اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

باقر حجازی

باقر حجازی

باقر حجازی (بازنشسته)   (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم اصغری بررسی رابطه تجربه رایانه و مهارت های اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
مریم ثقفی رابطه بین خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشجویان دو گروه علوم انسانی و ریاضی- فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/15
اصغر خوش نظر هنجاریابی مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعـی (SSRS) در کودکـان پیش‌دبستانی شهر تهران (فرم والدین) کارشناسی ارشد دانلود 1383
صدیقه محمدی بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان نسبت به اهداف ارزشیابی تکوینی و رابطه بین نمرات ارزشیابی تکوینی و نمرات ارزشیابی پایانی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه شهرستان فیروزآباد کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرانک مختاریان بررسی مقایسه ای رفتارهای شغلی و روش های مقابله با آن در بین مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1383
رقیه وکیلی گرمرودی بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و جهت گیری هدفی با اضطراب امتحان دانش اموزان نابینا در مقطع دبیرستان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/2/28
فوژان افضلی تحـول ادراک کـودکـان از فعـالـیت های شنـاختـی: استنباط و تفسیر کارشناسی ارشد دانلود 1383
مریم امام جمعه بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارآمدی تحصیلی و جهت گیری هدفی در دانشجویان علوم انسانی و فنی-مهندسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386
نسرین بنکداری بررسی رابطه هوش هیجانی والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1384
غلامرضا جعفری کندوان بررسی رابطه هوش هیجانی و جرأت ورزی با مشارکت کلامی در فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1385
راضیه جماعتی اردکانی مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول ابتدایی با تجربه پیش دبستانی و بدون این تجربه در شهرستان اردکان کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/28
ذبیح الله خان محمدی بررسی رابطه باورهای کارآمدی معلم و باورهای خود - کارآمدی ریاضی با عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (شهرستان ابهر) کارشناسی ارشد دانلود 1384
راضیه خسروجردی بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سبـــزوار کارشناسی ارشد دانلود 1383
مجید رحمانی مقایسه پاسخهای دانش آموزان با و بدون اختلالات یادگیری پایه دوم ابتدائی شهر زنجان به خرده آموزمونهای گام نخست و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1386
ستاره شجاعی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان اختلال سلوک دانش آموزان پسـر دوره راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1383
فاطمه شیخ شعاعی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌های فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران: قابلیت کاربرد ‘‘مدل پذیرش فناوری’’ کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمیه شریعتی راد ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزش کوتاه مدت سرپرستان در شرکت ایران خودرو و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت موجود کارشناسی ارشد دانلود 1384
داوود فرکی رابطه اضطراب خصیصه ای و جهت گیری هدفی با خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان سال دوم متوسطه رشته های کار و دانش شهرستان شهریار کارشناسی ارشد دانلود 1386
زهرا کاظم‌پور ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاههای فنی- مهندسی دولتی شهر تهران بر اساس مدل کارشناسی ارشد دانلود 1385
فخرالسادات محمدی بررسی تأثیراستفاده از اصطلاحنامه‌های پیوسته پایگاههای اطلاعاتی در بازیابی اطلاعات پیوسته از این پایگاهها کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمود نگهبان سلامی بررسی رابطه سبک های دلبستگی به والدین و همسالان با سبک های هویت کارشناسی ارشد دانلود 1384
همت نورعلی ارتباط بین خلاقیت و راهبردهای یادگیری خود نظم بخش در دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1385