اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

میترا عزتی

میترا عزتی

میترا عزتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117538
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : مدیریت منابع انسانی, برنامه ریزی آموزشی, تحقیق کیفی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مسعود احمدزاده تحلیل هزینه‌های مدارس متوسطه دولتی شهر قم کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
لیلا آردین شناسایی دستاوردهای یادگیری دوره برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد از منظر صاحبنظران کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/17
فائزه اسدی بررسی وضعیت استقرار استاندارد ISO10015 در اداره آموزش و پرورش منطقه 19 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
بهنام اسکندری ارزیابی وضعیت صلاحیت های حرفه ای مدیران امور فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران و تدوین دوره های آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 95/11/30
بهنام اسکندری ارزیابی وضعیت صلاحیت های حرفه ای مدیران امور فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران و تدوین دوره های آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 95/11/30
فاطمه افتخاری ارزیابی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری دوره‌های آموزشی پرستاران بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
آمنه حسنی خلق "بررسی رابطه میان مدیریت استعداد و تعهد کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران " کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
محمدرضا خیرمندپاریزی بررسی رابطه هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران مقطع ابتدایی شهرستان رباط کریم کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فرزانه خسروی نیازسنجی ‎آموزشی مدیران سازمان جهاد‎ دانشگاهی شهر تهران و ارائه‎ی برنامه بهبود کارشناسی ارشد دانلود 95/12/7
شیوا دلوچی شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه مورد نیاز دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 94/07/18
زهره رهسپار Designing and Validating a Model of the Competencies of Future School Principal based Futuristic Approach کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
لیلا زالی پور بررسی آگاهی معلمان دوره های ابتدایی شهر اهواز نسبت به صلاحیت حرفه ای معلمان و راههای ارتقای این صلاحیت ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مختار شاهین تحلیل محتوای آموزش مهارتهای زندگی درکتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و ارائه برنامه بهبود کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
لیلا صادقی ارائه الگوی مدیریت دانش دردانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سامان صادقی منصورخانی Assessing the status of implementation of the Shahab project from the viewpoint of the teachers of Boyerahmad city کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
راحله طوافی بررسی رابطه آموزشهای ضمن خدمت با خلاقیت معلمان ابتدایی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
حمیرا عابدین زاده چاورچی Investigating the relation between conflict management strategies and organizational well-being in Shahryar secondary schools in terms of teachers′ point of views کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زهرا عسکری عوامل مرتبط با اجرای آموزش مهارت های زندگی در پایه ششم دبستان های شهرستان گلوگاه کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
میثم عقلمند Educational needs assessment of youth organizations in the social and cultural area of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
آزیتا علوی پور رفسنجانی Study of managers’ occupational ethics relationship with teachers’ performance in the first Grade of High school in Esfahan City کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
فاطمه فتحی بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای با عملکرد سازمانی در دانشکده‌ های علوم رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/3
ماندانا فرخی بررسی رابطه ی هوش سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس متوسطه ی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
زهرا قموشی بررسی نقش شایستگی های اخلاقی مدیران در فضیلت سازمانی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
شیرین کاظمی آغزیارت بررسی نقش سرمایه انسانی در دانش محوری سازمان (مورد مطالعه: دانشکده های پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
علی لطفی طراحی الگوی آمادگی شناختی مدیران دانشگاهی (مورد: دانشگاه فرهنگیان) دکتری دانلود 1398/07/13
امیر مقصودگردوان The relationship between organizational culture and change management in high schools in Tehran from teachers' point of view کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
صدیقه ناصری Investigate the relationship between managers' attitudes to innovation with organizational learning in school districts Rey کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
امین هماینی دمیرچی بررسی رابطه رهبری توزیع شده مدیران با خوشبینی علمی معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/30
نیر همتی طالب خان A Study on the relationship between authentic leadership and organizational climate with mental health of Tabriz university employees کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
سونیا ابراهیمی نیازسنجی آموزشی مربیان پرورشی دوره ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران و ارائه دوره های آموزشی جهت رفع نیازها کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/09
اعظم اکبری بررسی وضعیت استقرار استاندارد ISO10015 در اداره آموزش و پرورش منطقه 14 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/09
مجتبی بلیده نیازسنجی آموزشی سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان مدارس هوشمند مقطع ابتدایی شهر تهران و تدوین برنامه آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
اعظم السادات بهرامی Evaluation of Enriched Programs between First Grade Exceptional Talents Secondary Girls' Schools According to Teacher's Perceptions کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
محسن خراسانی Evaluting Effectivenwss of In-service training for personnel Yazd state government on kirkpatrik model and Provide a solution to improve it کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
فاطمه رحمانی "The Effect of Life Skills Training on Academic Performance of Female Students at Pre-University Center of Educational Culture in the Year 97-96" کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
شایسته زندکریمی بررسی اثربخشی دوره های آموزشی آزاد کارآفرینی دانشگاه کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/13
علی شایان مهر " رابطه سواد فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) معلمان کار و فناوری با پیشرفت تحصیلی در درس کار و فناوری دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان اسلامشهر " کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
راضیه شافعی Training Needs Assessment for Technical high schools computer science students in Tehran and offering a curriculum. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
آمنه شریفی The Effectiveness of Girls' Secondary Schools (Theoretical) in Qom City from the Point of View of School Leaders and Teachers in the Year 2016-2019 کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/24
شیدا صالح نیازسنجی آموزشی مربیان پیش دبستانی شهرپاوه وارائه ویژگی های برنامه آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/07
طاهره صفدری‌نهاد تبیین دیدگاه صاحب‌نظران پیرامون فرآیند جذب اعضای هیأت علمی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
محمد فرزانه بررسی رابطة صلاحیت های حرفه ای و توانمندی روان‌شناختی دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
اسماعیل قدری بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای و تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه شهرستان چابهار کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
فاطمه کلمیشی بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی و مدیریت تغییر با عملکرد سازمانی از دید‌گاه کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
داریوش مالک پور بررسی رابطه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده های فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
صادق مرادی Investigating the factors affecting Tehran upper-secondary school teachers' tendency to carry out research studies and presenting some solutions to enhance this tendency کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
محمد علی موسوی Studying The Role of Managers' Professional Competencies in Organizational Effectiveness Pars Oil and Gas Company کارشناسی ارشد دانلود 95/11/30
یونس نجف پور بررسی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/25
میترا نوروزی مقایسه صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی شهرستان شهریار و ارائه راه‌کارهایی برای بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/06
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظارت و راهنمایی آموزشی 5105134 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نظارت و راهنمایی آموزشی 5105134 2 22 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تحلیل رفتار و روابط انسانی در مدیریت آموزشی 5105232 3 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 5103284 2 07 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
سمینار موضوعی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 5105201 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظارت و راهنمایی آموزشی 5105134 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی 5105179 2 22 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی 5105179 2 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نظارت و راهنمایی آموزشی 5105134 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی کارآفرینی 5120081 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کار عملی مدیریت در سازمان ها 5105189 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1396
بودجه بندی و مدیریت مالی 5105035 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت عمومی 5105151 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کار عملی مدیریت در سازمان ها 5105189 2 03 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
سازمان ها و قوانین آموزش پرورش 5105066 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظارت و راهنمایی آموزشی 5105134 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 16 نتیجه
از 1