اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مسعود غلامعلی لواسانی

مسعود غلامعلی لواسانی

مسعود غلامعلی لواسانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117405
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : اضطراب، خودکارآمدی تحصیلی، سبک های تفکر، رضایت شغلی معلمان، انگیزه پیشرفت، سبک های یادگیری، یادگیری خودتنظیمی 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا ابوالحسنی نژاد The effect of life skills training on the marrid couples referring to Karaj town clubs on the Impovement of their marriage relationships کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/04
حمیدرضا آریانپور هویت تحصیلی دانشجویان: مفهوم سازی، ساخت ابزار سنجش بومی، بررسی پیشایندها و پیامدها دکتری دانلود 1397/10/09
حمیدرضا آریانپور هویت تحصیلی دانشجویان: مفهوم سازی، ساخت ابزار سنجش بومی، بررسی پیشایندها و پیامدها دکتری دانلود 1397/10/09
محمد اصل محمد علیزادسردرود بررسی روشهای تدریس علوم در پایه پنجم ابتدائی شهر تبریز و ارائه راهکارهایی برای تدریس مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
نگار امیری اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد آدلری بر اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
نرگس انسانی مهر سیر تحولی ادراک دیداری و نحوه فرافکنی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
ثریا بیژندی Psychoanalysis of some Shahnameh characters کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
سارا بهرامی Etiology of sensorineural deafness in pre-language children in the last two decades in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
فرزانه بهرامیان بررسی رابطه برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی شهر سمیرم کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/03
مهدیه پرتو اعلم The Mediating Role of Academic Emotion in Relationship Between Achievement Goal Orientation and Academic Engagement : Testing a Causal Model کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حسین تیرداد The Effect of Therapeutic Play (Puppet Therapy) On Improving the Communication of Children with AutismBy کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/20
درسا تصدیقی ثابت The Effectiveness of Life Review Therapy on Subjective Wellbeing and Depression of Elderly Women at Nursing Homes in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
طاهر تقی زاده بررسی علل و عوامل عمده مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان بهمئی در سال تحصیلی 87-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/26
سارا جبل عاملی بررسی رابطه مقایسه ای اضطراب، هوش معنوی و ارتباط با طبیعت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
سمیه جعفری تروجنی نقش تجربه قبلی ، خودکارآمدی و اضطراب رایانه در استفاده از آن توسط معلمان برمبنای مدل پذیرش فناوری اطلاعات(TAM) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مصطفی حاجی حسینی بررسی وضعیت سیستم آموزشی شرکت جابون بر اساس استاندارد آموزشی ISO 10015 کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
علی حضوری The Association of Coping Strategies and Family Resilience with Marital Satisfaction of Mothers of Children with Chronic Health Condition کارشناسی ارشد دانلود 96/6/29
شهروز حمیدی The effectiveness of metaphor therapy on primary school children’s mental health کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
مسعود خالدیان بررسی مولفه های موثر در هدایت تحصیلی و نقش آنها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر قروه کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
زهرا خدام The effectiveness of social-emotional learning program on self-concept and academic achievement among students with learning disorders کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
مهدی خسروی بررسی عملکرد نهضت سواد آموزی شهر تهران طی سه ساله اخیر (86-84) در راستای برنامه چهارم توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/02
ابو الفضل دهقان طزرجانی Investigation of the Relationship Irrational Relationship Beliefs and Couple Burnout:The Mediating Role of Mindfulness کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حمید راست روان The relationship between personality dimensions , perfectionism, exiestrntial anxiety and mental health in students of Tehran university کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سیروان راموز اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر تاب آوری، سخت رویی و بهزیستی معنوی مادران دارای کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/18
مریم رستمی رابطه جنسیت ، ادراک از ساختار کلاس ، سودمندی ادراک شده، اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی (دانش آموزان پایه سوم راهنمایی منطقه 12 تهران ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
صفیه السادات ساداتیان رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و تنظیم شناختی هیجان : نقش واسطه ای سبک های هویت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
سیده رها سیدعباسی استرس فرزندپروری و تعامل والد -کودک در خانواده ی دارای فرزند با اختلال کاستی توجه /بیش فعالی :بررسی نقش نوع مداخله درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
شراره سروش امیرنجمی Studying the Mediating Role of Integrative Self-Knowledge, Self-control and Mindfulness In Confronting Examination Anxiety In Learning a Foreign Language کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمانه سمیعیان بررسی رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی: کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/20
دانیال شریفی The relationship style of music in between self-control, self-knowledge and mindfulness with emotion regulation کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
معصومه صیادی The Effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy on Marital Commitment and Couple Burnout in Infertile Couples کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/02
زهره صادقپور رمضانی بررسی مشکلات دوره مقدماتی نهضت سواد آموزی از دیدگاه آموزشیاران ، راهنمایان تعلیماتی و سواد آموزان دوره مقدماتی شهرستان همدان در سال تحصیلی 87-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
مهسا صالح نجفی Conceptualization, measurement, antecedent and consequence of passion among Iranian adolescence دکتری دانلود 1396/11/08
راضیه صفاری فرد اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
محمدباقر صلواتی The mediating role of emotional intelligence on the relationship between attachment styles and marital satisfaction کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
ابراهیم عارفی کیا بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری دبیران و اثربخشی دبیرستانهای دولتی شهر سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/02
حبیبه عباسی تاثیر کلاسهای ضمن خدمت ICDL بر عملکرد کارکنان حوزه ستادی معاونت آموزشی وزارت بهداشت کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/29
مرتضی عباسی اثربخشی آموزش گروهی برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) بر الگوهای ارتباطی، صمیمیت و سازگاری زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/08
مریم عباسی سورشجانی Embodied Priming and Verbal suggestions as the Mechanisms دکتری دانلود 1395/03/19
فریبرز عرفانی زاده بررسی رابطه کمال گرایی و فرسودگی شغلی در بین مدیران و معلمان شهرستان گیلان غرب کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/17
عالیه عطایی تعیین اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر ارتقای حرمت خود دانش آموزان مهاجر افغانستانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
طاهر علیزاده چهار برج اثربخشی آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر میزان تعارض‌ والد-فرزند دانش‌آموزان اول دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
مطهره فتاحی ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه و نقش مؤلفه ی هزینه در سازه ی انتظار - ارزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/24
مریم فتحی Modified Role of Parenting Style in Reaction with Attachment and Marital Satisfaction کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
وحید فتوحی چیانه بررسی مقایسه ای و رابطه ای ابعاد شخصیت ، سبک های مقابله ای و تنظیم هیجان در دو گروه افراد با سازگاری اجتماعی کم و زیاد کارشناسی دانلود 1394/06/31
حسن فرهمندخواه بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مدرسین دانشکده صدا و سیما در سال تحصیلی 1386-1385 کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/30
منیژه قاضی بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر امید بر سرسختی سلامت و بهزیستی ذهنی نوجوانان تالاسمی شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
نیکو قاضی نژاد تجربه ی زیسته ی جانبازان با تاکید بر خانواده کارشناسی ارشد دانلود 97/11/15
اکبر قربانی Investingating the Effectiveness of Teaching Life Skills on the Intimacy and Marital Satisfaction of the Spouses Who Had Been Addicted to Drug کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
شیوا کیانی بررسی وضعیت آموزش مهارتهای اساسی زندگی د رکلاسهای نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/16
معصومه کلمرزی بررسی رابطه بین مشارکت کارکنان و سلامت سازمانی مدارس راهنمایی دولتی شهرستان نسیم شهر(بهارستان) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
سارا کلهر Effectiveness of Mindfulness-Based Group Counseling on Brain Executive Functions of Women with Obsessive-Compulsive Disorder کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
آریا گلستانی پور مقایسه هم جنس گرایان و دگر جنس گرایان بر اساس ویژگی های شخصیتی ، پیوند های والدینی و سطوح سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مریم گودرزی The effectiveness of Group Counseling based on Emotionally Focused Approach on increasing Family Functioning and decreasing Domestic Violence کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
نوید محتاج خراسانی Mediating Role of Emotion Regulation and Self- Compassion in the Relationship Between Personality Dimensions and Symptoms of Depression کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
نوید محتاج خراسانی Mediating Role of Emotion Regulation and Self- Compassion in the Relationship Between Personality Dimensions and Symptoms of Depression کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
نوشیروان محمدی بررسی تاثیر آموزش مدل تفکر انتقادی ریچاردپل بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر در درس مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
آلاء مظاهر کرمانی اثر بخشی آموزش مهار هیجان خشم بر بهبود روابط اجتماعی دانش آموزان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/03
معصومه معصومی بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در سوادآموزان زن دوره پایانی نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1384 کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا موسوی قهفرخی نقش واسطه ای سبک های یادگیری در رابطه انعطاف پذیری شناختی و هوش موفق در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
افسانه نادری اثربخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب بر معیارهای ارتباطی ویژه و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان متأهل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مینا نجاران استاندارد سازی آزمون بهزیستی روانشناختی دانش آموزان ۸ تا ۱۲ سال با توجه به نظریه سوال-پاسخ در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
هدیه نیرومند ساختار عاملی حس زیبایی شناختی برمبنای مفاهیم حس سپاس و تجربه‌پذیری ، و ارتباط آن با سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/15
اعظم نیک خواه اثربخشی آموزش توجه آگاهی بر نشخوار فکری و سرزندگی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 97/11/30
فاطمه نوربالا بررسی عملکرد سیستم اعصاب خودمختار در بیماران روان‌تنی گوارش، افسرده و افراد سالم با توجه به الگوهای پردازش هیجان و مکانیسم‌های دفاعی دکتری دانلود 1397/07/07
فاطمه هاشمی گلپایگانی اثربخشی آموزش مدل تلفیقی گاتمن-هیجان مدار بر کیفیت روابط زناشویی و احساس تنهایی زنان متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
فائزه وحدت نیا A plan of “play for playfulness” and its effectiveness on percieved stress, self-directedness and playfulness in adults کارشناسی ارشد دانلود 97/11/30
مجید یوسفی افراشته بررسی موانع و محدودیت های پرورش خلاقیت در آموزش درس هنر و رابطه بین خلاقیت معلمان هنر و نگرش آنان نسبت به استفاده از روشها و فنون تدریس خلاقیت محور در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/01
بهنام وهابی اثربخشی آموزش مبتنی بر رویکرد عقلانی- هیجانی- رفتاری(REBT) بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 97/6/27
سروشه آب آب رابطه بین سبک های دفاعی، شخصیت خودشیفته و نشانگان ضربه عشق کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
علی اباذری رابطه خودپنداشت و اضطراب مدرسه در مدارس دوره راهنمایی بندپی شهرستان بابل کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
آرزو ابراهیمی رابطه هویت قومی و ارتباط با مدرسه با بهزیستی ذهنی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
وحید ابراهیمی The effects of cooperative learning on social self-effechincy and academic achievement of multi-graders classes In the course of the Quran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
حنانه ابوطالب کرمانی بررسی اثر بخشی آموزش از طریق بازی های رایانه ای شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی فراشناختی و احساسی/انگیزشی و هوش سیال در کودکان پیش دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
سعید احمدی رابطه حرمت خود،منبع کنترل و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
مریم احمدیان نسب رابطه بافت فرهنگی، سبک های تفکر ، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/10
فاطمه احمدزاده The Effectiveness Of Cognitive-Behavioral Training On Dependence To Internet Among Female High School Students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
فاطمه احمدزاده اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی فرانظریه برگرایش به اعتیاد و سرمایه روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
فروغ اخوین Exploring the Relationship between working memory and Gardner multiple inteligences in students with/out learning disorder (2-5 grades) in Mashhad کارشناسی ارشد دانلود 94/06/26
حسن ارمی مقایسه روان بنه های هیجانی ونگرش های ناکارامد وحمایت اجتماعی میان افراد معتاد وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
کامدین آرمانی اثربخشی ترکیب گروه درمانی شناختی و رژیم درمانی بر خودکارآمدی و کاهش وزن زنان مبتلا به چاقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
یاسر آزاد فارسانی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم و ابراز وجود کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/21
رحمانه آزادگان The Relations of Early Maladaptive Schemas and Body Image with Acceptance of Cosmetic Surgery کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
محسن ایزان بررسی تأثیر مدیریت کلاس درس براساس رویکرد همیاری بر پیشرفت تحصیلی علوم تجربی دانش آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی شهر پیرانشهر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
صمد آسانی بررسی تاثیر برنامه آموزشی مصون سازی در برابر تنیدگی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پایه اول دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
مهدی اسدی آورگانی بررسی اثر بخشی غنی سازی زوجی به روش اولسون بر افزایش رضایت و کاهش تعارضات زناشویی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/26
فائزه اسدزاده تجربه زیسته زنان با سوء مصرف مواد با تأکید بر خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
محمد مهدی اسدی ساغندی The mediating role of ego-strength on the relationship between dimensions of perfectionism With depression and anxiety symptoms کارشناسی ارشد دانلود 94/06/31
سیما اسکندری رابطه بین هوش های چندگانه گاردنر و سبک های تفکر استرنبرگ با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/20
محسن اسکندری تاثیر آموزش گروهی هوش هیجانی بر تاب آوری و پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی پسر کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/13
اسماعیل اسلامی رابطه سبک های شناختی وراهبردهای فراشناختی باعملکرد ریاضی دردانش آموزان اول متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
سمیه اسماعیلی بررسی تأثیر " زنگ دایره " بر جو روانی – اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع راهنمایی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 87-88 کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
معصومه اسماعیلی مزرجی رابطه مفهوم خود ( خود پندار ه ) در رضایتمندی روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
محمد حسین آسوده عوامل موثر بر ازدواج موفق: از دیدگاه زوجین خوشبخت کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/03
مریم اصغری بررسی رابطه تجربه رایانه و مهارت های اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
مرضیه اعتصامی فرد بررسی رابطه سلامت روان وعزت نفس بارضایت شغلی معلمان مقاطع راهنمایی ودبیرستان شهرستان فسا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
ثریا اعتمادی بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر مبنای الگوی پرسید- پروسید در بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی دارای ناتوانی جنسی دکتری دانلود 1391/08/14
مریم افتخاری نقش تجربه خشونت خانوادگی در کودکی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی اختلالات روانی خشونت گرایان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
محسن افشاری رابطه خودکارآوری تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی رشته تحصیلی ریاضی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1386
لیلا افضلی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رفتار اجتماعی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان اول ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/17
سیما آقایی تاثیر به کار گیری شیوه یادگیری در حد تسلط در پیشرفت گرامر زبان انگلیسی دانش‏آموزان دختر پایه سوم راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
سمیه آقایی مقایسه سبک‌های تفکر و رابطه آن با خلاقیت در بین دانشجویان رشته‌های فنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
فهیمه اکبری اثر بخشی روش ارتباطی مبادله تصویر بر تعامل والد – کودک و نشانگان کودکان اتیستیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/12
حمیده اکبریان رابطه تصویربدنی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
فاطمه اکبرزاده بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری باتاکید براندیشه های معنوی بر افزایش سلامت و افزایش معنویت نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
خدیجه اکبری کلور اثربخشی آموزش مهارت مثبت نگری بر افزایش بهزیستی مادران با کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
عالیه ایکدری اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر میزان اضطراب کنکور در دانش‌آموزان دختر سال چهارم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
مرضیه سادات آل یاسین عنوان: بررسی اثر بخشی آموزش برنامه شناختی رفتاری فوردایس براضطراب زنان دانشجو دانشگاه آزاد اراک کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
شهاب الدین رضایی اثربخشی روایت درمانی بر خودپنداره و اضطراب کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
فائزه الهامی نژاد بررسی اثربخشی آموزش گروهی شیوه های مقابله با استرس در افزایش رضایت زناشویی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/28
الهه سادات الوانی Age-related differences in the attention network task: a comparison between adolescents and adults کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/08
زهرا الوندی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر تصویر بدن و هراس اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
شیرین امامی آل آقا بررسی و مقایسه نحوه فرافکنی کودکان با والد تنی و ناتنی براساس تست ترسیم خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
حبیب امانی رابطه ی منزلت های هویت تحصیلی و جهت گیری هدفی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
کاظم امانی بررسی اثر بخشی آموزش گروهی خود متمایز سازی بر رضایت زناشویی و وابستگی به دیگران در زنان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/13
جواد امانی ساری بگلو رابطه ی متغیرهای فردی و فرهنگی با نگرش نسبت به استفاده از رایانه در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
زهرا امیدی بررسی عملکرد گروههای آموزشی مقطع متوسطه نظری بر اساس شاخصهای متناسب با اهداف این گروهها از دیدگاه دبیران، مدیرا و هماهنگ کنندگان گروههای آموزشی شهر تهران در سال تحصیلی 87-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/11
مریم امیدی فر بررسی رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با سلامت روان دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
افروز امیر اسدی موالو مقایسه کارکردهای اجرایی و خلاقیت در دانش آموزان دختر با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
محمود امرائی رابطه راهبردهای یادگیری خود تنظیم و مولفه های انگیزش (خودکار آمدی و اضطراب امتحان) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر تیز هوش و عادی شهرستان کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
نوشین امیری ثانی اثربخشی آموزش گروهی مهارت های مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و خود-کارآمدی والدگری والدین مبتلا به اچ آی وی/ ایدز کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/11
بهمن امینی اثر بخشی آموزش خود کارآمدی بندورا برانگیزش تحصیلی و اشتیاق تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/11
رعنا امینی بررسی تحلیلی رابطه ویژگی های زیستی ،شناختی ،روانی- اجتماعی و رضامندی زوجیت در والدین با نوزادان کم وزن و نوزادان خوش وزن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
شیرین امینی The effectiveness of cooperative learning method on boy's social skills development at primary school کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
زهرا انصاری جابر بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
ناهید اوجاقی میرکوهی بررسی اثربخشی دوره های آموزشی ارتقای ایمنی فراگیر ( سیار) در سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال 1385 کارشناسی ارشد دانلود 1386
ابوالفضل بابایی رابطه ادراک از ساختارهدفی کلاس ، سبک های تفکر ، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/21
محسن بابایی گرمخانی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر معیار های ارتباطی ویژه و صمیمیت زناشویی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
مهرداد باقری عنوان: بررسی نگرش مربیان امور تربیتی نسبت به عوامل مؤثر بر رضایت شغلی: مطالعه موردی شهرستان کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/01
ولی اله باقریان رابطه ادراک خوشبینی تحصیلی معلم زبان انگلیسی، انگیزش و خودکارآمدی دانش‌آموز و پیشرفت زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
علیرضا بدرلو بررسی عوامل فردی و محیطی مؤثر بر تولیدات علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
شهره براری تعیین رابطه بین هوش اخلاقی و هوش فرهنگی در میان دانشجویان نخبه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
الهه بردبار اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر رضایت زناشویی مادران کودکان پرخاشگر و پرخاشگری کودکان آنها کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/18
قمر بردبار طارمسری اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی وآموزشی دختران دبیرستانی خانواده های ایثارگر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
عظیم بردی خوجه بررسی تاثیرآموزش هوش هیجانی برمهارت خودکنترلی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/10
شهرزاد برهان زاده رابطه بین ادراک از شیوه های فرزند پروری و حمایت اجتماعی با بهزیستی روانشناختی دختران پایه دوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/06
بهمن بصیرت نژاد اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر پرخاشگری دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/12
کبری بهرامی راد میزان تاثیر توکل به خدا و امیدواری بر سلامت روان مادران کودکان نابینا و ناشنوا و آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
مرتضی بهروزی بررسی نقش خلاقیت و انگیزش درونی در پذیرش فناوری معلمان با استفاده از مدل پذیرش فناوری ( TAM) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/17
حسین بهزادی کوتنائی The Effectiveness of Cognitive Behavioral Training by Psychodrama Method کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/30
محمدرضا بهشتی اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی بر اهمال کاری و خودتنظیمی دانش آموزان پایه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/15
زینب پارسا بررسی رابطه ی سبک حل مسئله ی مادران، انگیزش واسترس تحصیلی با سازگاری اجتماعی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
سارا پازکی The Effectiveness of Acceptance and Commitment Training Program on Acceptance of Autistic Children by Mothers کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
آزاده پیره‌یار شناسایی نقش عوامل تنش‌زای مادران در دوران بارداری در ابتلای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی دارای مشکلات نوشتن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
نصیبه پروین رابطه بیش کلی‌گویی حافظه شرح حال و عملکرد اجرایی در افراد افسرده و سالم کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
پژمان پژوهش اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خود متمایز سازی بانوان شاغل در آموزش و پرورش یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
شهناز ترابی بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
الناز ترابی گودرزی بررسی روابط بین سلامت‌روان، خودشیفتگی و رفتارهای آسیب رسان به خود در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
صفورا ترقی بررسی تحلیلی میزان آگاهی و نگرش دختران دبستانی نسبت به پدیده بلوغ همراه با تدوین برنامه جامع آموزشی ویژه دختران دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
سارا تیرگر بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر کاهش پرخاشگری دختران نوجوان(15 تا 18 ساله) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
مریم تشکر رابطه سبک تدریس ادراک شده معلم با هویت تحصیلی ودرگیری تحصیلی د ر دانش آموزان پایه سوم متوسطه: ارائه مدل علی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/03
امین تقی پور بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی- اجتماعی بر ارتقاء بهزیستی روان¬شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
کیانا تقی خان Relationship between receptive, intermediate and expressive language skills with the theory of mind in autistic children کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
علی تیموری آسفیچی رابطه بین سبکهای دلبستگی و خود متمایز سازی با رضایت زناشویی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
نگار تیمورپور طراحی و آزمون یک مدل تکاملی- تحولی سازگاری با ناباروری: نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم هیجان و هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری دکتری دانلود 1394/02/02
نازنین تنهایی بررسی مقایسه ای عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در بیماران اسکیزوفرن و افراد عادی با توجه به نقش جنسیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/07
رضا تنورساز رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
فهیمه سادات تولائیان مقایسه¬ سبک¬های دلبستگی و ابعاد مشکلات بین شخصی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی تغییر جنسیت داده، تغییر جنسیت نداده و افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/12
مریم ثقفی رابطه بین خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان دو گروه علوم انسانی و ریاضی- فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/15
فرزانه جباریان اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
حوریه جعفری The moderating Role Of Self- Management Strategies (s.o.c) On The Relationship Of Psychological Needs Satisfacation With Subjective- Well- Being کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
راضیه جلوانی بررسی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر خوش بینی و بهزیستی ذهنی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/19
عبداله جمالی اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر رضامندی زوجیت و رابطه کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/22
زهره جمالو اثربخشی بسته آموزشی دین محور در ارتقاء روابط سالم، پایبندی به زندگی زناشویی و کیفیت زندگی خانم‌های متأهل کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
علی جمشیدی Mediating Role of hope for employment opportunities in the relationship between academic-self-efficacy and achievement goals of Second grade Secondary School male students in mathematics, experimental sciences and human sciences in the city of Dezful کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/23
شقایق جهانشاهی بررسی رابطه همدلی و تاب‌آوری والدین با نظریه ذهن کودکان 4-5 ساله شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
علی جوادی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌نگری بر باورهای غیرمنطقی و اضطراب اجتماعی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
جواد جواهری رابطه ی بین ارضای نیازهای روانی بنیادین (خودمختاری ، شایستگی و ارتباط) با انگیزش پیشرفت تحصیلی (درونی ، بیرونی و عدم انگیزش) و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
فاطمه چشمه ماهتاب رابطه اختلالات رفتاری با راهبردهای مقابله ای و هوش هیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/25
طوبی چگینی The mediation role of intrinsic motivation in relationship between perceptions of parenting styles with academic resilience among high school female students کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
فرهاد چنگیزی بررسی و مقایسه وضعیت بهداشت روانی والدین کودکان نابینا, ناشنوا و عادی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
معصومه حاتمی پیش‏بینی تعلل ‏ورزی بر اساس باورهای منطقی ـ غیرمنطقی، باورهای امید ـ ناامیدی، خودتنظیمی و خودکارآمدی: نقش تعدیل‏گری ابعاد فرهنگی دکتری دانلود 1393/09/29
زهرا حاجیان فروشانی A Study of The Predictive Role of Parents’ Working Memory and Child’s Emotional Self-Regulation in Their Educational Progress کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
مرضیه حاجی میرزایی بررسی رابطه ی خلاقیت و خودکارآمدی تحصیلی بر نگرش به مدرسه در دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی عادی و شبانه روزی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
ابوطالب حیدری تحلیل محتوای کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی درارتباط باآموزش روش های پژوهش به دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
ماهرخ حیدری اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه آدلری بر کاهش پرخاشگری نوجوانان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 98/06/16
مصطفی حیدری بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در میان دانشجویان پسر دانشگاه قم کارشناسی ارشد دانلود 1387/6/31
ناصر حیدری طراحی مدل اندازه گیری کار آفرینی دانشجویان کار شناسی ارشد رشته های علوم رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/07
سعید حیدریان Studying the relation between executive function, achievement motivation and career tastes among boys and girls students in high school in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
حصیب حسنی رابطه سبک های هویت و هویت قومی با خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/17
اکرم حسینی بررسی اثربخشی باز آموزی اسناد بردرگیری تحصیلی و سبکهای اسناد دانش آموزان دختر پایه سوم هنرستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
الیاس حسینی اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر تعارضات والد - فرزند دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان ایذه کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/17
رحمان حسینی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و واقعیت درمانی بر افزایش سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/07
فاطمه حسینی اثربخشی آموزش والدین بر احساس تعلق‌به‌مدرسه و مشکلات‌رفتاری در دانش‌آموزان دارای مشکلات‌رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/03
مرضیه حسینی اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر بحران هویت، عزت نفس و امیدواری نوجوانان دختر تحت حضانت بهزیستی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
سمیرا حسین آبادی نیاز سنجی دانش و مهارتهای مورد نیاز مشاوران شهرستان ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
جیران حسن پور قره چال بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ، وجدان تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/27
ژیلا حسنلو اثربخشی ارایه موسیقی بر خلاقیت نوشتاری دانش آموزان پایه دوم راهنمایی: مقایسه دختران بینا و نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
بیت الله حقی رابطه ویژگی های شخصیتی و ارزش های شخصی با نگرش مشاوران نسبت به شغل مشاوره کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/21
ثریا حکیمی رابطه سبکهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/16
الهام حکیمی راد بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی (پدر محور ، مادر محور و مضاعف) و غیر خویشاوند در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در مناطق شهری و روستایی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/16
امید حمیدی بررسی رابطه ارزش¬های شخصی و حمایت اجتماعی با اضطراب مرگ در زنان و مردان مبتلا به ام اس کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/10
فرناز حوله کیان هم بستگی خط شناسی با عوامل شخصیتی و رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
محمد خالقی بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیت با ابعاد عشق در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
زینب خجوی ملاک های طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی در دوره جاری افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/03
یوسف خدابنده لو اثر روش شناختی مرور خویشتن بر شادکامی و تصویر بدنی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
مجید خدمتی احمدآباد اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان هنرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
راضیه خیرخواه اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر خودمتمایزسازی و تأثیرپذیری نسبت به فشارگروه همسالان دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
هیمن خضری آذر Conceptualization, measurement, antecedents and consequences of time attitude among adolescents and youth دکتری دانلود 1394/12/03
هیمن خضری آذر نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علّی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/13
ناصر خلجی بررسی عوامل مؤثر بر شرکت معلمان دوره ی ابتدایی منطقه ی برخوار (اصفهان) در دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت در سال تحصیلی 85-1384 کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه خلیل ارجمندی مقایسه هوش هیجانی، مهارت های اجتماعی (از نظر همسالان) و پیشرفت تحصیـلی در دانش آمـوزان تیـزهوش و عـادی کارشناسی ارشد 1383
نرگس خلیلی اردکانی نقش واسطه ای خودمهارگری در رابطه بین سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
فرح خندان اثر بخشی یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/06
امین خواجه منصوری اثربخشی آموزش حل مسئله بر میزان بحران هویت و آمادگی به اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/28
موسی خواجوی اثربخشی آموزش گروهی روش تغییر شیوه زندگی با رویکرد روان شناسی فردی آدلر بر صمیمیت و الگوهای ارتباطی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
محمداقبال خوافی بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر میزان صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
محمد خورسندی شیرغان اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر پرخاشگری و قلدری (زورگویی) دانش آموزان پسر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
قاسمعلی خوشنود اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر شادکامی و خود ـ تنظیمی در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/03
الهام دارابی اثر بخشی مشاوره گروهی شناختی- رفتاری بر خود تمایز یافتگی و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/13
محمد جعفر دانشجو اثربخشی آموزش غنی سازی روابط مادر-فرزندی بر بهزیستی شخصی و عملکرد خانواده از دیدگاه مادران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
مریم داودی فیل آبادی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر مهارت های خود تنظیمی، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان در درس عربی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مژده داوری رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
معصومه درویشی لرد نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
تاجماه دیلگونی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/07
سپیده دهقانی نقش واسطه¬ای ناگویی هیجانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی در رابطه بین روان سازه¬های ناسازگار اولیه و شدت نشانه¬ها در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
مهناز دهقان طزرجانی رابطه ادراک از اشتیاق استاد و هیجان های تحصیلی با انگیزش زبان خارجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
بهزاد دهنوی بررسی تحلیلی ویژگی‌ها و نیازهای خانواده‌های داوطلب استفاده کننده از خدمات مراکز روان‌شناسی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
کاظم ذبیح الهی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده و هوش هیجانی با خودناتوان سازی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مهسا راد بررسی رابطه حافظه فعال کلامی با انواع مشکلات خواندن در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
فرشته رجبیان تابش The moderating role of positive and negative emotions on the relationship between resiliency and symptoms of depression, anxiety and coping with disease in women with breast cancer کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
زهرا رجب لو تأثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
حدیقه رحیمی بررسی تأثیر ساختار تکلیف یادگیری برخود-کارامد پنداری دانش آموزان دبیرستانی شهرستان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/23
سوده رحمانی رابطه وابستگی به اینترنت باهیجان خواهی و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/18
فریبا رحیمی پور سی سخت بررسی رابطه ی بین ارزش های فرهنگی و هویت قومی با خود کار¬آمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
رضوانه رستمی کیفیت زندگی در اقوام ایرانی و مذاهب اسلامی با توجه به نقش میانجی تفاوت عاطفه آرمانی از واقعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
بیان رستمی پور تاثیر آموزش جرات ورزی بر تاب آوری و خودکار آمدی تحصیلی در دانش آموزان مدارس شبانه روزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
اکرم رسولی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه امید اشنایدر برمیزان امید،معنای زندگی و خوداثربخشی نوجوانان دختر ایتام کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/15
ابوالفضل رشیدی احمدابادی بررسی تحلیلی فراوانی ازدواجهای شش گانه خویشاوندی ( پدر محور - مادر محور و مضاعف) و ازدواجهای غیرخویشاوندی در والدین دانش آموزان عادی و استثنایی با انواع آسیبهای خاص زیستی و شناختی در استان قم :گامی در جهت طراحی برنامه جامع ارائه خدمات مشاورهای در پیشگیری از معلولیت ها کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/15
شهاب الدین رضایی اثربخشی روایت درمانی بر خودپنداره و اضطراب کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/23
محمدرضا رضایی بررسی تاثیر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی (با رویکرد شناختی )بر اضطراب امتحان دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/20
مرضیه رضایی اثربخشی مشاوره گروهی شناختی- رفتاری بر عزت‌نفس اجتماعی و تاب‌آوری نوجوان دختران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/06
سیمین رضایی جو The study of effects of Dolphin therapy on social behavior and cognitive functions of the childrens with Down syndrome کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
منصور رضائی رابطه هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/24
سهراب رضوانی Assessment of the relationship between attachment styles and attitude of child toward mother and attentional bias in emotional information processing کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
بهار رفیع خواه Prediction of sexual satisfaction and marital adjustment levels according to job variables, commitment, intimacy and sexual knowledge and attitudes کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فریده رمضانی مقدم The moderating role of early maladaptive schema on the relationship between behavioral activation system, behavioral inhibition system, neuroticism and extraversion with opiate craving کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
سیمین روحانی Effectiveness of mindfulness on self-regulation, positive thinking and academic procrastination among female students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
مریم روح بخش Educational entity relationship and educational negligence with depression in high school girl student کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/29
محمد‌جواد یزدانی‌ورزنه ارائه مدل پیش‌بینی اضطراب ریاضی بر اساس ساختار هدفی کلاس، خودتنظیمی و خودکارآمدی ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
طیبه زرین The effectiveness of programs of Toy houses on creativity & social skills of children in first grade of elementary کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
قمر زرین کلاه رابطه راهبردهای مقابله ای و باورهای فراشناخت با سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
امین زفیعی پور مقایسه اثربخشی روش‌های درمانگری بیوفیدبک و کگل در درمان بی‌اختیاری ادراری فوریتی و ارتقاء کیفیت زندگی زنان دکتری دانلود 1394/04/23
محمدصادق زمانی زارچی The Lived Experience of Children of Divorce کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
مرضیه زینال زاده اثربخشی برنامه آموزشی امید بر خودکارآمدی وخودتنظیمی نوجوانان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
مریم زنجانچیان تاثیر آموزش زندگی زناشویی کارآمد بر رضایت و تعارض زناشویی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
طیبه سالار بررسی اثر بخشی "روش مرور خویشتن " بر افکار خودآیند منفی و نگرش های ناکارآمد در زنان مبتلا به افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
شیرین سالاری مهابادی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر کاهش پرخاشگری (کنترل خشم) در دانش‌آموزان دختر شاهد ١٥تا ١٨ ساله شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
نسرین سبزفروش اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک های دلبستگی نا ایمن دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
فاطمه سپهرنوش مرادی The Relationship between Developmental Assets and Psychological Well-being: The Mediating Role of Hope کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/12
وحید سرمدی سلطان بررسی رابطه ارزش های شخصی ، بنیان های اخلاقی و نوع دینداری و مقایسه آن در والدین و فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/02
روح الله سعادت زاده اثر بخشی مشاوره راه حل محور بر خود-تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/12
مونا سعیدا رابطه میان سبکهای فرزندپروری ادراک شده، سبکهای هویت و عمل به باورهای مذهبی در دانش‌آموزان دختر راهنمایی پایه سوم شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
حمیدرضا سعیدی ابواسحاقی اثر بخشی زوج‌درمانی شناختی – رفتاری بر تعارضات زناشویی و صمیمت زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
حمزه سعیدزاده بررسی رابطه منابع خود -کارآمدی با سطح باورهای خود - کارآمدی و عملکرد ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی و سوم دبیرستان شهرستان سردشت کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/20
مرضیه سعیدی مقدم رابطه خودکارآمدی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و تاب آوری با سلامت روانی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
جواد سیفی قوزلو بررسی رابطه اخلاق، ارزش های شخصی و رضایت زناشویی در بین معلمان و همسرانشان در شهرستان مغان کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/07
مصطفی سلطانی اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر امید اسنایدر بر تاب آوری و نگرش به محیط آموزشی پسران دوره دوم متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
نرمین سلیمی پدید آیی طرحواره های جنسیتی از کودکی تا نوجوانی: مطالعه موردی شهرستان روانسر کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
مژگان سلیمانی بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای ویژگیهای زیستی، شناختی و روانی – اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در شهر تهران «گامی در طراحی برنامه جامع مشاوره‌های ژنتیکی و پیشگیری از معلولیتها» کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/07
منصور سلیمانی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی برسازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر دیرآموز پایه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1385
امید سلیم زاده تأثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر بهوشیاری در کاهش نشانه های روان شناختی در نوجوانان پسر خوابگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
صغرا سلیمی نژاد تاثیر آموزش روشهای مطالعه (خواندن بدون نوشتن، خط کشیدن زیر نکات مهم، یادداشت برداری و خلاصه نویسی) بر درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
رسولی سمیرا سادات رابطه شخصیت و کمال گرایی با تصویر بدنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
محمد سوختانلو مقایسه الگوی امواج مغزی افراد افسرده و غیر افسرده حین تجربه واقعی و هیپنوتیزمی هیجان شادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/02
حسین سوری رابطه تاب آوری و خوش بینی با بهزیستی روان شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
مصطفی سوری اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر تاب آوری و درگیری تحصیلی دانش آموزان دبیرستان پایه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/18
کریم شاطری ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
مصطفی شاهی بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوۀ عقلانی- رفتاری- عاطفی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دوره دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعید شاه حسینی تازیک طرحواره های هیجانی، ناگویی هیجانی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی در افراد مبتلا به دیابت کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/7
خدیجه شاه محمدی تبیین سندرم روده تحریک‌پذیر دکتری دانلود 1395/7/12
رضا شاه محمدی گلرخ رابطه ی بین جو سازمانی و انگیزش شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
رحمان شیخ‌هادی سیروئی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سبک‌های مدیریت تعارض و تاب‌آوری زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
زینب شیری بررسی مشکلات نگهداری زنان سوادآموز دوره ی مقدماتی نهضت سواد آموزی و ارائه راهکارهای بهبود آن با تاکید بر ابعاد آموزشی ( شهر تهران, نیمه ی اول 1385) کارشناسی ارشد دانلود 1385
گشاو شریفی بررسی رابطه ارزش های شخصی ، تاب آوری در بهزیستی ذهنی بیماران مبتلا به سرطان سینه کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/06
مریم سادات شریفیان رابطه ی ادراک از محیط کلاس، نگرش به والدین، اختلالات اضطرابی و افسردگی با احتمال خودکشی در نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
ندا شرف‌بیانی اثربخشی آموزش همدلی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سوم دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/26
فاطمه شریف موسوی سرمایه های تحولی و درگیری تحصیلی: نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
آناهیتا شکرکن The impact of parenting styles, parental attachment styles and parental mental health on social- emotional and cognitive development of children کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
قدسیه شمس الدینی لری اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی: نقش میانجی اهداف اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
فرشید شهریاری اثر بخشی آموزش خانواده درمانی شناختی – رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/21
غلامعلی صیادی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی مطالعه موردی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مریم صیاد شیرازی Compare the Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment (ACT) and Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on Reducing Anxiety and Increasing Acceptance and Subjective Wellbing of Mothers of Autistic Children دکتری دانلود 1395/12/15
جهانبخش صادقی The role of hardiness, coping strategies, intellectual styles and previous performance in predicting Imam Ali university students’ academic achievement دکتری دانلود 1396/06/29
سمیّه صادقی بررسی رابطۀ خلاقیت با پنج عامل شخصیّت و سبک یادگیری (بیگز) در بین دختران دبیرستانی رشته های علوم نظری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
فاطمه صادقی اثر بخشی آموزش هنر نقاشی بر خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان ششم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/11
مهسا صالح نجفی رابطه متغیرهای بافتی (ادراک از روابط والدینی ، ادراک از محیط کلاس) و متغیر فردی(خوش بینی)با تحول مثبت دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
آزیتا صیامی Review of dolphin therapy in improving behavior problems and social skills in children with autism spectrum disorder کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
اسماعیل صفایی بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس شیوه های فرزند پروری نوین درنمونه ای از والدین دارای کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/21
سمیه صفایی فیروز آبادی بررسی تاثیر روش مرور خویشتن برعلائم استرس، اضطراب و افسردگی بیماران قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/14
هادی صمدیهء نقش واسطه ای هیجان‌های تحصیلی در رابطه بین اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل علی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
سولماز صناعی بررسی میزان اثربخشی CBT در افزایش خودکارآمدی، تاب آوری و تنظیم هیجان در دانش آموزان با مشکلات چندفرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
مهتاب ضیائیان اثربخشی برنامه آموزش هوش هیجانی در کاهش علائم اختلالات عاطفی- رفتاری دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
فاطمه طالبی بزمین آبادی Comparison of attachment styles and coping strategies in adolescents orphans raised by inadequate کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
مریم طاهری Comparison of perfectionism, ego strength, anger, and anger rumination in individuals with major depression and obsessive-compulsive disorder کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مرتضی طاهری سرتشنیزی تاثیر دوره آموزشی مدیریت استرس بر میزان استرس شغلی و کارآمدی معلمان زن مدارس ابتدایی غیرانتفاعی منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 86-87 کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/24
سمیرا طباطبائی تاثیرآموزش مهارت های اجتماعی برمیزان تاب آوری کودکان بی سرپرست شهرستان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/01
محبوبه عابدزاده بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی و رضایت زناشویی در بین معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
زهره عادل زاده رابطه رضایت مندی زناشویی والدین با سلسله مراتب ارزش ها در دختران نوجوان آنان کارشناسی دانلود 1392/06/27
سمانه عاشوری اثربخشی آموزش شناختی - رفتاری با رویکرد مثبت اندیشی بر خود - تنظیمی رفتار و اضطراب نوجوانان دختر " کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
نوال عاطی نژاد تأثیر به کارگیری راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی در عملکرد نوشتاری دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
علی عبادی تاثیر روش خود آموزشی برعملکرد حل مساله وخودپنداره تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا پایه چهارم ابتدایی شهرستان بیله سوار کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
غلامعباس عباسی رابطه بازیهای رایانه ای با سلامت روان نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/09
مینا عباسیان رابطه سر سختی و استرس تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/02
عبدالواحد عبدالله خلیل نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف مثبت و منفی با سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
نهایت عبدالله شیخ نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی با سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
شراره عبداله خانی نقش واسطه‌ای ترس از صمیمیت و دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
منا عبدالهی فرد تأثیر آموزش هوش هیجانی بر عزت نفس و سازگاری اجتماعی دختران فراری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
فرزانه عبداله نژاد رابطه خصیصه های شخصیت با رضامندی زوجیت در زوج های خویشاوند و غیر خویشاوند در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
الهام عربی نقش واسطه ای افسردگی و شدت درد در رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجان و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به درد کارشناسی ارشد دانلود 1393/2/22
نسیم عزتی میزان اثر بخشی "روش مرور خویشتن" بر افکار خودکشی و خشم در نوجوانان دختر بزهکار کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
ایرج عزیزی بررسی تاثیر سواد آموزی بر عملکرد حافظه کاری سواد آموزان مرد مقطع پایانی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 87/04/04
مریم عیسی زاده بررسی ومقایسه سطوح تحول اخلاقی کودکان ونوجوانان دختر وپسر تهرانی دررابطه باوضعیت اقتصادی خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/06
الهام عسگری The effect of formative assessment on self-regulated learning and academic achievement of student in the sixth grade science lesson کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
زهرا عسگری سخا The Effectiveness of Sensory Integration on Auditory Perception, Speech Production and Parent-Child Interaction کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/19
زینب عظیمی طراحی بسته آموزشی تقویت بازنمایی‌ های حافظه بر اساس رویکرد رقابت بازیابی و ارزیابی اثربخشی آن بر حرمت خود و اضطراب امتحان دکتری دانلود 1396
مهسا یعقوبی راد Assessment of the effectiveness of Self-review technique on depression and improving the self-efficacy and Quality of Life in Patients with Multiple sclerosis (MS) کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/20
اسرافیل علاء بررسی وضعیت انتخاب رشته علوم تربیتی توسط دانشجویان دانشگاه‌های دولتی این رشته در کنکور سراسری سال 1386 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
سید حسن علیا نسب شربیانی بررسی تحولی نظریه ذهن و رابطه آن با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ابتدایی شربیان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
ساره علیجانی بررسی مقایسه¬ای نقش ابعاد هیجانی شخصیت و ویژگی¬های جمعیت شناختی خشونت خانوادگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
حامد علیرضالو اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه ی پیشرفت و شادکامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/08
لیلا عمادپور رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان : بررسی نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محمد عموزادمهدیرجی بررسی اثربخشی دوره های آموزشی کارکنان شرکت قطارهای مسافر بری رجا و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/15
راضیه غیاثی بررسی رابطه بین کارکرد خانواده و نیمرخ رفتاری و تحصیلی دانش آموزان 10 - 15 سال سن ساکن در جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
لیلا غفاری تاثیر آموزش فراشناخت بر نگرش و خودپنداره ی ریاضی دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه(منطقه اِوَز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
خالد غلامی بررسی اثربخشی دوره های آموزش سرپرستی ستاد شرکت ملی گاز ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
محمدتقی غلامی بررسی رابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت شغلی دبـیران مـرد دوره متوسطـه شهر قـم کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/21
لادن فتحی Comparison of Personality aspects of depressed Individuals using SSRIs and TCAs Medication based on Cloninger's model of Personality کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
فرشته فریادرس رابطه بین خلاقیت وراهبردهای یادگیری زبان (انگلیسی) درفراگیران بزرگسال کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/29
ندا فرجی بررسی رابطه میان نیازهای اساسی روان شناختی و خودشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
علی فرزان اثربخشی ساختار کلاس مبتنی بر نظریه خود تعیین‌گری بر عملکرد ریاضی و انگیزش ‌تحصیلی دانش‌آموزان پسر ششم ابتدایی (شهرستان قرچک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
سعید فرهادی بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی مشاوران و روانشناسان با میزان رضایت‌مندی مراجعین مراکز مشاوره گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
هادی فرهمند پیش بینی نشانه های افسردگی و اضطراب بر اساس ابعاد کمال گرایی: نقش واسطه ای اهمال کاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
مریم فرهنگ دوست رابطه بین سبک‌های فرزند پروری ادراک شده و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان : نقش واسطه‌ای جهت‌گیری آینده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
مژگان فروتن بررسی رابطه سبک های والدگری، ویژگیهای شخصیتی و استرس تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/10
آزاده فروزانفر اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی و حساسیت اضطرابی زنان وابسته به مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
حسن فصیحی بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی اقدام پژوهشی بر مهارتهای حل مساله معلمان منطقه تبارکان مشهد در بین سالهای 85-83 کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
یاشار فقیهی The relationship between emotional regulation and locus of control with achievement motivation in highschool students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
اکبر فلاحی اثربخشی آموزش شادمانی فوردایس بر میزان شادمانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان متوسطه شاهد وایثارگر کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
سمانه فهمیده نقش واسطه ای "استحکام من" در رابطه بین "تحول من" و سلامت روان در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/16
الهام فیوی اریکانی پیش بینی عملکرد تحصیلی برحسب خودپنداره، عزت نفس و خودکنترلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/03
فائزه فولادی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متأهل کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مهناز قادری بررسی رابطه بین توانمندسازی و سلامت روان معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
سمیه قادری زفره رابطه ادراک از ساختار هدفی کلاس، اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی قبلی با تقلب خود گزارش شده در دانش آموزان رشته های ریاضی – فیزیک و علوم انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/19
پریسا قیاسی The Impact of “Child Development Monitoring” Program on Parental Stress and Parent-Child Relationship کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
فاطمه قاسمی Comparison between Self-control of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and normal children کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حمید قربانی بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
میلاد قربانی وناجمی اثربخشی آموزش بازآموزی اسنادی بر سلامت روان و درماندگی آموخته شده فرزندان طلاق کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
فاطمه قره باغی Designing and Evaluating a Brief Family-based Psychoeducational Intervention for Improving Health and Quality of Life and Reducing Risk Factors of Cardiovascular Diseases for Patients Diagnosed with Anxiety disorders دکتری دانلود 1394/7/13
احمد قره خانی بررسی تحلیلی ویژگیهای زیستی شناختی روانی اجتماعی والدین خویشاوندی و غیر خویشاوندی ( با پیوندهای ششگانه ) با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی ایران , همدان کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
حمیدرضا قمی‌نژاد بررسی آسیبهای حاصل از عوامل آموزشگاهی در فرآیند یاددهی- یادگیری دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1385
جواد قنبری مقایسه مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان تیزهوش و عادی مقطع راهنمایی شهرستان شیروان کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
سمانه قنبری بررسی سطح تحول من با شادکامی و حرمت خود در نوجوانان دختر عادی و بزهکار کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
سلمان قنبرلو رابطه خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان (زن و مرد) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ( مقاطع راهنمایی و دبیرستان آموزش و پرورش شهرستان سلماس ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
پرستو قندی بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
طلیعه کاظمی اسفه تأثیر ریتم بر یادگیری آماری در ادراک عمل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
کیوان کاکابرایی مقایسه نگرش معلمان رابط تلفیقی و اولیای دانش آموزان کم شنوا و عادی نسبت به اثر بخشی برنامه های آموزش تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1384
سیاوش کیانی Relationship between Emotional Intelligence and Creativity with locus of control among student's of Tehran university. کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/11
مسعود کیانی طراحی برنامه آموزش تحول مثبت جوانی و اثربخشی آن بر خودتنظیمی، هویت‌یابی و شایستگی اجتماعی نوجوانان دکتری دانلود 1394/07/02
نسیم کیائی Mediating role of ego-strength on the relationship between attachment styles and adjustment to multiple sclerosis کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
محمد مهدی کرد اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش ابراز وجود و عزت نفس نوجوانان پسر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/23
مرضیه کرمی The relationship between parenting styles and bullying behaviors in female students: The moderating role of personality کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حسین کریمی مقایسه تاثیر آموزش به کمک کامپیوتر و آموزش سنتی درس ریاضی، بر پیشرفت تحصیلی و نگرش ریاضی دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان، شهر زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1389/02/25
مرید کریمی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر پایگاه اجتماعی، ناسازگاری اجتماعی –عاطفی و اختلالات رفتاری کودکان دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/29
مینا کریمی رابطه هوش هیجانی و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان دختر دبیرستان شهر جوانرود کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
سمیرا کشاورز نقش واسطه¬ای خودشفقت¬ورزی، خودمهارگری و حمایت اجتماعی ادراک¬شده در رابطه بین روان¬سازه¬های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/18
زینب السادات کمالی پیش بینی افکار و اعمال وسواسی براساس ویژگی های فرامن و من: کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
محسن کمالی نیا بررسی تحلیل ویژگیهای زیستی شناختی و روانی - اجتماعی والدین خویشاوند(با پیوندهای شش گانه پدر محور و مادر) و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی ایران -کرج(گامی در طراحی برنامه جامع مشاوره های ژنتیکی و پیشگیری از معلولیت ها ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/08
صدف کیهانی بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نمره گذاری اتیسم گیلیام ( گارز - 3 ) مبتنی بر DSM-5 کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/08
طیبه کوشه اثر آموزش مبتنی بر همیاری بر اضطراب ریاضی، نگرش نسبت به ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
سعیده یگانه اثربخشی برنامه واقعیت درمانی گروهی بر خشم و مسئولیت پذیری دختران نوجوان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
راحله گرجی رابطه اهداف زندگی و بهزیستی :نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/31
کیوان گرجی Effectiveness of a Psychological Development Monitoring Schedule for Children: Comparison of participated and nonparticipated children in terms of mental health indices کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
ابراهیم گزیدری رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
لیلا گلرخی بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری بر عزت نفس و کیفیت زندگی زنان متقاضی ازدواج کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
محمد علی گودرزی طراحی مدل توسعه و توانمند سازی مدیران مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی دکتری دانلود 1388/07/21
سیما لطف نژادافشار بررسی تاثیر برنامه خودکنترلی بر پرخاشگری و مهارت های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/01
احسان مال احمدی الگوی علی روابط بین سبک های فرزندپروری ادراک شده، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
مهسا متدین بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با تکانشگری و سازگاری زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/05
زهرا محرابی بررسی رابطه عملکرد خانواده، تمایز خود، و آسیب پذیری نسبت به فشار همسالان در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/13
فریبرز محمدی اثربخشی برنامه آموزشی شناختی- ‌رفتاری مبتنی بر تصویر بدن بر رضایت و عملکرد جنسی دانشجویان زن متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/06
فرهاد محمدی رابطه معنای زندگی و خوش بینی با بهزیستی ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/13
لیلا محمدی Moderating role of positive and negative affect on the relationship between meaning in life and mental health کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/19
محمد محمدی The Effectiveness of Training of Emotionally- Focused Approach on Couple Burnout and Couples Tendency for Divorce کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
مریم محمدی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر طرحواره بر خود متمایزسازی و بهزیستی روان‎شناختی دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
نیلوفر محمدی بررسی رابطه سیستم های بازداری – فعال سازی رفتاری با سبک های مقابله با استرس در دو گروه افراد با سابقه مصرف و بدون سابقه مصرف مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
الهه محمدی حسینی نژاد نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی، خشم و نشخوار خشم با سبک¬های دفاعی من کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/11
زهرا محمدزاده بررسی و تجزیه و تحلیل مجموعه عوامل مؤثر برای شرکت بی سوادان به کلاسهای سوادآموزی در مناطق چهارگانه شهرستان مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
زهره محمدزاده اثر بخشی آموزش خلاقانه درس هنر بر رشد خلاقیت دانش آموزان دختر سوم ابتدایی شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
اطهر محمّدی ملک آبادی تأثیر برنامه آموزشی ریاضی خانواده¬محور بر عملکرد حافظه فعال و مفاهیم پایه ریاضی کودکان در معرض خطر ناتوانی¬های یادگیری