اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضوان حکیم زاده

رضوان حکیم زاده

رضوان حکیم زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117404
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی  : تحلیل محتوای برنامه‏ های درسی عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی در مقاطع مختلف برنامه درسی آموزش عالی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هادی احمدی بررسی عوامل مؤثر بر سلامت روان معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شهر بجنورد در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
زهرا اسلامی بررسی میزان توجه به آموزش سلامت در محتوای کتب درسی دوره ی ابتدایی در سال تحصیلی 88-1387 کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/16
منصوره اسماعیلی مقایسه برنامه درسی قصد شده درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم با برنامه درسی اجراشده و کسب شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
امید امراله Designe of Accreditation Pattern for Academic Curriculum in University Of Tehran (Case Study: Electrical and Computer Engineer lor Studies) دکتری دانلود 1397/04/06
علی رضا بانشی بررسی روایی و اعتباریابی مقیاس سبک های مشارکت در یادگیری گراشا و ریچمن کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
محمد بخشی بررسی میزان تطابق محتوای کتاب‌های درسی علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی با اهداف مصوب برنامه‌درسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/23
مریم بنی عامریان Design and validation of curriculumPattern of entrepreneurial intention-based vocational higher education دکتری دانلود 1397/6/25
بهناز جنتیان comparativestudy of entrepreneurUnited states, Japan&Iranship educationprogramsin universities of کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
عبدالعظیم چاهه بررسی رابطه باورهای معرفت شناختی ونگرش نسبت به یادگیری فعال در بین معلمان شاغل در شهرستان جغتای، در سال تحصیلی 93ـ92 کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/26
عبد چنانی بررسی عملکردمراکزیادگیری محلی شهرستان شوش دانیال (ع) در سالهای )85-88(از دیدگاه کارشناسان و آموزشیاران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/02
مرضیه حسینی اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر بحران هویت، عزت نفس و امیدواری نوجوانان دختر تحت حضانت بهزیستی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
سمیرا حسین آبادی نیاز سنجی دانش و مهارتهای مورد نیاز مشاوران شهرستان ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
علی درویشان Designing and Explaining the Model of Employability Skills amon Higher Education Graduates دکتری دانلود 1397/12/11
سیران ذوالفقاری نیازسنجی آموزشی متصدیان اموربانکی بانک مسکن شهرتهراننی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/09
رحمت رحمانی فر بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای دبیران زبان انگلیسی با احساس خودکارآمدی و خلاقیت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
مقصود رسولی سقای نیازسنجی آموزشی برنامه های آموزش خانواده برای اولیاء دانش آموزان ناحیه یک تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
صادق زارع صفت بررسی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات توسط اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد و موانع توسعه آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
حبیب سعیدی تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمند سازی شغلی معلمان 1388-89 13 کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
سعید شفعی رابطه بین انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
محمد مهدی صفار هرندی مطالعه وضعیت موجود مدیریت دانش در مدارس غیر دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/09
محمدعلی عباس زاده ارزیابی اثر بخشی دوره های مجازی ضمن خدمت معلمان شهرستان طبس در سال های 89 و 90 کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/25
یاسمن علیزاده Developing Information literacy skills program and Study its Effectiveness on teachers teaching Knowledge کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
فرشته فریادرس رابطه بین خلاقیت وراهبردهای یادگیری زبان (انگلیسی) درفراگیران بزرگسال کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/29
زهرا قاجارگیر تاثیر یادگیری مشارکتی با به کارگیری تقویت فردی وگروهی بر پیشرفت زبان انگلیسیدانش آموزان دختر سوم راهنمایی منطقه اشتهارد سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/21
مجید قاسمی The role of mediating academic engagement in relation to Participation in learning styles Grasha- Richman with academic performance Tehran University students in academic year 93-94 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
اکرم قدرتی عوامل فردی وآموزشی موثر بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
نرگس گرکانی رابطه ‌تعلق علمی و اجتماعی در دانشگاه تهران با عملکرد تحصیلی و تمایل به مهاجرت در بین دانشجویان، موردی از مطالعه در دانشکده علوم پایه‌ دانشگاه تهران در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
فریبرز محمدی فارسانی طراحی و اعتباربخشی چارچوب برنامه درسی پیش از دبستان بر مبنای رویکرد شناختی دکتری دانلود 1397/06/27
حمید محمودی اثربخشی آموزش علوم به روش نقشه های مفهومی در مقایسه با روش سنتی در عملکرد تحصیلی پایه اول متوسطه اول شهرستان الیگودرز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
احمد ملکی پور Designing and validating a Framework of Entrepreneurship Curriculum for Undergraduates in the Fields of Social and Behavioral Sciences based on Competency-based Approach دکتری دانلود 1396/11/15
علی مهدیخانی رابطه میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و پیشرفت تحصیلی دانشجو-معلمان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
مهسا مهربان تأثیر آموزش گروهی مهارت کنترل خشم بر میزان پرخاشگری و سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان پرخاشگر کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
ساناز نادری اثر بخشی آموزش مهارتهای عزت نفس بر ابراز وجود ، خودپنداره و بحران هویت دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/12
حسین نظری شاکر بررسی رابطه بین نگرش به درس ریاضی، مهارتهای مطالعه و خودکارآمدی ریاضی با عملکرد ریاضی در بین دانشجویان رشته های علوم اجتماعی و فیزیک دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/01
زهرا نقندریان اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی عمومی و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
سوده نوروزی اثربخشی آموزش‌های شناختی رفتاری بر اهمالکاری،خودتنظیمی و وجدان تحصیلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 92/4/12
محمد نوروزنژادقادی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی عمومی و شیوه ی فرزندپروری والدین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
فاطمه ابدی Identify and ranking the main components of the curriculum in the college students’s area کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
صلاح الدین ابراهیمی رابطه¬ی هوشهای چندگانه و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر(رشته های علوم انسانی،تجربی و ریاضی) پیش دانشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
آذر احمدی بررسی دیدگاه های متخصصان و دبیران شهر تهران در خصوص محتوای سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اساس مدل ISST کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/07
معصومه احمدی تبار بررسی میزان تغییر در دیدگاه ها و رفتارهای مذهبی دانشجویان با توجه به عوامل برنامه درسی پنهان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
عاطفه ایرندگانی نیازسنجی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدرسان آموزش خانواده استان سیستان و بلوچستان درسال تحصیلی93-92 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
زهره ایروانی Identify scrap curriculum from the perspective of teachers and students in secondary school level کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
محمد علی آرئین عوامل مؤثر برعملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/25
نازیلا آفندیده ارزیابی دوره یادگیری الکترونیکی کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/24
علی اکبری ارتباط بین میزان برخورداری از صلاحیت های حرفه ای باخودکار امدی و انگیزش پیشرفت معلمان شهرستان بوانات کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
مهدی اکبری تحلیل محتوای کتاب های درس فارسی دوره پیش حرفه ای دانش آموزان آهسته گام با رویکرد کارکردی و بررسی دیدگاه های معلمان نسبت به این کتاب ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
پروین اکبری‌فر بررسی دیدگاه‌های معلمان، مدیران و والدین دانش‌آموزان در خصوص اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در دبستان‌های منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
محمد امیری نقش واسطه¬ای خودکارآمدی ریاضی در ارتباط ادراک از محیط کلاس و مهارت¬های مطالعه ریاضی با عملکرد ریاضی دانش¬آموزان دختر و پسر اول متوسطه¬ی شهر جغتای کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
سید جواد بیدارفریمان عوامل مؤثر بر خودپنداره تحصیلی و بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
هدی بی نیاز بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکار آمدی رایانه ای وعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/12
مریم بنی عامریان میزان کاربرد اصول آموزش بزرگسالان در تدریس، توسط اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهیدرجایی بر اساس بررسی دیدگاه های اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
ناهید پاکروان بررسی رابطه بهزیستی روانی با صلاحیت حرفه ای معلمان مقطع متوسطه منطقه 15 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
اعظم پیرزاده مقایسه برنامه درسی قصدشده، اجراشده و کسب شده در آموزش دروس معارف اسلامی دانشگاه و شناسایی برنامه درسی مغفول: مطالعه موردی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
نورالله پورعلی بررسی رابطه ی خلاقیت با یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهرستان ملارد کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/30
رقیه پورکیا ارزشیابی مراکز تربیت معلم شهر تهران براساس برنامه‏های آماده‏سازی معلمان کشورهای انگلستان، فرانسه و ایالت متحده آمریکا کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
آرزو ترکمان بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در تأثیر بین سبکهای یادگیری بر عملکرد تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
ماندانا جوانک تأثیر عوامل آموزشی،اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در دانشجویان دانشگاه تهران مطالعه موردی: دانشکده فنّی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
مریم حیدرزاده اصفهانی بررسی کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه قم از دیدگاه کارکنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
محمود حسینی بررسی رابطه بین سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) با میزان استفاده از (ICT ) در فرآیند تدریس و خود کارآمدی رایانه‌ای معلمان مدارس شاهد شهر کرج در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
علی خالقی نژاد ساخت و اعتباریابی مقیاس درگیری در امور تحصیلی و بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/25
حجت اله خالوئی " بررسی تطبیقی روشهای تدریس وارزشیابی در حوزه های علمیه و دانشگاههای شهر کرمان" کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/28
کمال خلیل بیگی رابطه ی هوش های چندگانه و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 91/06/21
سارا دلیری نژاد شیخانی بررسی فرسودگی شغلی دربین اعضای هیأت علمی وارتباط آن با بهزیستی روانی با توجه به متغیرهای جنس و سابقه شغلی: مطالعه موردی دانشگاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
فاطمه رضایی خیرآبادی بررسی میزان و نوع توجه به مؤلّفه های هویت ملّی و مذهبی در چهار اثر داستانی جمالزاده با استفاده از روش تحلیل محتوا کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
فاطمه زارعی نیازسنجی آموزشی کارشناس اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با بکارگیری روش دیکوم کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/28
ذبیح‌الله سالخورده بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشکده‌های علوم رفتاری دانشگاه تهران برای استفاده از قابلیت‌های ‌وب 2.0 در فرایند یاددهی- یادگیری و رابطه آن با انگیزه پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/28
نجمه سلطانی نژاد بررسی میزان کارآمدی آموزش زبان عربی عمومی در مقطع متوسطه از نظر دبیران , دانش آموزان و متخصصان کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/27
رضوان سوادی شفیع شناسایی عوامل موثر در شکل‌گیری انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1396 /04/25
طیبه شرافتی بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/24
ولی شفیعی بررسی میزان توجه به آموزش توسعه در محتوای کتب درسی اقتصاد و علوم اجتماعی مقطع متوسطه سـال تحصیـلی 89- 1388 کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
الهام شکری امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی (مورد: دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
ولی طاهرمنش نیازسنجی آموزشی معلمان (هنرآموزان) هنرستان¬های فنی و حرفه¬ای شهر یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/07
اسماء عزیزی ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه ی ارزشیابی توصیفی در منطقه ی شهریار از دیدگاه مدیران و معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
صفا عطایی بررسی اثربخشی دوره¬های آموزش کارکنان دانشگاه شهید چمران برعملکرد شغلی آنان از دیدگاه کارکنان و سرپرستان طی سالهای 1389- 1387 کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/07
سوده عموزاد مهدیرجی The Effect Of University Curriculum On Students Lifelong Learning Skills. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
نجم الدین فاطمی نژاد بررسی تطبیقی برنامه های ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان در ایران و ژاپن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/28
محمد جواد فروزنده مهر بررسی رابطه راهبردهای یادگیری زبان و انگیزش با پیشرفت تحصیلی درس زبان عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان نیشابور کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/22
مهین فضلی مقایسه‌ی رشد اجتماعی و احساس تعلق به مدرسه در میان دانش‌آموزان سوم دبیرستان مدارس هوشمند و عادی شهر تبریز و بررسی ارتباط احساس تعلق به مدرسه و رشد اجتماعی با پیشرفت تحصیلی آنان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
حسین قربانی بررسی دلایل عدم استقبال کارکنان از دوره¬های آموزش زبان انگلیسی در شرکت پایانه¬های نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
طاهره قزوینی طراحی دوره ی آموزش خانواده برای کمک به افزایش عزت نفس دانش آموزان ابتدایی دخترانه ی استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/18
ناهید کاظمی سرملی ارتباط سطوح آموزش با توانمند سازی زنان شاغل و خانه دار (مطالعه ای در شهر مشهد ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
فهیمه کاکایی ارزیابی برنامه های آموزش الکترونیکی بر اساس ملاکهای تضمین کیفیت برای دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/31
اعظم کائیدی ارزیابی کتاب های ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی بر اساس اهداف مصوب برنامه درسی و پروژه تجزیه و تحلیل مواد برنامه درسی 2061 کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
فاطمه گنجی بررسی میزان کاربرد اصول آموزش بزرگسالان در دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان منطقه 9 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
سمیه لطیفی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/17
کورش محمدی طراحی مدل رسانه دانش آموزی و آزمون اثربخشی آن در نگرش سازی و پیشگیری از مصرف آزمایشی مواد دکتری دانلود 1395/02/13
نیره محمدی تحلیل محتوای کتاب های منتخب دروس معارف اسلامی دانشگاه ها بر اساس میزان توجه به اهداف قصد شده کارشناسی ارشد دانلود 91/10/30
مهدی مرادی نقده هویّت و غیریّت قومی و نژادی در کتب درسی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
رقیه میرزایی بررسی میزان توجه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و کتاب های درسی سال های پنجم و ششم ابتدایی به مفاهیم ارزش های اسلامی و ملی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
سیده معصومه مزینانی ارزیابی میزان بین المللی بودن برنامه درسی و استراتژی برنامه دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/20
مریم معصوم‌بیگی میزان توجه به مولفه‌های کارآفرینی در کتب درسی مقطع متوسطه و ارائه راه‌کار آموزشی بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/20
مصطفی معظمی گودرزی نیاز سنجی آموزشی کارشناسان ستادی شرکت خودرو سازی سایپا با تاکید بر الزامات استاندارد بین المللی آموزشی ایزو 10015 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/14
عباس ملکی بررسی راهبردهای انتقال دانش در بین کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
سیمین عذار منسوبی نیازسنجی آموزشی پرستاران بیمارستان فوق‌تخصصی مرکزی نفت تهران بر اساس تکنیک دیکوم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
سمیه مهدیان ادراک معلمان از منزلت اجتماعیشان و رابطۀ آن با فرسودگی شغلی و انگیزش شغلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/12
وحیده نامداری The role of mediating academic engagement in relation of attitude and use of social networks with educational performance among in third high school students region 5 of Tehran in the educational year 1393-94 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
علی نجاری آرانی نیازسنجی آموزشی مشاوران شهرستان کاشان درسال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
زینب هاشمی " تاثیر اشتغال و سطح تحصیلات زنان بر کارکردهای اجتماعی و عاطفی خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/23
مهرداد همتی بررسی تطبیقی شاخص‏های آموزشی کشور‏های دارای رتبه‏های بالا، متوسط و پایین در مطالعات تیمز 2007 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود کیفیت آموزش در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
زینب یونس پور عیسی لو رابطه ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی : نقش واسطه ای متغیرهای شناختی، انگیزشی و هیجانی دانش آموزان سال دوم ریاضی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روانشناسی و مشاوره بزرگسالان 5103340 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آموزش و پرورش تطبیقی 5101040 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103231 2 03 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های برنامه درسی 5103125 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تحولات جهانی و مطالعات تطبیقی در آموزش بزرگسالان 5103350 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103236 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103263 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103231 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مشاوره و راهنمایی بزرگسالان 5103202 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه های برنامه درسی 5103125 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مطالعات تطبیقی در برنامه درسی 5103263 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مطالعه تطبیقی نظام های آموزشی 5103231 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مشاوره و راهنمایی بزرگسالان 5103202 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 5103239 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه های برنامه درسی 5103125 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 15 نتیجه
از 1