اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد حاتمی

جواد حاتمی

جواد حاتمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی: روانشناختی ، شناخت اجتماعی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه ابراهیمی بررسی رابطه ی بین سازه های خود نظم بخشی، اضطراب و افسردگی با بازداری شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
حنانه ابوطالب کرمانی بررسی اثر بخشی آموزش از طریق بازی های رایانه ای شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی فراشناختی و احساسی/انگیزشی و هوش سیال در کودکان پیش دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
مینا اسفندیاری The Moderating Role of Integrative Self-Regulation in the Relationship of Impulsivity and Suppression on Heart Rate Variability in CAD Patients: an experimental research کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/15
مریم اکبرزاده بررسی کارکردهای اجرایی در دو گروه معتادان وابسته به مواد افیونی و آمفتامین¬ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
الهه سادات الوانی Age-related differences in the attention network task: a comparison between adolescents and adults کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/08
الناز انصافی بررسی اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر پتانسیل های وابسته به رویداد و عملکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/13
مهشاد اوچانی The Relationship between Intrinsic Motivation and Basic Psychological Needs: Comparison of Schools based on Cognitive Approach and Schools based on Behavioral Approach کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
زهرا بهجتی اردکانی بررسی حافظه‌ی کاری عاطفی مربوط به خود و دیگران در دو گروه زنان افسرده و غیر افسرده کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
مینا پژمان فرد رابطه متغیرهای بافتی( ادراک از روابط والدینی، حمایت معلم و همسالان) با منزلت های هویت تحصیلی نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/27
حامد پورفنان اختلال در تداعی رفتار- اثر: حلقه گمشده نقص پیش‌بینی در اختلال طیف اوتیسم کارشناسی ارشد دانلود 1398/05/01
زهرا حسینی بررسی تحولی توانایی حل مسأله‏‏ در کودکان 7 تا 12 سال کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/27
نرجس حسین زاده بحرینی Modulation of right dorsolateral prefrontal cortex in event-based prospective memory: An rTMS study کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/18
رضوانه رستمی کیفیت زندگی در اقوام ایرانی و مذاهب اسلامی با توجه به نقش میانجی تفاوت عاطفه آرمانی از واقعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محدیث رستمی بررسی اثر خودهمخوان بودن و نبودن (خودهمخوانی و خودناهمخوانی) تبلیغات در توجه، حافظه و رضایت مشتریان براساس رویکرد بازاریابی عصب‌پایه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/30
شقایق رشیدشبگاهی رابطه میان فاکتورهای خونی و هورمون های جنسی و عملکرد حافظه رویدادی و معنایی در سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
گلنوش رهبری زاده The relationship between Personality Disorder and Moral Judgment with the moderate role of Empathy: Eye Tracking task کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
انوشیروان زاهدی مقایسه ی تاثیرات هیپنوز و تلقینات پس هیپنوتیزمی بر کارکردهای کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
سارا ساجدی بررسی نقش نظریه ذهن در افراد دارای نارسایی هیجانی؛ مقایسه دو شیوه ذهن خوانی از طریق چشم و صدا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
ساناز سعید احمدی بررسی میزان اثربخشی روش درمانی نوروفیدبک در بهبود کنش های اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/08
احمد شاهواروقی The effectiveness of cognitive interview techniques in eyewitness recall کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
محمد حسن شریفیان تاثیر تصورات قالبی از ملت‌ها بر همدلی با آن‌ها با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI) در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
شرمین شریف زاده پیش بینی کننده های نوروفیزیولوژیک مقاومت به درمان rTMS در افراد افسرده کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/01
روح الله صولت Evaluation of religiosity effect on anxiety, happiness and hope in the framework of quantum decision theory کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مریم عباسی سورشجانی Embodied Priming and Verbal suggestions as the Mechanisms دکتری دانلود 1395/03/19
احسان عبدخدایی Exploration and Evaluation of a Model of Predicting Factors of Successful Cognitive Aging: A Mixed-Method Study دکتری دانلود 1397/06/31
صدیقه فانی بررسی تاثیر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر توجه انتخابی و پایدار افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/02
امیررضا فتح الهی بررسی بازنمایی ذهنی علّیت و استدلال علّی با استفاده از زمان واکنش بازشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
فرخنده فکور معنوی تاثیر تخمین زمان و القای خلق غمگین بر عملکرد حافظه آینده ‎نگر زمان‎ محور کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
فرخنده فکور معنوی تاثیر تخمین زمان و القای خلق غمگین بر عملکرد حافظه آینده ‎نگر زمان‎ محور کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
متین قنبرزاده The Effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation combined with reading training on Working Memory & Reading performance of Dyslexic children: An ERP study کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حامد کاشانکی اثر فرونشانی احساسات با توجه به نقش خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، جامعه پسندی و خود مهارگری بر علائم جسمانی و روانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/10
طلیعه کاظمی اسفه تأثیر ریتم بر یادگیری آماری در ادراک عمل کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مهرناز یکتا بررسی اثربخشی درمان تحریک جریان مستقیم پرتویی(tDCS) بر روی تصمیم گیری و بازداری کنترل و نشانه های وسواس افراد مبتلا به اختلال وسواس جبری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
طاهره کرمی شعار Studying Effects of Intuition on Accuracy, Timing, and Confidence of Decisions in Men and Women کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سارا کلهر Effectiveness of Mindfulness-Based Group Counseling on Brain Executive Functions of Women with Obsessive-Compulsive Disorder کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
مسعود محبوبی نقش قصدمندی در احساس عاملیت حین انجام عمل مشترک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
فاطمه مشتاق بررسی تأثیر گذاری طبقه بندی اجتماعی خودی-غیر خودی بر میزان همدلی آشکار و همدلی فیزیولوژیک با افرادی که مرتکب رفتار بد شده اند کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
آرش منجم Comapring Post-Hypnotic Suugestions on Reducing Cognitive Interference among VR Self-Hypnosis and Traditional Hypnosis کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سجاد مولایی تنظیم پویای میزان دشواری بازی‌های کامپیوتری و تولید خودکار محتوا با استفاده از مدل سازی کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
عبدالعزیز ابراهیم زاده مرکز درمانی و استراحتگاهی سرعین کارشناسی ارشد دانلود 1371
سحر احسانی The effect of diabetes type 1 on adolescents' verbal and spatial memory considering the moderating role of rumination کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/28
شیرین آری طراحی معماری بافت محله همجوار سرای حاج رضا ( بازار قزوین) کارشناسی ارشد دانلود 1378
مسعود اسلمی نژاد سازماندهی مجموعه چند عملکردی پارک ملی کوهسنگی کارشناسی ارشد دانلود 1375
ناصر آقا بابایی نقش ویژگیهای فردی و الگوی قضاوت در نگرش به اتانازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/22
مجید اکبری بورنگ تأثیر محرک‌های آماده‌ساز تهدیدکننده بر پردازش چهره ترسیده: یک مطالعه تکاملی شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1393
صدف آگاه Investigating the development of executive functions in the realm of adulthood: The moderating role of personality کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
صفورا بابایی پتاسیل های وابسته به رویداد (ERPs) حین انجام تکلیف حافظه کاری عاطفی در دو تیپ شخصیتی BAS ( تکانشگر) و BIS ( مضطرب) کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
نصیبه پروین رابطه بیش کلی‌گویی حافظه شرح حال و عملکرد اجرایی در افراد افسرده و سالم کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
فرزانه پولادی بررسی تاثیر دستگاههای موسیقی ایرانی برنواحی مغزی با استفاده از fMRI کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/04
مریم تقوی بررسی تحولی عملکرد حافظه در گستره بزرگسالی: نقش تعدیل‌کنندگی افسردگی، اضطراب، استرس و جنسیت. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
نیما جاویدی طراحی مجموعه مسکونی در روستای ناران کارشناسی ارشد دانلود 1380
شهرام جمشیدی پویای کانون های شهری در عرصه زندگی اجتماعی طراحی بخش مرکزی شهر زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1378
هاله جواهری کوپایی باز زنده سازی مجموعه کاروانی رباط میبد (یزد) کارشناسی ارشد دانلود 1381
بهنام چابکی راینی کیوسک تعاملی بانکی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/12
انسیه حجی ساماندهی کالبدی عملکردی محله بازار قزوین باز زنده سازی گذر باب همایون و بهسازی سرای وزیر کارشناسی ارشد دانلود 1378
مخمد مهدی حسینی بررسی نحوه سازمان یافتگی هویت مذهبی و مدرن و رابطه آن با بهزیستی در نسل جوان مذهبی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
رسول حشمتی طراحی و آزمون مدل کیفیت زندگی مرتبط با سلامت برای بیماران عروق کرونری بر مبنای مدل‌های نظری ادراکات بیماری و کیفیت زندگی دکتری دانلود 1392/09/02
شیوا حکمتی طراحی مجموعه مسکونی در بافت تاریخی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1374
فاطمه حمزوی عابدی بررسی اثر انگ به خود و تهدید موقعیتی در عزت نفس آشکار و ضمنی بیماران مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی نوع یک کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/15
عمادالدین خضرایی افضلی شناسایی وکنش: جستجوی الگویی برای مواجهه با محدوده‌های تاریخی شهرها طراحی در محله میدان قلعه، کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد مهدی خورشیدی بررسی نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در باز شناسی کلمات هیجانی در افراد دارای نا گویی خلقی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/12
الهه یداللهی رابطه‌ی غنای محیطی خواندن با مهارت‌های خواندن و علاقه‌مندی به خواندن در کودکان 9 تا 12 ساله عادی و کودکان با اختلال نارساخوانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
آتوسا دانیالی بررسی توانایی تشخیص حالت های هیجانی از طریق چهره و صدا در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/12
گلرنگ دانشگرمقدم موزه تاریخ همدان در بافت سامان یافته هگمتانه کارشناسی ارشد دانلود 1382
احمد درخشان پور تأثیر آموزش زبان انگلیسی بر میزان انواع لکنت در زبان اول و دوم ( انگلیسی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
عاطفه ذبیحی بررسی مکانیسم یادگیری احتمالاتی در شیرخواران با سبک دلبستگی ایمن و ناایمن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
محمد رضا رحیم زاده احیای بافت تاریخی اردستان ، تجهیز ونوسازی کانون های محله ای وشهری کارشناسی ارشد دانلود 1375
باقر رضایی بررسی اثر فرهنگ بر حافظه مربوط به خود و دیگران در دانشجویان کشورهای افغانستان ، امریکا و ایران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/13
عماد رضایی راد طراحی مجتمع مسکونی واقع در تپه های سعادت آباد تهران کارشناسی ارشد دانلود 1376
ناهید ساغری مرکز اعتلای روحی فکری ذهنی بانوان کارشناسی ارشد 1375
امیر مسعود سجادی یک محله مسکونی در تهران در حاشیه مسیل فرحزاد ، بین چهارراه بزرگراه کارشناسی ارشد دانلود 1379
مجید سماک نژاد تأثیر محرک‌های آماده‌ساز تهدیدکننده بر پردازش چهره ترسیده: یک مطالعه تکاملی شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
آرش شیخی سامان دهی فضای شهری بافت مسکونی حد فاصل امامزاده صالح تجریش وتکیه پائین کارشناسی ارشد دانلود 1380
شهرام شکوهی نیا ورودی شهرکرمان کارشناسی ارشد دانلود 1375
هاشم صادقیه بررسی نقش تفاوت های جنسیتی در همدلی از طریق تحریک نورون های آینه ای با استفاده از القای مغناطیسی فراجمجمه ای تک پالس (SP-TMS) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
محمد علی صالحی نزاد بررسی اثر بخشی تحریک مستقیم مغزی ترانس کرانیال (tDCS) بر نشانه های افسردگی و شناخت بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در مقایسه با گروه کنترل کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
مهشید صحی زاده شالوده شهر ، از فضاهای عمومی تا عرصه های خصوصی باززنده سازی میان شالوده شهری در همدان کارشناسی ارشد دانلود 1375
فرزانه صنیعی نیا Investigating executive functioning and working memory performance in adults aged 20-80 in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمدحسین طالبیان طراحی مجموعه فرهنگی مذهبی آستان علی بن مهزیار ( اهوازی ) کارشناسی ارشد دانلود 1373
امید عبادی ایستگاه پژوهشهای زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1378
اکبر عبدی اثر بخشی بازی های رایانه ای شناختی بر بهبود حافظه ی کاری، توجه و انعطاف پذیری شناختی در کودکان مبتلا به ADHD کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
زهرا عرب رابطه عملکرد حافظه و آلودگی هوا در سالمندان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
منا عرفیان سلیم ساماندهی محوطه پیرامون امام زاده یحیی در شهر ساری ( مجوعه خدماتی، تجارتی، اقامتی)( گونه های مسکن در ارتباط با مجموعة شهری) کارشناسی ارشد دانلود 1378
سعید عزیزی احیاء مرکز شهر خوانسار( در راستای پاسخ به نیازهای ویژة شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1377
نسیم عظیمی اثربخشی بازی های رایانه ای شناختی کایلو بر بهبود حافظه کاری و عملکرد خواندن دانش آموزان دارای اختلال یادگیری درخواندن کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
تقی عظیمان افزایش اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی برذهن¬آگاهی دربهبود مؤلفه¬های تیپ شخصیتیD و حس¬انسجام در بیماران مبتلا به عروق کرونری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/11
سودابه علائی (مروری بر معماری) از معماری مغرب زمین تا کمال در معماری کارشناسی ارشد 1370
مصطفی فرمیهنی فراهانی روستای ویان کارشناسی ارشد دانلود 1369
منوچهر فروتن توسعه کالبدی فضایی کار و زندگی در روستا(روستا دستجرد) کارشناسی ارشد دانلود 1378
سید مرتضی قوامی دسته‌بندی شخصیتی کاربران فیسبوک بر اساس ساختار ارتباطی، ویژگی‌های فردی و رفتار کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/03
زهرا کدخدایی بررسی رابطه ی ادراک تجربه ی درد و رنج در دیگری با نوع قضاوت اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
آزاده کرمعلی تاثیر ارزیابی شناختی بر همدلی نسبت به درد دیگران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
سروش گلبابایی Comparison of whole-brain networks in Alzheimer’s disease, Mild cognitive impairment and healthy patients: کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
شیلان گلکار The Role of Dehumanization and Moral Emotions in the Relationship between Crime Type and Punishment Severity کارشناسی ارشد دانلود 1394
زهرا مایلی بررسی میزان و نوع تغییرات عملکرد حافظه در گذر از بزرگسالی به سالمندی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/27
عطیه سادات متقی قمصری بررسی رابطه ی بین عوامل شخصیتی و فراحافظه و عملکرد حافظه در سنین بزرگسالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/18
محمدرضا متینی مجموعه مسکونی سرداد در " مشهد" کارشناسی ارشد دانلود 1376
ندا محمد نقش دوزبانگی، میزان فعالیت‌های فکری و تحصیلات بر عملکرد حافظه سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/04
حمزه محمدی مقایسه حافظه فعال و حافظه معنایی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری یک زبانه و دوزبانه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/17
کورش محمدی حاصل تأثیر نقش تعدیل کننده متغیرهای سخت کوشی و کمال گرایی بر رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/14
اعتماد مقدم طراحی مرکز تجمعات شهر تهران: بر اساس احیاء بافت تاریخی آن با توجه به نیازهای نوین برای آینده کارشناسی ارشد دانلود 1374
ماندانا مهرآیین آدریان بزرگ مجتمع فرهنگی- مذهبی ویژه زرتشتیان کارشناسی ارشد دانلود 1375
مهری مولایی مقایسه کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و وسواسی-جبری با افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
آرش نیر جیبی ساماندهی حاشیه مسیل درکه محدوده کوی نصر کارشناسی ارشد دانلود 1376
غلامرضا نعیما احیاء مراکز خدماتی و بازار محله قلعه دزفول کارشناسی ارشد دانلود 1368
مغدی وارتانیان Effectiveness of group therapy based on cognitive rehabilitation on memory and executive functioning of patients with traumatic brain injury کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
بابک وتر سامان دهی بافت اطراف بقعه خواهر امام محله ساغری سازان رشت کارشناسی ارشد دانلود 1381
علیرضا وزیری زاده مجتمع مسکونی در محله نارمک تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
حمید وطنی گرگری زواره ارائه الگویی برای رشد شهر ، طراحی کانون محله آب بخشان کارشناسی ارشد دانلود 1377

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه بازتوانی شناختی آموزشی دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 05 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
روان شناسی شناختی 2 5106180 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روان شناسی تجربی 5106201 3 07 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روان شناسی تجربی 5106201 3 09 هرهفته سه شنبه (17:00 - 20:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روان شناسی تجربی 5106201 3 08 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روان شناسی شناختی 1 5106171 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روان شناسی تجربی 5106067 2 06 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مبانی علوم شناختی 5106170 2 06 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روان شناسی یادگیری 5106175 2 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سالمندی و سلامت 5106093 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ذهن و آگاهی 5106187 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روان شناسی تجربی 5106067 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روان شناسی تجربی 5106201 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی علوم شناختی 5106170 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روان شناسی یادگیری 5106175 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
پژوهش (عملی-انفرادی) در روان شناسی 5106217 3 08 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 03 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
روان شناسی شناختی 5106196 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/04/05 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1396
ذهن و آگاهی 5106187 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 02 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2