اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اکبر ارجمندنیا

علی اکبر ارجمندنیا

علی اکبر ارجمندنیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117451
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی: حافظه فعّال در کودکان، برنامه درسی کودکان استثنایی، حرکت درمانی و بازپروری حرکتی, خانواده و فرزندپروری 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جعفر احمدی عنوان پژوهش :بررسی نگرش معلمان مدارس عادی نسبت به ویژگی ها وتوانایی های دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
طاهر احمدی اثربخشی بازآموزی اسنادی بر عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال یادگیری خاص کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/14
فروغ اخوین Exploring the Relationship between working memory and Gardner multiple inteligences in students with/out learning disorder (2-5 grades) in Mashhad کارشناسی ارشد دانلود 94/06/26
کامدین آرمانی اثربخشی ترکیب گروه درمانی شناختی و رژیم درمانی بر خودکارآمدی و کاهش وزن زنان مبتلا به چاقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
نسرین ایزدی نیا بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی(پدر محور،مادر محور و مضاعف)و غیر خویشاوندی در والدین کودکان استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی ، شناختی و حسی و حرکتی در شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1389/01/25
مونا اسبقی تاثیر درمان تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه (tDCS) بر افزایش کارکردهای اجرایی و کاهش نشانه-های کودکان مبتلا به اختلال ریاضی مبتنی بر شواهد پتانسیل وابسته به رویداد (ERP) کارشناسی ارشد دانلود 1394
ریحانه آشتیانی طراحی محیطی فضای بازی کودکان دارای نقص بینایی (نمونه موردی مدرسه ی نابینایان شهید محبی تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مهدی اکبری تحلیل محتوای کتاب های درس فارسی دوره پیش حرفه ای دانش آموزان آهسته گام با رویکرد کارکردی و بررسی دیدگاه های معلمان نسبت به این کتاب ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
مهدی امامقلی زاده بررسی توانایی تولید کلمه، تحلیل واجی و تمیز کلمهدر دانش آموزان نارساخوان و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
فاطمه براتی بررسی رابطه کارکردهای اجرائی با مهارتهای زبانی درکودکان کم‌توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
اعظم برهان A study on the effectiveness of problem solving skill training on mental health and social attitude of female delinquent adolescent in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/01
کرم بساطیان طراحی و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس حافظه فعال دانش آموزان پسر پایه سوم و چهارم ابتدایی شهر خرم آباد و بررسی مقایسه ای دانش آموزان با مشکلات یادگیری ریاضیاتی و خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/10
فهیمه بهاری بررسی اثربخشی روش دقیق آموزی بر روان‌خوانی و درک مطلب دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
زینب پارسا بررسی رابطه ی سبک حل مسئله ی مادران، انگیزش واسترس تحصیلی با سازگاری اجتماعی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
نسا ترابیان بررسی رابطه حافظه کوتاه مدت و میزان آگاهی واج شناختی با مهارت خواندن در دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
فرحناز جعفرلی Anticipating Styles of Conflict Resolution Based on Styles Intimacy of Married Women in Kish Island کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
محمد جمالی تأثیراستفاده از رهنمودهای تصویری ، کلامی و بدنی در روش زنجیره سازی رفتار، برای تولید فوتبال دستی توسط کارگران کم توان هوشی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
فرشته جوادی اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و استرس والدینی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
زهرا حاجیان فروشانی A Study of The Predictive Role of Parents’ Working Memory and Child’s Emotional Self-Regulation in Their Educational Progress کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
سعید حیدریان Studying the relation between executive function, achievement motivation and career tastes among boys and girls students in high school in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
میترا حسن‌زاده Study on effect of combined intervention(verbal working memory and visual-spatial processing) on writing performance in children with learning problems کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
مریم حسن وند بررسی تأثیر مداخله بازی‌های شناختی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/30
حمزه خادم بررسی اثربخشی برنامه یکپارچه سازی حسی بر تولید گفتار،ادراک شنوایی، دامنه توجه،رابطه والد- کودک و رابطه درمانگر-کودک در کودکان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
ژاله خواجوی اسب چین A Comparative studyof Biological, Cognitive, Psychological & Social Characteristics of Mothers and Marital Satisfaction of Parents along with its Impacts on Birth Weight in the City of Chalus کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/04
منوره دری جانی اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کاهش نشانه‌های برونی شده دردانش آموزان با مشکلات رفتاری 6 تا 12 سال کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/01
نرگس درخورده تاثیر به کارگیری روش های فرا شناختی با پیش ختام (SQP4R ) و خودنظارتی در درک مطلب خواندن کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
مونا دلاوریان Designing a computer-based neurocognitive program for development and implementation a clinical decision support system in order to identify the preschool children at risk for dyslexia دکتری دانلود 1394/11/04
گلناز دمابندی بررسی نقش اضطراب در پیش بینی کارکردهای اجرایی و مهارتهای فراشناختی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی با و بدون ضعف تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/27
مهسا راد بررسی رابطه حافظه فعال کلامی با انواع مشکلات خواندن در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
محمد رحیمی طراحی برنامه ی مدیریت هیجانات و ارزیابی اثربخشی آن بر کنترل خشم و ارتقای سلامت روان بازیکنان خشن فوتبال کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
داریوش رحیمی دستنایی بررسی تحلیلی و مقایسه ا ی ویژگی های زیستی، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند(با پیوندهای ششگانه پدر محور ومادر محور) وغیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در شهرستان شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/03
پریسا رزمی Relationship between spiritual attachment and spiritual coping with resiliency in mothers of intellectually disabled and visually impaired children کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
صغری رویتوند غیاثوند بررسی رابطه کنشهای عامل با باورهای کلیشه ای در نوجوانان بزهکار و غیربزهکار کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
فاطمه شاهرخی آرا بررسی تحلیلی ومقایسه ای مولفه ها ی رضامندی زوجیت در زوجهای غیرخویشاوند و خویشاوند با پیوندهای شش گانه خویشاوندی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
عباس شیخ محمدی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر کفایت اجتماعی در افزایش مهارت¬ و سازگاری اجتماعی دانش¬آموزان با ناتوانی‌های یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/07
صالح شریف نسب بررسی بهوشیاری و گروه درمانی خانواده محور بر کاهش ولع و کنترل هیجان در سوءمصرف کنندگان آمفتامین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
آتنا شعبانی آفارانی طراحی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی و ارزیابی اثربخشی آن بر دامنه توجه کودکان با نقص توجه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
علی صادقی سیاح فراوانی تحلیلی ازدواج¬های شش¬گانه خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی و رابطه آن با انواع معلولیت در شهرستان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/04
محمد صالح نامی مقایسه میزان فشار روانی و رضامندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان آهسته گام و کودکان عادی در استان گلستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
آزیتا صیامی Review of dolphin therapy in improving behavior problems and social skills in children with autism spectrum disorder کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
نسیم صانعی قالیباف بررسی تأثیر هنردرمانی شناختی رفتاری بر پرخاشگری،حرمت خود و شادکامی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
هایده صدری اقدم اثربخشی برنامه تقویت غیر مشروط و تقویت تفکیکی رفتارهای دیگربر کاهش مشکلات رفتاری سه کودک خودمانده کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
اسماعیل صفایی بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس شیوه های فرزند پروری نوین درنمونه ای از والدین دارای کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/21
آزاده طالبی بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج‌های شش گانه خویشاوندی (پدرمحور، مادرمحور و مضاعف) و غیر خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیب‌های خاص زیستی و شناختی در استان مازندران، شهر آمل کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
سهیلا طالبی بررسی رابطه ی حافظه ی فعال و کوتاه مدت با ادراک شنیداری و وضوح کلامی کودکان کاشت حلزون شده¬ی دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/25
فاطمه طاهری اثربخشی برنامه آموزش شیوه های فرزند پروری ویژه والدین کودکانآهسته گام بر کارکرد خانواده و تعاملات والد- کودک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
فاطمه طهرانیان بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس استرس والدینی بری و جونز در والدین کودکان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
محمد عاشوری متناسب‌سازی برنامه آموزش فرزندپروری با نگاه مثبت در بستر ارزش‌های فرهنگی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضامندی زوجیت و سلامت روانی‌ والدین کودکان آهسته‌گام دکتری دانلود 1394/10/09
سعدی عبدالملکی مقایسه ی تاب آوری و کیفیت زندگی در مادران دارای کودک با اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی و کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
اسماعیل عبدالهی شلمانی بررسی محتوای کتابهای درسی مهارتهای اجتماعی – اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/16
سارا عزیزی بررسی رابطه مهارت های پیش کلامی با ادراک شنوایی و وضوح کلامی در کودکان کاشت حلزون شده پیش زبانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
محمدپارسا عزیزی تدوین برنامه آموزش مهارت های پیش کلامی و بررسی اثربخشی آن بر مهارت-های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده دکتری دانلود 1394/06/31
نعیمه عظیمی بررسی تمایلات جمع گرایانه روان شناختی و سبک های دلبستگی در نوجوانان بزهکار و همسالان غیر بزهکار کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
صمد عظیمی گروسی بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای فرآیند ازدواج، بارداری، فرزند آوری و رضا‌مندی زوجیت در والدین کودکان خودمانده کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
ساجد یعقوب نژاد تدوین برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن¬آگاهی خانواده محور برای مادران کودکان با نشانگان¬داون و بررسی اثربخشی آن بر رضامندی زوجیت، بهزیستی روان شناختی و تعامل مادر-کودک دکتری دانلود 1396/06/25
راضیه غیاثی بررسی رابطه بین کارکرد خانواده و نیمرخ رفتاری و تحصیلی دانش آموزان 10 - 15 سال سن ساکن در جزیره کیش کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
مبینا غفوری بررسی رابطه عملکرد حافظه فعال دیداری – فضایی با انواع مشکلات ریاضی در دانش آموزان با و بدون مشکل ریاضی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
پریسا غلامی بررسی رابطه ی عملکرد حافظه ی فعال دیداری– فضایی و مهارت های حرکتی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/12
فریده غلامی The influence of teaching problem solving method on the social adjustment and reduction of behavior problems of the slow-paced students کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
علی فراهانی تحلیل محتوای کارکردی کتابهای درسی ریاضی دوره ابتدایی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/07
داراب فرجی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
فاطمه فیروزی Studying the relationship between attachment quality locus of control casual attributions & life satisfaction in normal & gifted students کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/27
علی محمد فلاح A study on the quality of life, Job satisfaction and mental health among teacher of special and regular school کارشناسی ارشد دانلود 1396
زهرا قاسمی مقایسه عوامل مؤثر در استفاده از انواع روش‌های مدیریت رفتار توسط معلمان دانش‌آموزان کم توان ذهنی و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محمد قاسمخانی بررسی اثربخشی روش بارش مغزی در مهارتهای بیان نوشتاری دانش آموزان آهسته گام دوره پیش حرفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/18
حسن کریمی اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های پیش‌حرفه‌ای دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مینو کرم پور اثر بخشی تعامل هدایت شده کودکان طیف اوتیسم با والدین برکاهش ناشنگان بالینی این کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
نسرین کریمی ناصر بررسی مقایسه ای وتحلیلی ویژگی های زیستی، شناختی وروانی – اجتماعی در والدین خویشاوند وغیر خویشاوند دارای بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی ورامین،پاکدشت ،قرچک وپیشوا کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/20
الهام کی نژاد The effect of matrix therapy on self- efficiency and emotional regulation of methamphetamine drug abusers کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
لیلا کوهپایه مقایسه حافظه فعال و حافظه کوتاه مدت در دانش آموزان آهسته گام با و بدون نشانگان دوان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
صلاح الدین لطفی اثربخشی برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری فضایی دانش آموزان با مشکلات خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
عباس متولی پور Developing a Family-Based Cognitive-Behavioral Play Therapy Program for Students With Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Its Effectiveness on the Symptoms of This Disorder and the Mother-Child Interaction دکتری دانلود 1397/10/11
منصوره مجتهدزاده بررسی خطاهای به یادآوری حافظه کوتاه مدت درکودکان با آسیب شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
میترا مجذوبی The effect of metacognitive strategies training on reading comprehension in deaf students کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
عفت محب ازغندی ارزیابی میزان دسترس‌پذیری عناصر برنامه درسی ریاضی و عوامل تسهیل‌کننده این دسترسی برای دانش‌آموزان با آسیب بینایی در مدارس راهنمایی تلفیقی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
سارا محمدیه طبیبی بررسی عوامل موثر بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی در دختران سندرم ترنر ( یک مطالعه کیفی مبتنی بر تجربه زیسته ) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
الهام محمودی بررسی تأثیر درمان رفتاری – حرکتی درکاهش نشانه های اختلال کاستی توجّه / بیش فعّالی در کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/04
محسن محمودی اثر بخشی فعالیت های حرکتی ظریف بر توجه پایدار دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
محمد مدحی بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در شهر قم"گامی در طراحی برنامه جامع مشاوره های ژنتیکی و پیشگیری از معلولیتها" کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/24
حامد مرادی کیا اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان‌شناختی مادران دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
نگین معتمدیگانه Designing a family based neuropsychological interventions program and evaluating its effectiveness on Executive Functions and behavioral symptoms of children with symptoms of hyperactivity and restlessness دکتری دانلود 1397/11/30
روناک معروفی بررسی رابطه خود تنظیمی و خود آگاهی با مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرخاشگر و غیرپرخاشگر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
حامد مغربی سینکی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران دارای فرزند با اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی بر تعامل والد-کودک، خودکارآمدی و استرس فرزندپروری و نشانگان این اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
مائده مقیمیان شیاده بررسی تحلیلی ومقایسه ای فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی ( پدر محور ، مادر محور و مضاعف ) و غیر خویشاوندی در والدین کودکان استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در شهرستان بابل کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
پروین منصوری بررسی و مقایسه عملکرد حافظه فعال و هیجان¬خواهی در نوجوانان بزهکار و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
محمد مهاجرانی مقایسۀ رضامندی زوجیت و حمایت اجتماعی ادراک¬شده میان والدین خویشاوند و غیرخویشاوند دانش¬آموزان استثنایی و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
کمال موسی لو اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای شناختی و حرکتی بر مهارت نوشتن و حافظه فعال دانش‌آموزان با نشانگان داون کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/31
الهه نایبی بررسی تحلیلی رابطه ویژگی های زیستی، شناختی و روانی – اجتماعی والدین با وزن تولد فرزندان در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/24
اشرف نصیریان امکان سنجی توسعه آموزش های ا لکترونیکی برای دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان استان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
نیکین نقوی بررسی روابط پنج عامل شخصیت، و خودشیفتگی در استفاده با فیسبوک در دانشجویان دوره ی کارشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
کریم نیکنام بررسی اثر آموزش مقابله های معنوی بر تاب آوری و شادکامی مادران کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مریم نوذری اثربخشی مداخله شناختی ریاضی محور بر عملکرد حافظه فعال و مفاهیم پایه ریاضی کودکان در معرض خطر ناتوانی یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
مریم هاشمی بخشی امکان سنجی برگزاری دوره¬های آموزش مجازی مهارت¬های زندگی برای دانش¬آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
هادی هاشمی رزینی طراحی و اعتباریابی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی و اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی و مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا دکتری دانلود 1392/06/23
بهناز وکیلیان بررسی رابطه رضا مندی زوجیت با سبک های فرزند پروری مادران دارای کودکان کاستی توجه و بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/01
راضیه ایزدی فرد مقایسه اثربخشی درمان تعامل والد- کودک و بازی¬درمانی مبتنی بر رابطۀ والد- کودک در بهبود دامنه توجه دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
نرگس آقامحمدی ارزیابی اثربخشی آموزش آگاهی واج شناختی بر عملکرد مؤلفه حلقه واج‌شناختی حافظه فعال دانش آموزان با مشکلات یادگیری در خواندن و نوشتن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
معصومه ایمانی بررسی رابطه عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس عادی،‌استثنایی واستعدادهای درخشان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
افروز امیر اسدی موالو مقایسه کارکردهای اجرایی و خلاقیت در دانش آموزان دختر با پیشرفت تحصیلی بالا و پایین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
سپیده بهمنی حیدر آبادی بررسی اثربخشی مداخله آموزشی خانواده محور بر رشد حرکتی و کلامی کودکان آهسته گام با نشانگان داون« 6-4 سال» کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/10
حسین تقی زاده بررسی مقایسه‌ای حمایت اجتماعی دریافت شده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی و سلامت روان در دانش‌آموزان تیزهوش و متوسط کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/14
سالومه تک تهرانی بررسی رابطه سبک های فرزندپروری اینترنتی والدین با خودکنترلی استفاده از اینترنت و پیشرفت تحصیلی فرزندان دوره متوسط کیش کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/29
عباس جلیلی کلهری بررسی تأثیر آموزش خودکارآمدی بر کاهش تعارض زناشویی زوجهای جوان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
مریم حاجی قربانی دولابی پیش بیی میزان کنترل قند خون از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه، باورهای غیر منطقی سلامت و مکان کنترل سلامت در بیماران دیابتی نوع 2 کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سعید حفصی کردستان مقایسه حافظه فعال کلامی و غیرکلامی و کارکردهای اجرائی در دانش آموزان با آسیب های بینایی و شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/04
یاسمن حمیدی بررسی تأثیر خلاقیت درمانی بر کاهش علایم وسواس فکری-عملی در مراجعان به کلینیک‏های شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
فیروزه خلیلی یزدی Efficacy of Eye movement and desensitization and reprocessing on reducing the symptoms of obsessive compulsive disorder کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
مریم رجبی رابطه رضامندی زوجیت و مشکلات رفتاری کودکان آهسته¬گام با نشانگان داون و مقایسه آنها با کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
سیمین رضایی جو The study of effects of Dolphin therapy on social behavior and cognitive functions of the childrens with Down syndrome کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
معصومه رعیت ابراهیم آبادی بررسی تاثیر برنامه ی مداخله ای مثبت اندیشی بر سلامت روان وباورهای غیر منطقی نوجوانان بزهکار کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/15
محسن رفیع خواه اثربخشی تمرین بازداری شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری- فضایی و برنامه¬ریزی دانش¬آموزان با مشکلات خواندن و ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/05
پریسا رکنی تاثیر آموزش کفایت اجتماعی بر بهبود عملکرد در دانش آموزان پسر پایه ی سوم و چهارم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری در شهرستان اهواز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
نینا رمضانی اول اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر مدیریت زمان و اهمال کاری دانش آموزان متوسطه شهرمشهد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
مرضیه زارع تدوین برنامه کاردرمانی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن در توسعه‌ی مهارت‌های حرکتی کودکان پیش دبستانی با فلج مغزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/07
مونا زهریی The Study of the interposition of anger in dangerous and self harming demeanors (treats) among students کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
نعیمه‌سادات سیدصفی‌زاده نقش جهت‌گیری مذهبی و ویژگی شخصیتی در تجربه درد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
سهیلا سعید بررسی رابطه عملکرد خانواده و اختلالات رفتاری درونی در دختران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
سارا سیگارچی یزدی بررسی تاثیر آموزش مدیریت رفتار بر ارتقای سلامت روان شناختی بیماران دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت گابریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
گوهر یسنا انزانی سبک های مقابله¬ای والدین و حمایت اجتماعی ادراک شده با رشد مهارت های اجتماعی در کودکان سندروم داون کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
علی شریفی اثربخشی برنامه تمرین رایانه ای شناختی بر عملکرد حافظه فعال دیداری-فضایی و مشکلات ریاضی دانش آموزان با مشکلات ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
گلایول شریفی ارزیابی برنامه درسی ریاضیات پایه ششم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
حمیدرضا شریفی جُندانی تحلیل محتوای کتاب‌های پیش حرفه‌ای دانش آموزان آهسته‌گام از منظر توجه به آمادگی شغلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/13
لیلا طهان تاثیر برنامه انعطاف پذیری شناختی بر کاهش نشانه های اتیسم و استرس والدینی درکودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
رضوانه عرب پور بررسی تحلیلی ومقایسه ای فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی(پدر محور،مادر محور و مضاعف)و غیر خویشاوندی در والدین کودکان استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در شهررفسنجان کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/01
فرزانه فانی مقایسه استرس والدگری مادران اختلالات روان‌شناختی کودکان مادران جدا شده و همتایان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/15
زهره فیروزی بررسی روش های فرزند پروری والدین و کارکردهای اجرایی در کودکان با و بدون مشکلات رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/26
ابوالفضل فیروزمنش بررسی اثربخشی نرم افزار تقویت حافظه فعال بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان با مشکلات ریاضی و خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
شیرین فلاح Examination of Personal and Academic Correlations of Internet Addiction among Students of Tehran University and Kish Campuses and other campuses کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
مهرنوش فهیمی Developing Working Memory Training Software & Investigating its Psychometric Properties کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
:سحر کرمی ارزیابی برنامه درسی ریاضی دانش آموزان آهسته گام وارائه الگوی مطلوب کارشناسی ارشد دانلود 1389/02/31
فرهاد محکی طراحی برنامه آموزش انعطاف پذیری نوجوانان کم‌توان شناختی و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مرجان محمدی رابطه سبک‌های دلبستگی و خودکارآمدی زوجین با شادکامی و رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
شبنم محمدرضا مقایسه اثربخشی هیپنوتراپی و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش وزن زنان چاق کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
اطهر محمّدی ملک آبادی تأثیر برنامه آموزشی ریاضی خانواده¬محور بر عملکرد حافظه فعال و مفاهیم پایه ریاضی کودکان در معرض خطر ناتوانی¬های یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
فرزانه محمودآبادی بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت‌های زندگی بر مفهوم خود و قابلیت اجتماعی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/05
سمانه ملکی بررسی تأثیر مداخله بازی‌های زبان‌شناختی بر عملکرد حافظه فعال و خواندن دانش‌آموزان با اختلال خواندن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
صفا مهدوی رابطه فضای مثبت آموزشگاه با عملکرد تحصیلی و سلامت دانش آموزان براساس روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
زهرا مهدوی نجم آبادی مقایسه انسجام مرکزی در کودکان با نارساخوانی، نارسانویسی،‌نارسایی در حساب و کودکان عادی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/01
اخگر مویدی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی در حافظه فعال، نقص توجه و بازداری پاسخ کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
آسیه موسوی هندری نقش میانجی نوع نظارت والدین در رابطه بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان و عملکرد تحصیلی فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/27
عباس مولوی تأثیر آموزش مهارت های تاب آوری بر اضطراب بیماران قلبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
صباح وطنی تاثیر برنامه مثبت‌نگری بر افزایش نشاط و کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
سمیه ولی‌زاده تاثیر آموزش خودتنظیمی هیجانی بر خلاقیت و کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی کم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی (کسب تجارب بالینی) 5110020 2 55 نامشخص ترم اول 1398
روان شناسی بالینی کودک 5101588 2 03 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ناتوانی های جسمانی و سلامت 5101321 2 03 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ناتوانائی های یادگیری 5106231 2 09 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
بازپروری حرکتی 5101054 2 05 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی افراد با نیازهای ویژه 2 5106214 2 05 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روان شناسی بالینی کودک 5101588 2 01 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ناتوانی های جسمانی و سلامت 5101321 2 01 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
آشنایی با آزمون های روان شناختی (تخصصی) 5103312 2 02 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روان شناسی افراد با نیازهای ویژه 1 5106213 2 01 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اصول و روشهای آموزش ریاضیات به کودکان استثنایی 5110001 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مشاوره و راهنمایی (با تاکید بر کودکان استثنایی) 5101590 2 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ناتوانائی های یادگیری 5106231 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
بازپروری حرکتی 5101054 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روان شناسی بالینی کودک 5101588 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ناتوانی های جسمانی و سلامت 5101321 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 17 نتیجه
از 1