اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

الهه حجازی موغاری

الهه حجازی موغاری

الهه حجازی موغاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117411
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

علایق پژوهشی : انگیزش، جنسیت، هویت

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محسن افشاری نقش واسطه ای خودتنظیمی بلند مدت وادراک از سودمندی تکالیف تحصیلی در رابطه بین چشم انداز زمان آینده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با پایگاه های اجتماعی و اقتصادی بالا و پایین دکتری
لیلا افضلی طراحی و بررسی اثر بخشی مولفه های مدرسه تاب آور دکتری
سیدمسعود احمدی سلیمانی رابطه ی ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و راهبردهای مدیریت زندگی با نگرش به زمان کارشناسی ارشد
ارغوان عالمین دیدگاه زوجین نابارور نسبت به فرزندخواندگی کارشناسی ارشد
شیماء امینی پور رابطه ویژگی های شخصیت، راهبردهای خود مدیریتی و خوشبینی تحصیلی معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد
آرش آذرنییاد رابطه هویت قومی و جهت گیری آینده با حرمت خود عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان کرد دانشگاه کردستان کارشناسی ارشد
سهیلا فرتاش تعهد هویت و راهبردی مقابله تحصیلی : نقش سبک های پردازش و سبک های پردازش هویت دکتری
مرضیه سادات اذربادگان کنشگری فردی و هویت کارشناسی
عاطفه عظیمی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده ، خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد بر راهبردهای یادگیری خود تنظیم کارشناسی ارشد
مریم بذرافشان بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی (الگوی جیک ساو2)بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه و نگرش آنان به درس عربی در ناحیه 2 شهرستان بهارستان در سال تحصیلی 91-91 کارشناسی ارشد
مجید دامغانی اثربخشی آموزش حل مسئله با رویکرد معنوی بر تاب آوری و امید دانش آموزان تک والدی کارشناسی ارشد
سوده دوائی رابطه باورهای اساسی و بهزیستی ذهنی نقش واسطه ای هویت اخلاقی در سنین اواخر نوجوانی و اوایل بزرگسالی کارشناسی ارشد
مرضیه دهقانی فیروزاآبادی اثر بخشی ساختار کلاس مبتنی بر نظریه خود تعیین گری بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر استان یزد کارشناسی ارشد
طوبی اسلامی گیلانی تجربه ی زیسته افراد در ازدواج های دیرهنگام کارشناسی ارشد
سمیه اسلامی منوچهری مقایسه ویژگی های شخصیتی ،هیجان خواهی و طرحواره های ناسازگار اولیه در زنان با و بدون سابقه خیانت زناشویی کارشناسی ارشد
نسرین فلاحتی مقایسه سلامت روان مراقب سالمند: خانه و خانه سالمندان کارشناسی ارشد
مریم فرهنگ دوست رابطه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده و پیشرفت ریاضی دانش آموزان:نقش واسطه ای جهت گیری آینده کارشناسی ارشد
علی فرزان اثر بخشی ساختار کلاس مبتنی بر نظریه خود تعیین گری بر عملکرد ریاضی و انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر ششم ابتدایی(شهرستان قرچک) کارشناسی ارشد
سپیده فتحی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی خوابگاههای شبانه روزی دهدشت کارشناسی ارشد
ایرج فاضلی ایرانشاهی رابطه بین ادراک از شیوه های فرزند پروری سبک هی تفکر و جایگاه مهار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان نور آباد کارشناسی ارشد
سمیه قادری زفره رابطه اداراک از ساختار هدفی کلاس اهداف پیشرفت و عملکرد قبلی با تقلب در دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک و علوم انسانی کارشناسی ارشد
محدثه حقیقی کمبلانی تاثیر تلفیقی یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی به عملکرد دانش آموزان دختر درس دین و زندگی پایه دوم مقطع متوسطه منطقه 14 تهران در سال 91-90 کارشناسی ارشد
ثریا حکیمی رابطه سبکهای شناختی و ویزگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
حصیب حسنی رابطه سبک های هویت ،هویت قومی با خود کار آمدی تصیلی پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهرستان پاوه کارشناسی ارشد
صالحه ایرانمنش تجربه زیسته زنان متاهل مبتلا به اچ آی وی/ایدز کارشناسی ارشد
لیلا جمشیدیان اثر بخشی آموزش برنامه تحول مثبت جوانی بر سرزندگی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی نوجوانان دختر کارشناسی ارشد
نادیا جوینده ابکنار رابطه نیاز به شناخت و ادراک از محیط یادگیری کلاس درس با درگیری شناختی:نقش واسطه ای توانایی و سودمندی ادراک شده کارشناسی ارشد
هیمن خضری آذر مفهوم سازی،اندازه گیری،پیشایندها و پیامدهای نگرش به زمان درنوجوانان و جوانان دکتری
مسعود کیانی طراحی برنامه آموزش تحول مثبت جوانی و اثر بخشی آن بر خود تنظیمی ،هویت یابی و شایستگی اجتماعی نوجوانان دکتری
شاهو لطفی بررسی رابطه بین سبک های پردازش اطلاعات و ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روان شناختی کارشناسی ارشد
زهرا مهقانی ارائه الگوی مفهومی عاملیت انسانی در میان نوجوانان ایرانی کارشناسی ارشد
مریم میرزاابوالحسن مقایسه ویژگیهای فردی - خانوادگی - اجتماعی دختران همجنس گر و دگر جنس گرا کارشناسی ارشد
مینو محمدی تهیه برنامه آموزشی اخلاق مبتنی بر نمایش و بررسی اثربخشی آن بر حساسیت اخلاقی دانش آموزان دبستانی کارشناسی ارشد
فاطمه محسن پور تاثیر آموزش برنامه فبک بر خوشبختی ادراک شده نوجوانان کارشناسی ارشد
مهدی مرادی رابطه ادراک والدینی با باورهای دینی :نقش واسطه ای تفکر انتقادی کارشناسی ارشد
حامد مصلحی طراحی بسته آموزشی اخلاق مبتنی بر شهود اخلاقی و با ملاحظات گسست اخلاقی و بررسی اثربخشی آن بر هویت اخلاقی و مسوولیت پذیری در دانش آموزان متوسطه ی دوم دکتری
محمدعلی نقی زاده بررسی ویژگی های دوره تحولی ظهور بزرگسالی در جوانان شهر تهران کارشناسی ارشد
زهرا نقش مقایسه عوامل بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در کشورهای ایران ، ترکیه ، عربستان ، قطر و کره : بر اساس داده های تیمز 2011 دکتری
مهدی ناصرزعیم رابطه کارکردهای اجرایی عصب شناختی و نیازهای اساسی روان شناختی با هویت تحصیلی نقش واسطه ای خود تنظیمی و جهت گیری هدفی کارشناسی ارشد
اسماعیل نظری تلخابی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان فراهان کارشناسی ارشد
رضا قربان جهرمی الگوی رابطه گرایشهای فکری ، متغیرهای انگیزشی و شناختی با پیشرفت تحصیلی بر اساس میزان تعلل ورزی دکتری
مصطفی رضاپورگتابی رابطه ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزند پروری و سبک های تدریس معلم با درگیری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد
مهسا صالح نجفی مفهوم سازی، اندازه گیری، پیشایندها و پیامدهای سازه اشتیاق در نوجوانان ایرانی دکتری
مرضیه ساویز مفهوم سازی و سنجش اخلاق در نوجوانان ایرانی ارائه یک الگوی اسلامی - ایرانی دکتری
فاطمه سپهرنوش مرادی رابطه سرمایه های تحولی با بهزیستی روان شناختی:نقش واسطه ای امید کارشناسی ارشد
زهرا صیفی کار هویت زنانه و تصویر بدن در دختران نابینا(تجربه زیسته) کارشناسی
میثم شیرزادی فرد سبک پردازش هایاطلاعات ،ادارک روابط والد - کودک و بهزیستی ذهنی : نقش واسطه ای باورهای اساسی کارشناسی ارشد
سمیه سادات سیادت رابطه ادراک از ساختار کلاس و درگیری دانشجویان در دس آمار : نقش واسطه ای نیازهای روان شناختی پایه کارشناسی ارشد
افسانه سبحانی پور رابطه سبک های پردازش اطلاعات و امید:نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت کارشناسی ارشد
مریم سروش تصویر بدن ،ویژگی های روانشناختی و امید در زنان مبتلا به سرطان پستان کارشناسی ارشد
حسین سوری رابطه تاب آوری وخوش بینی با بهزیستی روان شناختی کارشناسی ارشد
علی طهرانچی رابطه عاملیت و بهزیستی ذهنی دانشجویان در دوره شیوع کرونا کارشناسی
ولی اله باقریان رابطه ادارک خوشبینی تحصیلی معلم زبان انگلیسی ، انگیزش و خودکار آمدی دانش آموزان و پیشرفت زباتن انگلیس پایه دوم دبیرستان کارشناسی ارشد
شهرام وکیلی هریس بررسی رابطه ویژگیها و کارآمدی معلم ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد
زینب یونس پورعیسی لو رابطه بین ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی : نقش واسطه ای متغیرهای انگیزشی . شناختی و هیجانی کارشناسی ارشد
آرزو ابراهیمی رابطه هویت قومی و ارتباط با مدرسه با بهزیستی ذهنی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
صلاح الدین ابراهیمی رابطه¬ی هوشهای چندگانه و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر(رشته های علوم انسانی،تجربی و ریاضی) پیش دانشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
مریم احمدیان نسب رابطه بافت فرهنگی، سبک های تفکر ، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/10
حمیدرضا آریانپور هویت تحصیلی دانشجویان: مفهوم سازی، ساخت ابزار سنجش بومی، بررسی پیشایندها و پیامدها دکتری دانلود 1397/10/09
حمیدرضا آریانپور هویت تحصیلی دانشجویان: مفهوم سازی، ساخت ابزار سنجش بومی، بررسی پیشایندها و پیامدها دکتری دانلود 1397/10/09
صالحه ایرانمنش Lived Experience of Married Women Living With HIV/AIDS کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
لیلا آژیر باورهای جنسیتی ، ابراز وجود و سلامت اجتماعی در دانش آموزان پایه دوم دبیرستان شهرستان سنندج 1384 کارشناسی ارشد
فائزه اسدزاده تجربه زیسته زنان با سوء مصرف مواد با تأکید بر خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
حمیدرضا افروز Conceptualization and Building A Tool for Assessing Academic Engagement: Persenting a Native Model دکتری دانلود 1398/02/14
محسن افشاری نقش واسطه ای خود تنظیمی بلند مدت و ادراک از سودمندی تکالیف تحصیلی در رابطه بین چشم انداز زمان آینده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با پایگاه های اجتماعی، اقتصادی بالا و پایین کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
شیما امینی پور رابطه محیط یادگیری اولیه، مولفه های شناختی آمادگی برای مدرسه و پیشرفت تحصیلی: مطالعه طولی کودکان 5 ساله در گذار به دبستان دکتری دانلود 1397/04/17
زهرا انصاری جابر بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
ابوالفضل بابایی رابطه ادراک از ساختار هدفی کلاس ، سبکهای تفکر رویکرد های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
محسن بابایی سنگلجی رابطه خود شناسی و سبکهای هویت با جهت گیری هدفی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد
سهیلا بارفروشی درونکلا اثر بخشی آموزش والدگری بر کاهش میزان تنیدگی روانی مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 1392-1391 کارشناسی ارشد دانلود 92/3/27
ولی اله باقریان Testing Academic Decision Making Model Based on Future Time Perspective: Mediating Role of Academic Procrastination and Emotion Regulation دکتری دانلود 1397/12/04
فرح بخشایی بررسی رابطه باورهای کار آمدی جمعی و باورهای خود کار آمدی با فرسودگی شغلی معلمان قطع ابتدائی کارشناسی ارشد
شهره براری تعیین رابطه بین هوش اخلاقی و هوش فرهنگی در میان دانشجویان نخبه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
سمیه برجعلی لو تفکر انتقادی سبکهای هویت و تعهد هویت : پیش بینی خود کار آمدی تحصیلی در دانش آموزان سوم دبیرستان کارشناسی ارشد
عظیم بردی خوجه بررسی تاثیرآموزش هوش هیجانی برمهارت خودکنترلی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/10
ندا بزن بیرانوند The Relationship between General Self-efficacy and Self-acceptance and Positive relations with others with Life satisfaction among Female high school students with low S-E level کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
وحید رضا پورتقی اثر بخشی اجرای دوره فلسفه برای کودکان بر خلاقیت دانش آموزان پسر دوم راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد 1392/11/13
مریم تشکر رابطه سبک تدریس ادراک شده معلم با هویت تحصیلی ودرگیری تحصیلی د ر دانش آموزان پایه سوم متوسطه: ارائه مدل علی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/03
امین تقی پور بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی- اجتماعی بر ارتقاء بهزیستی روان¬شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
فرهاد تنهای رشوانلو رابطه ادارک از سبکهای فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی نقش واسطه انگیزش تحصیلی کارشناسی ارشد
حوریه جعفری بررسی نقش تعدیل کننده راهبردهای خودمدیریتی در رابطه با نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
طوبی چگینی The mediation role of intrinsic motivation in relationship between perceptions of parenting styles with academic resilience among high school female students کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
معصومه حاتمی پیش‏بینی تعلل ‏ورزی بر اساس باورهای منطقی ـ غیرمنطقی، باورهای امید ـ ناامیدی، خودتنظیمی و خودکارآمدی: نقش تعدیل‏گری ابعاد فرهنگی دکتری دانلود 1393/09/29
پریسا حاج‌کرمی تجربۀ زیستۀ مادران فرزندان مبتلا به سرطان و روش‌های مقابلۀ ایشان در برابر شرایط موجود کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
حصیب حسنی رابطه سبک های هویت و هویت قومی با خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/17
مرضیه حسینی نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
طاهره حصیب حسین ابادی بررسی رابطه سبکهای هویت و تعهد با باور دینی در دانشجویان دانشگاه های شهر تهران کارشناسی ارشد
محد ثه حقیقی کمبلانی تلفیقی یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی برعملکرد دانش آموزان دختر در درس دین و زندگی پایه دوم مقطع متوسطه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
فاروق خاکزاد تأثیر آموزش درس تفکر و پژوهش با روشهای مشارکتی، بدیعه پردازی و سنتی بر خلاقیت و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان پیرانشهر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/01
فاطمه خیام‌فر Designing an educational parenting package based on choice theory and its’ effectiveness on parent-child relationship کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
بهنام خداپناه مدل معادلات ساختاری روابط هوش هیجانی،اهداف پیشرفت وخودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانلود 90/11/30
هیمن خضری آذر Conceptualization, measurement, antecedents and consequences of time attitude among adolescents and youth دکتری دانلود 1394/12/03
امین خواجه منصوری اثربخشی آموزش حل مسئله بر میزان بحران هویت و آمادگی به اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/28
وحید داداش زاده نقش واسطه ای سبک های یادگیری در رابطه ی اهداف پیشرفت و سودمندی ادراک شده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه ی دوم شهرستان چالدران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
مجید دامغانی The efficiency of problem solving based on spiritual approach on resilience and hope among single parent's students کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/26
مهناز دهقان طزرجانی رابطه ادراک از اشتیاق استاد و هیجان های تحصیلی با انگیزش زبان خارجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
منصوره ربانی زاده ادراک از فرزند پروری ،هویت و جهت گیری آینده در دانش اموزان دبیرستان منطقه 6 تهران کارشناسی ارشد
زهرا رجب لو تأثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
سـعیـد رضایـی طراحی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظریه ذهن و بررسی اثربخشی آن بر کارکرد اجتماعی کودکان درخود مانده (اتیستیک) با عملکرد بالا دکتری دانلود 1392/03/28
منصور رضائی رابطه هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/24
مرضیه زینال زاده اثربخشی برنامه آموزشی امید بر خودکارآمدی وخودتنظیمی نوجوانان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
فاطمه سپهرنوش مرادی The Relationship between Developmental Assets and Psychological Well-being: The Mediating Role of Hope کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/12
زهره سلیمانی Conceptualizing and measurement of indicators of adulthood کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نرمین سلیمی اناخی پدیده طرحواره های جنسیتی از کودکی تا نوجوانی :مطالعه موردی شهرستان روانسر کارشناسی ارشد
غلامرضا سهراب پور Effectiveness of Group Counseling "Narrative Therapy" on mental health, family functioning and marital conflicts among women with addicted husbands کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
میثم شیرزادی فرد سبک های پردازش اطلاعات، ادراک روابط والد-کودک و بهزیستی ذهنی: نقش واسطه ای باورهای اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
سارا شریفی اثربخشی کاربست روش خودبازبینی در افزایش توجه و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی با اختلالات یادگیری در شهرستان مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/10
ندا شرف‌بیانی The Effectiveness of Empathy Training on Social skills among Third grader students کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/26
فاطمه شریف موسوی سرمایه های تحولی و درگیری تحصیلی: نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
نرگس صافدل تجربه زیسته زنان مطلقه با تأکید بر تغییرات هویتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
مهسا صالح نجفی رابطه متغیرهای بافتی (ادراک از روابط والدینی ، ادراک از محیط کلاس) و متغیر فردی(خوش بینی)با تحول مثبت دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
مهسا صالح نجفی Conceptualization, measurement, antecedent and consequence of passion among Iranian adolescence دکتری دانلود 1396/11/08
سید حسن علیا نسب شربیانی بررسی تحولی نظریه ذهن و رابطه آن با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ابتدایی شربیان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
طاهره سادات علوی Construction and standardization of screening tool the possibility of divorce damage in applicants marriage(Based on classical theory and comparison with item response theory) دکتری دانلود 1397/06/31
طاهره سادات علوی Construction and standardization of screening tool the possibility of divorce damage in applicants marriage(Based on classical theory and comparison with item response theory) دکتری دانلود 1397/06/31
معصومه فارسی‌نژاد The Effectiveness of Neurofeedback Instruction Method and Sternberg Triarchic Instruction Method and Combined Method to Improve Reading Skills in Dyslexic Students دکتری دانلود 1394/12/15
ایرج فاضلی ایرانشاهی رابطه بین ادراک از شیوه های فرزند پروری، سبکهای تفکر و جایگاه مهار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان نورآباد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سهیلا فرتاش سبک‌های پردازش اطلاعات، تعهد هویت و راهبردهای مقابله در محیط تحصیلی: نقش سبک های پردازش هویت دکتری دانلود 1390/03/30
علی فرزان اثربخشی ساختار کلاس مبتنی بر نظریه خود تعیین‌گری بر عملکرد ریاضی و انگیزش ‌تحصیلی دانش‌آموزان پسر ششم ابتدایی (شهرستان قرچک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
مریم فرهنگ دوست رابطه بین سبک‌های فرزند پروری ادراک شده و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان : نقش واسطه‌ای جهت‌گیری آینده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
ناهید کاظمی سرملی ارتباط سطوح آموزش با توانمند سازی زنان شاغل و خانه دار (مطالعه ای در شهر مشهد ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
مسعود کیانی طراحی برنامه آموزش تحول مثبت جوانی و اثربخشی آن بر خودتنظیمی، هویت‌یابی و شایستگی اجتماعی نوجوانان دکتری دانلود 1394/07/02
راحله گرجی رابطه اهداف زندگی و بهزیستی :نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/31
نرجس لاری بررسی وضعیت هویت معنوی ادراک شده در اوایل بزرگسالی: مطالعه کیفی نمونه موردی دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مینو محمدی تهیه برنامه آموزشی اخلاق مبتنی بر نمایش و بررسی اثربخشی آن بر حساسیت اخلاقی دانش‏آموزان دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
مهدی مرادی The relationship between parental perception with religious beliefs: کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
فروغ مزارعی رابطه ویژگی های فردی، سبک های هویت و تعهد هویت با خوشبختی تحصیلی معلمان زن و مرد مقاطع ابتدایی و راهنمایی آموزش و ژرورش منطقه یک شهر تهران کارشناسی ارشد
علیرضا مقدسی اثربخشی آموزش تربیت سازنده (Triple-P) فرزندان بر مشکلات و توانایی‌های کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
رقیه منجزی رابطه ادارک از ساختار کلاس، جهت گیری هدفی و خود کار آمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
فرناز مهدی پور مارالانی نیازهای اساسی روانشناختی، دلبستگی به معلم و اضطراب امتحان : نقش واسطه ای درگیری تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان در درس شیمی و فیزیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
مامک مهدوی مزده Perception of Parental Styles, Classroom Environment Perceived based on Self- Determination Theory and Resilience: The Mediating Role of Human Agency کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محسن مهران رابطه عوامل بافتی (معلمان)، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
زهرا مهقانی Presentation of the conceptual model of human agency among adolescent in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 96/6/28
وحیده نامداری نقش واسطه ای درگیری تحصیلی در ارتباط میزان و نگرش به استفاده از شبکه های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
زهرا نقش رابطه متغیرهای ساختار کلاسی با متغیرهای انگیزشی و راهبرد خودنظم بخشی : ارائه مدل پیش بینی پیشرفت دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک شهر اصفهان سال تحصیلی 85-84 کارشناسی ارشد
رضا هناره خلیانی عنوان:بازخورد به زبان مادری و فارسی بر پیشبرد خواندن و نوشتن دانش آموزان دوزبانه (کردی-فارسی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
ثمره یوسفی روزبهانی The relathionship between school organization climate, school engagement and school achievement کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
زینب یونس پور عیسی لو رابطه ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی : نقش واسطه ای متغیرهای شناختی، انگیزشی و هیجانی دانش آموزان سال دوم ریاضی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
مسعود احمدی سلیمانی The Relationship between Basic psychological needs and Life Management Strategies with Time Perspective کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فاطمه سادات آزاد منجیر پیش بینی نگرش به نقش های اجتماعی بر اساس ابعاد باورهای دینی و مبانی اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/27
طوبی اسلامی گیلانی تجربه ی زیسته افراد در ازدواج های دیرهنگام کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/03
حامد افراسیابی بررسی مقایسه‌ای اثربخشی درمان آدلری و آموزش بازی درمانی بر کاهش نشانگان هیجانی- رفتاری و افزایش خودکارآمدی در کودکان پسر مراکز شبه خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/22
شیما امینی پور رابطه ویژگی های شخصیت، راهبردهای خودمدیریتی، و خوشبینی تحصیلی معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مهشاد اوچانی رابطه‌ی انگیزش درونی و نیازهای بنیادین روانشناختی: مقایسه مدرسه مبتنی بر رویکرد شناختی و مدرسه مبتنی بر رویکرد رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
مریم بذرافشان بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی( الگوی جیگ ساو2) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه و نگرش آنان به درس عربی در ناحیه2 شهرستان بهارستان در سال تحصیلی1391-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
مینا پژمان فرد رابطه متغیرهای بافتی( ادراک از روابط والدینی، حمایت معلم و همسالان) با منزلت های هویت تحصیلی نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/27
موسی الرضا پوررحمانی رابطه ادراک از سبک های فرزند پروری والدین با حل مسئله اجتماعی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/18
سعیده ثانی نژاد اثر بخشی برنامه آمادگی- مراقبت دوران بارداری و مهارت‌ های ارتباط صمیمانه بر اضطراب و رضایت زناشویی زنان باردار کارشناسی ارشد دانلود 1394
زیور جمالی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی وعملکرد تحصیلی دختران مقطع راهنمایی شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
نادیا جوینده آبکنار رابطه نیاز به شناخت و ادراک از محیط یادگیری کلاس درس با درگیری شناختی: نقش واسطه ای توانایی و سودمندی ادراک شده کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
پریسا حاج‌کرمی The Lived Experience of the Mothers of Children with Cancer and Their Ways of Coping with the Circumstances کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
سید جواد حسینی بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
ناهید حسینی نژاد اثربخشی مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی، خودکارآمدی و انعطاف پذیری روانشناختی در مادران وابسته به سوءمصرف مواد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
کمال خلیل بیگی رابطه ی هوش های چندگانه و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 91/06/21
مریم درخشان مفهوم‌سازی پدیده خیانت و بررسی عوامل پیش‌بینی کننده (زمینه‌ساز) آن در بین افراد متأهل و مجرد با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
مهناز دهقان حصار رابطه ی سرمایه های تحولی و خودتنظیمی باهویت اخلاقی دردانش آموزان دخترپایه ی اول دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
مرضیه دهقانی فیروزآبادی اثربخشی ساختار کلاس مبتنی بر نظریه خودتعیین گری بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
سوده دوایی The Relationship Between Basic Beliefs and Subjective Well-being: The Mediating Role of Moral Identity in Late Teens and Emerging Adulthood کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
النار ذاکری اثر بخشی بازی‌درمانی مبتنی بر گشتالت بر پرخاشگری کودکان آزاردیده کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
نرجس خاتون ذبیحی حصاری ارتباط خوش بینی تحصیلی معلم و اهداف پیشرفت دانش آموز بادرگیری تحصیلی دانش آموزان دکتری دانلود 1392/07/17
منصوره ربانی زاده ادراک از فرزند پروری ،هویت و جهت گیری آینده در دانش آموزان دبیرستان های منطقه ی 6 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
زینب رضایی دانش اخلاقی، احساس اخلاقی و رفتار اخلاقی: تعیین نقش تعدیل گری احساس اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/23
مصطفی رضاپور گتابی رابطه ادراک دانش آموزان از شیوه‌های فرزندپروری و سبک‌های تدریس معلم با درگیری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
غفار رنجبر دلبستگی به والدین و همسالان، ارتباط با مدرسه و پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان پایه دوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
مهرو سادات سادات منصوری تجربه زیسته زنان بیوه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
سمیه سادات سیادت رابطهٔ ادراک از ساختار کلاس و درگیری تحصیلی دانشجویان در درس آمار: نقش واسطه ای نیازهای روانشناختی پایه کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/28
افسانه سبحانی پور رابطه سبک های پردازش اطلاعات و امید: نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
مریم سروش تصویربدن، ویژگی‏های روانشناختی و امید در زنان مبتلا به سرطان پستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
مریم سروئی بافق تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس سواد رسانه‌ای بر اساس نظریه سوال پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
مریم سلطانیان بررسی رشد اخلاقی نوجوانان بزهکار در زندان های شیراز بر اساس نظریه کولبرگ کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
زهره سلیمانی مفهوم سازی و ساخت ابزار نشانگرهای بزرگسالی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
ندا شرف‌بیانی اثربخشی آموزش همدلی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سوم دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/26
فرزانه شیلانی طوسی بررسی تأثیر برنامه آموزشی یاد گیری اجتماعی هیجانی بر پیوند با مدرسه، مشکلات رفتاری وپیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
ارغوان عالمین Attitude of infertile couples to child adoption کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
عاطفه عظیمی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد بر راهبردهای یادگیری خودتنظیم کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
معصومه فارسی‌نژاد مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک، آموزش مهارت‌های سه وجهی استرنبرگ و آموزش ترکیبی بر بهبود مهارت‌های خواندن کودکان نارساخوان دکتری دانلود 1394/12/15
سپیده فتحی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی خوابگاههای شبانه روزی دهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
منصوره فضل اله زاده تاثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی – رفتاری بر اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
نسرین فلاحتی مقایسه سلامت روان مراقب – سالمند : خانه و خانه سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
طاهره قربانی رابطه نگرش به مدرسه و حمایت اجتماعی ادراک شده باجهت گیری تحصیلی-شغلی دانش¬آموزان دختر مدارس متوسطه، عادی و نمونه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
رضا کاشیانی روان خوانی ودرک مفاهیم دروس علوم وبخوانیم در دانش آموزان پسر با سابقه ی پیش دبستانی و بدون سابقه ی پیش دبستانی پایه‌ی اول و پنجم منطقه ی تبادکان خراسان رضوی در سال 1391 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
شاهو لطفی بررسی رابطه بین سبک‌های پردازش اطلاعات و ویژگی‌های شخصیتی با بهزیستی روان‌شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
کورش محمدی طراحی مدل رسانه دانش آموزی و آزمون اثربخشی آن در نگرش سازی و پیشگیری از مصرف آزمایشی مواد دکتری دانلود 1395/02/13
آسیه مرادی عوامل بافتی(حمایت همسالان، معلمان و والدین) و درگیری در مدرسه: نقش واسطه¬ای نیاز-هایاساسیروانشناختی دکتری دانلود 1390/06/21
افسانه مرزیه نقش متغیرهای بافتی و انگیزشی برخلاقیت :ارائه مدل خلاقیت بر اساس رویکرد خود تعیین گری دکتری دانلود 1391/12/16
رقیه مقدسی Perceived parenting styles and mental health :The mediating role of religious orientation in Afghan students in Iran.: کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
مهدی ناصرزعیم رابطه کارکردهای اجرایی عصب شناختی و نیازهای اساسی روان شناختی هویت تحصیلی: نقش واسطه ای خودتنظیمی و جهت گیری هدفی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
اسماعیل نظری تلخابی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان فراهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
فرزانه نقیب تجربه ی شکل گیری هویت زنانگی: نمونه ی موردی زنان نابارور کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
محمد علی نقی زاده Features of emerging adulthood developmental stage among the youth of tehran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زهرا نقش مقایسه عوامل موثر بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در کشورهای ایران، ترکیه، عربستان، قطر و کره: بر اساس داده های تیمز 2011 دکتری دانلود 1392/04/10
رامین هاشمی مدل ساختاری دینداری نوجوانان و روابط بین فردی درون خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی شناختی 2 5106180 2 06 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
کاربرد نظریه های تحولی 5101466 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
نگرش و تغییر آن 5106038 2 06 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
روان شناسی شناختی 1 5106171 2 06 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
روان شناسی شناختی در آموزش 5101484 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مبانی روان شناختی تربیت اخلاقی 5101483 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
روان شناسی تحول دینداری 5101341 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
روان شناسی تحول دینداری 5101341 2 21 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
روان شناسی شناختی پیشرفته 5101469 2 21 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
روان شناسی شناختی پیشرفته 5101469 2 01 هرهفته (14:00 - 16:00) - ترم دوم 1400
روان شناسی شناختی 2 5106180 2 06 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
روان شناسی شناختی در آموزش 5101484 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
روان شناسی تحولی در آموزش 5101479 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
روان شناسی شناختی 5110021 2 10 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
کاربرد نظریه های تحولی 5101466 2 21 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
کاربرد نظریه های تحولی 5101466 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
روان شناسی شناختی 1 5106171 2 06 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
روان شناسی شناختی در آموزش 5101484 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
روان شناسی جنسیت 5106218 2 06 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3