اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد به پژوه

احمد به پژوه

احمد به پژوه (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117457
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

http://a-behpajooh.ir

علایق پژوهشی : آموزش خانواده، آموزش فراگیر، ناهنجاری‌های عاطفی و رفتاری کودکان، اختلال کاستی توجه وبیش فعالی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسماعیل عبدالهی شلمانی تحلیل محتوای کتابهای مهارت های اجتماعی - اقتصادی دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای دانش آموزان کم توان ذهنی از دیدگاه دبیران کارشناسی ارشد
احمد احمدی اثر بخشی داستان های اجتماعی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان اتیک تیک کارشناسی ارشد
لیلی امین پور بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری دانش آموزان دیر آموز کارشناسی ارشد
شیدا امیرافشاری رابطه عوامل مرتبط در دوران بارداری با تولد کودک با اختلال کاستی توجه و پیش فعالی کارشناسی ارشد
بهزاد آذرنیوشان اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی - رفتاری بر مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی ( آهسته گام) کارشناسی ارشد
ئاکو دلگشاد اثر بخشی موسیقی درمانی فعال بر دامنه توجه و یادگیری ریاضی دانش آموزان آهسته گام ( کم توان ذهنی ) کارشناسی ارشد
قاسم جلالی نسب مقایسه ویژگی های روان شناختی نوجوانان کم توان ذهنی مصروع و غیر مصروع کارشناسی ارشد
ناصر غلامی مقایسه نگرش معلمان عادی و ویژه نسبت به دانش آموزان با نیازهای ویژه ، آموزش فراگیر و شناسایی عوامل مرتبط با نگرش آنان کارشناسی ارشد
قربان همتی علمدارلو طراحی برنامه درسی مهارت های پیش حرفه ای برای دانش اموزان آهسته گام ( کم توان ذهنی ) در دوره ابتدایی دکتری
مهدی خانبانی کمال گرایی و حرمت خود در دانش آموزان دبیرستانی تیز هوش و عادی کارشناسی ارشد
ملیحه اکملی بررسی اثر بخشی آموزش مهارت هاتی اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان با اختلالات هیجانی - رفتاری کارشناسی ارشد
رضا کرمی نژاد طراحی برنامه آموزش هوش و هیجانی و تاثیر آن بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان با آسیب بینایی کارشناسی ارشد
نیکتا مقصودلو بررسی اثربخشی برنامه تعامل والد- کودک بر میزان تنیدگی فرزند پروری مادران کودکان با ناتوانی هوشی دارای مشکلات رفتاری و ادراک طرد - پذیرش کودکان نسبت به مادر کارشناسی ارشد
مجتبی مهدوی اثر بخشی برنامه امید بخشی بر ارتقای سلامت روانی دانش آموزان تیزهوش در معرض فرسودگی تحصیلی کارشناسی ارشد
فرزانه محمودابادی بررسی اثر بخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی بر مفهوم خود و قابلیت اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری کارشناسی ارشد
پرستو میرزایی اثر بخشی آموزش مقابله با تنیدگی بر تنیدگی فرزند پروری مادارن دارای فرزند با نشانگان داون کارشناسی ارشد
بهنام میرزاخانی طراحی برنامه بازی درمانی عروسکی و ارزیابی اثر بخشی آن بر مهارت های ارتباطی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد
مهدی مختاری اثر بخشی برنامه جرات آموزی گروهی بر میزان جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد
عباس متولی پورابرقوئی طراحی برنامه بازی درمانی شناختی - رفتاری خانواده محور برای دانش آموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی و اثربخشی آن بر نشانه های این اختلال و تعامل مادر- کودک دکتری
مهران نصیری بررسی تاثیر روش های یکپارچه سازی حسی در کاهش رفتارهای عالبی کودکان درخودمانده کارشناسی ارشد
ستاره شجاعی طراحی برنامه افزایش تاب آوری و بررسی اثر بخشی آن بر تاب آوری و سلامت روانی خواهران و برادران دانش آموز ان با نشانگان داون دکتری
سروه سلیمانی بررسی اثر بخشی آموزش روش های اصلاح رفتار به مادران دارای فرزند با آسیب شنوایی بر پرخاشگری فرزندانشان کارشناسی ارشد
محمد ولی زاده راویزی بررسی نیازهای آموزشی مربیان دانش آموزان با آسیب شنوایی در سراسر کشور کارشناسی ارشد
زینب ابراهیمی تاثیر طرح واره درمانی معنوی بر افزایش دلبستگی ایمن به خدا و پذیرش کودکان با ناتوانی هوشی در مادران دارای فرزندان با ناتوانی هوشی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
احمد احمدی اثربخشی داستان های اجتماعی بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
احمد احمدی طراحی و ارزیابی اثر بخشی برنامه های‌ آموزش مهارت‌ های پایه ریاضی و کارکردهای اجرایی بر عملکرد ریاضی کودکان پیش‌دبستانی در معرض مشکلات ریاضی دکتری دانلود 1396/04/27
فاطمه آدم زاده تاثیر آموزشی راهبردهای شناختی در اصلاح مشکلات بیان نوشتاری دانش آموزان با ناتوانی یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1380
نسترن ارشاد The Efficacy of Acceptance and Commitment Training (ACT) on Resilience of Mothers with Autistic Children کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
زهرابیگم استاد تاثیر موسیقی درمانـی بر مهارت های حرکتـی و رفتـارهـای اجتماعـی کـودکان بـا نشانگان داون کارشناسی ارشد دانلود 1384
ملیحه اکملی بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی بر بهبود عزت نفس دانش‏آموزان با اختلال‏های هیجانی و رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
محسن امیری بررسی تاثیر آموزش و پرورش روشهای اصلاح رفتار به مادران بر بهبود عملکرد رفتاری و کاهش نشانه های اختلال کاستی توجه کارشناسی ارشد
محسن امیری تاثیر آموزش روش های اصلاح رفتار به مادران، بر بهبود عملکرد رفتاری و کاهشنشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی فرزندانشان کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/25
شیدا امیرافشاری رابطه عوامل تنش زا در دوران بارداری با تولد کودک با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/02
طه باستانفر اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر میزان استفاده معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی از راهبردهای کنترل خشم کارشناسی ارشد
اعظم بهادری بررسی ویژگیهای زیستی،شناختی و روانی- اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
سارا پازکی The Effectiveness of Acceptance and Commitment Training Program on Acceptance of Autistic Children by Mothers کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
محدثه پور قناد The Effectiveness of Group Emotion-focused Therapy Training (Hold Me Tight) for Couples on Demand-withdrawal Cycle کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/19
علی اکبر ترابی مقایسه نگرش معلمان ویژه و عادی نسبت به دانش آموزان نابینا و یکپارچه سازی آموزشی آنان و عوامل مؤثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا تنورساز رابطه هوش با فرسودگی شغلی در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد
رضا تنورساز رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/17
مهرناز ثانی شناسایی عوامل تنش زای دوران بارداری در ابتلای کودکان به اختلال¬های طیف اتیسم کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
مهرناز ثانی شناسایی عوامل تنش زای دوران بارداری در ابتلای کودکان به اختلال¬های طیف اتیسم کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
سحرانه جوادی آسایش تاثیر آموزش راهبردهای روانشناختی بر عملکرد فراحافظه دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد
سمیه حبیب پور بررسی اثر بخشی آموزشهای راهبرد خودنظارتی در افزایش توجه وعملکرد ریاضی دانش آموزان با کاستی توجه و بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/01
مهدی خانجانی بررسی اثر بخشی مهارتهای اجتماعی بر بهبود عزت نفس دانش آموزان پسر نابینا کارشناسی ارشد
مهدی خانجانی بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بربهبود عزت نفس دانش آموزان پسر نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی خانجانی بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بربهبود عزت نفس دانش آموزان پسر نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمیده خیراتی بررسی اثربخشی آموزش خود نظارتی توجّه بر عملکرد تحصیلی و افزایش توجّه در دانش‌آموزان ابتدایی با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
اصغر خوش نظر هنجاریابی مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعـی (SSRS) در کودکـان پیش‌دبستانی شهر تهران (فرم والدین) کارشناسی ارشد دانلود 1383
اسماعیل رحمانی بررسی رابطه بین مهارتهای حرکتی با کنشهای هوشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1381
زهرا رضایی The Effectiveness of Communication Skills Training Program Based on Life Language on Marital Satisfaction and Mother-Child Interaction of Mothers of Slow Paced Children کارشناسی ارشد دانلود 1396 /11/27
مجتبی زمانی مقایسه نگرش معلمان رابط و تلفیقی و اولیای دانش آموزان کم بینا و عادی نسبت به اثربخشی برنامه های آموزش تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1386
مجتبی زمانی مقایسه نگرش معلمان رابط و تلفیقی و اولیای دانش آموزان کم بنیاد نسبت به اثر بخشی برنامه های آموزش تلفیقی کارشناسی ارشد
نیره زمانی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر تعامل مادران با فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1386/03/27
نیره زمانی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر تعامل مادران با فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1386/03/27
سمیه ساداتی فیروزآبادی رابطه جهت گیری هدفی و کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستان شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد
صدیقه سالم بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسأله بر میزان توجه و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختلال کاستی توجه / بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/26
منصور سلیمانی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز پایه دوم کارشناسی ارشد
منصور سلیمانی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی برسازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر دیرآموز پایه دوم کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهران سلیمانی بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی ، شناختی و روانی – اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی شهرستان ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
مجیب سنایی مهر مقایسه سلامت روانی و رضایت زناشویی در والدین دانش¬آموزان دارای اختلال های طیف اوتیسم و والدین دانش آموزان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
نادره سهرابی شگفتی بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون شاخص اختلال نقص توجه جردن و بررسی عملکرد هوشی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه کارشناسی ارشد دانلود 1379
سالار شبانلویی تاثیر کاربرد تقویت تفکیکی رفتارهای مناسب بر کاهش تکانش گری کودکان با اختلال کاستی توجه- بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
ستاره شجاعی برنامه آموزش تاب‏آوریبرایخواهران و برادران کودکان با نشانگان ‏داون و بررسی اثر بخشی آن برتاب‏آوری و سلامت روانی آنان دکتری دانلود 1391/11/08
معصومه صابری Comparison of the prenatal maternal stressors in mothers of elementary students with and without mathematical difficulties کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
افسانه صفار مقایسه سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی در نوجوانان بزهکار و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
سحر صمدی کاشان The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Counseling on Emotion Regulation and Feeling of Loneliness in Women with the Trauma of Infidelity کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
حمزه عزیزی زلانی بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی، شناختی و روانی – اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در شهر ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
ناصر غلامی مقایسۀ نگرش معلمان عادی و ویژه نسبت به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، آموزش فراگیر و شناسایی عوامل مرتبط با نگرش آنان کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/27
شاهده غندالی اثربخشی برنامه آموزش جنسی بر دانش و نگرش دختران نوجوان با نشانگان داون کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
سوگند قاسم زاده طراحی برنامۀ بهبودبخشی روابط درون‌خانوادگی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضامندی زوجیت، مهارت های فرزندپروری والدین و نشانه‌های بالینی اختلال رفتاری فرزندان دکتری دانلود 1393/11/26
کیوان کاکابرایی مقایسه نگرش معلمان رابط تلفیقی و اولیای دانش آموزان کم شنوا و عادی نسبت به اثر بخشی برنامه های آموزش تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضــا کرمی نژاد طراحی برنامه آموزش هوش هیجانی و بررسی تأثیر آن بر سازش یافتگی دانش‌آموزان با آسیب بینایی در دوره راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 91/04/02
فهیمه کهتری مقایسه سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر باهوش شاغل به تحصیل در سه موقعیت آموزشی کارشناسی ارشد
فهیمه کهتری مقایسه سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر با هوش شاغل به تحصیل درسه موقعیت آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1385
معصومه ماوردی جاغرق بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش رضایت مندی زناشویی همسران نابینا کارشناسی ارشد
معصومه ماوردی جاغرق بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر رضایتمندی زناشویی، مهارت ها و باورهای ارتباطی مردان نابینا و همسران بینایشان کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/03
عباس متولی پور Developing a Family-Based Cognitive-Behavioral Play Therapy Program for Students With Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Its Effectiveness on the Symptoms of This Disorder and the Mother-Child Interaction دکتری دانلود 1397/10/11
عباس متولی پور بررسی اثر بخشی آموزش روش های مقابله با استرس بر مادران با فرزندان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
عباس متولی پورابرقویی بررسی اثر بخشی آموزش روشهای مقابله با استرس بر مادران با فرزندان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی کارشناسی ارشد
محدثه محمودی سیاهمزگی بررسی اثر بخشی روش تقویت تفکیکی رفتاردیگر در کاهش خود آزاری کودکان در خودمانده کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
محدثه محمودی سیاهمزگی بررسی اثر بخشی روش تقویت تفکیکی در کاهش رفتار خود آزاری کودکان در خودمانده کارشناسی ارشد
مهدی مختاری اثر بخشی برنامه جرات آموزی گروهی بر میزان جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/20
الهه میراخورلی مقایسه اثربخشی روش آموزش مستقیم و روش آموزشی ریاضی موجود برای دانش آموزان �م توان ذهنی کارشناسی ارشد 1385
وحید مرادی تدوین برنامه آموزشی بازی‌های ایرانی و بررسی اثربخشی آن بر کاهش نشانه‌های اختلال کاستی‌توجه و بیش‌فعالی دانش آموزان دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
بهنام میرزاخانی طراحی برنامه بازی درمانی عروسکی و ارزیابی اثربخشی آن در مهارت های ارتباطی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
نیکتا مقصودلو The effectiveness of parent-child interaction therapy on parenting stress of mothers who have intellectual disability with behavioral problems and acceptance-rejection perception of children towards the mothers کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
محبوبه مکارم تاثیر آموزش راهبرد خود - نظارتی بر رفتار در افزایش توجه دانش آموزان با اختـلال یـادگیــری کارشناسی ارشد دانلود 1383
مینا ملکوتی نشاط The effect of social stories on behavioral problems of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
پروانه مهدی نیا مقایسه تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ناشنوای دارای والدین شنوا کارشناسی ارشد
پروانه مهدی نیا مقایسهء مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناشنوا ی دارای والدین شنوا و والدین ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/08
مجتبی مهدوی اثربخشی آموزش برنامۀ امیدبخشی بر ارتقای سلامت روانی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‎آموزان تیزهوش در معرض فرسودگی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/01
کمال موسی لو اثربخشی برنامه مداخله ‌ای شناختی و حرکتی بر مهارت نوشتن و حافظه فعال دانش‌آموزان با نشانگان داون کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/31
نیره نقدی رابطه محبوبیت والدین از نظر فرزندان با نشاط معنوی و خلاقیت دانش‌آموزان دبیرستان‌های استعداد درخشان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
محمد نوری آورزمانی بررسی عوامل موثر برمدرسه گریزی در دانش آموزان مقطع دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1379
هادی هاشمی رزینی مقایسه سلامت روانی و رضامندی زوجیت در والدین کودکان فلج مغزی و والدین کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1386
چکامه هدایت ریاضیات کاربردی برای دانش آموزان آهسته گام (عقب مانده ذهنی آموزش پـذیـر) کارشناسی ارشد دانلود 1384
قربان همتی علمدارلو طراحی برنامه درسی مهارت های پیش حرفه ای برای دانش آموزان آهسته گام(کم توان ذهنی) در دوره ابتدایی دکتری دانلود 1389/11/04
توران احمدیی مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر (استثنایی) بر اساس کتاب فارسی موجود وکتاب فارسی پیشنهادی کارشناسی ارشد دانلود 1377
بهزاد آذرنیوشان اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری بر مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش‌پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/16
زهرا اصفهانی بررسی ارزشها در گروه دانش آموزان پسر عادی وتیز هوش در شهرستان شاهرود کارشناسی ارشد 1370
مصطفی اکبری مقایسه پیشرفت تحصیلی وسازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه اول ابتدایی دیر آموز استفاده کننده از کلاسهای ضمیمه وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1376
‌ناهید امامی نیگجه بررسی رابطه اختلال نقص توجه و بینش فعالی با پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1381
لیلا امین پور. بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری دانش آموزان دیر آموز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
زهرا بیاتی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر هراس اجتماعی افراد با آسیب بینایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/27
طه باستانفر اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر میزان آگاهی معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی ( آهسته گام) و دیرآموز از راهبردهای کنترل خشم کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/08
کیومرث بشلیده مقایسه ویژگیهای شخصیتی مادران دانش آموزان پسر اول ابتدایی دیرآموز واجد و فاقد اختلال هراس از مدرسه کارشناسی ارشد دانلود 1375
اعظم بکتاشیان مقایسه مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با لکنت زبان و بدون لکنت زبان در دوره دبستان کارشناسی ارشد دانلود 1381
اکرم پرند انطباق و هنجاریابی آزمون هوشی ویلیامز ویژه دانش آموزان نابینا و نیمه بینای 11/5 تا 14/5 ساله مدارس شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
آزاده پیره‌یار شناسایی نقش عوامل تنش‌زای مادران در دوران بارداری در ابتلای دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی دارای مشکلات نوشتن کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
عذرا ترقی جاه بررسی ارتباط عزت نفس و افسردگی در دانش آموزان شاهد و عادی مقطع راهنمائی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1374
منصور تقوی تاثیر روش تقویت تفکیکی رفتارهای مطلوب برکاهش اختلالات کرداری دانش آموزان عقب ماندة ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسین جزایری مقایسه ویژگیهای شخصیتی مادران دانش آموزان عقب ماندة ذهنی واجد و فاقد بی اختیاری ادرار کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمود جعفری نژاد فردکهن مقایسه بلوغ اجتماعی دانش آموزان عقب ماندة ذهنی و عادی مقطع ابتدائی در شهر قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1374
قاسم جلالی نسب مقایسه ویژگی های روان شناختی نوجوانان کم توان ذهنی مصروع و غیر مصروع کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
همایون جمیاری بررسی ارتباط مطالعه منابع غیر درسی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم رشته های نظری نظام جدید آموزش متوسط شهر تهران کارشناسی ارشد 1375
سحرانه جوادی آسایش تاثیر آموزش راهبردهای روانشناختی بر عملکرد فراحافظه دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/24
علی اکبر حیدری بررسی تاثیر تماس اجتماعی برنگرش مدیران دبستانهای عادی و مراکز آموزشی استثنایی نسبت به دانش آموزان عقب ماندة ذهنی و یکپارچه سازی آموزشی آنها د استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1374
عبادالله حسن پور هشتایجانی مقایسه حافظه کوتاه مدت وحافظه کاری دربین دانش آموزان باناتوانی های یادگیری وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1382
عباسعلی حسین خانزاده فیروز جاه مقایسه مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی خانبانی کمال‌گرایی و حرمت خود در دانش‌آموزان دبیرستانی پایه اول تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمیده خیراتی The impact of teaching self-monitoring of attention on academic performance and enhancement of attention in students with reading difficulties کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سعید خزاعی آرام اثربخشی روش نمایش خلاق بر مهارتهای اجتماعی و پرورش خلاقیت دانش آموزان تیزهوش دوره راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
حمدالله خواجه حسینی مقایسه میزان افسردگی و اضطراب دانش آموزان نابینای سنین دبیرستان در مدارس روزانه و شبانه روزی کارشناسی ارشد دانلود 1381
علی دادور بررسی تاثیرتماس اجتماعی برنگرش دانش آموزان عادی نسبت به دانش آموزان ناشنوا ویکپارچه سازی آموزشی آنهادردورة متوسطة شهرمشهد کارشناسی ارشد دانلود 1377
ئاکو دلگشاد اثربخشی موسیقی‌درمانی فعال بر دامنۀ توجه و یادگیری ریاضی دانش‌آموزان آهسته‌گام (کم‌توان‌ذهنی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/04
فریدون رمضانی بررسی رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1382
سمیه ساداتی رابطه جهت گیری هدفی و کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/20
سمیه ساداتی فیروزآبادی اثربخشی برنامه حرکت درمانی بر نشانگان بالینی، کارکردهای اجرایی و بهزیستی دانش آموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی و مقایسه آن با درمان نوروفیدبک دکتری دانلود 1391/10/26
سروه سلیمانی بررسی اثربخشی آموزش روش‌های اصلاح رفتار به مادران دارای فرزند با آسیب شنوایی بر کاهش پرخاشگری فرزندانشان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
بهروز سلیمانیان بررسی ادراک لیاقت وپذیرش اجتماعی خود در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پائین دیر آموز وعادی شهرستان اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1377
سیما سماواتی آماده سازی مقیاس دینداری دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385/02/02
محمود صالحی مقایسه عملکردهوش غیرکلامی دانش آموزان ناشنوا وشنوا درگروه های سنی 6، 9، 12 سال کارشناسی ارشد دانلود 1378
علیرضا صدقی مقایسه رفتار سازشی کودکان عقب مانده ذهنی با معلولیت حرکتی و کودکان عقب مانده ذهنی بدون معلولیت حرکتی در خانه و مدرسه کارشناسی ارشد 1374
اسماعیل عبدالهی شلمانی بررسی محتوای کتابهای درسی مهارتهای اجتماعی – اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/16
آسیه عمرانی بررسی عوامل موثر در استفاده از انواع روش های اصلاح رفتار توسط معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1386
هاشم فتحی شیوه‌های فرزند پروری، سلامت روانی و رضامندی زناشویی در والدین نوجوانان بزهکار و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/09
غلامحسن فتحعلی‌پور اثربخشی آموزش مهارتهای خودنظارتی‌توجه،بر افزایش توجه و درکمطلب در دانش‌آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/29
شهپر فتحی هفشجانی بررسی تاثیر برنامه آگاه سازی وتماس اجتماعی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی نسبت به دانش آموزان عقب ماندة ذهنی و یکپارچه سازی آموزشی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد جعفر فرخنده مقایسه اثر بخشی روشهای مشاوره گروهی واقتصادی ژتونی در کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1376
فاطمه فقهی تأثیر برنامه آموزش خانواده در تغییرنگرش مادران نسبت به رفتار با فرزندان در مدارس راهنمایی دخترانه در شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/10
محمدحسین فلاح یخدانی تاثیر مداخلات حسی - حرکتی بر کاهش آبریزش دهان در کودکان فلج مغزی کارشناسی ارشد دانلود 1383
فاطمه فولادی بررسی تاثیرآموزش راهبردهای شناختی رفتاری جهت کاهش اضطراب امتحان دردانش آموزان دخترپایه سوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد قاسمی پیر بلوطی بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی با انگیزش پیشرفت و منبع کنترل در دانش آموزان سال سوم کارشناسی ارشد دانلود 1374
قاسم کاردهی کارگر مقایسه ویژگیهای شخصیتی وخانوادگی بزهکاران با سابقه و بدون سابقه کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسن کریمی اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
شکراله کمالی مقایسه روشهای بالینی و بهبود خود به خودی برای پیشگیری از لکنت نزد کودکان با ناروانی گفتار کارشناسی ارشد دانلود 1379
احمد لعلی فاز نرم یابی آزمون ادراک دیداری ناوابسته به حرکت (MVPT) در مداس ابتدایی شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1375
فرزانه محمودآبادی بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر مفهوم خود و قابلیت اجتماعی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/05
سمانه مختاری اثربخشی روش یکپارچگی حسی بر بهبود توجه کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
پرستو میرزائی The Efficacy of Stress Coping Skills Training on Parenting Stress of Mothers with Down’s Syndrome Children کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
محمود میرنسب بررسی اثربخشی درمانگری های رفتاری و شناختی- رفتاری در کاهش نشانه های بالینی اختلال نارسایی توجه /قزون کنشی کودکان دکتری دانلود 1385
فرزانه معتمدی شارک طراحی برنامۀ آموزش هوش هیجانی برای نوجوانان تک والد با مشکلات هیجانی و رفتاری و ارزیابی اثربخشی آن در سازگاری اجتماعی و مشکلات رفتاری آنان دکتری دانلود 1393/11/29
شاهرخ مکوند حسینی مقایسه کودکان ناشنوا وعادی از نظر بازشناسی واژگان کتابهای درسی در پایه تحصیلی سوم راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1377
مهران نصیری اثر بخشی روش یکپارچگی حسی در کاهش رفتارهای قالبی کودکان در خود مانده کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
الناز نصراله پور ساخت و اعتبار یابی نظام خبره جهت هدایت شغلی افراد با کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
فریده نوری بررسی تاثیر نقاشی درمانی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان پسر عقب ماندة ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1380
احمد نوفلاح بررسی رابطه میزان فشار روانی فرزندان جانبازان با نوع جانبازی پدرانشان کارشناسی ارشد دانلود 1379
قربان همتی علمدارلو تاثیر آموزش خود کنترلی بر بهبود بخشی مهارت های اجتماعی دانش آموزان با اختلال نقص توجه و بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1383
علیرضا یوسفی اصفهانی مقایسه نگرش مادران کودکان عقب ماندة ذهنی وعادی نسبت به فرزندانشان در مدارس ابتدایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1372
محمد ولی‌زاده راویزی بررسی نیازهای آموزشی مربیان دانش‌آموزان پیش دبستانی با آسیب‌شنوایی در سراسر کشور کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/18
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تهیه و تنظیم مواد و برنامه های درسی 5101134 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
متون روان شناسی 2 5106200 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی (کودکان استثنایی) 5101151 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روان شناسی و توانبخشی افراد نابینا 5101504 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اصول و روش های تهیه مواد آموزشی 5110017 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اختلال های عاطفی، رفتاری 5101403 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
متون تخصصی 5101276 2 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/03/28 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
متون روان شناسی 1 5106199 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول و روش های تهیه مواد آموزشی 5110017 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش تهیه و تنظیم مواد و برنامه های درسی 5101134 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون روان شناسی به زبان انگلیسی 2 5106125 3 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
متون روان شناسی 2 5106200 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
مددکاری اجتماعی 5101562 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی (کودکان استثنایی) 5101151 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روان شناسی و توانبخشی افراد نابینا 5101504 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 15 نتیجه
از 1