اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه دهقانی آرانی

فاطمه دهقانی آرانی

فاطمه دهقانی آرانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117482
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سحر احسانی The effect of diabetes type 1 on adolescents' verbal and spatial memory considering the moderating role of rumination کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/28
مهسا اسلامی بررسی رابطه سبک های دلبستگی با انگیزش پیشرفت و تنظیم هیجانی در دانشجویان دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/25
قدرت ایمانی زاده Identifying identity statuses on personality dimensions and their relation with mental health: comparing rural and urban adolescents کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/30
گلنوش رهبری زاده The relationship between Personality Disorder and Moral Judgment with the moderate role of Empathy: Eye Tracking task کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
لیلا طاوسی مقایسه تاثیر دو روش کاهش تدریجی DST و درمان نگهدارنده با متادون MMT بر ولع مصرف و سلامت روان بیماران وابسته به مواد افیونی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
لیلا علی اکبرشیرازی تاثیر emg بیوفیدبک در درمان اختلالات جنسی مردان - زود انزالی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
فهیمه حاجیان مقدم عراقی افسردگی زیرآستانه ای در بزرگسالان و ارتباط آن با انواع افسردگی از منظر قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/29
شروین حقیقت نوازپستکی پیش بینی خود مراقبتی بیماران قلبی بر اساس سبکهای دلبستگی و بهوشیاری کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/15
فرشته دارابی تعیین رابطه استحکام من و تصویر بدن با سلامت روانی در نوجوانان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/29
شبنم کرمی حاجی خواجه لو Assessment the Role of Ego Strength in Prediction of Mental Health and Self-Esteem of Applicant Women to Divorce and Ordinary Women کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 06 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
متون روان شناسی 1 5106199 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سایکونوروایمونولوژی 5106091 2 06 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظریه ها و کاربردهای روان درمانی 5106157 3 06 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول روان شناسی بالینی 5106111 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه های شخصیت 5106066 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 08 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1397
متون روان شناسی 1 5106199 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
متون روان شناسی 1 5106199 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سایکونوروایمونولوژی 5106091 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نظریه ها و کاربردهای روان درمانی 5106157 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 10 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1396
بهداشت روانی 5106052 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 10 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
سایکونوروایمونولوژی 5106091 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 10 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
روان شناسی عمومی پیشرفته 5106068 3 03 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
آسیب شناسی روانی پیشرفته 5106149 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روان شناسی سلامت 5106079 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کارورزی در روان شناسی سلامت 5106092 2 02 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1