اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدعلی میرزابیگی

محمدعلی میرزابیگی

محمدعلی میرزابیگی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حبیبه عباسی تاثیر کلاسهای ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان حوزه ستادی در معاونت آموزش وزارت بهداشت کارشناسی ارشد
علی جریده ی بیدگلی بررسی تاثیر آموزش الکترونیک در یادگیری شناختی و مقایسه آن با آموزش سنتی در درس فیزیک یک دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد
عبدالعظیم چاهه بررسی رابطه باوره های معرفت شناختی معلمان و نگرش نسبت به یادگیری فعال در بین معلمان شهرستان جغتایی در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد
حسن فرهمندخواه بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مدرسین دانشکده صدا و سیما در سال تحصیلی 1386-1385 کارشناسی ارشد
ابوذر قاضئی بررسی هماهنگی بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده مهارت زندگی دانشگاه علم و صنعت ایران کارشناسی ارشد
حسین نصیرپور مقابسه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)در تدریس دروس پایه دبیرستانهای پسرانه دولتی و غیر انتفاعی شهرستان کرج کارشناسی ارشد
مهدی خسروی بررسی عملکرد نهضت سواد آموزی شهر تهران طی سه ساله اخیر (86-84) در راستای برنامه چهارم متوسطه کارشناسی ارشد
مهدی نوری موانع و میزان کاربرد ارزشیابی توصیفی توسط معلمان دوره ابتدایی :مطالعه موردی شهرستان گنبد کاووس کارشناسی ارشد
سیدامین موسوی طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی بر اساس رویکرد شناختی برای دروس نظری دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی کارشناسی ارشد
آرزو شعبه ای زوارق ارزشیابی برنامه کارگاه های آموزشی برای رشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 استان تهران در نیمسال دوم 87-1386 کارشناسی ارشد
عنایت اله زمان پور تعیین عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی یلدگیرندگان الکترونیکی : ارائه مدل موفقیت بر اساس دیدگاه یادگیرندگان کارشناسی ارشد
علی زارع مقدم رابطه بین سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند کارشناسی ارشد
سیدطاهر تقی زاده بررسی علل و عوامی عمده موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان ژایه اول متوطه شهرستان بهمئی در سال تحصیلی 87-1386 کارشناسی ارشد
علی جعفری ارزیابی ترجمه فارسی داستان‌های کلاسیک انگلیسی کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1384
کبری دهقان ارزیابی تناسب محتوی کتب تعلیمات اجتماعی با توانایی ها و نیازهای دانش آموزان مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد
ابراهیم سرداری A Study of Students' Viewpoints Faculty of Psychology and Educational Sciences University of Tehran, About Lifelong Learning Tendency in the Academic Year; 2018 کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/13
اسماعیل شادی مقایسه تاثیر آموزشی به کمک کامپیوتر و شیوه مرسوم بر یاگیری درس علوم تجربی دانش آموزان دوره راهنمایی کارشناسی ارشد
محمدرضا صادقی بررسی میزان دستیابی مدیران و دبیران شرکت در دوره های آموزشIT با اهداف پیش بینی آن در شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد
زهره صادقپوررمضانی بررسی مشکلات دوره مقدماتی نهضت سواد آموزی از دیدگاه آموزشیاران ، راهنمایان تعلیماتی و سواد آموزان دوره مقدماتی شهرستان همدان در سال تحصیلی 87-1386 کارشناسی ارشد
شهروز کامرانی شکرلو بررسی اثر بخشی اجرای برنامه ای آموزشی تلویزیونی برای کشاورزان شهرستان مغان کارشناسی ارشد
قدرت اله کولائی مقایسه اثر روشهای یادگیری مشارکتی،یادگیری مشارکتی توام با آموزش اصول گفتگو و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی جغرافی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 87-86 کارشناسی ارشد
غلامرضا یگانه بررسی میزان کاربرد اصول و روشهای آموزش بزرگسالان در دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت کارشناسی ارشد
نوشیروان محمدی بررسی تاثیر آموزش مدل تفکر انتقادی ریچاردیل بر تفکر انتقادی دانش آموزان ژسر در درس مطالعات اجتماعی ژایه اول متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد
معصومه معصومی بررسی تاثیر مهارتهای زندگی در سواد آموزان دوره پایای نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1384 کارشناسی ارشد
مجید یوسفی افراشته بررسی موانع و محدودیتهای پرورش خلاقیت در آموزش درس هنر و رابطه بین خلاقیت معلمان خنر و میزان گرایش آنها به استفاده از روشها و فنون تدریس خلاقیت کارشناسی ارشد
محمد وفایی یگانه طراحی برنامه استراژیک بر اساس ارزیابی درونی در گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد
احمد اصیل نیکو بررسی میزان توجه به آموزش مهارت¬های زندگی در محتوای کتب فارسی و تعلیمات اجتماعی سازمان نهضت سواد آموزی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/10
داود ثابت عهد جهرمی بررسی برخی عوامل درون سازمانی مربوط به دانش آموز موثر بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 82-81 کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی جریده بیدگلی بررسی تاثیر آموزش¬الکترونیکی بر یادگیری¬ شناختی و مقایسه آن با آموزش سنتی در درس فیزیک یک دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/06
علی جریده بیدگلی بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر یادگیری شناختی و مقایسه آن با آموزش سنتی در درس فیزیک یک دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/06
پریا جلالی The Relationship between Internet Addiction کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/17
عبدالعظیم چاهه بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی ونگرش نسبت به یادگیری فعال در بین معلمان شاغل در شهرستان جغتای، در سال تحصیلی 93ـ92 کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
مصطفی حاجی حسینی بررسی وضعیت سیستم آموزشی شرکت جابون بر اساس استاندارد آموزشی ISO 10015 کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
مامک حسینی مرعشی The effect of game-based mathematics learning on motivation and academic engagement کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
مهدی خسروی بررسی عملکرد نهضت سواد آموزی شهر تهران طی سه ساله اخیر (86-84) در راستای برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/02
کبری دهقان ارزیابی تناسب محتوای کتب تعلیمات اجتماعی با توانایی ها ونیازهای دانش آموزان مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/08
رحمت رحمانی فر بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای دبیران زبان انگلیسی با احساس خودکارآمدی و خلاقیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
مقصود رسولی سقای نیازسنجی آموزشی برنامه های آموزش خانواده برای اولیاء دانش آموزان ناحیه یک تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
علی زارع مقدم رابطه بین سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
معصومه زمان اوغلی بررسی مفاهیم مرتبط با مهارت های زندگی در کتاب های داستانی کودکان 4- 9 سال در سال های 1380- کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
عنایت اله زمانپور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی یادگیرندگان الکترونیکی: ارائه مدل موفقیت بر اساس دیدگاه یادگیرندگان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
اسماعیل شادی مقایسه تاثیر آموزش به کمک کامپیوتر و شیوه مرسوم بر یادگیری درس علوم تجربی دانش¬آموزان دوره¬ی راهنمائی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/12
سویل شیشوانی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر انگیزش ترک اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
آرزو شعبه ای زوارق ارزشیابی برنامه کارگاه های آموزشی برای رشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 استان تهران در نیمسال دوم 87-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
محمدرضا صادقی بررسی میزان دستیابی مدیران و دبیران شرکت کننده در دوره‌های آموزشی IT به اهداف پیش بینی شده آن در شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/27
زهره صادقپور رمضانی بررسی مشکلات دوره مقدماتی نهضت سواد آموزی از دیدگاه آموزشیاران ، راهنمایان تعلیماتی و سواد آموزان دوره مقدماتی شهرستان همدان در سال تحصیلی 87-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
فرزانه صرامی فروشانی مقایسه تأثیر روش تدریس اکتشافی و روش معمول آزمایشگاهی بر افزایش دانش و مهارت های دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه بوعلی سینا در آموزش درس الکتریسیته کارشناسی ارشد دانلود 1386
حبیبه عباسی تاثیر کلاسهای ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/29
عادل عظمی بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی (آموزش دوجانبه) بر درک مطلب خوانـدن دانش آمـوزان پسر دوم راهنـمایی شهرستـان مراغـه کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسن فرهمندخواه بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مدرسین دانشکده صدا و سیما در سال تحصیلی 1386-1385 کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/30
ابوذر قاضئی بررسی هماهنگی بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده مهارت های زندگی دانشگاه علم و صنعت کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/14
شهروز کامرانی شکرلو بررسی اثر بخشی اجرای برنامه های آموزش تلویزیونی برای کشاورزان شهرستان مغان(گرمی)در سال 1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
شیوا کیانی بررسی وضعیت آموزش مهارتهای اساسی زندگی د رکلاسهای نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/16
قدرت اله کولایی مقایسه اثر روشهای یادگیری مشارکتی ، یادگیری مشارکتی توام با آموزش اصول گفتگو، و روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی جغرافی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی .در سال تحصیلی87-86 کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/25
غلامرضا یگانه بررسی میزان کاربرد اصول و روشهای آموزش بزرگسالان در دوره‌های ضمن خدمت کوتاه مدت معلمان دوره ابتدایی در شهرستان فردوس در سال تحصیلی 84-83 کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/27
مسعود گرامی پور تعیین نیازهای آموزشی مدیران سطوح عملیـاتی،میـانی و عالـی،مرکز آمـار ایـران کارشناسی ارشد دانلود 1384
صدیقه محمدی بررسی رابطه منبع کنترل و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر جلفا کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
نوشیروان محمدی بررسی تاثیر آموزش مدل تفکر انتقادی ریچاردپل بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر در درس مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
معصومه معصومی بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در سوادآموزان زن دوره پایانی نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1384 کارشناسی ارشد دانلود 1385
سیدامین موسوی طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی بر اساس رویکرد شناختی برای دروس نظری دوره کارشناسی ارشد علوم تربیتی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
حسین نصیر پور مقایسه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT)در تدریس دروس پایه دبیرستانهای پسرانه دولتی و غیر انتفاعی شهرستان کرج کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/06
مهدی نوری موانع و میزان کاربرد ارزشیابی توصیفی توسط معلمان دوره ابتدایی : مطالعه موردی شهرستان گنبدکاووس کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/06
علی هدایتی ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی استان ایلام در سال تحصیلی89-88 کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/22
مجید یوسفی افراشته بررسی موانع و محدودیت های پرورش خلاقیت در آموزش درس هنر و رابطه بین خلاقیت معلمان هنر و نگرش آنان نسبت به استفاده از روشها و فنون تدریس خلاقیت محور در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/01
محمد وفایی یگانه طراحی برنامه استراتژیک بر اساس ارزیابی درونی در گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد دانلود 1386
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 5103279 2 02 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
نمایش 1 نتیجه