اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد دادرس

محمد دادرس

محمد دادرس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117551
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حجت الله ابراهیمی بانوی دوستی از منظر ارسطو به مثابه رویکردی در تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد 1398/11/30
لیلا اعتمادگلستانی تبیین و برسی حقوق بشر از منظر ژان ژاک روسو و تحلیل محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی (مدنی) دوره اول متوسطه بر اساس آن کارشناسی ارشد 1395/10/29
لیلا اعتماد گلستانی تبیین و بررسی حقوق بشر از منظر ژان ژاک روسو و تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی(مدنی) دوره اول متوسطه بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
فرامرز بایستی زهی بررسی نسبت زبان رسمی مادری در تعلیم و تربیت و آثار و نمود آن در مدارس ابتدایی مناطق بلوچ ایران شهرستان سوران کارشناسی ارشد 1400/7/7
صالحه حسینی تحلیل گفتمان فعالیتهای پژوهش محور در اسناد مدارس سما کارشناسی ارشد 1398/7/9
شب بو حق گو بررسی اندیشه های تربیتی وایتهد درفلسفه پویش جهت ارائه الگویی از آموزش ویادگیری تفکرمحور بانظر به برنامه فلسفه برای کودکان لیپمن دکتری 1401/8/14
نیلوفر سعیدی روایت پژوهی آموزش فرهنگ ایران و جهان؛ موزه عروسک ها کارشناسی ارشد 1400/6/30
امین شیوا پدیدارشناسی تربیت دینی و مولفه های آن از نگاه معلم دینی و تحلیل و ارزیابی آن کارشناسی ارشد 1398/7/14
محمد ظاهری شهماروندی بررسی درک دانشجو - معلمان رشته آموزش علوم تجربی از ماهیت علوم تجربی در مراکز تربیت معلم استان تهران کارشناسی ارشد 1389/11/16
پریسا کاظمی بازخوانی و نقد انضباط در رویکرد مدرسه‌زدایی از منظر مبانی انسان‌شناختی و ارائه رهنمودهای تربیتی کارشناسی ارشد 1399/7/30
صادق کشاورزیان بررسی امکان ها و فرصت های آفرینشگری هنری برای تربیت رهایی بخش و ارائه محتوای درسی نمونه برای کودکان حاشیه شهر تهران کارشناسی ارشد 1399/7/30
سارا موسوی صدرجدیدی طراحی برنامه توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی در زمینه تدریس و یادگیری در مهندسی کارشناسی ارشد 1401/6/28
لیلا اعتماد گلستانی Explaining Human Rights by emphasizing Jean Jacques Rousseau's opinion and the content analysis of the junior secondary program social studies books based on his opinion. کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
فریبا شریفی طرح تدوین برنامه ارتقا کیفیت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1391/11/30
ام کلثوم میرالی رستمی بررسی رابطه بین مهارت های نوشتاری با عملکرد تحصیلی دانشجویان روان شناسی و علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1391/7/8
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه شناسی تربیتی 5102081 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
مبانی و اصول آموزش و پرورش 5102096 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
مبانی و اصول آموزش و پرورش 5102096 2 72 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1402
رویکرد فلسفی در برنامه ریزی درسی 5102045 2 02 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت 5103284 2 03 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 72 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم دوم 1401
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
روش های تحقیق کیفی - فلسفی 5102069 3 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 5103270 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
نظریه شناسی تربیتی 5102081 2 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
اصول و روش های ارزشیابی در برنامه درسی 5102085 2 22 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
اصول و روش های ارزشیابی در برنامه درسی 5102085 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
سمینار در مسایل آموزش و پرورش 5102092 2 04 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
رویکرد فلسفی در برنامه ریزی درسی 5102045 2 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 22 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 22 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 28 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 65 نتیجه
از 4