اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسن پروند

change-logo

محمدحسن پروند (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • پایان نامه ها و رساله ها

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرحناز صبوحی بررسی عوامل موثر در بی انضباطی دانش آموزان مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران کارشناسی ارشد 1369
مصطفی افضلی فر بررسی نگرش والدین نسبت به نظام جدید آموزش وپرورش خصوصا تاسیس دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی در تهران کارشناسی ارشد 1353
فرنگیز باقری سعید بررسی اجمالی نقاط ضعف و قدرت معلمان دبستانهای ناحیه یک تهران در رابطه با شناخت و کاربرد اصول آموزش وکلیات روش تدریس کارشناسی ارشد 1362
فرنگیز باقری سعید بررسی اجمالی نقاط ضعف و قدرت معلمان دبستانهای ناحیه 10 تهران در رابطه با شناخت و کاربرد اصول آموزش و کلیات روش تدریس کارشناسی ارشد 1362
محمد حسن پرداختچی بررسی نظرات مدیران مدارس همدان در باره ارزشیابی کار مدیر مدرسه کارشناسی ارشد 1354
حسن حسن زاده شعاعی بررسی نظرات مدیران مدارس راهنمایی نسبت به برنامه مشاوره و راهنمایی کارشناسی ارشد 1352
علی اصغر خلاقی بررسی تحلیلی میزان موفقیت هنرستانهای فنی جوارکارخانه ای و عوامل موثر در آن در مقایسه با هنرستانهای فنی متعارف در استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1369
غلام رضا خوی نژاد ارتباط موقعیت سوسیومتری دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی انها کارشناسی ارشد 1353
بهمن معین نیا بررسی طرح کار ومشکلات عمدة اجرائی آن در شهرستان مسجد سلیمان کارشناسی ارشد دانلود 1370
شکرالله نجفی بررسی نظریات ژان ژاک روسو در امیل و مقایسه آن با نظریات بعضی مربیان و روانشناسان تربیتی کارشناسی ارشد 1354
مهوش نیکروان بررسی مسائل و مشکلات سال سوم دوره راهنمایی در موردانتخاب رشته تحصیلی کارشناسی ارشد
ایرج وثوق بررسی مقایسه ای نظام آموزش فنی وحرفه ای ایران با نظام آموزش فنی وحرفه ای کشورهای هندوستان وژاپن وآلمان کارشناسی ارشد دانلود 1370
محمد نبی یوسف زی بررسی و تحلیل محتوی کتب درسی مدارس ابتدایی افغانستان از سال 1352تا1357 کارشناسی ارشد 1359
نجمه وکیلی بررسی ماهیت و چگونگی برنامه ریزی آموزشی که معلمان مدارس ابتدایی آموزش و پرورش منطقه چهارده تهران در کلاس درس ارائه و اجرا می نمایند کارشناسی ارشد 1362
نجمه وکیلی بررسی ماهیت و چگونگی برنامه ریزی آموزشی که معلمان مدارس ابتدایی آموزش وپرورش منطقه چهارده تهران در کلاس درس ارایه و اجرا میکنند کارشناسی ارشد 1362