اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد دادرس

محمد دادرس

محمد دادرس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117551
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین شیوا پدیدارشناسی تربیت دینی و مولفه های آن از نگاه معلم دینی و تحلیل و ارزیابی آن کارشناسی ارشد
لیلا اعتماد گلستانی تبیین و بررسی حقوق بشر از منظر ژان ژاک روسو و تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی(مدنی) دوره اول متوسطه بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
محمد ظاهری شهماروندی بررسی درک دانشجو – معلمان رشته ی آموزش علوم تجربی از ماهیت علوم تجربی در مراکز تربیت معلم استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
لیلا اعتماد گلستانی Explaining Human Rights by emphasizing Jean Jacques Rousseau's opinion and the content analysis of the junior secondary program social studies books based on his opinion. کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
فریبا شریفی فرآیند تدوین برنامه ارتقا کیفیتِدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
ام کلثوم میرالی رستمی بررسی رابطه بین مهارتهای نوشتاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 22 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 28 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
متون تخصصی علوم تربیتی 5103305 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 5103270 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نظریه شناسی تربیتی 5102081 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
اصول و روش های ارزشیابی در برنامه درسی 5102085 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
سمینار در مسایل آموزش و پرورش 5102092 2 02 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
رویکرد فلسفی در برنامه ریزی درسی 5102045 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 22 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 1 5102059 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 5103286 2 05 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فلسفه معاصر 5102095 2 24 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2 25 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 5102010 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فلسفه برنامه ریزی آموزشی 5102023 2 24 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فلسفه برنامه ریزی آموزشی 5102023 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 5103286 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3