اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود قنادان

محمود قنادان

محمود قنادان (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرنوش اعلامی ارزیابی میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران برای استقرار مدیریت مدرسه محور کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی میرزایی بررسی عوامل مرتبط با تمایل ادامه تحصیل دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای دولتی شهر تهران برای ورود به دوره کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/03
فاطمه نارنجی ثانی بررسی مقایسه ای رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیات علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/29
محمدرضا اردلان رابطه مداری و کارمداری در مدیریت مدارس راهنمایی تهران کارشناسی ارشد 1370
فرشته اسدزاده بررسی مقایسه ای وضعیت موجود وبهینه دروندادهای آموزشی دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران سال تحصیلی78 - 77 کارشناسی ارشد دانلود 1380
اصغر اکبرزاده نظام آموزش متوسطه ایران کارشناسی ارشد 1365
فرزانه بهرامیان بررسی رابطه برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ی ابتدایی شهر سمیرم کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/03
رویا جعفر زاده بررسی رابطه سبک مدیریت مراکز نگهداری نوجوانان ( تحت سرپرستی سازمان بهزیستی شهر تهران) با رضایتمندی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1379
نهضت حسینی تحلیل هرینه های آموزشی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران طی سال های 1380-1386 کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/28
امین حسینی شاوون رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات بوسیله اعضای هیات علمی با عملکرد آموزشی آنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدحسن حسینی همدانی بررسی تحلیلی تحولات کمی آموزش ابتدائی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1372
عباس ریاحی وفا استفاده مطلوب از امکانات دانشکده علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1359
رقیه رامشی ارزیابی نرخ بازده آموزش در ایران بر حسب جنسیت دانش آموختگان شاغل ونوع آموزش آنان کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/06
زینب طولابی ارائه الگویی برای پیش بینی میل به ماندگاری معلمان در آموزش و پرورش ایران(مورد : استان ایلام) دکتری دانلود 1388/04/01
حسن عاشقی نقش منابع مالی دولتی و خصوصی در تامین مالی وام دانشجویی در دانشگاههای دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
میترا عزتی ارائه الگوی ارزیابی تاثیر تغییر سازوکارهای تخصیص منابع مالی برعملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی : برعملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی :مورد پژوهی دانشگاه تهران دکتری دانلود 1388/06/21
حجت الله غیبی عوامل مؤثردرعدم انتصاب فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی درپستهای مدیریتی ازنظرفارغ التحصیلان مدیریت آموزشی ورؤسای آموزش وپرورش دراستان آذربایجان شرقی درسال 80- 1379 کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسن محجوب عشرت آبادی بررسی روند رشد ثبت نام درآموزش عالی خصوصی ایران،سال های 1385-1360 کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
سیاوش نصرت پناه بررسی پاره ای از عوامل موثر در میزان موفقیت مدیران مجتمع های خدمات حمایتی شهری سازمان بهزیستی کارشناسی ارشد دانلود 1371
فاطمه نوروزی کوچکسرایی بررسی دیدگاه صاحب نظران و دانشجویان نسبت به کاربرد قوانین و نظریه های علم اقتصاد در برنامه ریزی اقتصاد در برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/25
صادقی هادی بررسی میزان آگاهی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران از مفهوم و فرآیند کارآفرینی و طراحی الگوی مناسب برای آن کارشناسی ارشد دانلود 1386
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه