اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضوان حکیم زاده

رضوان حکیم زاده

رضوان حکیم زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117404
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

علایق پژوهشی  : تحلیل محتوای برنامه‏ های درسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی در مقاطع مختلف برنامه درسی آموزش عالی

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدعلی عباس زاده ارزیابی اثر بخشی دوره های مجازی ضمن خدمت معلمان شهرستان طبس کارشناسی ارشد
نازیلا افندیده ارزیابی کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد
هادی احمدی عوامل موثر بر سلامت روان معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانش آموزان کارشناسی ارشد
معصومه احمدی تبار بررسی میزان تغییر در نگرش ها و رفتار های مذهبی دانشجویان با توجه به عوامل برنامه درسی پنهان کارشناسی ارشد
پروین اکبری فر بررسی دیدگاههای معلمان . مدیران و والدین دانش آموزان در خصوص اجرای برنامه ارزیابی توصیفی در دبستانه های منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 90-1389 کارشناسی ارشد
محمد امیری نقش واسطه ای خودکارآمدی ریاضی در ارتباط ادراک از محیط کلاس و مهارت های مطالعه ریاضی با عملکرد ریاضی دانش اموزان دختر و پسر اول متوسطه شهر جغتای کارشناسی ارشد
سوده عموزادمهدیرجی بررسی میزان تاثیر برنامه درسی دانشگاه بر ایجاد مهارت های یادگیری مادام العمر در دانشجویان کارشناسی ارشد
لیلا آزاده ارتباط بین آرزوی تحصیلی از طریق متغیر میانجی انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان شهریار" کارشناسی ارشد
مصطفی بهمنی طراحی و اعتباریابی مدل برنامه ریزی درسی زبان انگلیسی مقطع متوسطه در نظام آموزشی ایران براساس رویکرد یادگیری معکوس دکتری
مریم بنی عامریان میزان کاربرد اصول یادگیری بزرگسالان در تدریس توسط اعضای هیات علمی دانشگاه های شهر تهران : بررسی دیدگاه های اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد
سیدجواد بیدارفریمان عوامل بررسی موثر بر خود پنداره تحصیلی و بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریمان کارشناسی ارشد
هدا بی نیاز بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی رایانه ای و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
سارا دلیری نژادشیخانی بررسی فرسودگی شغلی در بین اعضای هیات علمی و ارتباط آن با بهزیستی روانی با توجه به متغیرهای جنسیت و سابقه شغلی :مطالعه موردی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
زهرا اسلامی بررسی میزان توجه به آموزش سلامت در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی سال تحصیلی 87-88 کارشناسی ارشد
زهرا اسلامی طراحی الگویی برای سنجش بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه تهران دکتری
سیدعارف فاطمی واکاوی ادراک دانشجویان دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از دانشکده مطلوب کارشناسی ارشد
فرشته فریادرس رابطه بین خلاقیت و راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی در فراگیران بزرگسالان کارشناسی ارشد
زینب هاشمی تاثیر اشتغال و سطح زنان بر کارکردهای اجتماعی و عاطفی خانواده ( مطالعه ای در شهر تهران) کارشناسی ارشد
مهرداد همتی بررسی تطبیقی شاخص های آموزشی کشورهای دارای رتبه های بالا .متوسطه و پایین در مطالعات تیمز 2007 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش در ایران کارشناسی ارشد
مریم حیدرزاده بررسی کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه قم کارشناسی ارشد
سیده مرضیه حسینی اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی به بحران هویت ،عزت نفس و امیدواری نوجوانان دختر تحت حضانت بهزیستی تهران کارشناسی ارشد
بهناز جنتیان بررسی تطبیقی برنامه های آموزش کارآفرینی در دانشگاه های آمریکا، ژاپن و ایران کارشناسی ارشد
ماندانا جوانک لیاولی بررسی عوامل آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی موثر بر تمایل به مهاجرت در بین دانشجویان دانشگاه تهران مطالعه موردی دانشکده فنی کارشناسی ارشد
فهیمه کاکایی ارزیابی برنامه های آموزش الکترونیکی بر اساس ملاک های تضمین کیفیت برای دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد
ناهید کاظمی سرملی ارتباط سطوح آموزش و توانمندی سازی سازمان شاغل و خانه دار ( مطالعه در شهر مشهد) کارشناسی ارشد
سیدعلی خالقی نژاد ساخت و اعتبار یابی مقیاس درگیری در امور تحصیلی و بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد
سمیه مهدیان ادراک معلمان از منزلت اجتماعیشان و رابطه آن با فرسودگی و انگیزش شغلی کارشناسی ارشد
مهدی مرادی نقده هویت و غیر قومی و نژادی در کتب درسی ایران کارشناسی ارشد
سیمین عذار منسوبی نیاز سنجی آموزشی پرستاران بیمارستان فوق تخصصی مرکزی نفت تهران بر اساس تکنیک دیکوم کارشناسی ارشد
سیده معصومه مزینانی ارزیابی میزان بین المللی بودن برنامه درسی و استراتژی برنامه دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
مهسا مهربان تاثیر آموزش گروهی مهارت کنترل خشم بر میزان پرخاشگری و سازگاری فردی و اجتمای دانش آموزان پرخاشگر کارشناسی ارشد
مصطفی معظمی گودرزی نیاز سنجی آموزشی کارشناسان ستادی شرکت سایپا با تاکید بر الزامات استاندارد ایزو 10015 کارشناسی ارشد
فریبرز محمدی فارسانی طراحی و اعتبار بخشی چارچوب برنامه درسی پیش از دبستان بر مبنای رویکرد شناختی دکتری
نیره محمدی زنجانبر تحلیل محتوای کتابهای منتخب دروس معارف اسلامی دانشگاه ها بر اساس میزان توجه به اهداف قصد شده کارشناسی ارشد
ساناز نادری اثر بخشی آموزش مهارتهای عزت نفس برابزار وجود، خود پنداره و بحران هویت دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد
علی نجاری ارانی نیاز سنجی آموزشی مشاوران شهرستان کاشان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد
ناهید نمازی بررسی دیدگاه دبیران مقطع متوسطه در خصوص رویکرد ارزشیابی برای یادگیری و امکان یادگیری آن در کلاس درس در منطقه 15 تهران کارشناسی ارشد
زهرا نقندریان اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکار آمدی عمومی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد
سوده نوروزی اثر بخشی آموزش های شناختی رفتاری بر اهمالکاری ، خود تنظیمی و وجدان تحصیلی دانش اموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد
محمد نوروزنژادقادی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله برخودکار آمدی عمومی و شیوه فرزند پروری والدین کارشناسی ارشد
اعظم پیرزاده مقایسه برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده و کسب شده در آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه و شناسایی برنامه درسی مفغول :مطالعه موردی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
طالب صالحی مقایسه جو مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان شهرستان سنندج در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد
سیدولی شفیعی بررسی میزان توجه به آموزش توسعه در محتوی کتب درسی اقتصاد و علوم اجتماعی مقطه متوسطه کارشناسی ارشد
یلدا سلیمان زاده میزان انطباق اجرای برنامه درسی دوره پیش دبستان با چارچوب مصوب دوره پیش دبستان ، منطقه 2 استان تهران کارشناسی ارشد
ولی طاهرمنش نیاز سنجی آموزشی معلمان هنرستان فنی و حرفه ای شهر یاسوج کارشناسی ارشد
فاطمه زارعی نیاز سنجی آموزشی کارشناس اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با تاثیر بر روش دیکوم کارشناسی ارشد
مهدی ابوالقاسمی نجف آبادی مقایسه احساس تعلق به مدرسه در میان دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان و بررسی بین احساس تعلق به مدرسه با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد
آذر احمدی بررسی دیدگاه های متخصصان و دبیران شهر تهران در خصوص محتوای سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)بر اساس مدل (ISST) کارشناسی ارشد
هادی احمدی بررسی عوامل مؤثر بر سلامت روان معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بجنورد در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
زهرا اسلامی بررسی میزان توجه به آموزش سلامت در محتوای کتب درسی دوره ی ابتدایی در سال تحصیلی 88-1387 کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/16
منصوره اسماعیلی مقایسه برنامه درسی قصد شده درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم با برنامه درسی اجراشده و کسب شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
امید امراله Designe of Accreditation Pattern for Academic Curriculum in University Of Tehran (Case Study: Electrical and Computer Engineer lor Studies) دکتری دانلود 1397/04/06
علی رضا بانشی بررسی روایی و اعتباریابی مقیاس سبک های مشارکت در یادگیری گراشا و ریچمن کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
محمد بخشی Evaluation of the compliance of natural science textbooks of elementary school with the approved objectives of curriculum کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/23
صابر برزگر شناسایی میزان برخوداری سواد چند فرهنگی معلمان دوره ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
مریم بنی عامریان Design and validation of curriculumPattern of entrepreneurial intention-based vocational higher education دکتری دانلود 1397/6/25
مصطفی بهمنی طراحی و اعتباریابی مدل برنامه ی درسی دکتری دانلود 98/6/30
بهناز جنتیان comparativestudy of entrepreneurUnited states, Japan&Iranship educationprogramsin universities of کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
عبدالعظیم چاهه بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی ونگرش نسبت به یادگیری فعال در بین معلمان شاغل در شهرستان جغتای، در سال تحصیلی 93ـ92 کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
عبد چنانی بررسی عملکرد مراکز یادگیری محلی شهرستان شوش دانیال(ع) از دیدگاه کارشناس کارشناسی ارشد
عبد چنانی بررسی عملکردمراکزیادگیری محلی شهرستان شوش دانیال (ع) در سالهای )85-88(از دیدگاه کارشناسان و آموزشیاران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/02
مرضیه حسینی اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر بحران هویت، عزت نفس و امیدواری نوجوانان دختر تحت حضانت بهزیستی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
سمیرا حسین آبادی نیاز سنجی دانش و مهارتهای مورد نیاز مشاوران شهرستان ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
سمیرا حسین آبادی نیازسنجی دانش مهارت های مورد نیاز مشاوران شهرستان ملایر کارشناسی ارشد
علی درویشان Designing and Explaining the Model of Employability Skills amon Higher Education Graduates دکتری دانلود 1397/12/11
سیران ذوالفقاری نیازسنجی آموزشی متصدیان اموربانکی بانک مسکن شهرتهراننی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/09
رحمت رحمانی فر بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای دبیران زبان انگلیسی با احساس خودکارآمدی و خلاقیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
مقصود رسولی سقای نیازسنجی آموزشی برنامه های آموزش خانواده برای اولیاء دانش آموزان ناحیه یک تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
صادق زارع صفت بررسی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات توسط اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و موانع توسعه آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
حبیب سعیدی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی شغلی معلمان 1388-89 13 کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
سعید شفعی رابطه بین انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
محمد مهدی صفار هرندی مطالعه وضعیت موجود مدیریت دانش در مدارس غیر دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/09
محمدعلی عباس زاده ارزیابی اثر بخشی دوره های مجازی ضمن خدمت معلمان شهرستان طبس در سال های 89 و 90 کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/25
یاسمن علیزاده Developing Information literacy skills program and Study its Effectiveness on teachers teaching Knowledge کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سیدعارف فاطمی Student perception of the Faculty of Psychology and Education of the Faculty of Desirability کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
سید نجم الدین فاطمی نژاد بررسی برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان در ایران و ژاپن کارشناسی ارشد
فرشته فریادرس رابطه بین خلاقیت وراهبردهای یادگیری زبان (انگلیسی) درفراگیران بزرگسال کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/29
زهرا قاجارگیر تاثیر یادگیری مشارکتی با به کارگیری تقویت فردی وگروهی بر پیشرفت زبان انگلیسیدانش آموزان دختر سوم راهنمایی منطقه اشتهارد سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/21
مجید قاسمی نقش واسطه ای درگیری تحصیلی در ارتباط سبک های مشارکت در یادگیری گراشا- ریچمن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
اکرم قدرتی عوامل فردی وآموزشی موثر بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
اکرم قدرتی عوامل فردی و آموزشی موثر بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری کارشناسی ارشد
حسین کریمی مقایسه تاثیر آموزش به کمک کامپیوتر و آموزش سنتی درس ریاضی سال دوم دبیرستان بر پیشرفت تحصیلی و نگرش ریاضی دانش آموزان کارشناسی ارشد
نرگس گرکانی رابطه ‌تعلق علمی و اجتماعی در دانشگاه تهران با عملکرد تحصیلی و تمایل به مهاجرت در بین دانشجویان، موردی از مطالعه در دانشکده علوم پایه‌ دانشگاه تهران در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
فریبرز محمدی فارسانی طراحی و اعتباربخشی چارچوب برنامه درسی پیش از دبستان بر مبنای رویکرد شناختی دکتری دانلود 1397/06/27
حمید محمودی اثربخشی آموزش علوم به روش نقشه های مفهومی در مقایسه با روش سنتی در عملکرد تحصیلی پایه اول متوسطه اول شهرستان الیگودرز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
احمد ملکی پور Designing and validating a Framework of Entrepreneurship Curriculum for Undergraduates in the Fields of Social and Behavioral Sciences based on Competency-based Approach دکتری دانلود 1396/11/15
علی مهدیخانی رابطه میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و پیشرفت تحصیلی دانشجو-معلمان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
مهسا مهربان تأثیر آموزش گروهی مهارت کنترل خشم بر میزان پرخاشگری و سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان پرخاشگر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
ساناز نادری اثر بخشی آموزش مهارتهای عزت نفس بر ابراز وجود ، خودپنداره و بحران هویت دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/12
حسین نظری شاکر بررسی رابطه بین نگرش به درس ریاضی، مهارتهای مطالعه و خودکارآمدی ریاضی با عملکرد ریاضی در بین دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و فیزیک دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/01
فرهاد نظری فر بررسی کتاب های ادبیات فارسی دوره متوسطه از نظر میزان و نوع توجه به عناصر هویت دینی و ملی کارشناسی ارشد
زهرا نقندریان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی عمومی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
سوده نوروزی اثربخشی آموزش‌های شناختی رفتاری بر اهمالکاری،خودتنظیمی و وجدان تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 92/4/12
محمد نوروزنژادقادی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی عمومی و شیوه ی فرزندپروری والدین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
فاطمه ابدی شناسایی و رتبه بندی مولفه های اساسی برنامه درسی در سطح دانشجو از نگاه متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
صلاح الدین ابراهیمی رابطه¬ی هوشهای چندگانه و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر(رشته های علوم انسانی،تجربی و ریاضی) پیش دانشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
آذر احمدی بررسی دیدگاه های متخصصان و دبیران شهر تهران در خصوص محتوای سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اساس مدل ISST کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/07
معصومه احمدی تبار Surveying the Changes in Students religious Attitudes and Behaviors Through hidden Curriclum. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
عاطفه ایرندگانی نیازسنجی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدرسان آموزش خانواده استان سیستان و بلوچستان درسال تحصیلی93-92 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
زهره ایروانی Identify scrap curriculum from the perspective of teachers and students in secondary school level کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
محمد علی آرئین عوامل مؤثر برعملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/25
نازیلا آفندیده ارزیابی دوره یادگیری الکترونیکی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/24
علی اکبری ارتباط بین میزان برخورداری از صلاحیت های حرفه ای باخودکار امدی و انگیزش پیشرفت معلمان شهرستان بوانات کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
مهدی اکبری تحلیل محتوای کتاب های درس فارسی دوره پیش حرفه ای دانش آموزان آهسته گام با رویکرد کارکردی و بررسی دیدگاه های معلمان نسبت به این کتاب ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
پروین اکبری‌فر بررسی دیدگاه‌های معلمان، مدیران و والدین دانش‌آموزان در خصوص اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در دبستان‌های منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
محمد امیری The role of mediating math self - efficacy in relation perceived of classroom environment and math study skills with math performance in male and female first grade high school students on city of Joghatay کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
سید جواد بیدارفریمان عوامل مؤثر بر خودپنداره تحصیلی و بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
هدی بی نیاز بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکار آمدی رایانه ای وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/12
مریم بنی عامریان میزان کاربرد اصول آموزش بزرگسالان در تدریس، توسط اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهیدرجایی بر اساس بررسی دیدگاه های اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
ناهید پاکروان بررسی رابطه بهزیستی روانی با صلاحیت حرفه ای معلمان مقطع متوسطه منطقه 15 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
اعظم پیرزاده مقایسه برنامه درسی قصدشده، اجراشده و کسب شده در آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه و شناسایی برنامه درسی مغفول: مطالعه موردی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
نورالله پورعلی بررسی رابطه ی خلاقیت با یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهرستان ملارد کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/30
رقیه پورکیا ارزشیابی مراکز تربیت معلم شهر تهران براساس برنامه‏های آماده‏سازی معلمان کشورهای انگلستان، فرانسه و ایالت متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
آرزو ترکمان بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در تأثیر بین سبکهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
ماندانا جوانک تأثیر عوامل آموزشی،اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در دانشجویان دانشگاه تهران مطالعه موردی: دانشکده فنّی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
مریم حیدرزاده اصفهانی بررسی کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه قم از دیدگاه کارکنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
محمود حسینی بررسی رابطه بین سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) با میزان استفاده از (ICT ) در فرآیند تدریس و خود کارآمدی رایانه‌ای معلمان مدارس شاهد شهر کرج در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
علی خالقی نژاد ساخت و اعتباریابی مقیاس درگیری در امور تحصیلی و بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/25
حجت اله خالوئی " بررسی تطبیقی روشهای تدریس وارزشیابی در حوزه های علمیه و دانشگاههای شهر کرمان" کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/28
کمال خلیل بیگی رابطه ی هوش های چندگانه و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 91/06/21
سارا دلیری نژاد شیخانی بررسی فرسودگی شغلی دربین اعضای هیأت علمی وارتباط آن با بهزیستی روانی با توجه به متغیرهای جنس و سابقه شغلی: مطالعه موردی دانشگاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
فاطمه رضایی خیرآبادی بررسی میزان و نوع توجه به مؤلّفه های هویت ملّی و مذهبی در چهار اثر داستانی جمالزاده با استفاده از روش تحلیل محتوا کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
فاطمه زارعی نیازسنجی آموزشی کارشناس اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با بکارگیری روش دیکوم کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/28
ذبیح‌الله سالخورده بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشکده‌های علوم رفتاری دانشگاه تهران برای استفاده از قابلیت‌های ‌وب 2.0 در فرایند یاددهی- یادگیری و رابطه آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/28
نجمه سلطانی نژاد بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه از نظر دبیران , دانش آموزان و متخصصان کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/27
رضوان سوادی شفیع شناسایی عوامل موثر در شکل‌گیری انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1396 /04/25
طیبه شرافتی بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
ولی شفیعی بررسی میزان توجه به آموزش توسعه در محتوای کتب درسی اقتصاد و علوم اجتماعی مقطع متوسطه سـال تحصیـلی 89- 1388 کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
الهام شکری امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی (مورد: دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
ولی طاهرمنش نیازسنجی آموزشی معلمان (هنرآموزان) هنرستان¬های فنی و حرفه¬ای شهر یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/07
اسماء عزیزی ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه ی ارزشیابی توصیفی در منطقه ی شهریار از دیدگاه مدیران و معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
صفا عطایی بررسی اثربخشی دوره¬های آموزش کارکنان دانشگاه شهید چمران برعملکرد شغلی آنان از دیدگاه کارکنان و سرپرستان طی سالهای 1389- 1387 کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/07
سوده عموزاد مهدیرجی بررسی میزان تاثیر برنامه درسی دانشگاه بر ایجاد مهارت های یادگیری مادام العمر در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
نجم الدین فاطمی نژاد بررسی تطبیقی برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان در ایران و ژاپن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
محمد جواد فروزنده مهر بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان و انگیزش با پیشرفت تحصیلی درس زبان عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان نیشابور کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
مهین فضلی مقایسه‌ی رشد اجتماعی و احساس تعلق به مدرسه در میان دانش‌آموزان سوم دبیرستان مدارس هوشمند و عادی شهر تبریز و بررسی ارتباط احساس تعلق به مدرسه و رشد اجتماعی با پیشرفت تحصیلی آنان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
حسین قربانی بررسی دلایل عدم استقبال کارکنان از دوره¬های آموزش زبان انگلیسی در شرکت پایانه¬های نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
طاهره قزوینی طراحی دوره ی آموزش خانواده برای کمک به افزایش عزت نفس دانش آموزان ابتدایی دخترانه ی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
ناهید کاظمی سرملی ارتباط سطوح آموزش با توانمند سازی زنان شاغل و خانه دار (مطالعه ای در شهر مشهد ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
فهیمه کاکایی ارزیابی برنامه های آموزش الکترونیکی بر اساس ملاکهای تضمین کیفیت برای دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
اعظم کائیدی ارزیابی کتاب های ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی بر اساس اهداف مصوب برنامه درسی و پروژه تجزیه و تحلیل مواد برنامه درسی 2061 کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
فاطمه گنجی Review the application of the principles of adult education in-service teacher training courses Tehran District 9 کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
سمیه لطیفی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/17
کورش محمدی طراحی مدل رسانه دانش آموزی و آزمون اثربخشی آن در نگرش سازی و پیشگیری از مصرف آزمایشی مواد دکتری دانلود 1395/02/13
نیره محمدی تحلیل محتوای کتاب های منتخب دروس معارف اسلامی دانشگاه ها بر اساس میزان توجه به اهداف قصد شده کارشناسی ارشد دانلود 91/10/30
مهدی مرادی نقده هویّت و غیریّت قومی و نژادی در کتب درسی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
رقیه میرزایی بررسی میزان توجه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و کتاب های درسی سال های پنجم و ششم ابتدایی به مفاهیم ارزش های اسلامی و ملی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
سیده معصومه مزینانی ارزیابی میزان بین المللی بودن برنامه درسی و استراتژی برنامه دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20
مریم معصوم‌بیگی میزان توجه به مولفه‌های کارآفرینی در کتب درسی مقطع متوسطه و ارائه راه‌کار آموزشی بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/20
مصطفی معظمی گودرزی نیاز سنجی آموزشی کارشناسان ستادی شرکت خودرو سازی سایپا با تاکید بر الزامات استاندارد بین المللی آموزشی ایزو 10015 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/14
عباس ملکی بررسی راهبردهای انتقال دانش در بین کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
سیمین عذار منسوبی نیازسنجی آموزشی پرستاران بیمارستان فوق‌تخصصی مرکزی نفت تهران بر اساس تکنیک دیکوم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
سمیه مهدیان ادراک معلمان از منزلت اجتماعیشان و رابطۀ آن با فرسودگی شغلی و انگیزش شغلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/12
وحیده نامداری نقش واسطه ای درگیری تحصیلی در ارتباط میزان و نگرش به استفاده از شبکه های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
علی نجاری آرانی نیازسنجی آموزشی مشاوران شهرستان کاشان درسال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
زینب هاشمی " تاثیر اشتغال و سطح تحصیلات زنان بر کارکردهای اجتماعی و عاطفی خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/23
مهرداد همتی بررسی تطبیقی شاخص‏های آموزشی کشور‏های دارای رتبه‏های بالا، متوسط و پایین در مطالعات تیمز 2007 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
زینب یونس پور عیسی لو رابطه ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی : نقش واسطه ای متغیرهای شناختی، انگیزشی و هیجانی دانش آموزان سال دوم ریاضی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 5106272 2 03 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
روش های تدریس پیشرفته 5103184 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
مطالعه تطبیقی در ارزیابی نظام ها و برنامه های آموزشی 5103250 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
سمینار در برنامه ریزی درسی (با تاکید بر کارورزی) 5103216 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
نظریه های برنامه درسی 5103125 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103370 2 73 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103370 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103263 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103236 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
سازمان ها و قوانین آموزش پرورش 5105066 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
مطالعه تطبیقی در ارزیابی نظام ها و برنامه های آموزشی 5103250 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
روش های ارزشیابی در برنامه ریزی درسی 5103241 2 03 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
سمینار پژوهش در مسایل ارزشیابی آموزشی 5103355 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
نظریه های برنامه درسی 5103125 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103370 2 23 هرهفته (16:00 - 18:00) | هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103370 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) | هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103263 2 03 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
مسائل و چالش های آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم 5105323 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
سازمان ها و قوانین آموزش پرورش 5105066 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روانشناسی و مشاوره بزرگسالان 5103340 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3