اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

میترا عزتی

میترا عزتی

میترا عزتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117538
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

علایق پژوهشی : نورولیدرشیپ، مدیریت سرمایه انسانی،  مدیریت استعداد، مدیریت عملکرد، کانون ارزیابی 

 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میثم عقلمندکرده ده نیاز سنجی آموزشی سازمان های مردم نهاد جوانان در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران کارشناسی ارشد
اعظم اکبری بررسی وضعیت استقرار استاندارد ISO10015 در اداره آموزش و پرورش منطقه 14 تهران کارشناسی ارشد
اعظم السادات بهرامی ارزیابی برنامه های غنی شده بین مدارس دخترانه مقطع متوسطه اول استعدادهای درخشان بر اساس ادراکات معلمان کارشناسی ارشد
مجتبی بلیده نیاز سنجی آموزشی سواد فناوری معلمان ابتدایی مدارس هوشمند شهر تهران و ارئه برنامه آموزشی برای آن کارشناسی ارشد
شیوا دلوچی شناسایی شایستگی های کارآفرینانه مورد نیاز دانش آموختگان کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن کارشناسی ارشد
فاطمه افتخاری ارزیابی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری دوره های آموزشی پرستاران بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد
فاطمه فتحی بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با عملکرد سازمانی در دانشکده های علوم رفتاری دانشگاه کارشناسی ارشد
نیر همتی طالب خان بررسی رابطه رهبری مورد اعتماد و جو سازمانی با سلامت روانی کارکنان دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد
فاطمه کل میشی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت تغییر با عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری کارشناسی ارشد
یونس نجف پور بررسی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کارشناسی ارشد
سامان صادقی منصورخانی ارزیابی وضعیت اجرای برنامه شهاب از نظر معلمان شهرستان بویر احمد کارشناسی ارشد
شیدا صالح نیاز سنجی آموزشی مربیان پیش دبستانی شهرستان پاوه و ارائه برنامه بهبود کارشناسی ارشد
سونیا سیدابراهیمی نیاز سنجی آموزشی مربیان پرورشی دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران و ارائه برنامه آموزشی جهت رفع نیازها کارشناسی ارشد
علی شایان مهر رابطه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT دبیران کار و فناوری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد
مسعود احمدزاده Analysis of the Cost of Public High Schools in the city of Qom کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
لیلا آردین شناسایی دستاوردهای یادگیری دوره برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد از منظر صاحبنظران کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/17
فائزه اسدی بررسی وضعیت استقرار استاندارد ISO10015 در اداره آموزش و پرورش منطقه 19 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
بهنام اسکندری ارزیابی وضعیت صلاحیت های حرفه ای مدیران امور فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران و تدوین دوره های آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 95/11/30
بهنام اسکندری ارزیابی وضعیت صلاحیت های حرفه ای مدیران امور فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران و تدوین دوره های آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 95/11/30
فاطمه افتخاری ارزیابی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری دوره‌های آموزشی پرستاران بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
اعظم السادات بهرامی ارزیابی برنامه‌های غنی‌شده بین مدارس دخترانه مقطع متوسطه اول کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
آمنه حسنی خلق "بررسی رابطه میان مدیریت استعداد و تعهد کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران " کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
محمدرضا خیرمندپاریزی Investigating the relation between emotional intelligence and organizational – citizenship behavior for primary schools principals in Robat Karim کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فرزانه خسروی نیازسنجی ‎آموزشی مدیران سازمان جهاد‎ دانشگاهی شهر تهران و ارائه‎ی برنامه بهبود کارشناسی ارشد دانلود 95/12/7
شیوا دلوچی شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه مورد نیاز دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 94/07/18
زهره رهسپار Designing and Validating a Model of the Competencies of Future School Principal based Futuristic Approach کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
لیلا زالی پور بررسی آگاهی معلمان دوره های ابتدایی شهر اهواز نسبت به صلاحیت حرفه ای معلمان و راههای ارتقای این صلاحیت ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مختار شاهین تحلیل محتوای آموزش مهارتهای زندگی درکتاب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی و ارائه برنامه بهبود کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
لیلا صادقی ارائه الگوی مدیریت دانش دردانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سامان صادقی منصورخانی Assessing the status of implementation of the Shahab project from the viewpoint of the teachers of Boyerahmad city کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
راحله طوافی بررسی رابطه آموزشهای ضمن خدمت با خلاقیت معلمان ابتدایی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
حمیرا عابدین زاده چاورچی Investigating the relation between conflict management strategies and organizational well-being in Shahryar secondary schools in terms of teachers′ point of views کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زهرا عسکری عوامل مرتبط با اجرای آموزش مهارت های زندگی در پایه ششم دبستان های شهرستان گلوگاه کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
میثم عقلمند Educational needs assessment of youth organizations in the social and cultural area of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
آزیتا علوی پور رفسنجانی Study of managers’ occupational ethics relationship with teachers’ performance in the first Grade of High school in Esfahan City کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
فاطمه فتحی بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای با عملکرد سازمانی در دانشکده‌ های علوم رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/3
ماندانا فرخی بررسی رابطه ی هوش سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس متوسطه ی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
زهرا قموشی بررسی نقش شایستگی های اخلاقی مدیران در فضیلت سازمانی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
شیرین کاظمی آغزیارت بررسی نقش سرمایه انسانی در دانش محوری سازمان (مورد مطالعه: دانشکده های پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
علی لطفی طراحی الگوی آمادگی شناختی مدیران دانشگاه مورد: دانشگاه فرهنگیان دکتری دانلود 1398/07/13
صادق مرادی بررسی عوامل مرتبط با گرایش معلمان به پژوهش در دبیرستان های متوسطه دوره دوم شهر تهران و ارائه راه کارهایی برای ارتقاء آنان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
امیر مقصودگردوان بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت تغییر در مدارس متوسطه دوره دوم شهر تهران از دیدگاه دبیران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
صدیقه ناصری Investigate the relationship between managers' attitudes to innovation with organizational learning in school districts Rey کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
امین هماینی دمیرچی بررسی رابطه رهبری توزیع شده مدیران با خوشبینی علمی معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/30
نیر همتی طالب خان A Study on the relationship between authentic leadership and organizational climate with mental health of Tabriz university employees کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
سونیا ابراهیمی نیازسنجی آموزشی مربیان پرورشی دوره ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر تهران و ارائه دوره های آموزشی جهت رفع نیازها کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/09
اعظم اکبری بررسی وضعیت استقرار استاندارد ISO10015 در اداره آموزش و پرورش منطقه 14 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/09
مجتبی بلیده نیازسنجی آموزشی سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان مدارس هوشمند مقطع ابتدایی شهر تهران و تدوین برنامه آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
اعظم السادات بهرامی Evaluation of Enriched Programs between First Grade Exceptional Talents Secondary Girls' Schools According to Teacher's Perceptions کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
محسن خراسانی Evaluting Effectivenwss of In-service training for personnel Yazd state government on kirkpatrik model and Provide a solution to improve it کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
فاطمه رحمانی The Effect of Life Skills Training on Academic Performance of Female Students at Pre-University Center of Educational Culture in the Year 97-96 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
شایسته زندکریمی بررسی اثربخشی دوره های آموزشی آزاد کارآفرینی دانشگاه کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/13
علی شایان مهر " رابطه سواد فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) معلمان کار و فناوری با پیشرفت تحصیلی در درس کار و فناوری دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان اسلامشهر " کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
راضیه شافعی Training Needs Assessment for Technical high schools computer science students in Tehran and offering a curriculum. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
آمنه شریفی بررسی اثربخشی مدارس متوسطه دخترانه (نظری) شهرستان قم از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس در سال تحصیلی 1396-1395 کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/24
شیدا صالح نیازسنجی آموزشی مربیان پیش دبستانی شهرپاوه وارائه ویژگی های برنامه آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/07
طاهره صفدری‌نهاد تبیین دیدگاه صاحب‌نظران پیرامون فرآیند جذب اعضای هیأت علمی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/07
محمد فرزانه بررسی رابطة صلاحیت های حرفه ای و توانمندی روان‌شناختی دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
اسماعیل قدری بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای و تعهد سازمانی دبیران مقطع متوسطه شهرستان چابهار کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/20
فاطمه کلمیشی Investigating the Relationship between Organizational Culture and Change Management with Organizational Performance from the Perspective of Hakim Sabzevari University Staff کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
داریوش مالک پور بررسی رابطه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده های فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
صادق مرادی Investigating the factors affecting Tehran upper-secondary school teachers' tendency to carry out research studies and presenting some solutions to enhance this tendency کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
محمد علی موسوی بررسی نقش شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران دراثربخشی سازمانی شرکت نفت و گاز پارس کارشناسی ارشد دانلود 95/11/30
یونس نجف پور بررسی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/25
میترا نوروزی مقایسه صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی شهرستان شهریار و ارائه راه‌کارهایی برای بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/06
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت منابع انسانی و تحلیل رفتار 5106276 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
اخلاق حرفه ای در آموزش 5101494 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مدیریت منابع انسانی 5103254 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی 5105065 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
رفتار سازمانی 5105348 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
رفتار سازمانی 5105348 2 25 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
اصول مدیریت و رهبری آموزشی 5101498 2 05 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
تحلیل رفتار در آموزش 5105356 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در آموزش عالی 5105065 2 05 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
نظارت و ارزشیابی 5105347 2 25 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
نظارت و ارزشیابی 5105347 2 05 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
رفتار سازمانی در آموزش عالی 5105307 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
کارورزی 5104161 2 05 نامشخص - ترم اول 1400
اخلاق حرفه ای در آموزش 5101494 2 15 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
ارتباط انسانی 5103296 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
کارورزی 5103306 2 05 نامشخص | نامشخص - ترم اول 1400
مدیریت سرمایه های انسانی در آموزش عالی 5105313 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
رفتار سازمانی 5105348 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
رفتار سازمانی 5105348 2 25 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 5103284 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3