اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمد میرکمالی

سیدمحمد میرکمالی

سیدمحمد میرکمالی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117456
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

علایق پژوهشی : تغییر، خلاقیت و نوآوری تعالی سازمانی رفتار سازمانی فلسفه مدیریت رهبری و قدرت در مدیریت دانش حرفه­ای آموزش و بهسازی منابع انسانی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نادر عبداله نژاد بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای و درگیری شغلی دبیران دوره متوسطه شهرستان بوکان کارشناسی ارشد
حسن احمدی بررسی رابطه رهبری توزیع شده با عملکرد سازمانی معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر تهران کارشناسی ارشد
رحمت اله اللهیاری بررسی رابطه توانمندی سازی مدیران و کارکنان و یادگیری سازمانی در حوزه ستادی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
امین امیری بررسی تطبیقی اصول مدیریت،و اداره آنموزش و پرورش کشورهای ایران ، زاپن و آلمان به منظور دستیابی به تجارت و اندیشه های مناسب برای ارائه به آموزش و پرورش کارشناسی ارشد
غلام حسین امیری طراحی الگوی شایستگی های مدیریتی مدیران آموزشی دانشگاه کابل دکتری
سمیه اسدی ارزیابی وضعیت صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی استان مرکزی و روش برخورد مدیران با معلمان فاقد صلاحیت کارشناسی ارشد
امیر آشوب بررسی رابطه هوش معنوی با بهره وری کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کارشناسی ارشد
بشیر محمدی بررس رابطه کیفیت زندگی کاری و میل به ماندن در مقطع ابتدایی معلمان اداره آموزش و پرورش قروه در سال تحصیلی 90-1389 کارشناسی ارشد
امیر بهنام رابطه تاب آوری سازمانی با برنامه تغییر در مدارس متوسطه دوره اول شهرستان سمنان کارشناسی ارشد
ساحل دریابار بررسی رابطه رهبری تحول آفرین وسلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترالنه دولتی شهرستان شیراز از دیدگاه دبیران کارشناسی ارشد
فریبرز عرفانی زاده بررسی رابطه کمال گرایی و فرسودگی شغلی در بین مدیران و معلمان شهرستان گیلان کارشناسی ارشد
فرهاد فرهادی امجد بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی با اشتیاق شغلی مدیران و کارکنان بانک انصار در شهر تهران کارشناسی ارشد
حمید فرهادی راد طراحی مدل کوانتومی برای سازگاری درونی دانشگاه با محیط بیرونی دکتری
داود قرونه بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثر بخش مدارس پسرانه دولتی مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد
مریم حدادی شناسایی و ارزیابی توانمندی های مدیران مدارس شهر سمنان با رویکرد مدیریت مدرسه محور کارشناسی ارشد
سکینه حاجعلی بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده اثر بخشی سازمانی در دبیرستان های دولتی دخترانه شهر تهران کارشناسی ارشد
خلود حمیدی خواه ارزیابی اثر بخشی دوره های ضمن خدمت کارکنان شرکت نفت آبادان بر اساس روش کرک پاتریک کارشناسی ارشد
حجت غلام زاده بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت معلمان مدارس اداره آموزش و پرورش دستگردان یزد کارشناسی ارشد
امین هماینی دمیرچی بررسی رابطه رهبری توزیع شده با خوشبینی علمی معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد
شریفه اسماعیل مناپ بررسی موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی و ارائه راه حل های آن مورد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
معصومه کلمرزی برررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی مدارس راهنمایی شهرستان نسیم شهر کارشناسی ارشد
محمدرضا کرمی بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران و سکوت سازمانی کارکنان با عدالت سازمانی ( مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه نهران) کارشناسی ارشد
فهیمه کریمی بررسی رابطه ساختار سازمانی و چابکی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش مناطق نوزده گانه شهر تهران کارشناسی ارشد
مریم کاظم پور بررسی مدیریت رابطه یادگیری سازمانی با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه آسیا کارشناسی ارشد
مصطفی خلیل نژادی بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دولتی دامغان کارشناسی ارشد
علیه متاجی نیمور شناسایی عوامل مرتبط با انتقال آموزش به محیط کار در بین کارکنان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی کارشناسی ارشد
توران محمدی ششکل بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خودکار آمدی مدیران مدارس متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد
فرانک مختاریان طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه درسی کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت آموزشی بر مبنای دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دکتری
رباب ملائی برررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران کارشناسی ارشد
مهدی نامداری پژمان طراحی الگوی تضمین کیفیت فرایند آموزش و آماده سازی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان دکتری
ریحانه رفیع بخش رابطه هوش سازمانی و خلاقیت در بین اعضای هیات علمی دانشکده های علوم رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
زهرا رحیمی فرد نیاز سنجی آموزشی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و طراحی برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت های مدیریتی آنان کارشناسی ارشد
طاهره رمضانی فرزانه طراحی و اعتبار سنجی الگوی مدیریت استعداد وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دکتری
افسانه رمضانی بررسی رابطه مهندسی مجدد فرایند ها با نوآوری سازمانی در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
ارزو رسولی بهگو بررسی رابط نظر دانشجویان در باره کیفیت تدریس اعضای هیات علمی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
فهیمه سعادتی تبار برسی میزان رضایت ذی نفعان از فرایند آموزش ضمن خدمت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کارشناسی ارشد
فاطمه صفرچراتی بررسی رابطه تفکر خلاق با انگیزش شغلی مدیران مدارس شهرستان دماوند کارشناسی ارشد
ایراندخت صدیقی بررسی رابطه توانمندی و خلاقیت مدیران مدارس مقطع متوسطه ناحیه 1 و 2 شهر شیراز سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد
زینب شیرزاد بررسی ساختار سازمانی و سبک رهبری تحول آفرین با سکوت سازمانی در بانک رفاه کارگران شهر تهران کارشناسی ارشد
سیما سهرابی بررسی رابطه جو سازمانی و انگیزش شغلی معلمان مقطع ابتداییی شهر تهران کارشناسی ارشد
الهام زندی شناسایی عوامل مدیریت استعدادها در بین مدیران شرکت ایران خودرو برای ارائه الگوی مناسب کارشناسی ارشد
شهناز زنگویی نیاز سنجی آموزشی کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و ارائه دوره آموزشی پیشنهادی کارشناسی ارشد
وجیهه ظهور پرونده تدوین الگوی اندازه گیری سرمایه فکری دانشگاه فردوس دکتری
فوضیه احسانی ارزیابی عملکرد واحدهای منابع انسانی شرکت لوله ماشین سازی ایران بر اساس مدل تعالی منابع انسانی کارشناسی ارشد
حسن احمدی بررسی رابطه رهبری توزیع شده با عملکرد سازمانی معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سمیه اسدی ارزیابی وضعیت صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی استان مرکزی و روش برخورد مدیران با معلمان فاقد صلاحیت کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/10
فرنوش اعلامی میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران برای استقرار مدیریت مدرسه محور کارشناسی ارشد
زهرا امامی بافرانی بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثر بخشی در مدارس متوسطه شهر نائین کارشناسی ارشد
فریبا امیدوار طهرانی عنوان:بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه شهید رجایی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
امین امیری بررسی تطبیقی اصول مدیریت، و اداره آموزش و پرورش کشورهای آلمان، ژاپن وایران به منظور دستیابی به تجارب و اندیشه¬های مناسب برای ارائه به آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
امیر امیرحسینی بررسی ارتباط مولفه های رفتاری مدیران آموزشی با اثر بخشی دبیرستانهای شهـــر تهـــران کارشناسی ارشد دانلود 1383
زهرا بلوکی عوض دخت Business apportunity recognition for master Graduate students in Educational managemen کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
زهرا بلوکی عوض دخت Business apportunity recognition for master Graduate students in Educational managemen کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
امیر بهنام The relationship between organizational resiliency and change program in in Semnan first secondary high schools کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
فرزاد پیش یار بررسی عوامل مرتبط با اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای در مراکز فنی و حرفه ای شهر تهران و ارائه راهکارهای ارتقای آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/05
فرزاد پیش یار بررسی عوامل مرتبط با اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای در مراکز فنی و حرفه ای شهر تهران و ارائه راهکارهای ارتقای آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/05
حیدر چوپانی «بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه البرز» کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/25
مجتبی حاج خزیمه بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای معلمان و سلامت سازمانی در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
مریم حسین زاده رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در مدارس ابتدای شهرستان پاکدشت شهرستان پاکدشت منطقه 6 تهران کارشناسی ارشد
مریم حسین زاده رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت و منطقه6 کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/24
تورج درخشان فر بررسی رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان ابتدایی شهر یاسوج و خودکارآمدی آنان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
زهرا رحیمی فرد نیازسنجی‌ آموزشی‌ مدیران‌ سازمان‌ فرهنگی‌ هنری‌ شهرداری‌ تهران و طراحی‌ برنامه ‌آموزشی‌ جهت ‌ارتقای مهارت‌های ‌مدیریتی‌ آنان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
طاهره رمضانی فرزانه طراحی و اعتبار سنجی الگوی مدیریت استعداد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دکتری دانلود 1397/06/31
احمد رضا روشن Designing a Good Governance Pattern for The Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) with the Approach of Institutional Economics دکتری دانلود 96/11/30
شهناز زنگویی نیازسنجی¬آموزشی¬کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی و کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
محسن شاکری حسین آباد بررسی رابطه میان مشارکت اعضای هیات علمی در تصمیم گیری های مدیریتی با بلوغ آنان در دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد
احمدعلی شفیعی عنوان:بررسی رابطه میان حرفه گرایی مدیران دبیرستان‌ها با خودکار آنان در استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
رویا شهزاد دولتشاهی بررسی رابطه ی یادگیری سازمانی و توانمندسازی نیروی انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
میترا صادقی تبار بررسی رابطه هوش اخلاقی با رهبری تیمی و اثر بخشی سازمانی در جهاد دانشگاهی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
علی پور عالیه The Relationship between Job Stress and Job Satisfaction with Mediating the Role of Organizational Confidence among Elementary Teachers Qain کارشناسی ارشد دانلود 1398/3/28
نادر عبداله نژاد Relationship Beween Professional Competences and Job Involvement In High Schools Teachers of Bukan City کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
آزیتا علوی پور رفسنجانی Study of managers’ occupational ethics relationship with teachers’ performance in the first Grade of High school in Esfahan City کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
لیلا غلامی بررسی رابطه جو سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران دبیرستانهای شهرستان شهریار در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/11
حجت غلام زاده بررسی رابطه بین تعهدسازمانی و تمایل به ترک خدمت در میان معلمان مدارس آموزش و پرورش منطقه دستگردان (استان یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/23
مهدی قاسمی پور بررسی نقش شایستگی های حرفه ای مدیران در سرمایه روان شناختی دبیران مدارس پسرانه دولتی و غیردولتی دوره متوسطه دوم شهر ایلام. کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
مهدی قاسمی پور بررسی نقش شایستگی های حرفه ای مدیران در سرمایه روان شناختی دبیران مدارس پسرانه دولتی و غیردولتی دوره متوسطه دوم شهر ایلام. کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
مریم قاسمی محبوب بررسی وضعیت یادگیری سازمانی و ارائه راههای بهبود آن در دبیرستانهای شهرتهران در سال تحصیلی 92-93 کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/15
علی قائم منتظری رابطه میان یادگیری سازمانی و مهارت های ارتباطی با تعارض سازمانی درکارکنان اداره آموزش کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
ثریا کاظمی بررسی رابطه توسعه حرفه ای با عملکرد معلمان مدارس ابتدایی ناحیه سه کرج در سال تحصیلی 94- 93 کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
محمد کاظمی بررسی رابطه بازخورد ارزشیابی عملکرد و یادگیری سازمانی کارشناسان مرکز بهمن موتور کارشناسی ارشد دانلود 1384
ولی مراد کیانی بررسی رابطه سلامت سازمانی با استرس شغلی دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر دلفان در سال تحصیلی 88-1387 کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/26
سروش کریمی بررسی وضعیت کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی شهرستان رباط کریم بر اساس مدل TQM کارشناسی ارشد دانلود 95/06/27
فهیمه کریمی A study on the relationship between organizational structure and organizational agility in the educational offices of Tehran districts کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
رضا کوه پیما بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی در کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
زهرا محسنی مهر بررسی نقش شایستگی های حکمت محور مدیران در اثر بخشی سازمانی پژوهشگاه های علوم انسانی شهر قم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
عصمت محمدی بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/10
محمد نسیم محمدی بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه کابل کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
فرانک مختاریان طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه‌ درسی کارشناسی ‌ارشد و دکتری مدیریت آموزشی بر مبنای دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دکتری دانلود 1396/06/29
فرانک مختاریان طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه‌ درسی کارشناسی ‌ارشد و دکتری مدیریت آموزشی بر مبنای دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دکتری دانلود 1396/06/29
عماد ملکی نیا بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد
فاطم نارنجی ثانی طراحی الگوی دانش آفرینی در دانشگاه ها، مورد: دانشگاه تهران دکتری دانلود 1393/11/26
فاطمه نارنجی ثانی بررسی مقایسه ای رابطه کیفیت زنگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف کارشناسی ارشد
مهدی نامداری پژمان طراحی الگوی تضمین کیفیت فرایند آموزش و آماده ‏سازی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/07
سید رضا نظری هاشمی بررسی مدیریت آموزشی در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1370
علی نوروزی بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگده های پردیس فنی و دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/13
مرضیه هاشم‏آبادی بررسی وضعیت حرفه‏ای‏گرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و ارائه راهکار جهت بهبود کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
زهرا هاشمی نسب بررسی رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان فنی و حرفه ای تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
زهراء همتی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی با خوشنودی شغلی کارکنان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
علی اجاقی بررسی رابطه بین جوسازمانی و روحیه دبیران مدارس متوسطه دولتی شهر ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1377
فوضیه احسانی ارزیابی عملکرد واحدهای منابع انسانی شرکت لوله و ماشین سازی ایران بر اساس مدل تعالی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/18
فردوس یادگاری خندانی بررسی تاثیر بهداشت روانی مدیران بر عملکرد معلمان مدارس متوسطه دخترانه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمود آذری بررسی رابطه بین جوسازمانی و مقاومت در برابر تغییر در بین اعضای هیات علمی تمام وقت دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاههای آزاد اسلامی و دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
زینب ایزدیان بررسی رابطه کاربرد هماهنگ استراتژی های مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/25
احمد ایزدی یزدان آبادی بررسی سبک های مدیریت تعارض در مدارس راهنمایی پسرانه تهران از دیدگاه مدیران و معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1372
فاخته اسحاقی ارزیابی درونی کیفیت گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
فائزه اسدی بررسی وضعیت استقرار استاندارد ISO10015 در اداره آموزش و پرورش منطقه 19 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
محمود رضا اسفندیاری مقدم بررسی امکان اجرای آموزش مجازی برای شاغلین بخش کشاورزی استان تهران از نظر کارشناسان و مجریان آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/31
احمد اسکندری بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر مشکین شهر کارشناسی ارشد دانلود 1378
رسول اسماعیلی بررسی رابطه بین دارایی های رشد دهنده و خودکارآمدی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
شریفه اسماعیل مناپ بررسی موانع توسعه فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی و ارائه راه حل‌های آن : مورد دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/28
امیر آشوب بررسی رابطه هوش‌معنوی با بهره‌وری کارکنان سازمان فرهنگی‌ هنری شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
فرنوش اعلامی ارزیابی میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران برای استقرار مدیریت مدرسه محور کارشناسی ارشد دانلود 1386
رحمت اله اللهیاری بررسی رابطه بین توانمندسازی مدیران، کارکنان و یادگیری سازمانی در حوزه ستادی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/24
زهرا امامی بافرانی بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با اثر بخشی مدارس متوسطه شهرستان نایین کارشناسی ارشد دانلود 1385
غلامحسین امیری طراحی الگوی شایستگی های مدیریتی مدیران آموزشی دانشگاه کابل دکتری دانلود 1396
البرز آموزگاران بررسی نظرات معلمان ابتدایی نسبت به محتوای درسی دوره های دانش افزایی طرح جامع معلمان در سطح استان کهگیلویه و بویر احمد کارشناسی ارشد 1374
ناهید انتظاری بررسی نیازهای آموزشی در سه حیطه مهارتهای فق، انسانی، ادراکی و ارائه الگوی مناسب برای آموزش ضمن خدمت به مدیران راهنمایی دخترانه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
عزیزالله بابلی بهمئی بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران دبیرستانهای دولتی پسرانه شهر تهران و رابطه آن با روشهای مقابله ای آنها کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد بازرگانی برسی ویژگیهای تصمیم گیری مدیران ارشد سازمانهای متلاطم در مقایسه با سازمانهای با ثبات در شهر تهران کارشناسی ارشد 1371
آرزو بازرگان هرندی تدوین و هنجاریابی آزمون مهـارتهای مـدیریتـی روسـای دانشـگاهـها و دانشکـده های دولتـی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
زهرا باغی بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده فرهنگ سازمانی جهت بسترسازی سازمان یادگیرنده در شرکتهای بزرگ نساجی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1382
زینب باقری خلیلی ارزیابی توانمندی شغلی دانش آموختگان برخی رشته های فنی و حرفه ای شاغل در شرکت ایران خودرو از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی کارشناسی ارشد دانلود 1384
ابوالفضل بختیاری بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اثر بخش مدیران دبیرستان های شهر قم کارشناسی ارشد دانلود 1377
الیاس بیدگلی نیاز سنجی وارائه چارچوب کلی آموزش مدیریان مدارس راهنمایی شهرستان خدابنده کارشناسی ارشد دانلود 1380
مجتبی بذرافشان مقدم بررسی رابطه شخصیت و اثر بخشی مدیران مدارس ابتدائی کارشناسی ارشد دانلود 1375
علی برزگر بررسی خودپنداری مدیران و رابطه آن با موفقیت شغلی آنان در دبیرستانهای شهر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1381
امیر بهنام رابطه تاب آوری سازمانی با برنامه تغییر در مدارس متوسطه دوره اول شهرستان سمنان" کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
ناهید پاپیان بررسی میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در فرایند تصمیم گیری مدیران دانشگاههای صنعتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1373
خسرو پاگیر بررسی رابطه میزان آمادگی اعضای هیات علمی و مدیران در پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با برخی ویژگیهای جمعیت شناختی در دانشگاه هرمزگان کارشناسی ارشد دانلود 1384
هاشم پرستار " بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
بهزاد پورآمن بررسی نظرات مدیران وزارت آموزش وپرورش در زمینه نقش آموزش فعلی نیروی انسانی بر بهره وری در آن وزارتخانه کارشناسی ارشد دانلود 1373
علی پور سلیمان بررسی نظر دبیران درباره وضعیت ارتباطات اث بخش مدیران مرد مدارس متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
عزیزه تراز بررسی رابطه سلامت سازمانی با استرس شغلی معلمان شهر اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
علی ترکی بررسی ادراک کارکنان از رهبری خدمتگزار سازمان و رابطه آن با رضایت شغلی آنها در شعب بانک ملی اراک کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
محمدعلی تصدیقی تحقیق وبررسی نظرات مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان شهرضادرباره شرح وظایف واصول مدریت درارتباط باعملکردمدیران کارشناسی ارشد 1365
محمد علی تصدیقی تحقیق و بررسی نظرات مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان شهرضا در باره شرح وظایف و اصول مدیریت در ارتباط با عملکرد مدیران کارشناسی ارشد 1365
محمد علی تصدیقی تحقیق و بررسی نظرات مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان شهر رضا درباره شرح وظایف و اصول مدیریت در ارتباط با عملکرد مدیران کارشناسی ارشد 1365
ملیحه تعادلی بررسی میزان شناخت وعملکرد مدیران مدارس راهنمائی دخترانه شهرستان تهران پیرامون بهره گیری از پویائی شناسی گروهی در مدیریت آموزش کارشناسی ارشد دانلود 1371
مصطفی تیغ ساز زاده بررسی آموزشهای مدیریتی ضمن خدمت کارکنان و نقش آنها در زمینه انسانی فنی وتخصصی وحل مساله وتصمیم گیری کارشناسی ارشد دانلود 1371
نیک زاد تقی خانی بررسی رابطه سبک رهبری مدیران گروههای آموزشی و اثر بخشی آنان در دانشگاههای فنی مهندسی شهرتهران کارشناسی ارشد دانلود 1381
نازنین جراحی بررسی رابطه توانمند سازی و بهره وری نیروی انسانی شرکت سازه گستر سایپا کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/10
جعفر جمالی مقایسه روش مدیریت مدیران مدارسی که دوره های مدیریت آموزشی را گذرانده اند با مدیرانی که این دوره ها را ندیده اند کارشناسی ارشد 1366
جعفر جهانی بررسی تحلیلی عوامل موثر در رضایت شغلی دبیران مرد مدارس متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز کارشناسی ارشد 1368
لیلا یحیایی بررسی رابطه رهبری قابل اعتماد و سلامت روان با خوش بینی علمی معلمان متوسطه منطقه پاکدشت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
جمال حاتمیان بررسی رابطه بین خلاقیت دبیران و توانایی آنان در حل برخی از مسائل کلاس درس در دبیرستانهای پسرانه دولتی شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1381
سکینه حاجعلی بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی در دبیرستان های دولتی دخترانه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/9/10
اکرم حجری بررسی رابطه توسعه حرفه‌ای با نوآوری آموزشی در میان اعضای هیأت علمی دانشکده‌های روا نشناسی و علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/16
مریم حدّادی Identifying and Assessment The Abilities Of Managers To Approach The School Based Management کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
زهرا حریری منفرد بررسی مدیریت مدارس استثنایی استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1366
نرگس حسن مرادی بررسی نظرات فارغ التحصیلان رشته های تربیت دبیر درباره تحقق اهداف دروس تبرسی و رابطه آن با ایجاد مهارتهای شغلی دبیران در آموزش وپرورش استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1373
خلود حمیدی خواه ارزیابی اثربخشی دوره های ضمن خدمت کارکنان شرکت نفت آبادان بر اساس روش کرک پاتریک کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
کبری خباره بررسی رابطه بین توانمندسازهای تعالی منابع انسانی و تعهد سازمانی کارکنان واحد منابع انسانی شرکت خودرو سازی سایپا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
زهرا خدایاری بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران آموزشی و توانایی آنان در حل برخی از مشکلات در دبیرستان دخترانه شهر تهران از دیدگاه مدیران کارشناسی ارشد دانلود 1377
زهره خرازیان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران زن دبیرستانهای دخترانه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدرضا خیرمندپاریزی Investigating the relation between emotional intelligence and organizational – citizenship behavior for primary schools principals in Robat Karim کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مصطفی خلیل نژادی بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دولتی شهرستان دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
ساحل دریابار "بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و سلامت سازمانی در مدارس دخترانه متوسطه دولتی شهرستان شیراز از دیدگاه دبیران" کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
فاطمه دهقانی بررسی رابطه سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران و توانمندی اعضای هیئت علمی پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/03
محبوبه دولتخواهان بررسی تعهد سازمانی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی آنان در دبیرستان های دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
آرزو رسولی بهگو بررسی رابطه ی نظر دانشجویان درباره کیفیت تدریس اعضای هیات علمی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/11
مریم رشیدی بررسی رابطه تفکّر خلاّق مدیران با برنامه تغییر آنها در مدارس بندر امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
الهام رضاپور بررسی رابطه بین سلامت سازمانی دبیرستان های دخترانه دولتی شهر تهران با سلامت روانی مدیران آنها کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
یوسف رضوی بررسی رابطه میان نظرات دبیران درباره مشارکت در فرایند تصمیم گیری با میزان رضایت شغلی آنان در دبیرستانهای پسرانه دولتی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1375
محسن رفیعی بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران دبیرستان های دولتی شهر تبریز با استراتژی های مدیریت تعارض آنان کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/14
ریحانه رفیع بخش رابطه ی هوش سازمانی و خلاقیت در بین اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
افسانه رمضانی Relationship between Reengineering With Organizational Innovation in University of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
سکینه زاهدی دادوکلایی طراحی مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی دکتری دانلود 1393/04/22
کریم زبردست بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران از دیدگاه دبیران کارشناسی ارشد دانلود 1382
سنبله یزدان پناه The relationship between coaching managers and organizational learning in sipa automotive manufacturing company کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
زهره یزدان دوست بررسی رابطه سبک رهبری اخلاقی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در پردیس فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
محمدعلی یزدانی علیخواجه بررس میزان انطباق انتظارات مدیران از کارکنان وادراک کارکنان از انتظارا ت آنها ورابطه آن با رضایت شغلی کارکنان سازمان مرکزی بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1376
مهدی زرین سبب بررسی رابطه بین سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی در پارک علم وفناوری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
الهام زندی شناسایی عوامل مدیریت استعدادها در بین مدیران شرکت ایران خودرو برای ارائه الگوی مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/21
حسین زینلی پور طراحی الگوی مناسب مدیریت تغییر سازمانی با تاکید بر عوامل درونی برای دانشگاههای جامع دولتی دکتری دانلود 1388/07/07
خسرو سالکی بررسی میزان تعارض یا هماهنگی بین ادراک مدیران ودبیران در رابطه با انتظارات آنان از وظایف مدیر دبیرستان در استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1376
علی سیاه پوشها پژوهشی درزمینه مراکزعلمی آموزشی ودینی ونیزنحوه تعلیم وتعلم تنی چندازبزرگان علمی سرزمین قزوین ازصدراسلام تاعصرصفویه کارشناسی ارشد 1366
علی سیاه پوشها پژوهشی در زمینه مراکز علمی آموزشی و دینی و نیز نحوه تعلیم و تعلم تنی چند از بزرگان علمی سرزمین قزوین از صدر اسلام تا عصر صفویه کارشناسی ارشد 1366
منصور ستوده باوانی بررسی رابطه بین میزان اجرای کارکردهای مدیریت آموزشی با عملکرد قطب‌های علمی گروه مهندسی برق کشور کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهین سجادی فرد بررسی نظرات دبیران ومدیران دربارة نقش مدیران در آموزش وآماده سازی نیروی انسانی در دبیرستانهای شهرستان ارومیه کارشناسی ارشد دانلود بی ت
غلامعلی سرمد اعزام محصل به خارج در دورة قاجاریه دکتری دانلود 1370
فهیمه سعادتی تبار بررسی میزان رضایت ذی نفعان از فرایند آموزش ضمن خدمت در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
مریم سعدی بررسی وضعیت عوامل مرتبط با تسهیم دانش در پردیس فنی و پردیس علوم انسانی دانشگاه تهران از نظر اعضای هیئت علمی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
کاووس سلطانی راد بررسی بهداشت روانی مدیران ورابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابتدائی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1375
آزیتا سلیمانیان بررسی رابطه میان خودپنداری مدیران ومیزان نفوذ آنان در دبیران دبیرستانهای شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
متین سمیعی بررسی محتوا و روش اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان امور گمرکی گمرکات شهر تهران و ارائه الگوی اصلاحی کارشناسی ارشد دانلود 1382
سیما سهرابی بررسی رابطه جو سازمانی با انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/24
محسن شاکری بررسی رابطه میان مشارکت اعضای هیأت علمی در تصمیم گیریهای مدیریتی با بلوغ آنان در دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/21
مرضیه شاهپری ارزیابی واحد منابع انسانی بانک ملی ایران براساس مدل تعالی منابع انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
عباس شکروئی رابطه ی جو سازمانی با خلاقیت معلمان مدارس ابتدایی شهر بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
حورا شمس Passenger’s prayer in the era of absence Imam Zaman Peace be upon him in the Imamic Jurisprudence کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
علی اکبر شمس Investigating of occupational managers’ attitudes role with the governmental boy high school efficiency in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/26
حبیب شهرکی نیا بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر رشد مهارت های زندگی دانش آموزان سال سوم متوسطه منطقه رامیان از نظر مربّیان و دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/09
لیلا صادقی ارائه الگوی مدیریت دانش دردانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
خدیجه صادقی فر بررسی عوامل بازدارنده مشارکت زنان در سطوح مدیریتی سازمان مرکزی مدیریت و برنامه ریزی کارشناسی ارشد دانلود 1382
فرحناز صبوحی بررسی عوامل موثر در بی انضباطی دانش آموزان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران کارشناسی ارشد 1369
مهدی صحرائی بیرانوند بررسی رضایت شغلی مدیران مدارس شهرستان خرم آباد و ارائه راهکارهایی برای افزایش رضایت شغلی آن¬ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
ایراندخت صدیقی بررسی رابطه توانمندسازی و خلاقیت مدیران مدارس مقطع متوسطه نواحی یک و دو شهر شیراز در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
طاهره صفدری‌نهاد تبیین دیدگاه صاحب‌نظران پیرامون فرآیند جذب اعضای هیأت علمی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
فاطمه صفرچراتی بررسی رابطه تفکر خلاق و انگیسش شغلی مدیران مدارس شهرستان دماوند در سال تحصیلی 89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
محترم السادات ضیائی بررسی رابطة ثبات شغلی مدیر ومیزان اثر بخشی مدارس آنها از نظر معلمن ودبیران در شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1375
مژده طافی شناسایی و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای مربیان بهداشت مدارس شهرستان های تهران و ارائه راه کارهایی جهت ارتقاء آنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
ولی طالبی بررسی نظرات معلمان در مورد وضعیت برخی از عوامل مؤثر برنگهداشت نیروی انسانی درآموزش وپرورش استان آذربایجانغربی کارشناسی ارشد دانلود 1379
منصوره طالقانی بررسی مقایسه ای رفتارهای مدیریتی زنان و مردان در برخی ادارات دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
احمد طاهری بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و روحیه دبیران دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1382
راحله طوافی بررسی رابطه آموزشهای ضمن خدمت با خلاقیت معلمان ابتدایی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
وجیهه ظهورپرونده تدوین الگوی اندازه گیری سرمایه فکری دانشگاه فردوسی دکتری دانلود 1390/06/23
حمیرا عابدین زاده چاورچی Investigating the relation between conflict management strategies and organizational well-being in Shahryar secondary schools in terms of teachers′ point of views کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سمیرا عباس تفرشی بررسی رابطه ویژگی های حرفه ای اعضای هیات علمی با نظر آنان در مورد فرآیند خود- ارزیابی تدریس یادگیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/19
فردین عبدی بررسی رابطه بین میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات در کلاس درس توسط معلمان و تحقق مؤلفه‌های پنچ‌گانه یادگیری مشارکتی در پایه‌های چهارم، پنجم و ششم مقطع ابتدایی مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهرستان پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/03
بیت الله عبدالله پوربنه خلخال بررسی سبک مدیریتی دبیرستانهای پسرانه در پنج منطقه آموزش و پرورش تهران براساس سبک های مدیریتی رنسیس لیکرت کارشناسی ارشد 1371
محمدمهدی عبدالله زاده بررسی رابطه رضایت شغلی باسطح نیازهای مدیران آموزشی استان سمنان درسال 1374 کارشناسی ارشد دانلود 1374
بیژن عبدالهی بررسی نظرات معلمان درمورد سبکهای مدیریت مدارس و رابطه آن با رضایت شغلی معلمان در شهرستان الیگودرز کارشناسی ارشد دانلود 1375
عبدالواحد عبدالهادیان بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت مدیریت با مهارتهای انسانی و ادراکی مدیران جهاد سازندگی استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1382
فریبرز عرفانی زاده بررسی رابطه کمال گرایی و فرسودگی شغلی در بین مدیران و معلمان شهرستان گیلان غرب کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/17
میترا عزتی کورعباسلو بررسی نگرش اعضاء هیات علمی در باره فرهنگ سازمانی و رابطه آن با روحیه آنان در دانشگاههای دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1377
مهدی عزیزی بررسی رابطه رهبری توزیع‌شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/23
فرخ لقا علیزاده بررسی عوامل مرتبط با عملکرد آموزشی - پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1384
شهین غیاثی بررسی و مقایسه اثربخشی کارمدیران آموزشی زن و مرد در سطح دبیرستانهای استان ایلام در سال تحصیلی 78-77 کارشناسی ارشد دانلود 1378
فاطمه فتحی بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای با عملکرد سازمانی در دانشکده‌ های علوم رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/3
صدیقه بیگم فخر هاشمی بررسی نظام مدارس خارج ازکشور به منظور ارائه ساختاربهینه جهت ارتقاء عملکردآن دکتری دانلود 1388/09/24
ماندانا فرخی بررسی رابطه ی هوش سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس متوسطه ی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
خدانظر فرخ نژاد بررسی رابطه میان انگیزه پیشرفت مدیران با اثربخشی سازمانی آنها در مدارس متوسطه درشهر بوشهر و برازجان کارشناسی ارشد دانلود 1376
سمانه فرزانه بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و میزان آمادگی دبیران برای پذیرش تغییر در دبیرستانهای شهرستان چهار دانگه کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/23
فریبا فرشیدفر ارزیابی وضع موجودنظام ارزشیابی عملکردمعلمان دوره ابتدایی وارائه راههای مناسب برای، بهینه نمودن آن درنواحی دوگانه آموزش وپرورش همدان کارشناسی ارشد دانلود 1382
فرهاد فرهادی امجد بررسی رابطه بین تاب آوری سازمانی با اشتیاق شغلی از دیدگاه مدیران و کارکنان بانک انصار شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/23
حمید فرهادی راد موضوع:طراحی مدلی برای اندازه گیری سازگاری دانشگاه با محیط بیرونی (با توجه به استعاره سازمانهای کوانتومی) دکتری دانلود 1390/07/23
نورمراد فرهادی راد بررسی رابطه بین فشارروانی و اثربخش مدیران مدارس متوسط استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1379
ویدا فلاحی بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سبک‌های مدیریت آمرانه و مشارکتی با بهداشت روانی کارکنان در دبیرستانها و برخی از موسسات صنعتی در شهرستان شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1374
سجاد قارلقی Identification and appraisal of Professional Competencies of research experts in Tehran University کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/16
حمیدرضا قاسمی بررسی عملکرد مدیران مراکز تربیت معلم پسران تهران از دید دانشجو معلمان سال دوم و مدرسان آن مراکز در سال تحصیلی 71-70 کارشناسی ارشد دانلود 1371
داود قرونه ارائه الگویی برای بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران دکتری دانلود 1393/11/15
داود قرونه بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس پسرانه دولتی مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/20
مولود یقینی شناخت وضعیت موجود بیمارستانهای دولتی شهر آمل براساس ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده و پیشنهاد یک برنامه مناسب جهت انطباق با آن ویژگیها کارشناسی ارشد دانلود 1386
عباس قناد رضایی مقایسه مدیران دارای تحصیلات دانشگاهی بامدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی در زمینه تغییر و نوآوری از نظر دبیران مدارس راهنمایی پسرانه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1369
محمد قهاری نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس دولتی به منظور تدوین برنامه آموزشی مناسب برای آنان در شهرستان ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
حبیب الله کاظمی مقایسه وظایف تئوریک و سازمانی مدیر با عملکرد آن در دبیرستان در دبیرستان از دیدگاه دبیران دبیرستانهای تهران کارشناسی ارشد 1366
مریم کاظم پور «بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با گرایش به نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه آسیا» کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/28
محمدرضا کرمی An investigation in to The relationship between ethical leadership and organizational silence with organizational justice among the employees of University of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
مقداد کرمی بـررسی رابطـه فرهنـگ سازمانی با استقـرار مدیریت دانایـی در گروه خودروسـازی بهمن: مرکـز بهمن موتـور کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمیدرضا کریمی بررسی مسائل و مشکلات فرهنگیان بازنشسته استان مرکزی - اراک کارشناسی ارشد دانلود 1373
معصومه کلمرزی بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی مدارس راهنمایی دولتی شهرستان نسیم شهر(بهارستان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
فاطمه کلمیشی Investigating the Relationship between Organizational Culture and Change Management with Organizational Performance from the Perspective of Hakim Sabzevari University Staff کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
طاهره کوشکستانی بررسی سیستم اطلاعات مدیریت دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آن کارشناسی ارشد دانلود 1381
محبوبه کولانچی بررسی نظرات معلمین مدارس دخترانه درباره شیوه های نظارت وکنترل مدیران آموزشی کارآمد در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1374
طاهره گلکار بررسی نظرات کارشناسان ارشد ودکترای شاغل در آموزش و پرورش شیراز در مورد میزان ، برخی از علل تمایل به ترک خدمت متخصصین آموزش وپرورش کارشناسی ارشد دانلود 1374
علیه متاجی عوامل مرتبط با انتقال آموزش به محیط کار در بین کارکنان شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
بشیر محمدی بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری ومیل به ماندن در مقطع ابتدایی معلمان اداره آموزش وپرورش شهرستان قروه در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
توران محمدی ششکل بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی مدیران مدارس متوسطه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/09
فریبرز محمد هادی بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با گرایش آنان به عدم تمرکز در تصمیم گیری در سازمانهای آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1379
فرانک مختاریان بررسی مقایسه ای رفتارهای شغلی و روش های مقابله با آن در بین مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
کتایون میدانی پور بررسی وضعیت موجود مراکز پیش دبستانی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران از دیدگاه کادر آموزشی وارائه راهکارهای مناسب برای آنها کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسن مرتضوی نصیری بررسی ارتباطات رسمی سازمانی در ادارات آموزش وپرورش نواحی مختلف شهرهای اصفهان ومشهد کارشناسی ارشد دانلود 1370
ژاله میر صنایع بررسی برخی از منشانگرهای بهره وری در هنرستانهای فنی نظام جدید آموزش متوسطه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1377
عقیله مروی حکیم بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان غیر هیات علمی پردیسعلوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/25
حسین مشیری مدیریت روابط انسانی از دیدگاه اسلام کارشناسی ارشد 1368
زهرا مصطفی پور نیازسنجی آموزشی مدیران میانی حوزه های ستادی وگمرکات اجرایی شهرتهران کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهناز مظفری بررسی میزان وعلل پذیرش یا مقاومت کارکنان سازمان صدا وسیما در مقابل تغییر ساختاری کارشناسی ارشد دانلود 1371
امیر مقصودگردوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در مدارس متوسطه دوره دوم شهر تهران از دیدگاه دبیران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
رباب ملائی بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
عماد ملکی نیا بررسی رابطه مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
فاطمه منوچهری طراحی الگوی بهینه نیاز سنجی آموزشی و کاربرد آن برای تعیین نیازهای آموزشی مـدیـران پرستـاری (مدیران ارشد ) و سرپرستاران (مدیران میانی) بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
روح الله مهدیون رابطه بین رفتار مدنی سازمانی مدیران با عملکرد آنان در دبیرستان های پسرانه شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه موحدی بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی و نوآوری در شرکت بیمه رازی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
عبدالحسین موسوی پور بررسی میزان استفاده از آزمایشگاههای علوم دبیرستان های شهرستان قم کارشناسی ارشد دانلود بی ت
مهدی موسوی زارع بررسی عوامل موثر در رشد کیفیت علمی اعضاء هیات علمی دانشگاهها از نظر هیات علمی دانشگاهها کارشناسی ارشد 1368
فاطم نارنجی ثانی Designing the pattern of knowledge creation at universities, The Case :University of Tehran دکتری دانلود 1393/11/26
فاطمه نارنجی ثانی بررسی مقایسه ای رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/29
صدیقه ناصری Investigate the relationship between managers' attitudes to innovation with organizational learning in school districts Rey کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
نازیاسادات ناصری بررسی رابطه بین سبک مدیریت تعارض مدیران واسترس شغلی کارکنان در بانک های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد نجفی بررسی نظرات اساتید وطلاب حوزه در مورد سیستم مدیریت حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد دانلود 1370
اشرف نصیریان امکان سنجی توسعه آموزش های ا لکترونیکی برای دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
رضا نظرپور بررسی رابطه بین عوامل فرهنگ سازمانی و میزان مشارکت دبیران در امور مدارس در چند شهر استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1381
رضا نظری هاشمی مدیریت آموزشی در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1370
فرزانه نیک ‌فرمان بررسی لازمه‌های استقرار نظام مدیریت مشارکتی در بین مربیان خانه‌های کودک و نوجوان 12 تا 18 سال سازمان بهزیستی شهرستان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
سیدمحمد نواب صفوی نقش اقتصاد در تربیت شهروند سالم کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/17
حسن نودهی طراحی مدل مناسب خود ارزیابی تعالی سازمانی مدارس مقطع متوسطه نظری دکتری دانلود 1388/08/26
زیبا نوری بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران با عملکرد آنان در مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
مجید هادیان بررسی میزان و نوع قدرت مدیران ورابطه آن با اثر بخشی آنها از دیدگاه دبیران دبیرستانهای شهرستان طبس در سال تحصیلی 78- 77 کارشناسی ارشد دانلود 1379
مرضیه هاشم‏آبادی The Survey of State of Faculty Members Professionalism in Universityof Tehran and Providing Proper Solution for its Improvement کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
زهرا هاشمی نسب Investigate the relationship between the spiritual Leadrship and the quality of work life of Staffs technical and Vocatinal Organization. کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
امین هماینی دمیرچی بررسی رابطه رهبری توزیع شده مدیران با خوشبینی علمی معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/30
آتنا همتیان بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با راهبردهای فراشناختی مدیران دبیرستان های دخترانه دولتی مناطق 19 گانه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
نیر همتی طالب خان A Study on the relationship between authentic leadership and organizational climate with mental health of Tabriz university employees کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
مریم هویدا مقایسه وضعیت شایسته‌سالاری در دبیرستان‌های استعدادهای درخشان و دبیرستان‌های دولتی شهر تهران از نظر دبیران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی و اصول مدیریت و رهبری آموزشی 5105319 2 75 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
تئوری های سازمان و رهبری آموزشی 5105342 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی 5105009 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مدیریت آموزشی تطبیقی 5105366 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
فلسفه مدیریت و رهبری آموزشی 5105351 2 25 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
تئوری های سازمان و رهبری آموزشی 5105342 2 25 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1400
تئوری های سازمان و رهبری آموزشی 5105342 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی 5105009 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مدیریت آموزشی تطبیقی 5105366 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی 5105274 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
فلسفه مدیریت و رهبری آموزشی 5105351 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
تئوری های سازمان و رهبری آموزشی 5105342 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
تئوری های مدیریت 5105259 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی 5105274 2 05 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی 5105009 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فلسفه مدیریت آموزشی 5105087 3 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تئوری های مدیریت 5105259 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت تغییر و نوآوری در سازمان های آموزشی 5105274 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه مدیریت آموزشی 5105087 3 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی 5105232 3 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2