اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مظفرالدین واعظی

مظفرالدین واعظی

مظفرالدین واعظی (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسن احمدی بررسی رابطه رهبری توزیع شده با عملکرد سازمانی معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محمد احمدی بررسی نیازهای آموزشی مدیران وکارکنان موسسه قرض الحسنه بسیجیان وپیشنهاد دوره ضروری آنان کارشناسی ارشد دانلود بی ت
ناصر ایرجی بررسی رابطه میزان استفاده معلمان از آموزش های ضمن خدمت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رضایت شغلی آنها درآموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
حسین استادحسنلو بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تمایل به ارزیابی کیفیت در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/23
قاسم اسدی تاثیر روش های تدریس بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پسرسال سوم دوره راهنمایی شهرستان ایذه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
رسول اسماعیلی بررسی رابطه بین دارایی های رشد دهنده و خودکارآمدی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
علی اصغر حیات بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/24
حمید آقاجان زاده بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری در شرکت سهامی بیمه آسیا شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
سمیه اله قلی بررسی رابطه جو سازمانی ومیزان اعتمادکاری معلمان و مدیران در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
فریبا امیدوار طهرانی عنوان:بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه شهید رجایی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
امین امیری بررسی تطبیقی اصول مدیریت، و اداره آموزش و پرورش کشورهای آلمان، ژاپن وایران به منظور دستیابی به تجارب و اندیشه¬های مناسب برای ارائه به آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
امیر امیرحسینی بررسی ارتباط مولفه های رفتاری مدیران آموزشی با اثر بخشی دبیرستانهای شهـــر تهـــران کارشناسی ارشد دانلود 1383
عباس انگوتی بررسی توانمندی (دانش و مهارت) کارشناسان برنامه ریزی آموزشی در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/27
ایازاله بابائی بررسی رابطه ابعاد اندیشه مدیران با عملکرد آنان در دبیرستانهای شهرستان تالش کارشناسی ارشد دانلود 1382
نسرین بایزیدی بررسی رابطه کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان فنی – مهندسی و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1388/02/28
نوربیکه باغبانی بررسی نظرات اعضا کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش استان گلستان درباره عملکرد کانونها و ارائه راهکارهای عملی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/18
سمیه بیگ محمدی بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
محمدعلی پیرنعیمی بررسی مشکلات وموانع اجرائی شاخه کاردانش نظام جدید آموزش متوسطه از نظر کارشناسان برنامه ریزی آموزشی، مدیران ومشاوران تحصیلی کارشناسی ارشد 1376
رامین پوراسکندری "بررسی نقاط قوت و ضعف دوره های آموزش ضمن خدمت(کوتاه مدت) سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از دیدگاه کارکنان" کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/23
حسین تقوی قره بلاغ بررسی رابطه بین شخصیت و رهبری تحول آفرین در بین مدیران مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/16
عبداله جبلی سینکی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی در دفتر مرکزی بیمه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
علی جعفری برنامه ریزی نیروی انسانی برای پست بانک ایران, ا استفاده از زنجیره های مارکف, طیی سال های 1390-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمود جهان تیغ بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان شهرستان هیرمند و ارائه راههای مناسب جهت کاهش افت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/11
حسن چشمی مقدم بررسی رابطه بین تعهد سازمانی مدیران با عملکرد آنها در دبیرستانهای دولتی شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1385
حیدر چوپانی «بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه البرز» کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/25
حسن حاجی آبادی بررسی رابطه بکارگیری انواع قدرت توسط مدیر و جوسازمانی مدارس متوسطه شهرستان مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1380
مجتبی حاج خزیمه بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای معلمان و سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
فرهاد حاجی عرازی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ترکمن کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/24
مریم حسین زاده رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت و منطقه6 کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/24
فریدون دامنی بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران مدارس ابتدائی شهرستان ایرانشهر و عملکرد ایشان از منظر معلمان آن مدارس کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/17
روح اله داوری نظر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
تورج درخشان فر بررسی رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی شهر یاسوج و خودکارآمدی آنان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
مریم دستیار بررسی مشکلات و چالشهای مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران این مراکز کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/24
زهرا رجاییان بررسی میزان توافق اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی منتخب با ملاک‌ها و نشانگرهای ارزیابی درونی (مورد:دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
نرمین رحمتی بررسی رابطه‌ی فعالیت‌های فوق‌برنامه با عملکردتحصیلی دانش‌آموزان دختر رشته‌ی تجربی شهرستان مریوان در سال 86-87 کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/09
علیرضا رئوفی بررسی نظام جدید ارزشیابی عملکرد معلّمان از دیدگاه مدیران و معلّمان مقطع ابتدایی شهرستان بردسکن کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/27
مجتبی زارع خلیلی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در شرکت سهامی بیمه آسیا در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
شهناز زنگویی نیازسنجی¬آموزشی¬کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
عرفان سبحانی بررسی مقایسه‌ای عملکرد مدیران دوره متوسطه نظری شهرهای سنندج و کرمانشاه در سال تحصیلی 84-1383 کارشناسی ارشد دانلود 1383
صدرالدین ستاری بررسی میزان مهارتهای مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1382
صدف سلیمانی ثمرین بررسی رابطه جو سازمانی و یادگیری سازمانی در پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران از نظر اعضا هیئت علمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
:اکبر سلمانی کوپائی بررسی عوامل مرتبط باچالش ها ی موجود درعدم استفاده از کارگاه وامکانات کارگاهی توسط دبیران حرفه وفن از نظر دبیران حرفه وفن مدارس راهنمائی پسرانه دولتی منطقۀ 15 شهرتهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/19
مهرانگیز شریف شیخ الاسلامی بررسی رابطه ی توانمندسازی و خلاقیت آموزشی دبیران دوره ی راهنمایی مدارس دولتی دخترانه ی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
احمدعلی شفیعی عنوان:بررسی رابطه میان حرفه گرایی مدیران دبیرستان‌ها با خودکار آنان در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
بهزاد شهبازی بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیر گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان از نظر اعضای هیات علمی کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/21
رویا شهزاد دولتشاهی بررسی رابطه ی یادگیری سازمانی و توانمندسازی نیروی انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
اعظم صادقی برنامه های جذب نیروی انسانی در صنعت گاز و ارائه راهکارهای بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/06
مهدی صادقی ارزیابی درونی و برونی درون - دانشگاهی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1386
میترا صادقی تبار بررسی رابطه هوش اخلاقی با رهبری تیمی و اثر بخشی سازمانی در جهاد دانشگاهی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مینا صفاپور بررسی رابطه بین توسعه حرفه‌ای و راهبردهای مرتبط با آن در اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید رجایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/10
محمد مهدی صفار هرندی مطالعه وضعیت موجود مدیریت دانش در مدارس غیر دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/09
ابراهیم عارفی کیا بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری دبیران و اثربخشی دبیرستانهای دولتی شهر سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/02
معصومه عالمی بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان اسلامشهر درسال¬تحصیلی90-1389 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
فیروزه عسگری بررسی رابطه سلامت عمومی معلمان و مؤلفه های آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
محمد علی عصاری بیدگلی بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و عملکرد دبیران در دبیرستانهای دولتی شهرستان آران و بیدگل کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/22
لیلا سادات علوی بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/13
میثم عمرانی بررسی میزان تناسب برنامه درسی رشته برنامه ریزی آموزشی با مهارت‌های مورد نیاز برنامه ریزان آموزشی از دیدگاه کارشناسان برنامه‌ریزی آموزشی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
لیلا غلامی بررسی رابطه جو سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای شهرستان شهریار در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/11
محمد مهدی غلامی ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد در اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
حجت غلام زاده بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و تمایل به ترک خدمت در میان معلمان مدارس آموزش و پرورش منطقه دستگردان (استان یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/23
بختیار فتح الهی بررسی رابطه ی بین عملکرد شغـلی و رضایت شغـلی معلمان ابتدایی شهرستان بانه کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
ملک فتوحی بررسی موانع اثربخشی دوره های آموزشی پالایشگاه نفت اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/25
مسعود فولادی بنه خلخال تحلیل تطبیقی پیشرفت تحصیلی دانشجویان نوبت اول و دوم کارشناسی ارشد سال 85 علوم تربیتی و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/27
مریم قاسمی محبوب بررسی وضعیت یادگیری سازمانی و ارائه راههای بهبود آن در دبیرستانهای شهرتهران در سال تحصیلی 92-93 کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/15
مهدیه قانع بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان نیریز و تدوین برنامه آموزشی مناسب برای آنان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
ناصح قدیمی بررسی رابطه ی انضباط دانش آموزان دبیرستان های شهرستان دیواندره با پیشرفت تحصیلی آنان در سال تحصیلی 90/89 کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
مهدی قربانی بررسی رابطه بین مهارت های نظارتی مدیران با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه ی سوّم راهنمایی در مدارس پسرانه‌ی راهنمایی استان قزوین از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 89-1388. کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
ابراهیم قهرودی بررسی اثربخشی دوره های آموزش تخصصی کوتاه مدت گمرکات استان تهران طی سالهای 1382 – 1386 با استفاده از مدل کرک پاتریک کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/25
ثریا کاظمی بررسی رابطه توسعه حرفه ای با عملکرد معلمان مدارس ابتدایی ناحیه سه کرج در سال تحصیلی 94- 93 کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
محمد کاظمی بررسی رابطه بازخورد ارزشیابی عملکرد و یادگیری سازمانی کارشناسان مرکز بهمن موتور کارشناسی ارشد دانلود 1384
ولی مراد کیانی بررسی رابطه سلامت سازمانی با استرس شغلی دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر دلفان در سال تحصیلی 88-1387 کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/26
سروش کریمی Implementation of Total Quality Management elements in primary schools od Robat-Karim district; Tehran; Iran کارشناسی ارشد دانلود 95/06/27
حسین کریمی ارقینی بررسی نظر معلمان ودانش آموزان درباره چگونگی فرایند یاددهی- یادگیری در مدارس متوسطه(شبانه روزی) شهرستان خدابنده سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
علی کریمی ارقینی بررسی رابطه ویژگیهای حرفه ای معلمان با نظر آنان درباره ارزشیابی توصیفی پایه سوم ابتدایی شهرستان خدابنده در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
رضا کوه پیما بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
یوسف گل صنم لو بررسی مقایسه ای جوسازمانی حاکم بر دبیرستانهای دولتی پسرانه ودخترانه شهرستان خوی کارشناسی ارشد دانلود 1379
خدایار گودرزوند چگینی بررسی رابطه سلامت روانی با پایگاه قدرت مدیران مدارس شهر قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
عصمت محمدی بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/10
جمال مرتضوی بررسی رابطه مهارت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی با نیازهای آموزشی آنان در شهرستان دهگلان کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/04
مهدی میرزایی بررسی عوامل مرتبط با تمایل ادامه تحصیل دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای دولتی شهر تهران برای ورود به دوره کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/03
داوود ملکی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشکده های فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/26
عماد ملکی‏نیا طراحی الگوی ارزیابی دانشگاه پایدار: مورد مطالعه دانشگاه تهران دکتری دانلود 1393/09/12
محسن منصوری بررسی رابطه بین مهارت های عمومی مدیریتی کارکنان با عملکرد آنان در فرمانداری شهرستان ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/08
عادل مهدوی بررسی عوامل آموزشی مؤثر در افت تحصیلی هنرجویان پسر شاخه کاردانش که دچار افت تحصیلی شده اند در شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 89-90 از نظر هنرجویان، هنرآموزان ، مدیران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
مهدی موسوی تعیین رابطه بین نظرات مدیران درباره محتوای دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیران دبیرستان‌ها و نیازهای حرفه‌ای آنان در دبیرستان‌های پسرانه شهرستان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی مومنی بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت دانش مدیران دبیرستانهای شهر زاهدان از دیدگاه مدیران و دبیران کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/27
عشرت نرگسی بررسی نظر معلمان زن آموزش و پرورش درباره دوره¬های آموزش ضمن خدمت معلمان زن بر اساس مدل OEM کافمن و ارائه راهکارهایی برای بهبود این دوره های آموزشی: کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
روناک نصیری بررسی نظر کارشناسان درباره فعالیت های توسعه دانش در شرکت های صنعتی منتخب استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/13
علی نوروزی بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگده های پردیس فنی و دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/13
اکبر هدایتی بررسی مقایسه ای تاثیر ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
محمد همتی ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/22
حجت‌الله واثق بررسی رابطه بین منابع قدرت مورداستفاده مدیران و استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه دو شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
رابعه واحدی بررسی موانع استفاده از رویکرد یادگیری مشارکتی از نظر دبیران ریاضی دبیرستانهای شهرستان گنبدکاووس کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/14
نرگس ولی اللهی بررسی رابطه نوع دانشگاه وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های منتخب شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/09
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه