقایسه ناگویی خلقی و خوش هیجانی در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/06
سمیرا لطفی روایی مدل ابعادی علائم اختلالات روانی در جمعیت شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/05
سعیده محسنی نژاد بررسی تصویرِ خود و ویژگی های عاطفی نوجوانان با اختلالات حرکتی، در آزمون های فرافکن و عینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
راحله محمدی بررسی نقش تعدیل کننده رویدادهای استرس زا, حمایت اجتماعی, اختلالات شخصیت و خودشناسی در ارتباط نیازهای روانی بنیادی و سوء مصرف مواد کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/28
مصطفی محمدی بررسی آزمایشگاهی اثر یاد آوری مرگ بر ارزش خود با توجه به خود شناسی و نارسیسیزم کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
آسیه مرادی بانیارانی رابطه سبک های یادگیری (مطابق نظریه کلب و فرای) و ابعاد شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1384
سیده آسیم میرزرگر خودشیفتگی و پرخاشگری وابسته به جنسیت نقش تعدیل کننده خود نظم بخشی انسجامی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/19
محمد جواد مژدهی نقش تعدیل‌کننده فرآیندهای خودشناختی در رابطه‌‌ی پرخاشگری با سلامت روان معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
علیرضا مشهدی طهماسب خودشنـاسی عینـی؛ نقش خودشناسی در خودسنجـی و دگرسنجی پنج عامـل بـزرگ شخصـیت کارشناسی ارشد دانلود 1384
جمیل منصوری نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین سبکهای دلبستگی و بهشیاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/11
یدالله مهری بررسی رابطه ارضا نیازهای بنیادین روان¬شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خود¬مهارگری و شاخص¬های سلامت روان (اضطراب، افسردگی و فشار روانی) با عملکرد شغلی معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
اشرف سادات موسوی بررسی احساس گناه تمایلات خود انتقادی و خودشناسی در بیماران اتوایمیون ، غیراتوایمیون و افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1384
رقیه نصرتی مقایسه معنویت, خودشناسی انسجامی, صفات شخصبت و اختلالات شخصیت در دو نمونه معتاد و دانشجویی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مریم هادی بررسی ارتباط فرزندپروری و سلامت روان والد با سلامت روان و هویت نوجوان با توجه به نقش فرایندهای خودشناختی نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سازگاری با بیماری های مزمن 5106081 2 06 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سازگاری با بیماری های مزمن 5106081 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 06 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
پژوهش عملی 2 5106025 2 06 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
نظریه ها و کاربردهای روان درمانی 5106157 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 11:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 02 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
انگیزش و هیجان 5106065 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شخصیت مفاهیم و پژوهش ها 5106154 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 09 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 9 نتیجه
از 1